CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST OSPAŁY, OPIESZAŁY, POWOLNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEMRAWOŚĆ to:

cecha człowieka, który jest ospały, opieszały, powolny (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEMRAWOŚĆ

NIEMRAWOŚĆ to:

cecha czynności, zwłaszcza ruchów: to, że coś jest powolne, niedynamiczne, świadczy o czyjejś ociężałości (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST OSPAŁY, OPIESZAŁY, POWOLNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.951

PRZEWROTNOŚĆ, PROTEROZUCHIDY, WEHIKUŁ, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, ZMARSZCZKA, DIETA ASPIRYNOWA, RINOWIRUS, UCHO, WIELOMIAN UNORMOWANY, LUSTRATOR, POMOC, , STATUA, STADIUM ANALNE, FITOASOCJACJA, SZMIDT, CHORDOFON, USTAWNOŚĆ, POLE, SREBRNA PAPROĆ, MLECZ, CZWARTY, NIEMRAWOŚĆ, ŻOŁDAK, MAKABRYCZNOŚĆ, BABA, WIGOŃ, BATALION RADIOTECHNICZNY, POWŁÓCZYSTOŚĆ, ŻELAZNE PŁUCO, LEISZMANIOZA TRZEWNA, SPÓJNOŚĆ, MELODIA, KALEKA ŻYCIOWA, NIEWYRAZISTOŚĆ, WORECZKOWY, MRÓWKA SMĘTNICA, DELEGACYJKA, PEDOFILSTWO, OSTATNI KRZYK MODY, OSIEDLENIEC, PIERZASTOŚĆ, SINGIEL, ASTER NOWOBELGIJSKI, DUSZA CZYŚĆCOWA, OBUPŁCIOWOŚĆ, KWADRATURA KOŁA, ADEPT, LITOŚCIWOŚĆ, REFLEKS, PODŁOŻE MALARSKIE, GOTYK WENECKI, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, LUJEK, TRANSAKCJA TERMINOWA, TEKSTYLNY, LICZBA PRZESTĘPNA, OTWÓR WYLOTOWY, FILOZOF, RODZINA PEŁNA, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, OBJĘTOŚĆ, MALOWANIE, INTERPRETER, TWIERDZENIE WILSONA, RADOSNOŚĆ, GRUNTÓWKA, CHOROBA ZAKAŹNA, SMRÓD, GIAUR, ASTRONOMICZNA LICZBA, REGULARNOŚĆ, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, DEINSTALACJA, STOPA, SAKRAMENTALNOŚĆ, RADYKALNOŚĆ, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, PAWILON, POLĘDWICA SOPOCKA, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, ŁASKAWCA, NIELUDZKOŚĆ, WYDRA, HADŻI, MANIAK, RELACJA TOTALNA, ZWIERZĘ, PRAKTYCZNOŚĆ, OTWARTOŚĆ, ZAPRZĄG, HIPNOTYK, IMPLIKANT PROSTY, STAWKA AWANSOWA, ŁASKOTNICA STRZELAJĄCA, POWAŻNOŚĆ, BANDYCKOŚĆ, NATARCZYWOŚĆ, OBRZYD, DŹWIĘCZNOŚĆ, USZCZYPLIWOŚĆ, EMENTALER, KRAJOBRAZ PERYGLACJALNY, KARTACZ, KRET EUROPEJSKI, NIENOWOCZESNOŚĆ, SAMORZUTNOŚĆ, ANTECEDENCJA, URODZENIE ŻYWE, ŁUK KLASYCZNY, KANCIASTOŚĆ, OSTATNIA, PASEK, KOZA, KOŃCÓWKA, GNOJOWNIK, FANTOM, POGODNOŚĆ, PREDESTYNACJA, KUDŁY, CYNKOTYPIA, WICHROWATOŚĆ, SSAK ŁOŻYSKOWY, ZAMIENIALNOŚĆ, POWINOWATY, TREPANG, PRZEWLEKŁOŚĆ, AKSAMITKA, PALMA, UNIWERSAŁ, SULFON, WYBUCHOWA ATMOSFERA, NADZÓR BANKOWY, SYNDROM WILKOŁACZY, SERWIS SPOŁECZNOŚCIOWY, SNOBISTYCZNOŚĆ, SZCZENIACTWO, PROSTOŚĆ, JEDNOŻEŃSTWO, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, KWAS ŻOŁĄDKOWY, APOKRYFICZNOŚĆ, NIEWRAŻLIWOŚĆ, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, TRÓJCA ŚWIĘTA, GRZYB ZAJĄCOWY, TORFOWISKO WYSOKIE, AUTARCHIA, BIEG DYSTANSOWY, GEOCENTRYZM, GUGLE, EKSPERTKA, PODHARCMISTRZ, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, HB, GMT, ANGLISTA, NIEŚMIAŁOŚĆ, ZGŁOSKOWIEC, KWASOTA, ARANŻER, OMIEG ZACHODNI, TACIERZYŃSKI, STYL TOSKAŃSKI, KURAWONGA ZMIENNA, ASCETA, KŁĄB, WSPÓLNOŚĆ, PRZEŚLIZG, NEANDERTALCZYK, BIGOS HULTAJSKI, STARY, WOŁOWINA, INTROJEKCJA, MARA, DOJRZAŁOŚĆ, LEK BETA-ADRENOLITYCZNY, CUDZOZIEMSKOŚĆ, POCHWALSKI, MLECZAN, ZAGADKA, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, ATU, BARYCENTRUM, KONIUNKTIWUS, KORZEŃ, WIEŚNIAK, BATIK, KONSULAT, KOZOJEBCA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, MĄDRALIŃSKI, ROLNICTWO EKOLOGICZNE, KURZOWIEC, SPLOT TRZEWNY, MEMBRANOFON, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, EKSKLUZYWIZM, ROSYJSKOŚĆ, CHLEBOWIEC, MOŻLIWOŚĆ, MAŁGORZATKA, WSZECHMOC, GRUPA ALGEBRAICZNA, PRĄD TRÓJFAZOWY, OBROŃCA, KALKA KREŚLARSKA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, SUBTELNOŚĆ, NIEDOZWOLONOŚĆ, KRIONIKA, FEDERALIZM, PRZELICZNIK, MIODOJAD ATOLOWY, BRUTAL, EMBLEMAT, SPORT SIŁOWY, GWÓŹDŹ, CYGAŃSTWO, ZERO ABSOLUTNE, RAJFURKA, BAŁAMUT, SYNKLINA FAŁSZYWA, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, KARMIN, WOSKOWATOŚĆ, NIEOSZCZĘDNOŚĆ, BALON ZAPOROWY, KAKAO, CHIMERA AMERYKAŃSKA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, WARIACYJNOŚĆ, PRAWO PUBLICZNE, PRAKTYKUJĄCY, NIEOSTROŻNOŚĆ, ŚWIERK, TRANZYSTOR STOPOWO-DYFUZYJNY, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, BRYLE, RELATYWIZM MORALNY, PARAMETR, MISJOLOGIA, DOBRO, UNIKALNOŚĆ, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, CIASNOŚĆ, SADYZM, STAN STACJONARNY, PIRAMIDA FINANSOWA, STYMULATOR, KŁĘBCZAK, ZAKOCHANY, BONANZA, CZERWIEC, USZATEK, STRUKTURA ALGEBRAICZNA, STRES POURAZOWY, NIEUFNOŚĆ, KOMONICZNIK SKRZYDLATOSTRĄCZKOWY, OŚWIECICIEL, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, HACZEK, STUDNIARZ, ANALIZA BILANSU, KOPYTO, GEJOSTWO, TELEMARK, PODWÓJNY AGENT, MISTRZ MURARSKI, FORMACJA, GNOJOWNIA, FUNKCJA BORELOWSKA, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, GOLIAT, PARALIZATOR, MINIA, SKRYTOBÓJCA, SYGNIFIKATOR, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, PROMOCJA, POTRÓJNOŚĆ, BIOSFERA, JEDNOSTRONNOŚĆ, WZORNIK, NIESZLACHETNOŚĆ, WYNIOSŁOŚĆ, BIOMETRYKA, GLIKOPEPTYD, JĘZYK PORTUGALSKI, ZGIEŁK, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, WEKTOR WAHADŁOWY, BOROWIK CIEMNOKRWISTY, ZŁOTOŚĆ, NIEDOSTĘP, ODTLENIACZ, SAURON, ?MAPA GEOLOGICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.951 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST OSPAŁY, OPIESZAŁY, POWOLNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST OSPAŁY, OPIESZAŁY, POWOLNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEMRAWOŚĆ cecha człowieka, który jest ospały, opieszały, powolny (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEMRAWOŚĆ
cecha człowieka, który jest ospały, opieszały, powolny (na 10 lit.).

Oprócz CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST OSPAŁY, OPIESZAŁY, POWOLNY sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST OSPAŁY, OPIESZAŁY, POWOLNY. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast