NAKRĘTKA SKRZYDEŁKOWA - RODZAJ NAKRĘTKI NA ŚRUBĘ, W JĘZYKU ANGIELSKIM NAZYWANYWINGNUT, KTÓRY CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE MA DWA SKRZYDEŁKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MOTYLEK to:

nakrętka skrzydełkowa - rodzaj nakrętki na śrubę, w języku angielskim nazywanywingnut, który charakteryzuje się tym, że ma dwa skrzydełka (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MOTYLEK

MOTYLEK to:

styl pływacki uważany za najtrudniejszy z czterech podstawowych stylów; styl pływacki charakteryzujący się jednoczesnym ruchem nad wodą obu rąk oraz odbijaniem się obiema nogami (na 7 lit.)MOTYLEK to:

klapek, w którym dwa paski krzyżują się i oglądane z góry przypominają skrzydła motyla (na 7 lit.)MOTYLEK to:

zdrobniale: motyl - uskrzydlony owad o przeważnie dużych skrzydłach (na 7 lit.)MOTYLEK to:

rodzaj niewielkiego noża składanego, służącego do walki, stosowanego tradycyjnie na Filipinach (na 7 lit.)MOTYLEK to:

Schizanthus - rodzaj roślin z rodziny psiankowatych obejmujący kilkanaście gatunków (na 7 lit.)MOTYLEK to:

przyrząd sportowo-rekreacyjny, rodzaj dmuchanego rękawka, który zakłada się na każde z ramion i który pomaga w utrzymaniu się na powierzchni wody (na 7 lit.)MOTYLEK to:

styl pływacki polegający na wyrzucaniu nad wodę obu rąk jednocześnie do przodu i silnym odbijaniu się nogami (na 7 lit.)MOTYLEK to:

rodzaj nakrętki mającej jedno lub dwa ramiona, które służą do jej przykręcania (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAKRĘTKA SKRZYDEŁKOWA - RODZAJ NAKRĘTKI NA ŚRUBĘ, W JĘZYKU ANGIELSKIM NAZYWANYWINGNUT, KTÓRY CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE MA DWA SKRZYDEŁKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.451

SZUM, NAWÓZ SZTUCZNY, ANGLISTYKA, PANIKA BANKOWA, LOTNIK, ANTYDOGMATYZM, ZGORZEL GAZOWA, BALLADZISTA, KATARTEZAURA, NEMEGTOZAUR, METR NA SEKUNDĘ, PISMO WĘZEŁKOWE, OSTATNIA PROSTA, WĘŻOWNIK, KĄPIEL NASIADOWA, PERON WYSPOWY, KOREKTOR, SKŁADOWA, FURIAT, BASE JUMPING, BUGENAZAURA, GRYMAŚNICA, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, APOSELENIUM, INFLACJA PŁACOWA, NANJANGOZAUR, BAWEŁNA KOLODIONOWA, TYGIEL, OKRZOS, MIKROSKOP SIŁ ATOMOWYCH, DOBRO KOMPLEMENTARNE, ŁOWIEC, PRZENOŚNIK, MĘTY SPOŁECZNE, ZIMA, POKER ROZBIERANY, BLACKJACK, JAŁOWCÓWKA, FLASZA, TORFOWISKO SOLIGENICZNE, PRZEGRANA, STRUKTURA FUNKCYJNA, ŚWIŃSKA GÓRKA, DRINK-BAR, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, KOCHANEK, ANDEZAUR, KOBIETA SPOD LATARNI, ŁACINA, PIRACTWO INTELEKTUALNE, NOTOHIPSYLOFODON, CECHOWNIA, PĘTÓWKA, JUKKA, ŚMIAŁOŚĆ, PISZCZAŁKA ORGANOWA, PIETRUSZKA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, LAMPI, KSIĘŻYC W PEŁNI, HURTNICA, FILA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, WOLTYŻER, KOSMOLOGIA, DRIBLER, MOWA WIĄZANA, INOZAUR, PACHNOTKA, PRZESTĘPCA, MASA SOLNA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, WOŁEK, KROATYSTYKA, TARKA, OPERA, DROGA KROPELKOWA, BAŁAGULSZCZYZNA, USTNOŚĆ, RZĄD, UCHO ZEWNĘTRZNE, CHLEBOWIEC, RADA GABINETOWA, HELING, SOSJERKA, WIDŁOZĄB ZIELONY, NARCIARSTWO NORWESKIE, BABIE LATO, KARTRIDŻ, SZTUCZNY SATELITA, STAŁOŚĆ, PROCH DYMNY, DOLICHOZUCH, BIAŁA ŚMIERĆ, DETEKTOR AKTYWACYJNY, FALA, REGUŁA GRAMATYCZNA, CIASTO SKALNE, KOMUNIA, DŹWIGARKA, SYJAMOTYRAN, KURIER PODHALAŃSKI, LODOWIEC ZBOCZOWY, SZALOTKA, NEGACJONISTA, ACEFALIA, KOMBATANCKOŚĆ, GEODEZJA LEŚNA, PŁETWA, KONWERSATORIUM, SYROP, DIAŁ, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, JEDNORAZOWOŚĆ, GOŁĄBEK, SZOPKARZ, PROEPIDEMIK, WALECZNOŚĆ, FARMAKOEKONOMIKA, AUREOLA, PUNKT KOPULACYJNY, KOMORA, TERRINA, KASOWNIK, CZERMIEŃ, HISPANO, EXPAT, TRAKCJA KONNA, STATYSTYKA OPISOWA, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, PUSTAK, OPENER, NAROŻNICA, LAFIRYNDA, JAPOK, NUNCIAKUS, USTNOŚĆ, IGŁA MAGNETYCZNA, LIRYKA, ANTECEDENCJA, PRUSKI DRYL, ŻAKINADA, ZDJĘCIE STYKOWE, LUTNIARZ, PAMPA, YOUTUBE, ZEA, MSZAKI, REALISTA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, WEK, NAGANA, KRUSZYNKOWATE, LOGIKA DEONTYCZNA, WETERYNARIA, EDUKATOR, TOPIELISKO, OPRYSZCZKA, ADRES LOGICZNY, KRACH, PANEK, PIANOGUMA, SERDECZNIK, REFORMATOR, SZTYWNIAK, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, ANTYCHRYST, OŻAGLOWANIE GAFLOWE, TEORIA INFORMACJI, BRUDAS, BAZA ZAOPATRZENIOWA, AUTOTEMATYZM, NIEOKRZESANIEC, PRZYGOTOWANIE, FREGATA, PORA, ŁÓDŹ OKRĘTOWA, BADANIE PRZESIEWOWE, INŻYNIERIA CHEMICZNA, SHONEN-AI, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, CZUWANIE, USZTYWNIACZ, STROIGŁA CHIŃSKA, GOTÓWKA, PROTOKÓŁ, KARA, FYKOLOGIA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, KOTEW, TOBOŁKI, GMACHÓWKA, IZOLACJA, CLARINO, FILOZOFIA POZNANIA, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, EWOLUCJONIZM, DIODA, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, NATARCZYWOŚĆ, KAMUFLET, PIĘCIORNIK, HUBKA, JARZYNIARZ, TAKSON POLITYPOWY, ZŁOŚLIWOŚĆ, WOSKOWNIA, UCHO, ELEGIJNOŚĆ, ŚCIĘCIE, STYGMAT, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, SEPTET, USTNIK, PRZELOTNICE, TLENOWNIA, KIR, SYNANTROPIZM, KICHA, IZOCHRONA, ZMIERACZEK PLAŻOWY, OKUCIE, UNIŻANIE SIĘ, EGZOSZKIELET, ZBÓJNIKOWATE, GNIAZDKO, TAMARYND, PAWILON, KINOMANIAK, GASTRONOM, NORZYCA, FALKONKA, WACHLARZ, PIORUNOCHRON, ŻAGIEW, TURANIEC, PELHAM, WĄŻ, ZWALISTOŚĆ, MORSZCZYNA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, STYLISTYKA, SUMERYJKA, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, PROTESTANTYZM, KAUCZUKOWIEC, LAKTOWEGETARIANIN, EWANGELIZATOR, HEAD-HUNTER, KOKSOWNIK, PŁOŻYMERZYK, SZYBKOŚCIOWIEC, PĘCHERZ, WEKTOR WAHADŁOWY, PARNIK, SMOK, GRAWIMETRIA, NERWICA WEGETATYWNA, GRZEBIEŃ, GAŁĘZIAK, PŁYTA GŁÓWNA, WIDEODOMOFON, KLAMELIZAUR, ŚRUBA, SYNSEPAL, PÓŁWARIAT, CIELENIE LODOWCA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, ANTENA MIKROPASKOWA, SUNDAJCZYK, TURECKI, ALARM SZALUPOWY, BŁONA PŁAWNA, RADZISTA, RACHUNEK CIĄGNIONY, SURREALIZM, TANK, ŻUANWILIA, CZERWONA BURŻUAZJA, MAGMA, GLIZA, METAMORFIZACJA, GEOGRAFIA ROŚLIN, ZAKŁADKA, NITKA, ŹRÓDŁO RADIOWE, HETEROSFERA, MONOTOPIZM, ASDIC, KUZYN, MIECZ DWURĘCZNY, POJAWIENIE SIĘ, DYSTANS, ZAĆMA TĘŻYCZKOWA, KASABA, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, ?MAJTANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.451 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAKRĘTKA SKRZYDEŁKOWA - RODZAJ NAKRĘTKI NA ŚRUBĘ, W JĘZYKU ANGIELSKIM NAZYWANYWINGNUT, KTÓRY CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE MA DWA SKRZYDEŁKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAKRĘTKA SKRZYDEŁKOWA - RODZAJ NAKRĘTKI NA ŚRUBĘ, W JĘZYKU ANGIELSKIM NAZYWANYWINGNUT, KTÓRY CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE MA DWA SKRZYDEŁKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MOTYLEK nakrętka skrzydełkowa - rodzaj nakrętki na śrubę, w języku angielskim nazywanywingnut, który charakteryzuje się tym, że ma dwa skrzydełka (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MOTYLEK
nakrętka skrzydełkowa - rodzaj nakrętki na śrubę, w języku angielskim nazywanywingnut, który charakteryzuje się tym, że ma dwa skrzydełka (na 7 lit.).

Oprócz NAKRĘTKA SKRZYDEŁKOWA - RODZAJ NAKRĘTKI NA ŚRUBĘ, W JĘZYKU ANGIELSKIM NAZYWANYWINGNUT, KTÓRY CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE MA DWA SKRZYDEŁKA sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - NAKRĘTKA SKRZYDEŁKOWA - RODZAJ NAKRĘTKI NA ŚRUBĘ, W JĘZYKU ANGIELSKIM NAZYWANYWINGNUT, KTÓRY CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE MA DWA SKRZYDEŁKA. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

x