PANI DOMU, KTÓRA ZREZYGNOWAŁA Z KARIERY ZAWODOWEJ I ZAJĘŁA SIĘ PROWADZENIEM DOMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GOSPODYNI DOMOWA to:

pani domu, która zrezygnowała z kariery zawodowej i zajęła się prowadzeniem domu (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PANI DOMU, KTÓRA ZREZYGNOWAŁA Z KARIERY ZAWODOWEJ I ZAJĘŁA SIĘ PROWADZENIEM DOMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.779

OŚRODEK WYŻOWY, SEJM, METALMANIA, POLIPTYK, PIERNIKARZ, WEJŚCIE, CZERWONE, NOMENKLATURA BINOMINALNA, CYKL GRANICZNY, PRZYGASZENIE, DODAJNIK, ROLNIK, USKOK, DACH ŚWIATA, OBLADER, ISKRA, TRASZKA PIRENEJSKA, BUDOWNICTWO, KORZONEK, JASZCZURKA WĘŻOWATA, SŁOWO POSIŁKOWE, BYCZEK, SZCZWANY LIS, GRAFITYZACJA, DICYNODONTY, MIEDNICA, ŁAWA, SZYFER, HUN, RANEK, NAPASTNICZKA, DOMINATOR, ZNACZENIE, OKOT, LATAWICA, ROZWÓJ, DWUGŁOS, GEOFIT CEBULOWY, BIURO MATRYMONIALNE, KONTO DEPOZYTOWE, NIEOBOJĘTNOŚĆ, ULICA, DOŚWIADCZALNIK, TEORIA DOWODU, WSKAZÓWKA, BANK ZRZESZAJĄCY, CHOROBA PFEIFFERA, EPKA, RYNEK HURTOWY, BIBLIOTEKA SEJMOWA, NATURALIZM, PODKATALOG, PLASTYKA, KULTURA WIELBARSKA, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, AEROFOBIA, GARNA, AGREGATY PIENIĘŻNE, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, KINOMANIAK, BOCZEK, ALLEGROWICZKA, WODORÓWKA, PARAPETÓWA, USTROJOWOŚĆ, OPŁATA, CYKL MIESIĘCZNY, TEORIA DESKRYPCJI, ABNEGAT, NIEZRĘCZNOŚĆ, UŻYTEK, ZDANIE LOGICZNE, METEOR, POŻYTECZNY IDIOTA, KONTRGAMBIT GIANUTIO, OŻYNA, KOŃ TRAKEŃSKI, SZALE, MAKROREGION, WYSTĘPOWANIE, NIEWIERZĄCA, DWÓR, WERBOWNIK, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, POZYCJA TRENDELENBURGA, RZYGOWINY, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, UMBRA, PATOLOG SĄDOWY, WIDLISZEK, DOLAR ETIOPSKI, UKRAINISTYKA, PIANOLA, INWERSJA, DEPOZYCJA, GALINSTAN, PAŃSTWO ZŁOŻONE, DEPRESJA CYKLICZNA, ZAGNIEŻDŻENIE, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, MARKETING RELACYJNY, OPERA, HERMENEUTYKA, JAZDA BEZ TRZYMANKI, PAŁĄK, PIĘCIORNIK ROZŁOGOWY, SZPECIELOWATE, LAPIDARNOŚĆ, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, HEMIKRYPTOFIT, PERFORACJA, SLALOM RÓWNOLEGŁY, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, PRZYGOTOWANIE, BALONET, KOLATOR, POTRZEBUJĄCA, SPARTANKA, MANDARYŃSKI, CHEERLEADERKA, BERA, FOTOKSIĄŻKA, POCZĄTEK, KLAN, POJAZD ZABYTKOWY, NATRĘT, OŚWIETLACZ, PIES STRÓŻUJĄCY, ROZŁUPNOGŁOWCE, MONARCHIA STANOWA, ALBUM, APIKOMPLEKS, POŻAR, SKORUPIAKI, DZIAD, KRAJ, PARNOTA, MA, SOLNICZKA, JEZIORO MEZOTROFICZNE, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, SACHARYD, ODROŚL, TARAS WIDOKOWY, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, KRYSZNAIZM, DRĘTWOTA, WYGŁAD LODOWCOWY, MASIELNICZKA, BALERON, CIELISTOŚĆ, DISC JOCKEY, KOPISTKA, MAGNEZJA, KRATOWNICA, PRZEPRÓCH, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, INHIBICJA, AKADEMIA, MEDIALNOŚĆ, SUROWOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, HEJT, CZAS PRZESZŁY, GWIAZDA WIELOKROTNA, HIPERMETROPIA, URZĄD IMIGRACYJNY, LIZOFORM, PROTESTANTYZM, CHAŁTURNICTWO, BAJRONISTA, ZWID, LĘK DEZINTEGRACYJNY, BIEGUN GALAKTYCZNY, STACJA KOPULACYJNA, CZŁOWIEK GUMA, ANIMAG, STOPA, SEPTET, KILBLOKI, SROM, KOMPLEKS GLEBOWY, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, OBSESJA, CIĄŻA JAJOWODOWA, DOMEK DLA LALEK, MAFIA, ŻEGLAREK, CYWIL, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, KLIPA, AHISTORYCZNOŚĆ, INSZA INSZOŚĆ, KOŃ TORYJSKI, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, LINIA GŁOWY, DOMINACJA ZUPEŁNA, ROZMODLENIE, ODSKOK, NERKA RUCHOMA, BĄBEL, PÓŁGRUPA CYKLICZNA, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, GŁOWACZ, WYŁAWIACZ TALENTÓW, KRZEWICIEL, PARTNER, NIECHLUJNOŚĆ, PRZYZWOITOŚĆ, FISZBINOWCE, FACH, MOLTON, TEREN ZIELONY, BUJANIE, KAWIA DOMOWA, RUCH PRECESYJNY, GRANICA KULTUR, DOMOWNIK, PUCHLINA WODNA, OBIJACZKA, KONWIKCJA, REP, SKÓRA WŁAŚCIWA, WYPIÓR, BRAT SYJAMSKI, WSTAWKA, MILOWY KROK, CZOP ZATOROWY, DŁUGOGŁOWIE, KARNIAK, ŁÓŻKO PIĘTROWE, GENIUSZ, PRZEWÓD, TEORIA GEOCENTRYCZNA, PANI, BASENIK, TUNEZYJSKI, PADOK, LUJ, KAMIKAZE, NASTAWANIE, DZIEŃ REKTORSKI, WYBUCHOWOŚĆ, GENTELMAN, GARNUSZEK, OGON, BŁAZENEK, MEGAPOZYTYW, FIRN, ŚMIEĆ, TOREBKA BOWMANA, KOKIETKA, MINIMALIZM, PRAWICA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, IMMUNOHEMATOLOGIA, RADIANT, EKONOMIA SPOŁECZNA, PRÓBA, BIDUL, KROWA, PLACÓWKA RODZINNA, GRYMAŚNIK, SPĘKANIE, MELANODERMA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, ROZPRAWA HABILITACYJNA, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, NIEODZOWNOŚĆ, KATEGORYCZNOŚĆ, MIKROSKOP ŚWIETLNY, PREMIA GÓRSKA, ŻAGIEW, METAMORFIZM WSTECZNY, MIECZ DWURĘCZNY, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, RÓWNOWAGA OGÓLNA, KOBIERZEC, WIZYTA DOMOWA, WIEWIÓRKA, ORTOPTYSTKA, CZEP, SEMANTYKA LEKSYKALNA, WIBRACJA, BRUZDKOWANIE, SUPERPOZYTYW, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, MŁOT HYDRAULICZNY, SZWABIA, STRUPIEŃ, OWODNIOWCE, TUPANDAKTYL, LICZBA DOSKONAŁA, MONTER, PROBLEM, FORMAT, KOSTIUMERNIA, DUK, ?PĄCZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.779 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PANI DOMU, KTÓRA ZREZYGNOWAŁA Z KARIERY ZAWODOWEJ I ZAJĘŁA SIĘ PROWADZENIEM DOMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PANI DOMU, KTÓRA ZREZYGNOWAŁA Z KARIERY ZAWODOWEJ I ZAJĘŁA SIĘ PROWADZENIEM DOMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GOSPODYNI DOMOWA pani domu, która zrezygnowała z kariery zawodowej i zajęła się prowadzeniem domu (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GOSPODYNI DOMOWA
pani domu, która zrezygnowała z kariery zawodowej i zajęła się prowadzeniem domu (na 15 lit.).

Oprócz PANI DOMU, KTÓRA ZREZYGNOWAŁA Z KARIERY ZAWODOWEJ I ZAJĘŁA SIĘ PROWADZENIEM DOMU sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - PANI DOMU, KTÓRA ZREZYGNOWAŁA Z KARIERY ZAWODOWEJ I ZAJĘŁA SIĘ PROWADZENIEM DOMU. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

x