FIGURA GEOMETRYCZNA OPARTA NA ODCINKU AB, SKŁADAJĄCA SIĘ Z TEGO ODCINKA I ŁUKU, KTÓRY JEST POŁOWĄ OKRĘGU O ŚREDNICY AB O KOŃCACH WSPÓLNYCH Z KOŃCAMI ODCINKA AB - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PÓŁOKRĄG to:

figura geometryczna oparta na odcinku AB, składająca się z tego odcinka i łuku, który jest połową okręgu o średnicy AB o końcach wspólnych z końcami odcinka AB (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PÓŁOKRĄG

PÓŁOKRĄG to:

przedmiot w kształcie półokręgu lub grupa przedmiotów, osób ustawionych w kształcie półokęgu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FIGURA GEOMETRYCZNA OPARTA NA ODCINKU AB, SKŁADAJĄCA SIĘ Z TEGO ODCINKA I ŁUKU, KTÓRY JEST POŁOWĄ OKRĘGU O ŚREDNICY AB O KOŃCACH WSPÓLNYCH Z KOŃCAMI ODCINKA AB". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.885

BĄCZEK, CZELADNIK, KOPERTA, DOSTĘP WARUNKOWY, POLICJA OBYCZAJOWA, REGENERATOR, SECESJONIZM, LYGODIUM PALMIASTE, NAFCIARSTWO, KWAS LIZERGINOWY, SYDEROFIR, LINKOMYCYNA, LICZBA ATOMOWA, ŚWIATOWOŚĆ, OMIEG KOZŁOWIEC, ANALIZA FUNKCJONALNA, CIĄG, AKCJA, KWIAT LOTOSU, DRAMAT, GAMEPLAY, SPÓŁKA PUBLICZNA, KRYSZTAŁ MIESZANY, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, ILUZYJNOŚĆ, GORSET GIPSOWY, ATAK, DUROMER, UBYTEK, STRAŻNIK ŁOWIECKI, MIÓD SZTUCZNY, SŁOWIANKA, BĘBEN WIELKI, BŁONA SUROWICZA, REGIONALISTA, OZIMINA, ILUMINATOR, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, OBWISŁOŚĆ, NIEWYBUCH, SZEW, KOLEŃ, KALAMBUR, ROZEDMA PŁUC, LINIA, KAPLICA, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, ESTRADOWOŚĆ, DZIECIĘCOŚĆ, WAPIEŃ MUSZLOWY, ZABURZENIE NASTROJU, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, JĄDRO SOCZEWKOWATE, ASOCJACJONISTA, OGÓŁ, IDEAŁ PIERWSZY, RELIGIA MOJŻESZOWA, NIELOTNOŚĆ, PAGINATOR, PYŁ GWIEZDNY, PROROK, BRZYDAL, ZASTÓJ ŻYLNY, WARTOŚCIOWOŚĆ, BAR MICWA, PRZETWÓRSTWO, BEZPARDONOWOŚĆ, CIĄG GEOMETRYCZNY, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, NADAKTYWNOŚĆ, KOMANDYTARIUM, PRĄD TRÓJFAZOWY, DYNKS, GALAKTOLIPID, SIATKA CENTYLOWA, LEGHORN, ELITARNOŚĆ, PIONEER, KOMEDIANT, NIEPRZYJACIÓŁKA, CEBULA PERŁOWA, INFLACJA JAWNA, SSAK OWADOŻERNY, WIEŚ, OBIEGNIK, MOWA ZALEŻNA, WYCZERPYWALNOŚĆ, POMOC SPOŁECZNA, KOZOJEBCA, ZBROJA BIAŁA, OBRONA SKANDYNAWSKA, MASZYNA INFORMACYJNA, ZMIENNA ZALEŻNA, PENITENCJA, LEP, TĘTNICA SKRONIOWA, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, INDETERMINIZM, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, PRZYGOTOWALNIA, TRYBADYZM, PRZESTRZEŃ LINIOWA, EWEŃSKI, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, REZERWA WALUTOWA, FAŁSZYWY PROROK, PUB, DUSZA TOWARZYSTWA, PRZEWODNICZKA, DYMORFIZM PŁCIOWY, WILCZY DÓŁ, ABSOLUTORIUM, TRIADA CHARCOTA, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, FILEMON SĘDZIWY, PATENA, PASIECZNIK, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, MANIPULATOR, WŁAZ, KOŚCIEC MORALNY, GOOGLE INC, MISTRZ PROSTEJ, PERFUMA, BIEG, CIASTECZKO, JUWENALIA, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, MARONOWIE, INSTAGRAMER, PIENIĄDZ TOWAROWY, ŚLIMAK, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, STYL MOTYLKOWY, SERBISTYKA, APOSTATA, MIRA, SŁUŻBA KOŚCIELNA, BABA-JĘDZA, FOTOGRAFIKA, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, RONNE, BRYŁKOWATOŚĆ, FILM PŁASZCZA I SZPADY, NIEGUSTOWNOŚĆ, SKAŁA GŁĘBINOWA, LANDARA, KUŹNIA, DOWCIPNIŚ, MBIRA, TURBINA PAROWA, ŚLIMAK, ALGEBRA LINIOWA, SZALONA GŁOWA, NADOBNOŚĆ, KUBAS, ZAIMEK DZIERŻAWCZY, ODMIANA HERBOWA, SŁODYCZ, ZAŁOGANT, TREN, ROZLUŹNIENIE, OŚLA CZAPKA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, TRYNITARYZM, HYDROCHEMIA, RYZYKO KREDYTOWE, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, ŚMIGŁOŚĆ, PRAGERMAŃSKI, WYPADEK PRZY PRACY, NIEOSTROŻNOŚĆ, ESKORTA, GŁUPTAK, KOGNITYWIZM, SZANIEC, ŁACINA, PIĘTA, ZIELONA FALA, JEŻYNA POPIELICOWA, KRAKELURA, OBSZAR GÓRNICZY, KPINA, DNI, SZNUR, KILOTONA, ŻÓŁTOSKÓRY, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, KLEPISKO, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, PLUJ-ZUPKA, BERGMAN, NARKOLEPSJA, BOSY ANTEK, PAPROTKA, NUTRIA, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, ŁUCZNIK, ZATAR, BUDOWNICTWO, STADO, DZIENNIK, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, GWICHT, RZĄDNOŚĆ, LAMNOWATE, RZECZ RUCHOMA, BRACIA POLSCY, WIZUALNOŚĆ, LIŚCIENIE, WALENTYNKA, ŻYŁA LĘDŹWIOWA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, WIZJONER, MASZT, NAPÓJ WINOPOCHODNY, SUMO, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, LUSTRO, KUOKA, PKB PER CAPITA, BIMBROWNIA, EPIGENEZA, SEMANTYKA FORMALNA, MIKROPRZEŁĄCZNIK, RZECZ WNIESIONA, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, MAORI, OPÓR WZNIESIENIA, AUTOPREZENTACJA, DOBRO, PISUM, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, SUCHY PROWIANT, OBSERWATORKA, FINEZYJNOŚĆ, TRZYNASTKA, KLĄTWA, MINIVAN, SKRZYNKA, LAWONICHA, PIERWIASTEK, BŁONA PODSTAWOWA, JĘZYKI URALSKIE, KARŁOWATOŚĆ, BOBREK TRÓJLISTKOWY, TURDA, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA, PLACOWY, PEŁNOLETNOŚĆ, SIODŁO JUCZNE, MODERNIZM, NIESTOSOWNOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, ANTYPETRARKIZM, AGROWŁÓKNINA, BICAZ, SABATARIANIZM, POWÓD, CZARNY CHLEB, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, BELKA, TSUNAMI, FIRMAMENT, ŁYCZAK MUSZLOWY, MINISTER, DYPTYCH, KASZA PERŁOWA, BAWOLE OKO, JAJCARZ, CHELAT, MARRAN, AUDYTOR, NAPAD, KOŃ LUZYTAŃSKI, PUNKT KOPULACYJNY, OCZKO W GŁOWIE, PLANETKA, SOS MORNAY, PRZYBŁĘDA, POCIĄG SZPITALNY, PODZBIÓR, FLAMENCO, DODAJNIK, KOŁNIERZ, REGUŁA TINBERGENA, SINUS HIPERBOLICZNY, JODŁA SYBERYJSKA, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, GAZ ŁZAWIĄCY, TRANSFLUENCJA LODOWCA, INTENCJONALIZM, GEODYNAMIKA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, ?WETERYNARIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.885 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FIGURA GEOMETRYCZNA OPARTA NA ODCINKU AB, SKŁADAJĄCA SIĘ Z TEGO ODCINKA I ŁUKU, KTÓRY JEST POŁOWĄ OKRĘGU O ŚREDNICY AB O KOŃCACH WSPÓLNYCH Z KOŃCAMI ODCINKA AB się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FIGURA GEOMETRYCZNA OPARTA NA ODCINKU AB, SKŁADAJĄCA SIĘ Z TEGO ODCINKA I ŁUKU, KTÓRY JEST POŁOWĄ OKRĘGU O ŚREDNICY AB O KOŃCACH WSPÓLNYCH Z KOŃCAMI ODCINKA AB
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PÓŁOKRĄG figura geometryczna oparta na odcinku AB, składająca się z tego odcinka i łuku, który jest połową okręgu o średnicy AB o końcach wspólnych z końcami odcinka AB (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PÓŁOKRĄG
figura geometryczna oparta na odcinku AB, składająca się z tego odcinka i łuku, który jest połową okręgu o średnicy AB o końcach wspólnych z końcami odcinka AB (na 8 lit.).

Oprócz FIGURA GEOMETRYCZNA OPARTA NA ODCINKU AB, SKŁADAJĄCA SIĘ Z TEGO ODCINKA I ŁUKU, KTÓRY JEST POŁOWĄ OKRĘGU O ŚREDNICY AB O KOŃCACH WSPÓLNYCH Z KOŃCAMI ODCINKA AB sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - FIGURA GEOMETRYCZNA OPARTA NA ODCINKU AB, SKŁADAJĄCA SIĘ Z TEGO ODCINKA I ŁUKU, KTÓRY JEST POŁOWĄ OKRĘGU O ŚREDNICY AB O KOŃCACH WSPÓLNYCH Z KOŃCAMI ODCINKA AB. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

x