ZABURZENIE FUNKCJI JĘZYKOWYCH POWSTAŁE W WYNIKU USZKODZENIA MÓZGU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AFAZJA to:

zaburzenie funkcji językowych powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABURZENIE FUNKCJI JĘZYKOWYCH POWSTAŁE W WYNIKU USZKODZENIA MÓZGU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.246

ZABURZENIE OSOBOWOŚCI ZALEŻNEJ, MIESZANKA BETONOWA, PODBÓJ, OTWÓR, ELASTIL, PORFIROBLAST, ARGUMENT, DEPRESJA, EKSTENSJA FUNKCJI ZDANIOWEJ, WAŁ BRZEGOWY, PERFORACJA, SPECJACJA, VIP, OBRAZ KLINICZNY, CUKRZYCA BRĄZOWA, TAMPONADA, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, ARC TG, CZĘSTOSKURCZ KOMOROWY, BAZYLIKA, SANDINISTA, COSINUSOIDA, PIERWSZY ŚWIAT, SKLERODERMIA UKŁADOWA, ZGORZEL, CHMURA KŁĘBIASTA, PRÓG RZECZNY, FUNKCJA ODWROTNA, NAFTÓWKA, SPIĘCIE, MORFEM LEKSYKALNY, PALIWO KOPALNE, STRUKTURA FUNKCYJNA, OZONEK, UKŁAD LIMBICZNY, MOMENT MINSKY'EGO, DERKA, HEMISFEREKTOMIA, PICA, KOTANGENSOIDA, REWALIDACJA, PRZEJŚCIÓWKA, TORF, STRES POURAZOWY, SINUS, FRAG, EGO, KOLONIA, IMPLIKANT PROSTY, PUSZKA MÓZGOWA, GNEJS OCZKOWY, GAŁĘZIAK, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, RĄBEK, TRIUMF, CZYRACZNOŚĆ, SZCZELINA LODOWCOWA, ARCTG, ZAGADNIENIE CAUCHY'EGO, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, BOHR, TEORIA POTENCJAŁU, PŁAT CZOŁOWY, MÓŻDŻEK, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, PIEŃ WULKANICZNY, AMYLOID, ZGORZELINA, HALUCYNACJA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, CHOROBA PSYCHICZNA, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, BRODAWKA WENERYCZNA, OBSADA, PRZEDZIAŁ, HAMARTIA, ZESPÓŁ TURCOTA, ORNAMENTYKA, PIWKO, RĘKA OPADAJĄCA, FLASHBACK, PIWO, SKLEROZA, ELASTYL, PIEŃ MÓZGU, GŁOWIZNA, ZMARSZCZKA, FAKOMATOZA, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, RĘKA SZPONIASTA, NARECZNICA, METRUM, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, ORGANELLUM KOMÓRKOWE, SUBDIAKONAT, WYGŁAD TEKTONICZNY, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, PATENCIK, CZĘŚĆ, KAMIEŃ, MIRIN, SZATA LITURGICZNA, MACIERZ JACOBIEGO, CHMURA KONWEKCYJNA, LEPTON, PREZYDENCJALIZM, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, IMINA, JEZIORO FIORDOWE, CEBULKA, GAZ SPALINOWY, KACZKOWATY CHÓD, WITAMINA B6, AC, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, DAMAST SKUWANY, REAKCJA ŁAŃCUCHOWA POLIMERAZY, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, ZABUDOWA MIEJSKA, DZIEDZINA, CHOROBA BOURNEVILLE'A-PRINGLE'A, PRYMITYW, SZPADA, BRUZDA CIEMIENIOWO-POTYLICZNA, WODNIAK, FRENOLOGIA, GWIAZDA, LUDY TURAŃSKIE, KATEGORIA SYNTAKTYCZNA, MÓŻDŻEK, HORYZONT, OSOBOWOŚĆ ZALEŻNA, WYSPA, GAZ SKŁADOWISKOWY, FLAK, GALAS, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, PRZESTRZELENIE, AMYLOFAGIA, ODMIANA UPRAWNA, WĘZEŁ ZARODKOWY, TLENEK, GAZ WĘGLOWY, KOŃ BELGIJSKI, NEOPREN, PĘCHERZYK, KORA MÓZGOWA, CHLEB PSZCZELI, KOŁO MAŁE, BĄK, TWÓR SIATKOWATY, CHOROBA AFEKTYWNA, HEMATOFAGIA, ZABURZENIE BARWNIKOWE SKÓRY, APARAT, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, WINIFIKACJA, FALA HARMONICZNA, MACHNIĘCIE RĘKĄ, MANDAT, ŁUK WYSPOWY, CYSTA BAKERA, PIZOID, MĄKA, PÓŁKULA, CEREBELLOPATIA ALKOHOLOWA, CZOŁG ROZPOZNAWCZY, NULKA, GALAKTOLIPID, ART DECO, MAKROCZĄSTECZKA, IMPLIKACJA MATERIALNA, STYPENDIUM, ZWÓJ, MASZYNA CIEPLNA, KURATELA, ARCUS COTANGENS, STREFA RYFTU, KANNABINOID, KOPROFAGIA, ODWODORNIENIE, PROMIENISTOŚĆ, SCHIZOTYPOWE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, JEZIORO WYDMOWE, POLICHLOREK WINYLU, GEN FUZYJNY, OSAD DELUWIALNY, ZABURZENIE SEKSUALNE, JĄDRO MIGDAŁOWATE, SPRZEDAWALNOŚĆ, PRZESTRZELINA, GLUTEN, MODRZEW EUROPEJSKI, JEZIORO TEKTONICZNO-POLODOWCOWE, INTERPOLACJA LINIOWA, LEKTOR, ZABURZENIE AFEKTYWNE, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, OSTANIEC, KONWEKTOR, INDYKAN, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, BIEGŁY SĄDOWY, UKŁAD RĄBKOWY, AUTYZM DZIECIĘCY, AFAZJA AMNESTYCZNA, INGRESJA MORSKA, DEPRECHA, OBTŁUCZENIE, GÓRY ZAŁOMOWE, NADZIAŁ, PU, BIOMAGNIFIKACJA, HEMOCHROMATOZA PIERWOTNA, POPYT ELASTYCZNY, KWAS, WYKŁADZINA, CZĘŚĆ, SINUS HIPERBOLICZNY, ZŁOŻE MINERALNE, PIŚMIENNICTWO, NIBYNÓŻKA, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, KOTONINA, MEMBRANA, INTERPOLACJA WIELOMIANOWA, WIZG, ROZPADLINA, OKSYDAZA, KOSINUSOIDA, PÓŁGRUPA TRANSFORMACJI, STAN CZYNNY, ZAKON, GÓROTWÓR, SCHIZOIDALNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, MORFOGENEZA, ABSTRAKT, OSOBOWOŚĆ ANALNA, IMPOSTACJA, SYSTEM PREZYDENCKI, SPERRY, DELUWIUM, CIAŁO MIGDAŁOWATE, REAKTOR, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, ODSTAWKA, COTANGENSOIDA, KONSULAT, FUNKCJA NAZWOWA, KWASZONKA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, SĘK OTWARTY, WYKRES FUNKCJI, BEZWODNIK KWASOWY, TAUTOLOGIA, GABCZASTOŚĆ MÓZGU, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, JEZIORO EWORSYJNE, KOLONIA, ZGRUPOWANIE, SYNTEZA, KOMPOSTOWNIK, RÓŻNICA, DYSFUNKCJA, OSTRUŻYNA, NIEDOROZWÓJ UMYSŁOWY, PARALIŻ DECYZYJNY, ZŁOŻE, INGRESJA MORZA, OBTŁUCZENIE, CIASTO, MUTACJA GENOWA, CIAŁO KOLANOWATE, SKAN, PŁETWA TŁUSZCZOWA, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, STARZENIE MORALNE, STACJA, ANTECEDENCJA, ARMANIAK, ABORCJA, SPLOT, KAUCZUK BUTYLOWY, UGRUPOWANIE, BŁĄD POMIARU, ARGUMENT, PUNKT MECZOWY, HUBA SINIAK, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, KURCZ, PŁEĆ, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, OLIWA, POLAN, WINO, ?CZARNA DZIURA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.246 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZABURZENIE FUNKCJI JĘZYKOWYCH POWSTAŁE W WYNIKU USZKODZENIA MÓZGU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZABURZENIE FUNKCJI JĘZYKOWYCH POWSTAŁE W WYNIKU USZKODZENIA MÓZGU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AFAZJA zaburzenie funkcji językowych powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AFAZJA
zaburzenie funkcji językowych powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu (na 6 lit.).

Oprócz ZABURZENIE FUNKCJI JĘZYKOWYCH POWSTAŁE W WYNIKU USZKODZENIA MÓZGU sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - ZABURZENIE FUNKCJI JĘZYKOWYCH POWSTAŁE W WYNIKU USZKODZENIA MÓZGU. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x