KOBIETA, KTÓRY MAŁO LUB NICZEGO NIE POSIADA, JEST BIEDNA POD WZGLĘDEM MAJĄTKOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIEDACZKA to:

kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BIEDACZKA

BIEDACZKA to:

kobieta nieszczęśliwa, skrzywdzona, zasługująca na współczucie; słowo używane ze współczuciem i politowaniem (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOBIETA, KTÓRY MAŁO LUB NICZEGO NIE POSIADA, JEST BIEDNA POD WZGLĘDEM MAJĄTKOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.503

DZIEDZICZNOŚĆ, ARCYDZIEŁO, GOOGLE INC, WARIACJE, OBSESJONATKA, SZUPINKA, COLCANNON, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, BARIERA JĄDROWA, ORGANIZACJA, GAZYFIKACJA, REDUKCJA, SĄD, DROBNICA, POSOBOROWIE, GOŁYSZEK CHIŃSKI, SOŚNIAK, ŚWIADOMOŚĆ, KAZAMATA, MIANOWANIEC, IZOLACJA, ZAWIŁOŚĆ, PIONEK, CYGARETKI, MRÓWKA SMĘTNICA, GARDENIA, TRANSPORTOWIEC, ROZGAŁĘŹNIK, RESKRYPT, ODJEMNIK, GRUPA IMIENNA, OKREŚLONOŚĆ, FANTAZJA, REPERTUAR, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, JAKUTKA, JAPONKA, TRĄBKA SYGNAŁOWA, HACEL, DANIE ARBUZA, PÓŁSUROWIEC, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, FILOLOGIA ANGIELSKA, INFIKS, MASZYNOWNIA, DWUDZIESTKA, WOSKOWATOŚĆ, DŻEM, OBLIGACJA ZAMIENNA, KLEJ, ZAJAD, WCIĄGARKA, JEZIORO LODOWCOWE, PODRÓŻNA, ISKRA ELEKTRYCZNA, SPORTSMENKA, KĄTOZĘBNE, ZASTAW REJESTROWY, NIEPRZYTOMNOŚĆ, ORGANIZM, KRÓLEWICZĄTKO, FUS, KRZCZONOWIANKA, ZNICZ, SUBWOOFER PASYWNY, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, PTAK ŁOWNY, ŁABĘDZICA, GANC EGAL, RÓG, INDUSKA, NIEBYWAŁOŚĆ, KIELICH, NIEWYGODA, CIEK, NAROŻNIK, NOSICIEL, KLAMRA, RYBACZKA, MALAWIJKA, SKŁADNIA, ZIMOCHÓW, HIGIENISTKA, MARABUT, GREK, WSPINACZKA SKAŁKOWA, ANTYWIRUS, KRATY, DOMINANTA, SILNOŚĆ, SULFACETAMID, NIEUWAŻNOŚĆ, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, OPOZYCJONISTKA, ZASADA REAFERENCJI, KLUSKI ŚLĄSKIE, ROZSZCZEP, AZJATYCKOŚĆ, BASENIK, ZAPORA MINOWA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, PLEBEJUSZ, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, FERRYT, ROZWAŻNOŚĆ, INTERKALACJA, SZPETNOŚĆ, ETERIA, MAKIJAŻ PERMANENTNY, MKLIK, POMOC DOMOWA, NIEPRAWOŚĆ, USŁUGOBIORCA, DYSKRECJONALNOŚĆ, CHARAKTERYSTYKA, OCIOS, UDERZENIE, GRAF EULEROWSKI, DALEKOWZROCZNOŚĆ, HERMETYCZNOŚĆ, POST, BAGAŻ, ANALITYK, KAZAMATA, IDEALIZM, SZAGRYN, WILGOTNOŚĆ, STYLOWOŚĆ, FILOLOGIA ROSYJSKA, MOGISYGMATYZM, KLINIEC, FUNKCJA TRYGONOMETRYCZNA, REDAKTORSTWO, ZACNOŚĆ, GRÓB SKRZYNKOWY, KAFTAN, HEZYCHAZM, KOMBATANCKOŚĆ, ZAWIKŁANIE, LAKSACJA, TRZYMAK, DZWONY RUROWE, ASTER, TYK, BANOWINA, MATOWOŚĆ, PROTETYKA, LICZNIK PRĄDOWY, GRUPA ETNICZNA, KASZTANEK, REWALIDACJA, KRATA KSIĘCIA WALII, DRUK ROZSTRZELONY, ATRYBUCJA, ARGENTYŃSKOŚĆ, DIABEŁ WCIELONY, JEŻOWATE, KRAN, POPRĘG, DODATEK SZKOLENIOWY, SZACHY AKTYWNE, FANDANGO, MISJA DYPLOMATYCZNA, CZŁON NADRZĘDNY, TENUTA, ZASADA TOŻSAMOŚCI, SIARKOSÓL, ZGRZEWKA, STRZAŁECZKA, EWKA, GLINIASTOŚĆ, SNAJPER WYBOROWY, RUMPOLOG, WOLUMEN OBROTÓW, LINIA ŚNIEGU, GOALKEEPER, SZCZERBA, TRZECI PLAN, FRANCUZKA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, ŁAGIEW, AKWEN, RACJONALNA IGNORANCJA, SKLEPIENIE ŻEBROWE, TAHITANKA, NAKO, KUŚNIERCZYK, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, ZMARSZCZKA, WĘGAREK, SMOŁOWIEC, ZDANIE, PRZYSADKA, ELIPSA, PARAGWAJKA, CERES, SZKARADZIEŃSTWO, RESOR PIÓROWY, BLASZKA, ALGIERKA, KACZKA, ANALIZATOR POLOWY, FILOLOGIA WŁOSKA, ORZESZEK ZIEMNY, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, SAURON, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, PRAŻMO, ODROBEK, UDERZENIE, WARIACJA, TYSIĄCZNIK, MOKIET, BACZEK, PRZEPŁYW, KOLOR LOKALNY, SIARCZEK, NIESŁUSZNOŚĆ, OBRÓBKA, MUESLI, CHÓR, UPADŁY ANIOŁ, BEAN, MONOGAMIA, LICHWIARSTWO, BIAŁY KRUK, LENIWOŚĆ, OFFSET, BARWA, KURIA DIECEZJALNA, EMBRIOGENEZA, NUŻENIEC, KRÓWSKO, ANTYRAKIETA, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, ODCHYŁKA, UKŁAD NIEINERCJALNY, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, DWUNASTY, DYNAMIZM, STAROISLANDZKI, CEMBROWANIE, BIEG, KUCHTA, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, PANI, MELASA, KONTRASYGNATURA, DOBYTEK, BOMBARDA, BEK, ESKADRA, KOŁO SEGNERA, OKNO, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, CHOROBOWE, MIENIE, SKAFANDER, BRAMOWNICA, KAPTUR, KWAS BURSZTYNOWY, ZOOCHORIA, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, WOJNA, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, ARABSKI, CHODZĄCA REGUŁA, RACZYNA, WYCISK, KB, BONET, ZRZESZONY, SZTABSOFICER, CLERESTORIUM, POSTRZELENIEC, REKWIZYT MUZYCZNY, STROK, DOWOLNOŚĆ, GLOSA, PARAFRAZA, ANARCHISTKA, LEK PRZECIWHISTAMINOWY, WAPIEŃ MUSZLOWY, JĄDRO, GALWANOSTEGIA, DUCHOWY OJCIEC, PAPIER, FACHOWIEC, COLA, PIĘĆSETKA, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, POSTOJOWE, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, OKUPNIK, SKÓRA PERGAMINOWA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, KAPISZON, GEOPATIA, ?NERWICOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.503 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOBIETA, KTÓRY MAŁO LUB NICZEGO NIE POSIADA, JEST BIEDNA POD WZGLĘDEM MAJĄTKOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOBIETA, KTÓRY MAŁO LUB NICZEGO NIE POSIADA, JEST BIEDNA POD WZGLĘDEM MAJĄTKOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIEDACZKA kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIEDACZKA
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym (na 9 lit.).

Oprócz KOBIETA, KTÓRY MAŁO LUB NICZEGO NIE POSIADA, JEST BIEDNA POD WZGLĘDEM MAJĄTKOWYM sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - KOBIETA, KTÓRY MAŁO LUB NICZEGO NIE POSIADA, JEST BIEDNA POD WZGLĘDEM MAJĄTKOWYM. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

x