Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZDROBNIALE: BĄBEL - PĘCHERZ, RODZAJ NIEWIELKIEJ WYPUKŁOŚCI NA CIELE, KTÓRA JEST WYPEŁNIONA PŁYNEM I POWSTAJE W WYNIKU OPARZENIA LUB INNEGO URAZU SKÓRY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BĄBELEK to:

zdrobniale: bąbel - pęcherz, rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia lub innego urazu skóry (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BĄBELEK

BĄBELEK to:

zdrobniale: bąbel - niewielka kulista bańka, zawierająca gaz, która tworzy się w innej, zwykle gęstszej substancji (na 7 lit.)BĄBELEK to:

zdrobniale: bąbel - małe dziecko; słowo pieszczotliwe, żartobliwe, o pozytywnym zabarwieniu (na 7 lit.)BĄBELEK to:

mała kulka (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: BĄBEL - PĘCHERZ, RODZAJ NIEWIELKIEJ WYPUKŁOŚCI NA CIELE, KTÓRA JEST WYPEŁNIONA PŁYNEM I POWSTAJE W WYNIKU OPARZENIA LUB INNEGO URAZU SKÓRY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.588

ŁUPACZKA, MIERZWA, ZAPALENIE TARCZYCY HASHIMOTO, ZDROJEK, DESKA SEDESOWA, RAKIETA, ZATRUDNIENIE, SUBSKRYBENT, PORYWCZOŚĆ, PAMPUCH, BRIK, KORNET, FILTR CYFROWY, NEFROSTOMIA, BYSTRZACHA, JEZIORO PROGLACJALNE, ŁUPEK PLAMISTY, ROGÓŻKA, WOLE OCZKA, OBSŁUGIWANIE, CYKANIE, BIEGUN, FORTECA, RAK SZEWC, CYNKOGRAFIA, PASZA, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, DORTMUNDER, KLAWIATURA, PIENIĄDZ TOWAROWY, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, PRZEPROST, ŚLUB CYWILNY, SIORKA, RENTGENOMETR, SAKRAMENT, PRZEGRYZEK, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, AGLOMERACJA, DOŻYWOCIE, RACZYNA, KAUCZUK BUTYLOWY, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, ROTAWIRUS, BABCIA CIOTECZNA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, CYPRZYK, FAZA, SZKŁO MĄCONE, DŻEMPER, KARTA, BEZINTERESOWNOŚĆ, ELIZJA, TANCERKA BRZUCHA, KOSZÓWKI, BEJCA, CUGANT, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, UKRAINISTYKA, FLUWIOGLACJAŁ, DREN, EGZORCYZM, DEKLARANT, APARAT, UBOGI KREWNY, KSIĄŻKA DOTYKOWA, ZAWIESIE, SZCZELINA LODOWCOWA, GRUBIANIN, PAKIET, KANWA, SORTYMENT DREWNA, ŚWIECA, DRAMA, FĄFEL, SZAGRYN, SPÓDNICZKA, SUWANY, GRZĘDA, POLISA POSAGOWA, TANIEC BRZUCHA, STABILIZATOR, ZIARNOPŁON, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, FAWORYT, HOMOFONIA, POŁOŻENIE, FAŁ, ADAGIO, GOŁOLEDŹ, MORENA DENNA, FILEMONKA, TRANSMITER, BAKI, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, LEPTOPLEURON, HOBBYSTA, SUTENERSTWO, HADŻ, BARETKA, PIECZYWO CHRUPKIE, NIEŻYCZLIWOŚĆ, GWIAZDA, STRUP, UŁAMEK PROSTY, CZAS URZĘDOWY, KLAWISZ, WIERTACZ, PAPROĆ DRZEWIASTA, WZDĘTKA, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, MLECZNIK, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, MOCZARA WŁOSKOWATA, OSADNICTWO SZKATUŁOWE, STRZĘP LUDZKI, JĘZYK, NAPASTNICZKA, LATRY, SFERA DYSONA, CIĄGI, KOMPRES, NASIERDZIE, PANCERZ KOLCZY, FOLGA, POKRZYWDZONA, ALDOKSYM, CÓREŃKA, ZAŻALENIE, HYDROBUS, TRANSWESTYTA, TRANSFER BUDŻETOWY, POSZEWKA, DOKUMENTARZYSTKA, ALARM WIBRACYJNY, JEDNOSTRONNOŚĆ, ZAZNAJOMIENIE, PRZEPOJKA, RZEKOTKA DRZEWNA, PARAFRAZA, PTASZEK, KORPUS NAWOWY, SOPLICA, CYRKUMFLEKS, OSTROGI, KOMISUROTOMIA, DOKUMENTARZYSTA, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, ENDERBIT, OCZERNICIEL, KOKS ODLEWNICZY, MÓŻDŻEK, ANTYLOPA KROWIA, KONWIKT, DRUK ROZSTRZELONY, BUŁA, KRWIŚCIĄG, BOCZEK, ABSYDA, BYŁY, BYKOWIEC, SZYFON, AMEBA, CHIMEROKSZTAŁTNE, PLOTER TNĄCY, BOCZEK, NAMASZCZENIE CHORYCH, DWUWARSTWOWOŚĆ, IZOTERMICZNOŚĆ, TRANSPORTOWIEC, DRĄŻEK, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, ROGOŻA, WIELKOŚĆ, WIOŚLARKI, RENOMA, DZIEWCZYNIĄTKO, CHMURA KŁĘBIASTA, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, SERIA, IMIGRACJA, KASZA, AZOLLA PAPROTKOWA, BEZDUSZNOŚĆ, CIAŁO OBCE, SZWEDZKOŚĆ, REFORMA ROLNA, POKAZ, ŻEGLUGA TRAMPOWA, WIESZAK, ROBEREK, PODATEK KATASTRALNY, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, ABSORBANCJA, KARABIN AUTOMATYCZNY, OBROSTKA, POCZEKALNIA, NERKÓWKA, KARCZOCH, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, DOKUMENTALISTKA, ŻYWY TRUP, PRODUKT LECZNICZY, DÉSINTÉRESSEMENT, KROKIET, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, PIĘTKA, CIELENIE, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, WIEŻA ZEGAROWA, FILET, LUCERNA, SŁUŻBA, NA PIESKA, DOLAR FIDŻI, ODRÓBKA, COLA, KOŁO SEGNERA, MAGIEL, POPRZEDNICA, IMPERTYNENCKOŚĆ, HETEROMORFIZM, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, APOLOGETYK, KOSZER, SZPILKA, PRZEDNÓWEK, AUTOMOBILISTA, GLORIETA, TRANSCENDENCJA, SZANTUNGOZAUR, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, OSCHŁOŚĆ, LUDEK, BIAŁKO, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, FOTORECEPTOR, PARKIETNIK, LINIA ŚNIEGU, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, OBSERWACJA, KRAWĘDŹ, PIEPRZYK, JAPOŃSKOŚĆ, POSŁUSZNICA, AUTOMAT, SUCHAREK, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, TRYL, ASOCJALNOŚĆ, REKLAMANT, PROSCENIUM, JON CENTRALNY, EDYKUŁA, CZEMPIONKA, MEDYCYNA SPORTOWA, NAWRÓCICIEL, PANICZĄTKO, USTRÓJ RODOWY, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, DĘCIAK, PROWOKATOR, OCHLAJTUS, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, KORYTO, STRINDBERG, FRAGMENTARYZACJA, KARB, PAWILONIK, ALERGIA PYŁKOWA, KOSMATOŚĆ, SZPULKA, ABSURDALNOŚĆ, KABRIOLET, MIĘKKOSKÓRKOWATE, OBRÓT WTÓRNY, GLISTNIK, MIASTO UMARŁYCH, KONIEC ŚWIATA, SZYLD, MĄŻ, KOMAT, PLUJKA, KWIAT LOTOSU, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, DRESIARZ, ZAGRANICZNOŚĆ, ZGŁĘBNIK, GWINT STOŻKOWY, RYTUAŁ, LANGUSTA POSPOLITA, GARDZIEL, RĘKAWICA, INSTRUMENT DREWNIANY, KAPLERZ, FESTMETR, ZAWIKŁANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.588 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zdrobniale: bąbel - pęcherz, rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia lub innego urazu skóry, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: BĄBEL - PĘCHERZ, RODZAJ NIEWIELKIEJ WYPUKŁOŚCI NA CIELE, KTÓRA JEST WYPEŁNIONA PŁYNEM I POWSTAJE W WYNIKU OPARZENIA LUB INNEGO URAZU SKÓRY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
bąbelek, zdrobniale: bąbel - pęcherz, rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia lub innego urazu skóry (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BĄBELEK
zdrobniale: bąbel - pęcherz, rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia lub innego urazu skóry (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x