ZDROBNIALE: BĄBEL - PĘCHERZ, RODZAJ NIEWIELKIEJ WYPUKŁOŚCI NA CIELE, KTÓRA JEST WYPEŁNIONA PŁYNEM I POWSTAJE W WYNIKU OPARZENIA LUB INNEGO URAZU SKÓRY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BĄBELEK to:

zdrobniale: bąbel - pęcherz, rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia lub innego urazu skóry (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BĄBELEK

BĄBELEK to:

zdrobniale: bąbel - niewielka kulista bańka, zawierająca gaz, która tworzy się w innej, zwykle gęstszej substancji (na 7 lit.)BĄBELEK to:

zdrobniale: bąbel - małe dziecko; słowo pieszczotliwe, żartobliwe, o pozytywnym zabarwieniu (na 7 lit.)BĄBELEK to:

mała kulka (na 7 lit.)BĄBELEK to:

pęcherzyk powstały po oparzeniu (na 7 lit.)BĄBELEK to:

pęcherzyk z gazu w cieczy (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: BĄBEL - PĘCHERZ, RODZAJ NIEWIELKIEJ WYPUKŁOŚCI NA CIELE, KTÓRA JEST WYPEŁNIONA PŁYNEM I POWSTAJE W WYNIKU OPARZENIA LUB INNEGO URAZU SKÓRY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.372

KROKIET, SATELITA, INTERESOWNOŚĆ, NIEJAWNOŚĆ, WĘZEŁ ZWYKŁY, PROTEZA DENTYSTYCZNA, ZASTAW REJESTROWY, SERCÓWKA, KOLONADA, CHWOŚCIK BURAKOWY, WYRĄB, DEMISEKSUALISTKA, OLEJEK KAMFOROWY, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, PRZYŚPIESZENIE ODŚRODKOWE, KORDON, PARTIA, PROTEKCJONIZM, STRZAŁ, CANZONETTA, SŁODKA BUŁKA, SYGNAŁ ANALOGOWY, CHOJAK, KRYSZNAIZM, DWURZĘDEK, BORIS, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, BARK, ATRYBUCJA, GŁOŚNOŚĆ, UCZENNICA, LAGOZUCH, PACHWINA, NADGORLIWOŚĆ, KOZA PIERWOTNA, OKRZOSEK, MARKA, DYMARKA, FUNKCJA CELOWA, KORKOCIĄG, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, WYRAZ PODSTAWOWY, NA PIESKA, PAZUR, SULFADYMIDYNA, CIOS, ZŁAZ, GERYLASI, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, BAJADERA, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, MANIERYSTA, WYMIANA, NAPADZIOR, OGŁODEK, PIERSICZKI, TATKO, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, ŁYCZAK, TRATWA RATUNKOWA, KARBOANION, CZAS MIEJSCOWY, RYNSZTOK, SZAGRYN, RENTGENOLOGIA, JĘZYKI TURAŃSKIE, ODROBINKA, PULA, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, SOLARKA, BLISTER, WITAMINKA, EDESTYDY, ZERÓWKI, STANOWCZOŚĆ, LARGO, STYL, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, PRZEWRÓT, KORNIK, SZCZAW, DOWÓD, LUJEK, CZARTER, KLASZTOR, AFTERPARTY, WERBLISTKA, KULTURA STARTEROWA, PORTUGALSKOŚĆ, INTELIGENCJA WERBALNA, PARKIETAŻ, RÓŻA, BOM, KANAŁ ENERGETYCZNY, HARMONIJNOŚĆ, PERFUMA, KONDENSACJA, CZERECHA, ODPRZĘG, ZAZNAJOMIENIE, KOPNIAK, PTASZYNIEC, GRUBOŚĆ, CHOROBA FRIEDREICHA, MARGARYNA, EKSPROPRIACJA, PODGŁÓWEK, OSTRE KOŁO, WARIACJE, ŚWIATŁO KOTWICZNE, WAGON BREKOWY, AHISTORYZM, MORWA PAPIEROWA, ŻUBR NIZINNY, BOHATER, ZAJĄKNIĘCIE, KRUPON, RENTA RÓŻNICZKOWA, REGRES, REMULADA, BESZBARMAK, OSADY ŚCIEKOWE, PRZECIWNIK, KURANCIK, KOMPAKTOWOŚĆ, PRYSZCZARKI, KITAJKA, TARANTELA, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, AEROFINISZER, ROTALIT, ROŚLINA ACYDOFILNA, JASKÓŁCZE ZŁĄCZE, ZANZA, KOTLET, KARMNIK, FURMAN, MATERIA, POWINOWACTWO, FOTOGENICZNOŚĆ, DRAPIEŻCA, OBIEKTYWNOŚĆ, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, NEGATYWIZM, PODUSZKA KURTYNOWA, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, ALFABET MUZYCZNY, SKOK, KOD GENETYCZNY, CIASTO FRANCUSKIE, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, BILDUNGSROMAN, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, PRÓBA TUBERKULINOWA, BAKTERIA NITRYFIKACYJNA, SIATKA GEOGRAFICZNA, SZTUKA, INFORMACJA, ZABURZENIE LĘKOWE, FINITYZM, PROCH CZARNY, SKUP, KSANTOSOMA, KB, KARABINEK AK, URANIZM, NALTREKSON, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, WIARA, WIELKOŚĆ, REZERWA REPRYWATYZACYJNA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, NOŚNIK NARZĘDZI, ROKIET, OMFALOMANCJA, KOMÓRKA NERWOWA, STEMPEL, LOT, INTERESOWNOŚĆ, LICZBA AUTOMORFICZNA, KAMPUS, SZYDLICA, GRZEBIEŃ BIODROWY, KONFIGURATOR, BASEN, PŁASKORZEŹBA, SZESNASTKA, PATRZAŁKI, BORDER, MIŃSZCZANIN, KURSOR, FILM SF, HIPIS, WIERSZ ABECADŁOWY, SKRZYDLICE, ZNACHOR, DUROPLAST, CZUPURNOŚĆ, PEDOFILIA, KACZKA, ZAGRANIE, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, EMOLAK, MONOETANOLOAMINA, POPOZAUR, ZWŁOKI, KOKSA, CHOROBA MORGELLONÓW, KOLEJKA GÓRSKA, ROZSZCZEP WARGI, SKIAGRAFIA, GRASER, MONSTRUM, GENODERMATOZA, MASKA WSTYDU, PIEC HUTNICZY, PIERSICZKA, ZAPALENIE, MASZYNA SYNCHRONICZNA, SYF, KEFALINA, PODSŁUCHIWACZ, ZRZESZONY, ROTUNDA, TO COŚ, GORĄCZKA, TKAŃCOWATE, PIEGUSEK, PARAFRAZA, GOŁĄBECZEK, ZADŁAWIENIE, HELIKOPRION, DENDRORYNCHOID, LODOWIEC SIECIOWY, BOCZNICA KOLEJOWA, DROGA KOLEJOWA, SIATKÓWKA PLAŻOWA, OSOBNIK, DOBRO, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, MAFIA, POCIĄG, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, JUTRZYNA, CHOJNOWSKA, GOSPODARKA MIESZANA, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, BUŃCZUK, BAJT, LASECZKA, MANDAT, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, DAWCZYNI, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, BADANY, ANTYCIAŁO, ŁOWCZYNI, LOTOKOT, PRÓCHNICZEK, ZGORZEL, GRZYWNA, SZPAGIETKA BAHAMSKA, BARWICA, PSEUDOPODIUM, TWARDZINA, PAPA TERMOZGRZEWALNA, WÓR, KAJMAKAM, TRÓJCA ŚWIĘTA, OFIARA, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, MITENKI, PIECZEŃ, KREMOGEN, RÓWNONOGI, EMBOLIZACJA, KRA LODOWCOWA, KATARTEZAURA, PŁYTA DETONACYJNA, NÓW, ŁUK WYSP, MIESZANKA, KONSERWA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, GAŁGAN, RZECZ NIERUCHOMA, KACZKA, SPÓD, SIEĆ KRYSTALICZNA, SZAL, MILANEZ, SAMOOKALECZENIE, ŁUK TRIUMFALNY, GRUDKA, PLOTER ROLKOWY, SINGEL, IRANISTAŃSKI, ?SPOKOJNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.372 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: BĄBEL - PĘCHERZ, RODZAJ NIEWIELKIEJ WYPUKŁOŚCI NA CIELE, KTÓRA JEST WYPEŁNIONA PŁYNEM I POWSTAJE W WYNIKU OPARZENIA LUB INNEGO URAZU SKÓRY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: BĄBEL - PĘCHERZ, RODZAJ NIEWIELKIEJ WYPUKŁOŚCI NA CIELE, KTÓRA JEST WYPEŁNIONA PŁYNEM I POWSTAJE W WYNIKU OPARZENIA LUB INNEGO URAZU SKÓRY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BĄBELEK zdrobniale: bąbel - pęcherz, rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia lub innego urazu skóry (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BĄBELEK
zdrobniale: bąbel - pęcherz, rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia lub innego urazu skóry (na 7 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: BĄBEL - PĘCHERZ, RODZAJ NIEWIELKIEJ WYPUKŁOŚCI NA CIELE, KTÓRA JEST WYPEŁNIONA PŁYNEM I POWSTAJE W WYNIKU OPARZENIA LUB INNEGO URAZU SKÓRY sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - ZDROBNIALE: BĄBEL - PĘCHERZ, RODZAJ NIEWIELKIEJ WYPUKŁOŚCI NA CIELE, KTÓRA JEST WYPEŁNIONA PŁYNEM I POWSTAJE W WYNIKU OPARZENIA LUB INNEGO URAZU SKÓRY. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x