WIZA WYDAWANA OSOBOM, KTÓRE STARAJĄ SIĘ O KRÓTKO- LUB DŁUGOTERMINOWY POBYT NA TERENIE DANEGO KRAJU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIZA POBYTOWA to:

wiza wydawana osobom, które starają się o krótko- lub długoterminowy pobyt na terenie danego kraju (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIZA WYDAWANA OSOBOM, KTÓRE STARAJĄ SIĘ O KRÓTKO- LUB DŁUGOTERMINOWY POBYT NA TERENIE DANEGO KRAJU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.760

NABRZEŻE, KARTANA, PRZYGOTOWALNIA, RATING KREDYTOWY, SKRZYDŁO, DOKUMENTALISTYKA, KŁAKI, ŁUK TĘCZOWY, WALOSZEK, CHARLESTON, AMORFIZM, DROMOMERON, OLGA, TĘPAK, NAJEM, REAKTOR JĄDROWY, KWAS, PIANKA, RZUTKA, KOMBINACJA LINIOWA, MARSJAŃSKI, BRZOZA CZARNA, TOPIALNIA, MOWA, GRACILIZUCH, CZARODZIEJKA, NADZWYCZAJNOŚĆ, AKSJOMAT, WYSMUKLICA, RURMUS, LUŹNOŚĆ, AGLOMERACJA, SPEKTROMETRIA MASOWA, MISTRZOSTWO, SATANIZM, ZABAWOWICZ, WYNURT, KILOWAT, BRUMBY, RĘCZNOŚĆ, NIEPOBOŻNOŚĆ, FEZ, SETNIK, RELACJA DWUARGUMENTOWA, IMADŁO ŚLUSARSKIE, PĘCHERZ, RATA BALONOWA, WRZECIENNIK, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, WYCZYSTKA, ŁAPA, FOTOALBUM, NAMOLNOŚĆ, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, TUŁACZKA, ŚWIECA, DUCH, RAK AMERYKAŃSKI, PLATYNOGŁÓWKA, NACIEK JASKINIOWY, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, PAPILOTKA, SYNDROM WILKOŁACZY, ŻEGLUGA, SOK, SUTERENA, WINO, MORGA, FENETYKA, ROZCHÓD, NASADKA, MAKAK ARUNACHALSKI, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, DYREKCJA, SAUTE, HYDROFOR, LESZCZYNA, WPADKA, HELIOLATRIA, SAMPLER, DOŻYWOCIE, OLEJ LNIANY, POMIAR, CZAPRAK, GUZ ZŁOŚLIWY, STATEK, PROMIEŃ, WARIATKA, GŁOWA KOŚCIOŁA, USZKO, POSIADY GÓRALSKIE, TŁOCZARNIA, OCHOTNIK, KABOTAŻ, KARTA DEBETOWA, KREOL, ROCK PROGRESYWNY, ZADUPIE, PYTANIE SIĘ, TUNEL AERODYNAMICZNY, SYDERYT, NIESTAŁOŚĆ, MINIMALISTA, FRANCUSKOŚĆ, CZWOROLIST, CZTERDZIESTKA, INSTYTUCJA PRAWNA, PODWÓJNOŚĆ, SILNIK CZTEROSUWOWY, SIGNUM TEMPORIS, AGROPROMOCJA, FAKOMATOZA, SROKOSZ, POKÓJ, BUŁGARIA WOŁŻAŃSKO-KAMSKA, FONIATRIA, EKSTRALIGA, RODZAJ NIJAKI, SEJM ROZBIOROWY, BIAŁE NOCE, TRASA, RANDKA W CIEMNO, DROBNICA, BAJKOPIS, TYRANEK, BIAŁKA WIERZBÓWKA, PLATFORMA PROCESOROWA, WARTOŚCIOWOŚĆ, SYSTEM REPARTYCYJNY, PARTIA, RUCH OPORU, PIKA, GŁOWNIA, RYJEC, MANIERY, UMYWALNIA, PODOKARP, PRZEBÓJ, WEST COAST SWING, ARKADA, PRODUKTYWNOŚĆ WIELOCZYNNIKOWA, POCHŁANIACZ, DYLIŻANS, ZWODNICZOŚĆ, SOSNA GERARDA, KOMUNALKA, FARERCZYK, JĘZYK ROSYJSKI, MALARZ, PYŁ, CYKL GRANICZNY, PARSZYWOŚĆ, WARZELNICTWO, CIASTO SKALNE, APIKOMPLEKSY, ODCHYŁKA, CZASTUSZKA, JEMIOŁA, RÓŻE, PTASIE MLECZKO, ŁUSKA, STEREOTAKSJA, BIOLIT, INFUZJA, WARUNEK LOKALOWY, ZWROT, OBSUWISKO, REJTERADA, KSIĄŻKA ŻEGLARSKA, OBEREK, ŚWIATŁO DROGOWE, ANARCHISTKA, NOSOWOŚĆ, OGOŃCZYK TARNINOWIEC, ANTROPOZOONOZA, SROGOŚĆ, TURA, NAPŁYW KORZENIOWY, PUSTA STRUNA, SAŁATA, OBJAWIENIE, OBRZYD, FANFARZYSTA, BIAŁA NOC, STRATUS, WYCHÓD, RYLEC, SOWA, WARSZTAT STRATEGICZNY, ŻÓŁTODZIÓB, KOD PASKOWY, ZAPALENIE, KOMŻA, CUDZOŁOŻNICA, OPADY, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, NARCIARZ DOWOLNY, AKTYWNOŚĆ, BUDKA, POSTĘPAK, BARWY WOJENNE, KUCHNIA, EPISKOPAT, PROCES FIZJOLOGICZNY, GRZECZNOŚĆ, AWARIA, PRZEBIEG, WINIARZ, CIOTECZNY DZIADEK, KROATYSTYKA, WIATRAK, BIZNES WOMAN, BUT NARCIARSKI, NORMA OBSZAROWA, PODKATEGORIA, LANGUR WSPANIAŁY, DIAŁ, RASOWOŚĆ, HELIKAZA, WODY ŚRÓDLĄDOWE, MOMENT TEORETYCZNY, MAKROPOLECENIE, PROPORZEC, TWIERDZENIE MENELAOSA, METAL CIĘŻKI, MOIETA, NYLON, KOLANO, WETKA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, LENIUSZEK, ACHROMATYNA, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, NAKŁO, SEMITA, ŻYWY TRUP, GORĄCE ŹRÓDŁO, NABIERACZ, KROWA, PAJĘCZYNA, PROTOHISTORIA, FLISAK, REMISJA, BODMERIA, PAŹ ŻEGLARZ, LIGOWIEC, ELEKTROMEDYCYNA, AUDIENCJA GENERALNA, WIELOKROTNOŚĆ, OBRÓT WTÓRNY, CHRONOGRAF, ANTENA MIKROPASKOWA, KOSMOFIZYKA, BABILOŃSKI, APELACJA, KĄPIEL, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, WODY INGLACJALNE, GNIAZDO ZAWOROWE, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, OBRONA, UBOGI KREWNY, TYRAŃSTWO, RUGI, APARAT FOTOGRAFICZNY, PRZODEK, MULTIKULTURALIZM, LIGAWA, PRZEWIDYWANIE, CZYRACZNOŚĆ, KLAKSON, PIELUSZKA, SZAL, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, TUBA, UCIECZKA, PRĄD INDUKCYJNY, SALAMANDRA TEKSASKA, PRAWO JOULE'A, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, WÓR, JĘZYK SOGDYJSKI, WAPIEŃ MUSZLOWY, ZATROSKANIE, KULT ŚWIĄTYNNY, MOBING, ZĄBEK, BEZKLASOWOŚĆ, ANGLISTYKA, DIZAJN, KAWALKATA, BAKTERIA, JEDNOIZBOWOŚĆ, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, SUBSTYTUCJA, POKAZ, TERMOS, DOM GRY, ŁUK, ?PREORIENTACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.760 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIZA WYDAWANA OSOBOM, KTÓRE STARAJĄ SIĘ O KRÓTKO- LUB DŁUGOTERMINOWY POBYT NA TERENIE DANEGO KRAJU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIZA WYDAWANA OSOBOM, KTÓRE STARAJĄ SIĘ O KRÓTKO- LUB DŁUGOTERMINOWY POBYT NA TERENIE DANEGO KRAJU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIZA POBYTOWA wiza wydawana osobom, które starają się o krótko- lub długoterminowy pobyt na terenie danego kraju (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIZA POBYTOWA
wiza wydawana osobom, które starają się o krótko- lub długoterminowy pobyt na terenie danego kraju (na 12 lit.).

Oprócz WIZA WYDAWANA OSOBOM, KTÓRE STARAJĄ SIĘ O KRÓTKO- LUB DŁUGOTERMINOWY POBYT NA TERENIE DANEGO KRAJU sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - WIZA WYDAWANA OSOBOM, KTÓRE STARAJĄ SIĘ O KRÓTKO- LUB DŁUGOTERMINOWY POBYT NA TERENIE DANEGO KRAJU. Dodaj komentarz

6+7 =

Poleć nas znajomym:

x