TECHNIKA BADANIA, KTÓRA POLEGA NA ROBIENIU ZDJĘĆ RENTGENOWSKICH, CZYLI NA PRZEŚWIETLANIU PROMIENIAMI RENTGENOWSKIMI NIEPRZEZROCZYSTYCH OBIEKTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RADIOFOTOGRAFIA to:

technika badania, która polega na robieniu zdjęć rentgenowskich, czyli na prześwietlaniu promieniami rentgenowskimi nieprzezroczystych obiektów (na 15 lit.)RADIOGRAFIA to:

technika badania, która polega na robieniu zdjęć rentgenowskich, czyli na prześwietlaniu promieniami rentgenowskimi nieprzezroczystych obiektów (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TECHNIKA BADANIA, KTÓRA POLEGA NA ROBIENIU ZDJĘĆ RENTGENOWSKICH, CZYLI NA PRZEŚWIETLANIU PROMIENIAMI RENTGENOWSKIMI NIEPRZEZROCZYSTYCH OBIEKTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.375

POCHLEBNIK, MIESIERKA LUCERNÓWKA, CHAMPIONKA, SŁONOROŚL, PRZEWÓD SŁUCHOWY, FAKTOR, SYGNATARIUSZ, EROTOMAN, BAŁAGUŁA, RYSOPIS PAMIĘCIOWY, RAKOWATOŚĆ, NADAWCA SPOŁECZNY, KOLEJ WĄSKOTOROWA, DOJARKA, POJAZD SPECJALNY, ARANŻER, LIEBERMANN, ZBAWCZYNI, ANALIZA WARTOŚCI, PŁATWA, LUSTRO WENECKIE, AUTARCHA, PIEZOMAGNETYK, RUPIA INDYJSKA, BRYJKA, ŚMIERDZIUCHA, KIJANKA, REFORMATOR, WADA, RASA PANÓW, NASTRÓJ ROJOWY, TALBOT, BAEHR, PŁASTUGA, ULĘGAŁKA, COPYPASTA, ELEMENT ODSTAJĄCY, OSŁONKA NABYTA, OBSESJONATKA, CHEMIA OBLICZENIOWA, DEPOZYCJA, WIELORÓDKA, BUKSA, HURTOWNIA DANYCH, WYŁOM, SZKUDNIK, ESESMANKA, KSZTAŁCICIEL, ADAM SŁODOWY, SZAFIARKA, MEDYCYNA PALIATYWNA, OPRACOWANIE, CZIRLIDERKA, WSPÓŁŚRODKOWOŚĆ, ULOT, CECHA FIZYCZNA, BACIK, MIGI, BAKTERIE AZOTOWE, BEZINTERESOWNOŚĆ, CIENNIK, UNIHOKEISTKA, WOZAK, LUSTRO, AGNOZJA TWARZY, POKUŚNICA, SYNTEZA FISCHERA-TROPSCHA, OSIEDLE, SEJSMIKA, PRZEKŁADANIEC, OCENIACZ, ZAKRĘT, ZASYP, DZIESIĄTKA, INTERPRETATOR, MEGAKARIOCYT, MOC MECHANICZNA, MLEKO, ADVOCATUS DIABOLI, POCZĄTKUJĄCA, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, TRACZKA, ZASZŁOŚĆ, NEGACJONISTKA, WSPÓŁCZYNNIK MOCY, GRZYBIARZ, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, LITERA KSIĘŻYCOWA, RĘCZNE STEROWANIE, DOKSOLOGIA, SKARGOWOŚĆ, TRYTYLODONTY, ARCHEOLOGIA, SUSZKO, DYSK PLACIDO, JĘZYK OGÓLNY, FLEBOGRAM, POMPA OBIEGOWA, OCHLAPUS, RZECZ WNIESIONA, DIALOG OBYWATELSKI, SPERRY, ROBOTNICA, BARWA NALECIAŁA, ZWIERCIADŁO, HYDROLOKATOR, ALEGORIA, GRA KARCIANA, SZCZWANY LIS, LEPKOŚĆ DYNAMICZNA, TŁUMACZKA, ASYSTENTKA, GAPOWICZ, MIODOJAD MARMURKOWY, YOUTUBER, SĄŻNISTOŚĆ, WIEŚ CZYNSZOWA, DWA ZERA, BAKTERIE DIAZOTROFICZNE, USTALENIE, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, PODMIOT, MARKETING BEZPOŚREDNI, ŻYWICIELKA, CZWARTY, DYSOCJANT, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, TEORIA GRUP, DZIECIĘ EPOKI, SCHRONISKO, POMIDOR, SPÓDNICZYNA, STAN TERMINALNY, DRUK WYPUKŁY, DYPTYK, PRZYRODA, EDYTORKA, PŁAWCA, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, BARYŁKA, BASE JUMPING, KAPRYŚNIK, JEDNOSTKA MIARY, OSIEMNASTKA, OBLAT, SEKURYTYZACJA, SYNKLINA FAŁSZYWA, PRĘDKOŚĆ, SZWEDY, MODYFIKACJA, INTARSJOWANIE, WIEJSKI FILOZOF, GARBNIK, SKYLAB, NOŚNIK, TERMOLOKATOR, GRA W KARTY, NATURA, STARA PUDERNICA, PROMIENIOWANIE RELIKTOWE, NIEZGRABIASZ, SIEROTA ZUPEŁNA, GAŁĄŹ SKÓRNA, BASISTA, GEN REPORTEROWY, NATURYSTA, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, OPÓR, KALCEOLARIA, ASPAZJA, WYSTAWA, OLEJ, NOWICJUSZKA, BRACTWO RÓŻAŃCOWE, WSPOMAGACZ, MASA KRYTYCZNA, ŚWIĘCENIA, ENDOSKOPIA, HARMONIZACJA, ODPŁYW, BINET, SMOŁA WĘGLOWA, RAK KRAWIEC, KORZEŃ, TACHOGRAF, WIELOETATOWOŚĆ, SYGNAŁ DYSKRETNY, RÓWNOLICZNOŚĆ, KWASORYT, KULTURA MASOWA, WĘGLOWODÓR AROMATYCZNY, MIRAŻ, STWÓRCA, BEZPLANOWOŚĆ, JEDNOSTKA BUDŻETOWA, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, MIKROGRAFIA, PARSZYWA OWCA, MANIACZKA, TORSJA KRZYWEJ, PASTWA, NASTOLATKA, LASECZKA WĄGLIKA, DOBUDÓWKA, OBJAŚNIENIE, FRESK, CENOTWÓRCA, HELIOGRAFIA, WYBIERACZ, ODLEGŁOŚĆ, LICYTACJA, KOLORÓWKA, CALLANETICS, SYNERGETYKA, PRZESTĘPCA, AKTORKA, ISTOTA ROZUMNA, EFEB, ŻYŁKA, KOPISTA, METALOWIEC, TKANINA UBRANIOWA, TYKA, KINETOGRAF, POLIMORF, MINIA, CZARNA ROBOTA, BŁĄD STATYSTYCZNY, PATRONKA, WIĄZADEŁKO, PLAN, BADANIA, SONORYSTYKA, ŚLEPOTA KOROWA, ĆAKRA, CZEP, PTOZA WRODZONA, STENWANTA, PROLOG, BROŃ ATOMOWA, PUENTYLIZM, APARAT FOTOGRAFICZNY, KOMERCJA, NOGA, SĄD WOJSKOWY, SATELITA SZPIEGOWSKI, BOMBA ATOMOWA, TRANSAKCJA SPOT, TELETECHNIKA, TREL, DOM WCZASOWY, ANALIZA EKONOMICZNA, KOCIOŁEK, POKRZEPICIEL, ŁUPACZKA, NAZWA JEDNOSTKOWA, HIENA CMENTARNA, SINGEL, PŁYWACZKA, OBIECANKI CACANKI, PÓŁANALFABETA, PARAMETR, STERN, BROKER UBEZPIECZENIOWY, CHŁOPEK ROZTROPEK, LIBRA, ENKAUSTYKA, OKRES INTERGLACJALNY, RULETKA, OBRÓT PODATKOWY, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, ZŁOTOWŁOSA, UBYTEK, ODPRAWA CZASOWA, SPÓŁGŁOSKA ALWEOLARNA, ZAPRAWA, PODŁOTA, PRZEDROSTEK, KRZEWICIEL, ŻEGLARZ JACHTOWY, MILA POLSKA, PŁYN, STENOGRAF, SKITOURING, PRZERABIACZ, WREDOTA, BOCCE, NIEMOWA, PUCÓWKA, PÓŁSAMOGŁOSKA, KLUBOWICZ, FRANCK, ŚRUTA SOJOWA, WSTĘPNICA, SAMOTNICZOŚĆ, WIELKOMIEJSKOŚĆ, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, GŁOWA RODZINY, MODUŁ ODLEGŁOŚCI, ?CENZUS WYBORCZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.375 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TECHNIKA BADANIA, KTÓRA POLEGA NA ROBIENIU ZDJĘĆ RENTGENOWSKICH, CZYLI NA PRZEŚWIETLANIU PROMIENIAMI RENTGENOWSKIMI NIEPRZEZROCZYSTYCH OBIEKTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TECHNIKA BADANIA, KTÓRA POLEGA NA ROBIENIU ZDJĘĆ RENTGENOWSKICH, CZYLI NA PRZEŚWIETLANIU PROMIENIAMI RENTGENOWSKIMI NIEPRZEZROCZYSTYCH OBIEKTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RADIOFOTOGRAFIA technika badania, która polega na robieniu zdjęć rentgenowskich, czyli na prześwietlaniu promieniami rentgenowskimi nieprzezroczystych obiektów (na 15 lit.)
RADIOGRAFIA technika badania, która polega na robieniu zdjęć rentgenowskich, czyli na prześwietlaniu promieniami rentgenowskimi nieprzezroczystych obiektów (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RADIOFOTOGRAFIA
technika badania, która polega na robieniu zdjęć rentgenowskich, czyli na prześwietlaniu promieniami rentgenowskimi nieprzezroczystych obiektów (na 15 lit.).
RADIOGRAFIA
technika badania, która polega na robieniu zdjęć rentgenowskich, czyli na prześwietlaniu promieniami rentgenowskimi nieprzezroczystych obiektów (na 11 lit.).

Oprócz TECHNIKA BADANIA, KTÓRA POLEGA NA ROBIENIU ZDJĘĆ RENTGENOWSKICH, CZYLI NA PRZEŚWIETLANIU PROMIENIAMI RENTGENOWSKIMI NIEPRZEZROCZYSTYCH OBIEKTÓW sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - TECHNIKA BADANIA, KTÓRA POLEGA NA ROBIENIU ZDJĘĆ RENTGENOWSKICH, CZYLI NA PRZEŚWIETLANIU PROMIENIAMI RENTGENOWSKIMI NIEPRZEZROCZYSTYCH OBIEKTÓW. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

x