PROCES STAWANIA SIĘ OFIARĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIKTYMIZACJA to:

proces stawania się ofiarą (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES STAWANIA SIĘ OFIARĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.692

ZARZUCAJKA, CYTYDYNA, PŁÓCIENNICA, PANNA, PISUAR, CERKIEWNY, CANTUS FIRMUS, MUFLA, AGNOSTYCYZM, JAPONKA, SIATKA, POMROK, IRONIA, NIEPOKORNOŚĆ, OIOM, ZDZIADZIENIE, ZAUSZNIK, OPERATOR KABLOWY, CHOROBA OLLIERA, DELFIN, ZSTĘPNICA, OSOWATE, PROPORZEC, OGNISKO, ROZMOWY W MAGDALENCE, PAN, NORMANDZKI COB, CHAMEOFIT, SZOK, RADIOKABINA, KROK, GLOBULINA, HANDLARZ, CZEKOLADZIARNIA, INTENDENT, KOŚĆ ŁZOWA, ZOOFAGIA, GRZECZNOŚĆ, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, OCEANOTECHNIKA, DŻIG, CHLEB CHRUPKI, ŚWIĘTE KOLEGIUM, SYSTEM KONSORCYJNY, BŁONICA GARDŁA, KOŃ, ŁONO ABRAHAMA, PAPROĆ, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, NIEDOROZWÓJ, ZAKON MENDYKANCKI, POZYCJA TRENDELENBURGA, PROGRESJA, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, LORI, REFORMING PAROWY, TEORIA DOMINA, MIRAŻ, KERALCZYK, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, PĘPEK ŚWIATA, KAPRYŚNIK, MARMURKOWANIE, BOREWICZE, RYBA MAŚLANA, FECHTMISTRZ, ZANIK MIĘŚNIOWY, ANALIZA KOSZTÓW, PAŁECZKI NAPIERA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, WSPÓLNOŚĆ, DIAFTOREZA, SKLEPIENIE SIECIOWE, SERIA KWALIFIKACYJNA, INDUSTRIALIZACJA, RÓŻOWA LANDRYNKA, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, KEKSÓWKA, AMFORA, ARABIZOWANIE SIĘ, JUTLAND, LAWONICHA, BIEG, ZDZIADZIENIE, ASTRONOMIA, KROWA, NIENASYCENIEC, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, MAKROWIRUS, KURDYJSKI, BUŁGARSKI, ASTRONOMETRIA, DIATERMIA, POWTARZALNOŚĆ, POWIJAKI, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, ZLEPNOŚĆ, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, DRUK ROZSTRZELONY, OKULAR, DECERNAT, NAPÓJ, POKÓJ, POŁAWIACZ, GAŁĘZIAK, PAS PLANETOID, ZAŁOM, GOSPODARKA RABUNKOWA, RYBACZKA, SPRAWIEDLIWOŚĆ, WARSTWA PODSTAWNA, WSZOŁY, SYNGIEL, TOŃ, CNOTA, GEOCHEMIA ORGANICZNA, EMALIA, RYBA ŁAWICOWA, PRAKTYCZNOŚĆ, WISKOZA, KUSZTYCZEK, CYTRYNADA, RZECZY OSTATNIE, JĘZYK ETIOSEMICKI, MOTYLEK, WZW E, TURBINA CIEPLNA, MRÓWNIK, IZOLATKA, SINGEL, DOTHRACKI, PREPAID, KRENELAŻ, KOKSOCHEMIA, ORKIESTRA KAMERALNA, ZASTRZAŁ, BAJECZNOŚĆ, DODAJNIK, CZARNY LUD, SKRADANKA, GNIOTOWNIK, SUCHORYT, POJAZD LĄDOWY, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, FAZA, ZIMNE NÓŻKI, TOPIELISKO, KONGREGACJA, LÓD FIRNOWY, CEROWNIA, OKRES WEGETACYJNY, EKSKREMENTY, AKSJOMAT, KAKOFONIA, INFLACJA OTWARTA, FUNT GIBRALTARSKI, ACID WESTERN, AUTYZM DZIECIĘCY, PEGAZ, SŁOWACYSTYKA, WŁÓKNO, SREBRNA PAPROĆ, ANOMALIA UHLA, ZIEMIA ODNIESIENIA, NIL, SEKSUOLOGIA, ZWÓJKI, TANY, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, KOLANO, PIRUETKA, KULTURA AZYLSKA, DIZAJN, PERSONALNIK, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, SKANER PŁASKI, SAMOTRAWIENIE, ASYMILOWANIE SIĘ, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, PARAGENEZA, HUMOR, ERA AFITYCZNA, OKOCENIE SIĘ, BEZJĘZYKOWE, FIRMAMENT, TRZMIEL PARKOWY, LIMONIADA, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, PASAŻ, MISZCZU, MUTUALIZM, STARZENIE MORALNE, AL SECCO, BAKARAT, POLEROWACZ, CAMPUS, PULSARY, LANGUR KSIĄŻĘCY, PŁYTA, ZASTRZYK, LIKWIDATOR SZKÓD, ŻYRYTWA, SZCZUR WĘDROWNY, PORA, SOK, KŁĄB PSZCZELI, OSAD, CHOMIK DŻUNGARSKI, WYTŁACZANKA, WIDEŁKI, AMFIBIJNOŚĆ, ULTRAPRAWICA, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, AUTOBUS SZYNOWY, ARENGA, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, KCIUK NARCIARZA, ANTENA YAGI, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, ZAPASY, DROGA, POWTÓRZENIE, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, BEZDNIA, ROCK, PETREL, DRGANIE AKUSTYCZNE, TRÓJKOMBINACJA, NIENOWOCZESNOŚĆ, SZABLA, BARBARYZM, PĘD ROŚLINNY, BOMBA WODOROWA, FORUM, ROŻEK, PIERWOTNIAK, WIĄZANIE JONOWE, STYL WILHELMIŃSKI, CZYSZCZARNIA, KANCONETTA, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, GASIWO, MASTOLOGIA, GAWORZENIE, NEANDERTAL, FUZJA WERTYKALNA, SIKWIAKI, KARAFINKA, KURZAJKA, DYSKWALIFIKACJA, WICIOWIEC, WĘGLOWODAN, ZŁOŻENIE UKŁONU, JAGIELLON, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, CENTRUM KONFERENCYJNE, KRYZYS OTOLITOWY, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, KAZIRODCZOŚĆ, GRAF EULEROWSKI, KOGNITYWIZM, NEONTOLOGIA, PRZYJACIEL, ZASTAWKA MITRALNA, IMPRESYJNOŚĆ, UNDEAD, CHEMOTROPIZM DODATNI, SZPANERSTWO, ASTROWIEŻYCZKA, GŁOS ELEKTORSKI, SAPONINA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, OBIEG PIENIĄDZA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, NIEWZRUSZALNOŚĆ, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, CZŁON POŚREDNI, ŻABIA LASKA, HIGHLAND, BOHATER POZYTYWNY, FAŁD GŁOSOWY, SZCZOTECZKA, DZIEŃ POLARNY, KAPLICA PRZYCMENTARNA, UPADŁOŚĆ, ZWINIĘCIE ŻAGLI, PIERWORYS MAPY, METODOLOGIA NAUK, PALMA KRÓLEWSKA, SUPRESJA, KOMERAŻ, ŁOKIEĆ TENISISTY, NIEOBLICZALNOŚĆ, WOLA BOŻA, BIZNES WOMAN, LAMERSTWO, ?ZAMIANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.692 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES STAWANIA SIĘ OFIARĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES STAWANIA SIĘ OFIARĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIKTYMIZACJA proces stawania się ofiarą (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIKTYMIZACJA
proces stawania się ofiarą (na 12 lit.).

Oprócz PROCES STAWANIA SIĘ OFIARĄ sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - PROCES STAWANIA SIĘ OFIARĄ. Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast