PUNKT NA SFERZE NIEBIESKIEJ, KU KTÓREMU SKIEROWANY JEST WEKTOR ŚREDNIEJ PRĘDKOŚCI SŁOŃCA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

APEKS to:

punkt na sferze niebieskiej, ku któremu skierowany jest wektor średniej prędkości Słońca (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: APEKS

APEKS to:

brytyjska firma, która zajmuje się dystrybucją sprzętu do nurkowania (na 5 lit.)APEKS to:

punkt na sferze niebieskiej oznaczający kierunek Słońca względem innych gwiazd (na 5 lit.)APEKS to:

koniec języka (anat.) (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PUNKT NA SFERZE NIEBIESKIEJ, KU KTÓREMU SKIEROWANY JEST WEKTOR ŚREDNIEJ PRĘDKOŚCI SŁOŃCA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.143

CHWYTAK, NAWÓJ, TOWAR AKCYZOWY, ŁOTROSTWO, MIASTOWOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, REALIZM, MEMBRANA, ŻUREK, MACIERZ KWADRATOWA, BETON STRUNOWY, WĄTŁOŚĆ, NIEOSTROŚĆ, AMBITNOŚĆ, DESKRYPCJA OKREŚLONA, SIKSA, MATERIALISTA, NANOHENR, LEGWAN GŁUCHY, TRACICIEL, FORMA LINIOWA, LEMUR WARI, BIURO, GLOTTOCHRONOLOGIA, ZERO ABSOLUTNE, PROTOZUCH, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, PUNKT, DIALIZA OTRZEWNOWA, WIDŁOWOŚĆ, ROK ZWROTNIKOWY, SZPARNICOWATE, NADAJNIK TELEWIZYJNY, MATURA, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, CHALKOGRAFIA, UPOJNOŚĆ, SŁODYCZ, MIKROWENTYLACJA, OTWARTOŚĆ, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, KRÓLOWA RENET, KĄT PEŁNY, SALAMI, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, METODA DELFICKA, MINOCYKLINA, SAMOLOT-AMFIBIA, NIETOPERZE OWADOŻERNE, SZKŁO ORGANICZNE, STADION OLIMPIJSKI, NIEROZUMNOŚĆ, HUMANISTYKA, ŻAŁOSNOŚĆ, MAJACZENIE, WSZECHMOC, SYGNAŁ RADIOWY, SILNIK KWADRATOWY, CHOMIK AZERSKI, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, METAFIZYCZNOŚĆ, OSTRIA, NAPINACZ, KOŚCISTOŚĆ, RADAR DOPPLEROWSKI, HASŁO WYWOŁAWCZE, TRYTYLODONTY, POKOLENIE SANDWICZOWE, ASPIRYNA, FAŁSZYWOŚĆ, STAŁA HUBBLE'A, GLINIANE RĘCE, NIKCZEMNOŚĆ, DWUPRZODOZĘBOWCE, ANALIZA PORTFELOWA, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, AUTOTRANSFUZJA, MINOGOWATE, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, POWTARZALNOŚĆ, GAŁĘZIAK, WĘZEŁ, ARCYDZIELNOŚĆ, TANINA, CHŁÓD, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, BIAŁA NĘDZA, ŚWIADKOWIE JEHOWY, IKONOGRAFIA, MAKAKOKSZTAŁTNE, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, PIERWSZOROCZNY, DAKTYLOGRAFIA, ZAPALENIE, CZORT, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, ŚREDNIACTWO, TAGER, FUNKCJA ADDYTYWNA, ZESTAW, RAK PRĘGOWATY, REDAN, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, AUDYTOR, DOLAR ANTARKTYKI, PROFESJONALNOŚĆ, WALUTOWOŚĆ, OUTSIDER, RELING, GŁOS, ATORWASTATYNA, GRZĘDA, PSYCHOTEST, WIDNOŚĆ, WIEWIÓRKA POSPOLITA, SZMATA, OGIEŃ KRZYŻOWY, TRAWERS, POMYSŁOWOŚĆ, ZWINNOŚĆ, HUMANIZM, RADIOSYGNAŁ, POŚLEDNIOŚĆ, HELIOLATRIA, MAJEUTYKA, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, EKSŻONA, CZWÓRSTYK, DAMAN, LAMPKA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, TARPAN, SPRZEDAWCZYK, ŁUSKWIAK ZMIENNY, SALONOWIEC, PRAWO BIOTA-SAVARTA, KOLAMINA, INSTRUMENT STRUNOWY, FORMALISTA, PRĘDKOŚĆ, MAKROPLATA, STREFA PERYGLACJALNA, ZAJĄCZEK, CZYNNOŚCI DOWODOWE, ZGORZEL, SAMORZUTNOŚĆ, KUGLARSTWO, DYSK ELASTYCZNY, PRZYSADKA, ILUSTRACYJNOŚĆ, SKŁAD, WSZETECZEŃSTWO, AGREGAT POMPOWY, KICZ, KONSULTACJA SPOŁECZNA, WYBITNOŚĆ, DELEGACYJKA, NIESTOSOWNOŚĆ, DEGRESJA PODATKOWA, ZŁAD, PUNKT SPUSTOWY, GUGLE, SKUN, REPREZENTACYJNOŚĆ, BILDUNGSROMAN, MENADŻER, KONIECZNOŚĆ, STAROŚWIECKOŚĆ, KREMOGEN, POKRZYWDZONY, WIĘZIEŃ, SANDBOX, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, NIEUCHRONNOŚĆ, PIERNIK, ŁYCZAK MUSZLOWY, CHIŃSKOŚĆ, ŻARŁACZ SZARY, ZBIÓR DYSKRETNY, TRASZKA GÓRSKA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, KILOKALORIA, GILOTYNA HUME'A, THRILLER, POMYSŁOWOŚĆ, AU, POLE, STRZECHWOWCE, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, DIODKA, ŚWIATŁO DZIENNE, DEASEMBLER, PÓŁSFERZE, ZADRA, EFEKTYWNOŚĆ, SEROCZEŃ, NIESPOKOJNOŚĆ, PLAMKA FORDYCE'A, MATOLA, PRZEKŁADNIA PASOWA, POPĘDLIWOŚĆ, WOAL, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, ŁUG, ZASIŁEK OKRESOWY, RELACJA SYMETRYCZNA, POLITYKA SPÓJNOŚCI, WOLUMTERYCZNOŚĆ, OBNAŻACZ KOPCIUSZEK, RAK AMERYKAŃSKI, KURSOR, PUCHAR, UKŁAD ODNIESIENIA, MYJNIA SAMOCHODOWA, STRUKTURA HOLDINGOWA, WYROŚLE, ROZDZIAŁKA, FILTR BESSELA, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, SKRZYWDZONY, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, KULA ZIEMSKA, ISTOTA, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, SYSTEM INFORMATYCZNY, SŁABEUSZ, TANK, LEŚNY DZIADEK, CISZA WYBORCZA, MYDELNICZKA, LAKKOLIT, AMPUŁKA, ZAPŁON, MINÓG JAPOŃSKI, NIEDOBÓR, SILNIK BENZYNOWY, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, CZERWONKA, PRZESUWALNOŚĆ, JANSSEN, ANTROPOLOGIA MISYJNA, NOCEK ORZĘSIONY, CHORDOFON, PUNKT KATECHETYCZNY, RODZINA PEŁNA, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, AEROZOL, SITAK, ZABIEG, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, DZIELNICA, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, BROŃ RADIOLOGICZNA, GRZYB OKAZAŁY, CZERECHA, URZĄD SKARBOWY, RAK PRĘGOWANY, KSIĘGA AKCYJNA, TYBETAŃCZYK, PUNKT, UNIWERSYTET, UKŁAD DARLINGTONA, ŚWIADECTWO, MASOŃSKOŚĆ, WSTĘŻNIAKI, MASA RELATYWISTYCZNA, MIESZADŁO, CYJANOŻELAZIAN(II), PODRÓŻNA, PODŁOTA, KANCIASTOŚĆ, LOGOGRAM, KWAS ŻOŁĄDKOWY, LEGALIZACJA PONOWNA, FERMION CECHOWANIA, ABSORBANCJA, SIŁA, NEPTUN, PASZTET, DESKA, MINÓG UKRAIŃSKI, TRAKTONIUM, LOGOGRAF, ADVOCATUS DIABOLI, KRETOWATE, CZERWOŃCZYK UROCZEK, WAGON BREKOWY, FREGATA, DWORSKOŚĆ, SHAMISEN, SAMOBÓJCA, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, NIEPRAWOŚĆ, KLAWIK, TURBINA PAROWA, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, INTERSEMIOTYCZNOŚĆ, ?PATRON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.143 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PUNKT NA SFERZE NIEBIESKIEJ, KU KTÓREMU SKIEROWANY JEST WEKTOR ŚREDNIEJ PRĘDKOŚCI SŁOŃCA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PUNKT NA SFERZE NIEBIESKIEJ, KU KTÓREMU SKIEROWANY JEST WEKTOR ŚREDNIEJ PRĘDKOŚCI SŁOŃCA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
APEKS punkt na sferze niebieskiej, ku któremu skierowany jest wektor średniej prędkości Słońca (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

APEKS
punkt na sferze niebieskiej, ku któremu skierowany jest wektor średniej prędkości Słońca (na 5 lit.).

Oprócz PUNKT NA SFERZE NIEBIESKIEJ, KU KTÓREMU SKIEROWANY JEST WEKTOR ŚREDNIEJ PRĘDKOŚCI SŁOŃCA sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - PUNKT NA SFERZE NIEBIESKIEJ, KU KTÓREMU SKIEROWANY JEST WEKTOR ŚREDNIEJ PRĘDKOŚCI SŁOŃCA. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast