OBIEKT FIZYCZNY CZASOPRZESTRZENI, KTÓRY WSZYSTKO POCHŁANIA W WYNIKU SILNEGO POLA GRAWITACYJNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZARNA DZIURA to:

obiekt fizyczny czasoprzestrzeni, który wszystko pochłania w wyniku silnego pola grawitacyjnego (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZARNA DZIURA

CZARNA DZIURA to:

stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBIEKT FIZYCZNY CZASOPRZESTRZENI, KTÓRY WSZYSTKO POCHŁANIA W WYNIKU SILNEGO POLA GRAWITACYJNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.978

WESOŁOŚĆ, FILEMON CIENKODZIOBY, SIEROTA ZUPEŁNY, NOWA TWARZ, PRZYRODNI BRAT, SOSNA AUSTRIACKA, SOS MUŚLINOWY, SPIKER, IRGA CZARNA, WYDRA, TANK, TURANIEC, WATA, ENERGICZNOŚĆ, SCAN, ZAWODOWO CZYNNY, STONEY, FILTR WĘGLOWY, CHEMEX, GEN WĘDRUJĄCY, GAROWY, SKRYTOBÓJCA, RYTOWNICTWO, KONDOTIER, NAWÓZ KOMPLEKSOWY, PATRYCJUSZ, PIEPRZ CZERWONY, KOŹLAK, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, INDYKAN, INTROJEKCJA, ZJAWISKO GUNNA, ŹRÓDŁO POLA, WKŁADKA, ZWIERACZ, BOMBA WULKANICZNA, KISIEL, KIEROWCA, ZATOKA, PRÓBA, BETA-BLOKER, AMERYKANKA, ŻAŁOŚĆ, KOZA, EDUKATOR, KABALISTA, SZKLICA, GEST KOZAKIEWICZA, KLON, STADNIAK SIWOGŁOWY, SYRENI ŚPIEW, DRUGA BRODA, MAKABRA, DOKTOR, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, KASKADA REZONANSOWA, ORGANISTA, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, CUKIER MLEKOWY, FORMUŁKA, ZWIEDZAJĄCY, PRZEDSZKOLANEK, AMBITNOŚĆ, TRENING, FURIAT, LENIWIEC, RÓW TEKTONICZNY, PUNKT PRZYZIEMNY, JEDEN CZORT, WIERSZ, EMBRIOGENEZA, FILOLOGIA CHORWACKA, REZYDENT DŁUGOTERMINOWY, FILTR CYFROWY, OBLECH, BEZPŁCIOWIEC, PIEC AKUMULACYJNY, AUT, LOGIKA MATEMATYCZNA, LATARNIK, PODŁUŻNIK, CIĄGUTKA, KORBA, MALINA ZACHODNIA, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, ZAPIS, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, PLUGAWOŚĆ, KARA PIENIĘŻNA, GEN WIELOKROTNY, GENEZA, GRUCZOŁ ŻÓŁTKOWY, DEZINTEGRACJA MROZOWA, PLIK WSADOWY, GAZ WĘGLOWY, WSPÓŁWYZNAWCA, AMBRAZURA, OBIEKT NATURALNY, WYGRYW, SYNONIM TAKSONOMICZNY, ADRES LOGICZNY, SKLERODERMIA, MANIAK, STERNIK JACHTOWY, FOTOEDYTOR, NADAKTYWNOŚĆ, WSZYSTKOWIDZĄCY, PLURALIZM, DERYWAT MUTACYJNY, SZŁAPAK, UNISTA, DOBÓR KREWNIACZY, JON CENTRALNY, SZAL, LAUDATOR, SZYBKOWAR, SAMICA, BILET ULGOWY, IDEALIZACJA, AKROCYJANOZA, JODEŁKA, AGROLOTNICTWO, KURAWONGA ZMIENNA, KAMIEŃ KOTŁOWY, USKOK, WYJĄTEK, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, ELEKTRODYNAMIKA KWANTOWA, PRZELICZNIK, SZTUKA EGEJSKA, SYF, PLEBEJUSZ, PORFIROBLAST, SZUWAKS, REKLAMOWIEC, MEMBRANOFON, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, CZASOWNIK SEMELFAKTYWNY, DENITRYFIKATOR, KOMIK, BODZIEC PODPROGOWY, DRUCIARZ, PSEUDOPODIUM, AREAŁ, CIOTA, REEDUKATOR, SZTYWNY DESYGNATOR, ROZWÓJ ZARODKOWY, KĄT, ABSTRAKT, RANNY, SKARŻĄCY, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, REGIONALISTA, ŻARTOBLIWOŚĆ, SERWIS SPOŁECZNOŚCIOWY, HELMINT, MONOSTYCH, KALEKA ŻYCIOWA, MOC, USPOKAJACZ, TURANIZM, FISZBINOWCE, ALDOLAZA, ANGLISTA, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, ADAPTER, ANTYUTOPIA, POWIEŚĆ POLITYCZNA, ESENCJALIZM, BARANEK, FILM ŚREDNIOMETRAŻOWY, MAKARON, CHRONOMETR, INTERPRETATOR, KALKA TECHNICZNA, OPERATOR ARYTMETYCZNY, CIEKAWSKOŚĆ, WYBRYK NATURY, HIV-1, SNAJPER WYBOROWY, NADZIAŁ, FILM KOLOROWY, LEMING, HUMBER, KURATORIUM, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, FILEMON BLADY, ŁADOWNICZY, ELASTYCZNOŚĆ PODAŻY, KARTONÓWKA ZWYCZAJNA, NEURON RUCHOWY, GRANULOCYT, PRZEMĄDRZALEC, ZASOBY, NOWOZACIĘŻNY, MIODOJAD BIAŁOUZDY, CIELENIE, OBIEKT MOSTOWY, DAMKA, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, ŚCIĘCIE, AKTYWNOŚĆ, PORTRECISTA, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, SŁUŻĄCY, GLOJOPELTIS WIDLASTA, KARABIN SKAŁKOWY, OPIESZALSTWO, DRUK AKCYDENSOWY, METODA, NEOREALIZM, STYL TOSKAŃSKI, ROMANISTYKA, PLEBEJUSZ, MIÓD, DZIUPLA, INSTRUMENT POCHODNY, RADIESTETA, WODNIAK, KUTER TORPEDOWY, SĄD SZCZEGÓŁOWY, NIEKONKRETNOŚĆ, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, MEZOFIT, PROFESJA, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, ŚLAD, FUNKCJA NAZWOWA, KOŃ BELGIJSKI, RODZICIEL, WIELKOŚĆ SKALARNA, SYGNAŁ ANALOGOWY, PROTAGONISTA, ZAKOPCENIE, POJEDYNEK, DEKLAMATOR, ROSA, OBDZIERCA, ZBIÓR PUSTY, NIEOSTROŻNOŚĆ, UFO, PATYCZAK, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, CZARNA WDOWA, LEK SS-SYMPATYKOLITYCZNY, WULKAN TUFOWY, MYSZ ZAROŚLOWA, GATUNEK INWAZYJNY, PIASKOWIEC KWARCOWY, NAWYK, KWIAT ŻEŃSKI, POPRZECZKA, SMRÓD, GASKOŃCZYK, WARP, OŻYWIENIEC, MASA KAKAOWA, ABNEGAT, MISJA MEDIACYJNA, MAG, WYGRA, NIEPALĄCY, FLUWIOGLACJAŁ, JASION, KWIATECZEK, RDZEŃ LODOWY, OBIEKT WESTCHNIEŃ, DOWCIPNIŚ, WYWIAD RZEKA, CYWIL, PROSTY, ŚWIĘTÓWKA, TRÓJKĄT, HOMO NOVUS, ŚLIWKA, DYSCYPLINA SPORTOWA, DYSK KOMPAKTOWY, WODOTRYSK, LAPIS-LAZULI, KAWA PO TURECKU, BODZIEC PROKSYMALNY, GÓWNOZJAD, KOTEWKA, ROK ZWYKŁY, AKTUALIZACJA, OBROTOWY, NADINTENDENT, MAGNETYCZNOŚĆ, WIDZ, KOPACZ, PRZEDŁUŻACZ, WZNOWICIEL, CZARNA MOWA, PLEBEJUSZ, OBIEKT MATEMATYCZNY, WSPOMAGACZ, PLUG-IN, ?STUDNIARZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.978 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBIEKT FIZYCZNY CZASOPRZESTRZENI, KTÓRY WSZYSTKO POCHŁANIA W WYNIKU SILNEGO POLA GRAWITACYJNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBIEKT FIZYCZNY CZASOPRZESTRZENI, KTÓRY WSZYSTKO POCHŁANIA W WYNIKU SILNEGO POLA GRAWITACYJNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZARNA DZIURA obiekt fizyczny czasoprzestrzeni, który wszystko pochłania w wyniku silnego pola grawitacyjnego (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZARNA DZIURA
obiekt fizyczny czasoprzestrzeni, który wszystko pochłania w wyniku silnego pola grawitacyjnego (na 12 lit.).

Oprócz OBIEKT FIZYCZNY CZASOPRZESTRZENI, KTÓRY WSZYSTKO POCHŁANIA W WYNIKU SILNEGO POLA GRAWITACYJNEGO sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - OBIEKT FIZYCZNY CZASOPRZESTRZENI, KTÓRY WSZYSTKO POCHŁANIA W WYNIKU SILNEGO POLA GRAWITACYJNEGO. Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

x