GMINA, KTÓRA MA STATUS MIASTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GMINA MIEJSKA to:

gmina, która ma status miasta (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GMINA, KTÓRA MA STATUS MIASTA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.417

PASTA, RENTGENOLOGIA, CZERWONE ŚWIATŁO, PÓŁŚWIATEK, MUSZKIETER, LUSTRO FENICKIE, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, STRAŻ MIEJSKA, ZAPRASKA, EUTEKTYKA, KORYTO RZEKI, ELEKTROLIT, NIEDOTYKALSKI, DYSZA WYLOTOWA, MILANOWIANIN, POETKA, ZAJOB, MAGNETYCZNY MOMENT DIPOLOWY, WYSZEHRAD, DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA, OWIJARKA, TAJEMNICA TELEKOMUNIKACYJNA, KIESZENIÓWKA, WIRTUOZ, STREFA HEMIPELAGICZNA, IMIGRANTKA, ZAKLEPKA, TRZECIA CZĘŚĆ, KROPLA W MORZU, CHOROBA GÓRNIKÓW, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, SZEWIOT, RELIEF WYPUKŁY, LASKOWICE OŁAWSKIE, ROŚLINA CIENIOLUBNA, JELCZ, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, LICZBA ALGEBRAICZNA, WOŹNICA, ALTEMBAS, BAŚNIOWOŚĆ, EDAMMER, ROZWOZICIEL, SZAŁAWIŁA, OFIARODAWCZYNI, ŚCIĘCIE, OBYWATEL, RENTIER, ENERGIA SPOCZYNKOWA, STATUS MATERIALNY, SAMORZĄD, SHAPESHIFTER, SZEPTUCHA, OBSERWATORKA, ZEFIR, KURA DOMOWA, SAMODZIERŻAWCA, DYSTANS, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, AGORA, KOLORYZATOR, FILM NOIR, KLUB POSELSKI, POWINOWATY, CRISANA, WSZECHWIEDZĄCA, SZYFER, GOŚĆ, LIBRA, NUDYSTA, SKŁADNIK LOSOWY, PIRAT, KOMORNICA, WELUR, JĄDRO, RAFLA, MADERA, LUSTRO, SPRAWNOŚĆ, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, ZAKŁAD HANDICAP, DIETA ASPIRYNOWA, OSIEMNASTKA, DYNASTIA FRANKOŃSKA, HURTOWNIA DANYCH, UCZENNICA, ULICZNICA, GAZ, DYSTANS, SANDNES, PARAZYT, IKEBANA, KOMPUTEROWIEC, ŻARŁOK, ZAĆMA POURAZOWA, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, KOMERCJA, DZIELNICA, SIEDMIOGRÓD, LITRÓWKA, DROGA POŻAROWA, TASIEMIEC, MILONGA, AKADEMIA, SKLEROZA, LICZBA NIEWYMIERNA, DERP, LISZAJ RUMIENIOWATY, LICZBA PIERWSZA, ZAWIADOWCA, CHOROBA FAHRA, KAWIARKA, KAMERALNOŚĆ, REFERENDUM LOKALNE, KONTENER, HONORY, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, BAGAŻOWY, DELEGACYJKA, NIEWOLNIK, POSPÓLSTWO, POLARYZATOR, BIEDA, PROMIEŃ, NOWICJUSZKA, MODULACJA SKROŚNA, PRZYLEPNOŚĆ, WODA, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, PÓŁGRUPA CYKLICZNA, PROSCENIUM, AREOGRAFIA, RODZINA KATYŃSKA, KOMUNAŁKA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, SUPERNOWA, NONAJRON, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, KOLOKACJA, KREDKA WOSKOWA, PLAN, OPONENT, KLEJ, TRUTÓWKA ANATOMICZNA, MSZA, PRZYCZYNEK, BORDER, OKAP, OSOWO, DÓJKA, OPIEKUN FAKTYCZNY, MŁOTECZEK, PROGRAM, MAGIA ADDYTYWNA, RETRO, CZTEROPOLÓWKA, KWASORYT, WSPÓŁĆWICZĄCA, RADIOGRAFIA, SZAMPANIA, WYNAJMUJĄCA, RUSAŁKA, LODOWIEC GRUZOWY, ZMIENNA ZALEŻNA, ŚLEDZICIEL, WYBIJACZ, CZARNOBREWA, PIERDU PIERDU, GRANICA MIASTA, CZAPKA SPORTOWA, GORĄCZKA PONTIAC, KAPRYŚNIK, SOLIDARYZM SPOŁECZNY, SPECJALIZANTKA, ARYJKA, GALERIA, DREN, ROZGRZESZENIE, ZMIANA WSTECZNA, UPADŁOŚĆ, SZYCH, ASESOR, BORKU, DROGA LOKALNA, HERETYCZKA, BORÓW, TWARDY KARK, OBLAT, CEROWACZKA, ENDODERMA, SAUNAMISTRZ, POMIDOR, ODJEMNIK, ODJAZD, ZBAWCZYNI, FAZOWNIK, KODON NONSENSOWNY, TETRAPLEGIK, ABSOLUTYZACJA, PARA 0, ADMINISTRATYWISTA, OBSZAR WIEJSKI, DOKUMENTARZYSTA, TOREBKA, NERWOWOŚĆ, DUSZA, PROSIACZEK, BASZTA ŁUPINOWA, CZEMPIONKA, OSZCZĘDNOŚCI, SYGNATARIUSZ, FORMUŁA ATOMOWA, BIAŁY PUCH, ELEMENT, NAZWA TOPOGRAFICZNA, WYROBNICA, STARA PUDERNICA, ANARCHISTA, KOCIAK, OBROŃCZYNI, CHABLIS, SENSYBILIZATOR, TEXCOCO, ALBERTA, NIMFOMANKA, POLE, JUNIORKA STARSZA, GRYMAŚNIK, WYJĄTEK, OCHMISTRZYNI, DZIESIĄTKA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, ELASTYK, PROGRAMOTWÓRCA, KACZKA CHIŃSKA, SZALONA GŁOWA, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, CHOROBA FORESTIERA, OSTATNI MOHIKANIN, ABORTERKA, HAŃBICIEL, STENWANTA, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, BEŁT, POLEWKA, PRZEKLEŃSTWO, LINA NOŚNA, PLANETA TYPU JOWISZ, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, POCISK PODKALIBROWY, ZŁOTOWIANKA, ZIELE, NAWARRA, ZAŁOŻYCIEL, ZAPOMINALSKI, HESJA, KOMEDIANTKA, FIDEIKOMISARIUSZ, WPŁATA, WADA, PRZYRODNIA SIOSTRA, WODA LECZNICZA, STEREOTAKSJA, ŁYKOWATOŚĆ, CZOP ŚLUZOWY, PRZEBIERANIEC, DROGA KRAJOWA, CENTRALA, OSIEDLE, ONDYNA, GRUNT, ZACIĘCIE, ODPÓR, SZYBKI BILL, PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY, GUMKA, MONOGAMISTKA, ENTEROBAKTERIA, LICZBA KWADRATOWA, KRZTUSIEC, SAŁATA DŁUGOLISTNA, KOŚCISTOŚĆ, ADAM SŁODOWY, NAUKOWIEC, SŁUGUS, HOLLYWOOD, OBSERWATOR, MANTYKA, ŁAWA MIEJSKA, DEMÓWKA, OBSESJONISTKA, MŁODZIEŻÓWA, SZAJBUSKA, BLACHA, MNOŻNA, PALMA, MIKOŁAJKI POMORSKIE, NUMERACJA PORZĄDKOWA, MARTWY, ?DZIEDZIC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.417 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GMINA, KTÓRA MA STATUS MIASTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GMINA, KTÓRA MA STATUS MIASTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GMINA MIEJSKA gmina, która ma status miasta (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GMINA MIEJSKA
gmina, która ma status miasta (na 12 lit.).

Oprócz GMINA, KTÓRA MA STATUS MIASTA sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - GMINA, KTÓRA MA STATUS MIASTA. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x