DWUZACISKOWY (DWUELEKTRODOWY) ELEMENT ELEKTRONICZNY, KTÓRY PRZEWODZI PRĄD ELEKTRYCZNY W SPOSÓB NIESYMETRYCZNY, TO JEST BARDZIEJ W JEDNYM KIERUNKU NIŻ W PRZECIWNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DIODA to:

dwuzaciskowy (dwuelektrodowy) element elektroniczny, który przewodzi prąd elektryczny w sposób niesymetryczny, to jest bardziej w jednym kierunku niż w przeciwnym (na 5 lit.)DIODKA to:

dwuzaciskowy (dwuelektrodowy) element elektroniczny, który przewodzi prąd elektryczny w sposób niesymetryczny, to jest bardziej w jednym kierunku niż w przeciwnym (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DIODA

DIODA to:

dwuzaciskowy (dwuelektrodowy) element elektroniczny, który przewodzi prąd elektryczny w sposób niesymetryczny, to jest bardziej w jednym kierunku niż w przeciwnym (na 5 lit.)DIODA to:

przyrząd elektronowy o dwóch elektrodach (na 5 lit.)DIODA to:

świecąca to LED (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DWUZACISKOWY (DWUELEKTRODOWY) ELEMENT ELEKTRONICZNY, KTÓRY PRZEWODZI PRĄD ELEKTRYCZNY W SPOSÓB NIESYMETRYCZNY, TO JEST BARDZIEJ W JEDNYM KIERUNKU NIŻ W PRZECIWNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.080

WIMBLEDON, JUBILEUSZ, RUCH JAŁOWY, STAN STACJONARNY, CHOROBA PLUMMERA, GUZIK, RUCHOMOŚĆ, DWUDZIESTOPAROLATKA, HAK, JĘZYK TELUGU, DRAPIEŻNOŚĆ, RYSUNKI, ZMODYFIKOWANA ARCHITEKTURA HARWARDZKA, PRZYZWOITOŚĆ, TEOLOGIA NARRACYJNA, CUDACZNOŚĆ, EISEGEZA, BIOMETRIA, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, KOŁO ZĘBATE, PUNKT OGNIOWY, JURYSDYKCJA, KSZTAŁTKA RUROWA, WYRAZ WOLNY, OZDOBA, GRONINGER, TUTORIAL, KONFIDENCJONALNOŚĆ, NAZWA PUSTA, SERCE W PRZEŁYKU, KROPLA DESZCZOWA, CHWYTAK, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, KENOTRON, AKOLITA, PRZEDŚWIAT, KAMIKADZE, PRZEWÓD GOŁY, NIEWYRAZISTOŚĆ, PRZYCZÓŁEK, PIEC, POMPA STRUMIENIOWA, BATALION RADIOTECHNICZNY, ZDUN, ZAPYCHACZ, TRUTEŃ, KOZIOŁ, CHEMIK, OŚ PORTALOWA, PROSTOLINIOWOŚĆ, SETNIK, STENWANTA, LEMUR WARI, ORGANIZM WYŻSZY, GRUBIANIN, BYŁY, PROBLEM DELIJSKI, SZMATA, DUROPLAST, ODPOWIEDZIALNY, MAHDI, SPRAWA, NEBIWOLOL, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, SALA, SATYRA, PREDYKACJA, PRZEZIERNIK, BARELIEF, PŁATKONOS CZARNY, POKAZ, WIRUS GRYPY TYPU B, GÓRNIK, LANDARA, PLEBEJUSZ, NONA, ANALITYKA MEDYCZNA, KOLOKACJA, LATYNIZATOR, REAKCJA KATALITYCZNA, SYRENA OKRĘTOWA, PIĄTOLIGOWIEC, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, WKŁUCIE CENTRALNE, KOD GRAYA, GRZEBIEŃ, NIECIĄGŁOŚĆ, WOREK REZONANSOWY, SIEDMIOKROTNOŚĆ, KSIĄŻĄTKO, SARONG, POCHŁANIACZ GAZÓW, SZUMKA, GOOGLE INC, DETEKTORYSTA, PIECZENIARZ, GRAF PLANARNY, PŁASKOZIEMCA, PAY-AS-YOU-GO, SZPULKA, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, JEMIOŁA POSPOLITA ROZPIERZCHŁA, KOBIECA RĘKA, PRZESTRZEŃ, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, GRA MIESZANA, JASNOŚĆ, MENEDŻER LINIOWY, ZUPA Z GWOŹDZIA, NIEROZPOZNAWALNOŚĆ, FRYBURG, STARA GWARDIA, NIETRWAŁOŚĆ, OCET, LAMA, SIEĆ, RENESANSOWOŚĆ, TOKSYNA SINICOWA, OSTROGONY, NIKCZEMNOŚĆ, ŁOTEWSKOŚĆ, KAWALER, RICHARD NIXON, BYLINA, PARODIA, REZERWA, OWOLAKTARIANIN, METODA SHEPARDA, POLIGAMISTA, GNOJOWNIA, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, PILNOWACZ, DOKSOGRAF, MŁÓDKA, NADAJNIK TELEWIZYJNY, GŁAGOLICA, PRZEKAZ, TRAWERS, ŻYWOKOST, NALEGANIE, TALERZ, PARLANDO, APOSTATA, BEZIDEOWOŚĆ, KREDYT KONSUMPCYJNY, KOŁO, CEREBROZYD, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, ZAKOP, PIEPRZNIK, TRASZKA ZWYCZAJNA, WZÓR, BEHAWIORYZM, TAJEMNICA ADWOKACKA, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, AMERYKANKA, GRUPA, ELITARYSTA, DIABEŁ WCIELONY, EWOLUCJONIZM MULTILINEARNY, SZABOTA, STACCATO, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, CHWYTAK, KRAWATKA, KALKA KREŚLARSKA, ALTANNIK LŚNIĄCY, WIELOŻEŃSTWO, AKTORKA, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, KAT, WANIENKA, BŁĄD STYLISTYCZNY, HALIT, UT, GRZBIETOPŁAT, ULEGŁOŚĆ, OPENER, EKWILIBRYSTYKA, EKRAN LUMINESCENCYJNY, ZACHYLNIK, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, GRAF EULEROWSKI, KWAS AZOTOWY, BOM, NOOBEK, ZGRZYBIAŁOŚĆ, STAŁA MICHAELISA, MECH JAWAJSKI, OBRONA STREFOWA, ROMANTYZM, BUFOR, OCEL, MORALISTA, EUROCENT, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, KOSZATNICZKA, KIESZONKA, TLENEK KWASOWY, START MASOWY, KONCENTRAT, PLAŻÓWKA, ZROSTNICA, MIRAŻ, PRZEDMIOT PRACY, MUCHA MOKRA, PAKA, KABAB, ZAŚWIADCZENIE, TUCUXI, IDIOFON, PASTORALE, NOTACJA INFIKSOWA, SZURPEK, INWARIANT, UWODZICIEL, PODWÓJNA HELISA, SEKUNDA, ANTYBIOZA, IZOLACJA AKUSTYCZNA, SER ŻÓŁTY, KISIEL, INSTYTUCJA PRAWNA, AWANGARDA, CZŁOWIEK PRACY, STRYJ, PLASTYCZNOŚĆ, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, CZOP, SZCZOTECZKA ELEKTRYCZNA, DZBANEK NA WODĘ, EINTOPF, STYL TOSKAŃSKI, POJEDNAWSTWO, CHLUBNOŚĆ, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, ŁUG, EKSPOZYCJA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, DUSZA TOWARZYSTWA, KAZUISTYKA, CZYNOWNICTWO, ROCK AND ROLL, KOLEJKA, PLASTYCZNOŚĆ, IZOMORFIZM, JUDAISTA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, ŚWIT CYWILNY, OTWÓR WYLOTOWY, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, BER, POSIEW, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, WELUR, AZYL DYPLOMATYCZNY, PANOWANIE, LIBRACJA, METAL PÓŁSZLACHETNY, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, AKADEMIZM, ŁĄCZNIK, PROTEST SONG, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, INIEKCYJNOŚĆ, KOLUMNA, PRZYROSTEK, KOMUNIA, REOSTAT, TARCZA HERBOWA, EMPORA, MAKARONISTA, PÓŁWYSEP, SZWEDZKOŚĆ, WYNAJMUJĄCY, TEOGONIA, OLIWNIK, KOPACZ, MARAN, ALLEL WIELOKROTNY, CHMURNOŚĆ, RAD, GRACZ, TURNIURA, CIĄGUTEK, GERMANISTYKA, PODGARDLANKA, NIEKONKRETNOŚĆ, PŁAWA, FOLGA, TILAPIA WIELKOGŁOWA, IZOLACJA, OKOLICZNOŚĆ, DORADCA, WYDMUSZKA, MURARKA RUDA, PODATEK MAJĄTKOWY, BENIAMINEK, SIŁA SPOKOJU, ?KLIENT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.080 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DWUZACISKOWY (DWUELEKTRODOWY) ELEMENT ELEKTRONICZNY, KTÓRY PRZEWODZI PRĄD ELEKTRYCZNY W SPOSÓB NIESYMETRYCZNY, TO JEST BARDZIEJ W JEDNYM KIERUNKU NIŻ W PRZECIWNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DWUZACISKOWY (DWUELEKTRODOWY) ELEMENT ELEKTRONICZNY, KTÓRY PRZEWODZI PRĄD ELEKTRYCZNY W SPOSÓB NIESYMETRYCZNY, TO JEST BARDZIEJ W JEDNYM KIERUNKU NIŻ W PRZECIWNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DIODA dwuzaciskowy (dwuelektrodowy) element elektroniczny, który przewodzi prąd elektryczny w sposób niesymetryczny, to jest bardziej w jednym kierunku niż w przeciwnym (na 5 lit.)
DIODKA dwuzaciskowy (dwuelektrodowy) element elektroniczny, który przewodzi prąd elektryczny w sposób niesymetryczny, to jest bardziej w jednym kierunku niż w przeciwnym (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DIODA
dwuzaciskowy (dwuelektrodowy) element elektroniczny, który przewodzi prąd elektryczny w sposób niesymetryczny, to jest bardziej w jednym kierunku niż w przeciwnym (na 5 lit.).
DIODKA
dwuzaciskowy (dwuelektrodowy) element elektroniczny, który przewodzi prąd elektryczny w sposób niesymetryczny, to jest bardziej w jednym kierunku niż w przeciwnym (na 6 lit.).

Oprócz DWUZACISKOWY (DWUELEKTRODOWY) ELEMENT ELEKTRONICZNY, KTÓRY PRZEWODZI PRĄD ELEKTRYCZNY W SPOSÓB NIESYMETRYCZNY, TO JEST BARDZIEJ W JEDNYM KIERUNKU NIŻ W PRZECIWNYM sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - DWUZACISKOWY (DWUELEKTRODOWY) ELEMENT ELEKTRONICZNY, KTÓRY PRZEWODZI PRĄD ELEKTRYCZNY W SPOSÓB NIESYMETRYCZNY, TO JEST BARDZIEJ W JEDNYM KIERUNKU NIŻ W PRZECIWNYM. Dodaj komentarz

7+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast