CZĘŚĆ SIODŁA, NA KTÓRĄ BEZPOŚREDNIO SIĘ SIADA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIEDZISKO to:

część siodła, na którą bezpośrednio się siada (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SIEDZISKO

SIEDZISKO to:

przedmiot, na którym się siada (na 9 lit.)SIEDZISKO to:

część mebla, na której się siada (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ SIODŁA, NA KTÓRĄ BEZPOŚREDNIO SIĘ SIADA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.517

PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, DEKANTER, TACZANKA, NARZECZONY, DZIÓB, PRZECINACZ, MIASTO UMARŁYCH, DOWÓD POŚREDNI, ORBITOWANIE, WĘDRÓWKA DUSZ, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, RACHUNEK KAPITAŁOWY, FALA ODBITA, KSIĄŻĄTKO, ŻEGLAREK, OUTSIDER, ZYGMUNTÓWKA, JASKINIOWIEC, POZYCJA, ABSURD NAZWOWY, BIMS, UZIOM, KUFEL, OBŁĘD UDZIELONY, STAROINDYJSKI, ALTERNAT, PÓŁWYSEP, PRZESTRON, NIEDOMYKALNOŚĆ, KONWEJER, PRZEPOWIADACZ, OSŁONKA POCHWOWA JĄDRA, CUDOTWÓRCZYNI, TWÓR GRZYBNIOWY, SZPONDER, ORNITOLOG, BUSINESSMAN, PAŁASZ, PIJAŃSTWO, PINAKOID, KRATA VICHY, WALTER SCOTT, ENDOSZKIELET, SIEDZISKO, SNICKERS, OKULAR, SET, NIEZBĘDNOŚĆ, OWCA, DZIURKA, CNOTA, BALANSJER, KORONIARZ SERCATY, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, BANKSTER, BOCZEK, BIOGERONTOLOGIA, SIŁA ROBOCZA, BARCZATKA, POBRZMIENIE, EON, MĘŻNOŚĆ, MARKGRAF, ENDOMIKORYZA, TAKT TRÓJDZIELNY, ASTROGRAFIA, SAMORZUTNOŚĆ, POINT AND CLICK, PIJAR, HAWAJSKI, KORELACJA ELEKTRONOWA, PĘD, NADPŁYNNOŚĆ, GENDER, TRIADA, ALEJA SZTYWNYCH, JASKÓŁKA, KRUŻA, ŚLIZGAWKA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, DOMY, PAJACYK, SURREALIZM, WSPÓLNOŚĆ, STOSINA, SZALKA, AERODYNAMIK, TACKA, OPIEKUN FAKTYCZNY, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, EKLIPTYKA, LEGWAN GŁUCHY, OBIEG PIERWOTNY, STĘP, STRZAŁA EROSA, ZAKRĘT, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, DRĘTWOTA, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, KLIMAT KONTYNENTALNY, LEJEK, PIERNIKARZ, JĘZYK NAHUATL, STRUKTURA FUNKCJONALNA, BASZTAN, DREWNO FIOŁKOWE, RAKI, NARNIA, LICZBA ATOMOWA, LIPODYSTROFIA, DRUK ROZSTRZELONY, NARĄBANIE SIĘ, KLAUZURA, PERYSTOM, HALLOWEEN, GEOGRAFIA ROŚLIN, POROST, WZGLĄD, BEZLOTKI, GNIAZDO WTYKOWE, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, BRUDNA ROBOTA, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, NIETOPERZE, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, PASTERSKOŚĆ, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, OGNISKO, POKRYWA, CYMBAŁY, SZABLA, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, DOBRO KOMPLEMENTARNE, LEMNID, HIPOTERAPEUTA, LUDWINÓW, ZAPALENIE, ŁĘKI, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, NET, CIERNIOPLĄT, SIODŁO WESTERNOWE, URZĄD IMIGRACYJNY, DEMENCJA, GÓWNIARSTWO, ODKŁACZACZ, KONCERT, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, ŁEBEK, LAMNA ŚLEDZIOWA, FIKCJA LITERACKA, ALBUMIK, KONFEDERACJA, NIEUCHWYTNOŚĆ, NIENASYCENIEC, MIENIE ZAMIENNE, SŁOWO, TRYPANOSOMATOZA AFRYKAŃSKA, PRYZMAT PENTAGONALNY, TASIEMIEC, KASKADA, UCZENNICA, DOM STARCÓW, ŁUK KOLANKOWY, NADZIAŁ, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, PODKŁADKA, LOTNICTWO, DOROSŁOŚĆ, WELUR, DŹWIGARKA, CZERPAK, WIRTUOZERIA, STOPNIOWALNOŚĆ, PERKOZ GRUBODZIOBY, LAKONICZNOŚĆ, SZYK TOROWY, GETTO, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, ORGIAZM, GONIEC, TAKSON PARAFILETYCZNY, PEREŁKA, PIRACTWO INTELEKTUALNE, DYMNICA, UZDA, DYSTORSJA, KOREK TOPLIWY, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, GEOLOGIA NAFTOWA, PERFORACJA, SŁUCHAWKA, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, PARAZYTOFIT, GRZYBEK JAPOŃSKI, BEZPOŚREDNI WTRYSK PALIWA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, CANZONA, JĄDRO GALAKTYKI, FILET, ILOCZAS, ŻABA ŚMIESZKA, METATEZA, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, GEODYNAMIKA, SYLABA SŁABA, ŻUŁAWA, SOPEL, XHOSA, SKRAJ, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, OŚRODEK WYŻOWY, WAGA SZALOWA, KRWIOŻERCZOŚĆ, BLOK, EPONIM, ZAKRYSTIA, ORGANKI, ŁYDKA, ROZWAŻNOŚĆ, MIKROSKOP OPTYCZNY, WARKOCZ DOBIERANY, SATELITA GEOSTACJONARNY, SYNKOPA, NIEZISZCZALNOŚĆ, TUBA, MIASTECZKO ROWEROWE, ZGORZEL GAZOWA, REWIZJA NADZWYCZAJNA, MOTYW, POSTRZEGALNOŚĆ, CYKL POETYCKI, DIAPSYDY, ADVERBIUM, REHABILITANT, OLEJE ŚWIĘTE, ZALEWA, JĄDRO, PERCHA, OSIOWIEC, MARTWIAK, ZASTAWKA, OBRAZEK, SUROWICA, SUNDAJCZYK, ODCZYN ZAPALNY, TRANSFLUENCJA LODOWCA, CZASZA, DAMKA, OSOWO, PŁATKI, EN GRISAILLE, BÓB KOŃSKI, HAJS, STOCZNIA ZŁOMOWA, FALKON, ZALĄŻNIA, REGION, POGOTOWIE GAZOWE, KALIMBA, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, TEOLOGIA NEGATYWNA, GERONTOLOGIA, OPIEKA PALIATYWNA, CIĄG DALSZY, WIĄZANIE, CHIRURGIA DZIECIĘCA, SZKOŁA, DZIELNICA KLIMATYCZNA, STOIK, DYSKRECJA, PODKŁAD, REKIN OWSONA, LICA, MAGAZYNEK, WYRAZ OBCY, KUKIEŁKA, KESON, DOLMAN, FIZYKA SŁOŃCA, PATENA, CZERWIOCH, ŚWIATOWOŚĆ, EKSPEDYCJA, KRAJE KOMUNISTYCZNE, BALKONIK, AMON, MAANAM, ORKIESTRA KAMERALNA, EGZEKUTORKA, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, STECHIOMETRIA, GLAZURA, RUDA, ?ATALIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.517 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ SIODŁA, NA KTÓRĄ BEZPOŚREDNIO SIĘ SIADA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ SIODŁA, NA KTÓRĄ BEZPOŚREDNIO SIĘ SIADA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SIEDZISKO część siodła, na którą bezpośrednio się siada (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIEDZISKO
część siodła, na którą bezpośrednio się siada (na 9 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ SIODŁA, NA KTÓRĄ BEZPOŚREDNIO SIĘ SIADA sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - CZĘŚĆ SIODŁA, NA KTÓRĄ BEZPOŚREDNIO SIĘ SIADA. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast