PODWODNA STREFA OCEANICZNA LUB MORSKA OBEJMUJĄCA ZBOCZA LĄDU OD GŁĘBOKOŚCI OKOŁO 230 M. PO PODSTAWĘ STOKU, KTÓRA LEŻY NA GŁĘBOKOŚCI ŚREDNIO 2000 M - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STREFA HEMIPELAGICZNA to:

podwodna strefa oceaniczna lub morska obejmująca zbocza lądu od głębokości około 230 m. po podstawę stoku, która leży na głębokości średnio 2000 m (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODWODNA STREFA OCEANICZNA LUB MORSKA OBEJMUJĄCA ZBOCZA LĄDU OD GŁĘBOKOŚCI OKOŁO 230 M. PO PODSTAWĘ STOKU, KTÓRA LEŻY NA GŁĘBOKOŚCI ŚREDNIO 2000 M". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.753

FELDMARSZAŁEK, NIESPORCZAK, SERIA, MAJÓWKA, KOMBINATOR, ALEUCKI, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, OBIEKT WESTCHNIEŃ, MLEKO, ŚLIWKA, NARTA, BRYGANTYNA, KORYTKO, ARTUR, APATIA, TENOR, STREFA EURO, PRZEDŁUŻACZ, WIORSTA, OSIEMDZIESIĄTKA, PATAFIAN, MAGIERA, RAMIĘ, LICZEBNIK ZBIOROWY, ŚWIĘTO, ISKIERNIK, KLEJ, WYTWÓRCA, HAFTARZ, HASŁO, KONKURENCJA, AGROPROMOCJA, WIDMO ATOMOWE, FILM SCIENCE-FICTION, WAFELEK, DJ, SZASZŁYK, ARTYSTA, ZAWRÓT, JAŁMUŻNIK, OPINIA, TĘPAK, WĄŻ, KIESZONKA, BULION, PUSTELNICZKA, WIDEOFON, BRACHAUCHENIUS, MONOPOL, ZASÓB, SZTUKATERIA, PRZĄDEK, NOTOWANIA, OCHLAJTUS, CZŁON OKREŚLAJĄCY, WIELORAK, APANAŻ, PERŁOWIEC, DROGÓWKA, ŁUPEK ILASTY, KAPLICA LORETAŃSKA, OCZAR, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, TYSIĄC, WIZJA LOKALNA, MUSZKIETER, PŁUCZKA, WCIERKA, BATYPELAGIAL, RYZYKO OPERACYJNE, MARKETING PARTNERSKI, STOŻEK NAPŁYWOWY, KODON NONSENSOWNY, SZADŹ, PIERWSZOŚĆ, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, STAW, WALENCJA, STOS, ZABORCA, ŁOŻYSKO TOCZNE, DZIKA KARTA, PIĘTRO, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, PŁASZCZAKOWATE, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, ŻARNIK, TEORIA CIAŁ, ARMIA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, MAGNAT, KONTROLKA, ODWAGA CYWILNA, SARONG, KARPLE, WZROK, SILNIK NAPĘDOWY, ORBITA, PRZEPOJKA, CYKL JAJNIKOWY, WAŁ, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, TERYNA, JAN, DEKANAT, KOOPERANT, BEATA, SIEDLISKO, RAJFURSTWO, HYDRIA, GWIZDEK, CEDAROZAUR, FALC, PATRONKA, SILNIK PNEUMATYCZNY, EMIGRACJA, KARTUSZ, CZUBEK, PUBLIKACJA, HALOGENEK ALKILOWY, BIOCENOZA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, BENEDYKCJA, HEJT, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, PROWOKATOR, AURA, HACJENDER, BRZOZA OJCOWSKA, INWALIDA WOJENNY, IMAGE, TRAJKOTKA, ROZPRUWACZ, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, MOCZYGĘBA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, OŚMIAL, NIEDYSPONOWANIE, PARALAKSA, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, UDAR, KLEJNOT HERBOWY, BALDACHIM, ARKUSZ AUTORSKI, POLEGŁA, FEIJOADA, BALON, LOT SZYBOWCOWY, MORESKA, GRUSZE AZJATYCKIE, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, OPAKOWANIE, MURZYSKO, RURA, BIOGEN, KORYTO RZEKI, PŁACA, KLINIEC, ROM, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, KOPULACJA, KWATERODAWCA, PRZENIKLIWOŚĆ, ODEZWA, WAFEL, TARLICA, OBSESJONISTKA, SCHEDA, TECHNIKA OPERACYJNA, FIAKIER, IMMUNOSUPRESOR, IWO, WIELKI KSIĄŻĘ, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, ROZROST, CERAMIKA SZNUROWA, WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA, KUSAK, HODOWCA, KOLOKACJA, PODSTAWA, PAS, WATA, OSTATNI SAKRAMENT, FAKT PRAWNY, REGLAN, KABLOOPERATOR, OMDLAŁOŚĆ, SZASTAZAURY, SPARING, DESKARZ, FACHOWIEC, NIEPODZIELNOŚĆ, SAKI, WOKALIZA, USZAK, ZAWAŁ BLADY, DEKRETACJA, GURU, FINANSE PUBLICZNE, NIETZSCHEANISTA, TORU, BIAŁE NOCE, NIESPIESZNOŚĆ, ACHALAZJA, ZGROMADZENIE CZYNNE, STRASZYK, MURARKA RUDA, OPAŁ, PAPROĆ DRZEWIASTA, KAMIEŃ OZDOBNY, PRĄTNIKI, KADZIDŁOWIEC, CYMELIUM, PROTEGOWANY, POSTERUNEK, MOLINO, PEPIK, ŁĄCZNICA, PARADOKS RUSSELLA, BRYTYJSKOŚĆ, ADIUSTACJA, KOTYLION, ANATOL, OSZAST, BAKTERIA NITRYFIKACYJNA, ZŁOTOROST, POTOP, KOZA, MĘTNOOKI, ALBARELLO, RZEKOTKA DRZEWNA, BIELIK, TRANSPARENTNOŚĆ, HEJT, MOWA NIEZALEŻNA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, MERENGA, MPA, HABANERA, KURATOR, OSOBA, OBIEG, HUTA, TOKSEMIA, CHWYTNIK, BOSS, HOMOGENAT, POPIELNIK, LENA, KONCERT, ANALFABETA, SZCZOTKA, PREDESTYNACJA, GALANTYNA, SPECJALIZANTKA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, CHOROBA ZARAŹLIWA, MAKINTOSZ, STEMPEL, DEMIURG, MUŚLIN, ZARZUT, GIPSATURA, WIDŁONÓG, SAKLA, DRĄŻEK POGO, TERMINAL PASAŻERSKI, ŚCIĘCIE, REŻYSER, ŹRÓDŁO ARCHEOLOGICZNE, GWARA, ŚCIANA WSPINACZKOWA, CZOPEK, GERMAŃSKOŚĆ, WYCINEK, CUGANT, SZKARADA, NIEDOROZWÓJ, MAKRAMA, ZASADA PRZYSPIESZENIA, PÓŁWYSEP, RUNO, WIEŻA KOŚCIELNA, STROICZKOWE, WSZARZ, TWARDE LĄDOWANIE, DEALER, BRAK, TWARDA DUPA, OSZCZĘDNIŚ, SZWEDZKI, TUSZKA, TRYMER, TRZECI, MAKSIMUM, RAGLAN, ?KANCONETTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.753 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODWODNA STREFA OCEANICZNA LUB MORSKA OBEJMUJĄCA ZBOCZA LĄDU OD GŁĘBOKOŚCI OKOŁO 230 M. PO PODSTAWĘ STOKU, KTÓRA LEŻY NA GŁĘBOKOŚCI ŚREDNIO 2000 M się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODWODNA STREFA OCEANICZNA LUB MORSKA OBEJMUJĄCA ZBOCZA LĄDU OD GŁĘBOKOŚCI OKOŁO 230 M. PO PODSTAWĘ STOKU, KTÓRA LEŻY NA GŁĘBOKOŚCI ŚREDNIO 2000 M
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STREFA HEMIPELAGICZNA podwodna strefa oceaniczna lub morska obejmująca zbocza lądu od głębokości około 230 m. po podstawę stoku, która leży na głębokości średnio 2000 m (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STREFA HEMIPELAGICZNA
podwodna strefa oceaniczna lub morska obejmująca zbocza lądu od głębokości około 230 m. po podstawę stoku, która leży na głębokości średnio 2000 m (na 20 lit.).

Oprócz PODWODNA STREFA OCEANICZNA LUB MORSKA OBEJMUJĄCA ZBOCZA LĄDU OD GŁĘBOKOŚCI OKOŁO 230 M. PO PODSTAWĘ STOKU, KTÓRA LEŻY NA GŁĘBOKOŚCI ŚREDNIO 2000 M sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - PODWODNA STREFA OCEANICZNA LUB MORSKA OBEJMUJĄCA ZBOCZA LĄDU OD GŁĘBOKOŚCI OKOŁO 230 M. PO PODSTAWĘ STOKU, KTÓRA LEŻY NA GŁĘBOKOŚCI ŚREDNIO 2000 M. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast