JEDNOSTKA PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO MIASTA OBEJMUJĄCA CZĘŚĆ JEGO TERYTORIUM: ULICE, OSIEDLA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIELNICA to:

jednostka podziału administracyjnego miasta obejmująca część jego terytorium: ulice, osiedla (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIELNICA

DZIELNICA to:

część Polski po podziale dokonanym przez Bolesława Krzywoustego w 1138 (na 9 lit.)DZIELNICA to:

część terytorium (miasta, kraju) odmienna kulturowo, obyczajowo itp (na 9 lit.)DZIELNICA to:

część miasta, zazwyczaj rozległego, okolica, która jest wyodrębniona pod względem społecznym, ekonomicznym, geograficznym lub wyróżnia się zabudową albo funkcjami (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO MIASTA OBEJMUJĄCA CZĘŚĆ JEGO TERYTORIUM: ULICE, OSIEDLA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.355

STAN, ZAJĄCE, TEOLOGIA APOFATYCZNA, ARSZYN, KIUR, ŁOPATA, ZATOCZKA, MARKER NOWOTWOROWY, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, NAMPULA, KOZŁOWATE, TOEA, LAKTOOWOWEGETARIANIN, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, MARKA, SCENKA, WIELKOPOLSKA, CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNA, KRYTERIUM ULICZNE, DOLAR GUJAŃSKI, TOREBKA BOWMANA, LICHENOLOGIA, PŁUŻKA, METROPOLIZACJA, WYTRZESZCZ, WRZASKLIWOŚĆ, ISKIERNIK OCHRONNY, RUBRUM, CARNOT, KOŁYSKA, GĘSTOŚĆ, GARDA, DYNA, ODDZIAŁ KARNY, AFRYKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA, WUJOWIE, MAPA AKUSTYCZNA, PIEŃ MÓZGU, TERYTORIUM ZAMORSKIE, WSPORNIK, KAPSUŁA, PRYZMA, AMBYSTOMOWATE, ARABSKI, TYTANOZAURY, PODSTAWA, NADZIAŁ, BIDAKA, KLAUZURA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, KAWAŁ, MILIRADIAN, TAKSON, DACH, KONIEC, CZŁON, KRÓLIK, PUNKT PROCENTOWY, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, PLAMA BARWNA, MCHY LIŚCIASTE, WILAJA, PARAFIA, LEJ KONDENSACYJNY, SĘKACZ, TAGER, ZALĄŻNIA, SPENCERA, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, ARSEN, SYNKOPA, ALAMOZAUR, SKARPETA, TESALIA, STOJAN, DICKENS, BEZKIERUNKOWOŚĆ, BERNIKLA BIAŁOLICA, SUWAK, POSOBOROWIE, POLICJA DROGOWA, MOL, KAPITANIA GENERALNA, UKŁAD KIEROWNICZY, CIASTO DROŻDŻOWE, TREPTOW, ODMIANA HERBOWA, FILTR BARWNY, WIELKA RUŚ, EWANGELIA, TAG, BETONKA, PUD, WIELKOMIEJSKOŚĆ, PÓŁKULA, ILLINOIS, EPOKA, ANOLIT, KORYTO RZEKI, RECEPTYWNOŚĆ, MEJOZA, ETAP, PAŃSTWO MACIERZYSTE, ZAWZGÓRZE, REGULATOR POKOJOWY, ZAKON BRACI MNIEJSZYCH, LEGION, SKRAJ, LEJBIK, PROPINACJA, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, MIASTO OGRÓD, PIASTOWIANIN, TYSIĄCZNA, MONTANA, SALADA, DYWIZJA, VACATIO LEGIS, STABILIZACJA, PROWINCJA, KUŹNICTWO, DZIAŁKA, NALEWKA, RUBEL TRANSFEROWY, TEORIA MECHANIZMÓW I MASZYN, ZAKOLE, KILOMETR KWADRATOWY, EKAGLIN, PRZEKŁADKA, SEGMENT RUCHOWY, MASKA, JURA KRAKOWSKA, OFIAKODONTY, HEŁM TURNIEJOWY, BATYPELAGIAL, BERGSON, JIG, FIGURA HERALDYCZNA, SMILEY, MANTYLA, OKRYWA KWIATOWA, PIOTROWO, SYMBIRSK, PRZĄŚNICA, LEGENDA HERBOWA, OWOC, EKSPANDOR, SOŁECTWO, DECYGRAM, GACEK SZARY, NACZYNIÓWKA, NATURA, CZŁONEK, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, MUNDŻAK CHIŃSKI, BRZUSZEK, KŁĄB, ODSTĘP, WIELKA ROSJA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, CYBERNETYZACJA, MM, CZOŁO, OPUSZKA WĘCHOWA, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, OBSZAR, CZARA, BIJAK, MAGNETON BOHRA, OPONA PNEUMATYCZNA, PATRON, KUROBRÓD NOWOZELANDZKI, GRUNWALD, KWARTA, PRZODOMÓZGOWIE, KATEGORIA PÓŁCIĘŻKA, CEBULKA, KAMPYLODONISK, SUMIK, OKRUCH SKALNY, TABLICA ROZDZIELCZA, REKIN ŚLEDZIOWY, AMPER, PRZEKRÓJ, BŁOTNISZEK WEŁNISTY, PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA, PRZĘSŁO, WARTOŚĆ REZYDUALNA, TERYTORIUM MANDATOWE, DRZEWO KAKAOWE, BIDŁO, MIESZCZKA, BIELIZNA POŚCIELOWA, KANEMEJERIA, ROK, KRAŃCÓWKA, SPRZĄCZKA, MARSZCZELCOWATE, NOCEK BECHSTEINA, APARAT KRYTYCZNY, KOMORA ZAMKOWA, NEONTOLOGIA, DZIELNICA KLIMATYCZNA, POLAROGRAFIA, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, UKŁAD DYSKRETNY, HUDIEZAUR, KILOTONA TROTYLU, RYNEK MIĘDZYNARODOWY, BĘBEN, MILIKIUR, ZWIĄZEK BOKSERSKI, EUROKORPUS, BUSINESS PLAN, WOJAK, TWIERDZENIE CANTORA, KOMÓRKA INICJALNA, ELEMENT, SEGMENT, JĘZYKI KARTWELSKIE, TEOGONIA, SUW, WARMIŃSKI, LX, ŚCIANA, STOŻEK DZIOBOWY, SIKORNIK, SĄD SKORUPKOWY, CZARTER, KORONA, WENDAT, PREZYDENTOSTWO, STRAJK OKUPACYJNY, RĘKA MAŁPIA, STAJE, IGIEŁECZKA, PRZÓD, SAMOLUBNY DNA, UŁUS, PARAFIA, JEDNOSTKA MIARY, WAŁ, URZĄD SKARBOWY, JEDNOSTKA METRYCZNA, JELCZ, MILIGRAM, HUROŃSKI, KORONA, HALIZNA, DYON, KOŁONICE, KIL, DZIÓB, OKRES, ZAWAŁ, IRGA POSPOLITA, PRZESTRZEŃ PRZEDOTRZEWNOWA, OSTOJA, WIEK NASTOLETNI, WINA NIEUMYŚLNA, PETABAJT, KRÓL, MARZANA FARBIARSKA, ODCINEK, PŁASKOGŁÓWKA MALUTKA, SUPERJEDNOSTKA, STAN DEWELOPERSKI, NADRZĘDNIK, ZRÓWNOWAŻENIE, TERABAJT, MUNICYPIUM, TAKT, MINNESOTA, TYTANOFON, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, CHOREG, ANTECEDENS, REFERENDUM LOKALNE, BROKER, UZNANIE ADMINISTRACYJNE, REWANŻ, WIELOWYPUST, KIUR, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, LEŚNICTWO, STUDIO NAGRANIOWE, OGNIK SZKARŁATNY, LICO, SIATKÓWKA, RESET, SIODŁO, RADLAN, GONDOLA, WĘZEŁ, REWITALIZACJA, SEKSTANS, PRZEWÓD SŁUCHOWY, RĄCZKA, PROCENT, ?DUANT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.355 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO MIASTA OBEJMUJĄCA CZĘŚĆ JEGO TERYTORIUM: ULICE, OSIEDLA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO MIASTA OBEJMUJĄCA CZĘŚĆ JEGO TERYTORIUM: ULICE, OSIEDLA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIELNICA jednostka podziału administracyjnego miasta obejmująca część jego terytorium: ulice, osiedla (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIELNICA
jednostka podziału administracyjnego miasta obejmująca część jego terytorium: ulice, osiedla (na 9 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO MIASTA OBEJMUJĄCA CZĘŚĆ JEGO TERYTORIUM: ULICE, OSIEDLA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - JEDNOSTKA PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO MIASTA OBEJMUJĄCA CZĘŚĆ JEGO TERYTORIUM: ULICE, OSIEDLA. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

x