WODY OTWARTE OCEANÓW, MÓRZ I WIELKICH JEZIOR ODDZIELONE OD BRZEGÓW STREFAMI LITORALU I SUBLITORALU; OBEJMUJE NAŚWIETLONĄ WARSTWĘ WODY DO 200 M OD POWIERZCHNI (EPIPELAGIAL) ORAZ CORAZ GŁĘBSZE WARSTWY: MEZOPELAGIAL, BATYPELAGIAL I ABISAL (ABISOPELAGIAL), PONIŻEJ STREFY ABISALNEJ ZNAJDUJE SIĘ STREFA DENNA (BENTAL) LUB GŁĘBIA ROWÓW OCEANICZNYCH (HADAL - PONIŻEJ 6000 M P.P.M.) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PELAGIAL to:

wody otwarte oceanów, mórz i wielkich jezior oddzielone od brzegów strefami litoralu i sublitoralu; obejmuje naświetloną warstwę wody do 200 m od powierzchni (epipelagial) oraz coraz głębsze warstwy: mezopelagial, batypelagial i abisal (abisopelagial), poniżej strefy abisalnej znajduje się strefa denna (bental) lub głębia rowów oceanicznych (hadal - poniżej 6000 m p.p.m.) (na 8 lit.)TOŃ WODNA to:

wody otwarte oceanów, mórz i wielkich jezior oddzielone od brzegów strefami litoralu i sublitoralu; obejmuje naświetloną warstwę wody do 200 m od powierzchni (epipelagial) oraz coraz głębsze warstwy: mezopelagial, batypelagial i abisal (abisopelagial), poniżej strefy abisalnej znajduje się strefa denna (bental) lub głębia rowów oceanicznych (hadal - poniżej 6000 m p.p.m.) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PELAGIAL

PELAGIAL to:

wody otwarte oceanów, mórz i wielkich jezior oddzielone od brzegów strefami litoralu i sublitoralu; obejmuje naświetloną warstwę wody do 200 m od powierzchni (epipelagial) oraz coraz głębsze warstwy: mezopelagial, batypelagial i abisal (abisopelagial), poniżej strefy abisalnej znajduje się strefa denna (bental) lub głębia rowów oceanicznych (hadal - poniżej 6000 m p.p.m.) (na 8 lit.)PELAGIAL to:

wody otwarte mórz, oceanów i wielkich jezior (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WODY OTWARTE OCEANÓW, MÓRZ I WIELKICH JEZIOR ODDZIELONE OD BRZEGÓW STREFAMI LITORALU I SUBLITORALU; OBEJMUJE NAŚWIETLONĄ WARSTWĘ WODY DO 200 M OD POWIERZCHNI (EPIPELAGIAL) ORAZ CORAZ GŁĘBSZE WARSTWY: MEZOPELAGIAL, BATYPELAGIAL I ABISAL (ABISOPELAGIAL), PONIŻEJ STREFY ABISALNEJ ZNAJDUJE SIĘ STREFA DENNA (BENTAL) LUB GŁĘBIA ROWÓW OCEANICZNYCH (HADAL - PONIŻEJ 6000 M P.P.M.)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.168

KISIEL MLECZNY, GŁUPTAK, HB, CIENNIK, PODJAZD, DELFIN DŁUGOSZCZĘKI, RELACYJNOŚĆ, OKLEPIEC, PRAWO CURIE-WEISSA, ZRĘBICA, CHROPAWOŚĆ, PROPAGANDÓWKA, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, ANORAK, ZBIORÓWKA, REKRUTER, MOST PONTONOWY, NERW UDOWO-GOLENIOWY, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, SZPETOTA, NOGAJOWIE, RETINOPATIA, BRUDNICA MNISZKA, OKRES, MELODRAMAT, WERSOLOGIA, MIĘTA, PRZEWÓD JEZDNY, KARABINEK PNEUMATYCZNY, GOŁĄBKA, FILIŻANKA, JOSE, DZIWONOS, PRÓBA JĄDROWA, ART BRUT, ATRYBUCJA, UNCJA, KSIĘGA, KŁĄB, ŁOMOT, API, REN, FAŁ, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, AKWARYDY, PARÓWKA, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, WEŁNA KAMIENNA, GAWORZENIE, CHAM, GRANAT, AHISTORYCYZM, PODCASTING, FREZARKA, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, PRASA, PARADOKS, CZABAN, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, ROPA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, KRYTYCZNOŚĆ, RYNEK KONTESTOWALNY, SIUKS, KLUCZ, CHOCHOŁ, SPRZĘŻAJ, SOSNA GÓRSKA, HAIŃSKI, KOŁO, GOUDA, WOTUM ZAUFANIA, ROZKŁAD, SUBKONTRAKT, AUTOSYFON, MATERIALNIA, BUDŻET ZADANIOWY, KOMISJA REWIZYJNA, ANGLOFOBIA, ANALITYKA MEDYCZNA, MLECZARZ, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, ROSZCZENIOWOŚĆ, LANCETNIK, LODOWIEC FIELDOWY, ZRĄB TEKTONICZNY, TORNADO, WYRAZ BLISKOZNACZNY, PRZEŻYCIE, NIL, BAJADERA, MARSZ ŚMIERCI, SAMPLING, CANTUS FIRMUS, LIŚCIEC, PONTICELLO, OPĘTANIE, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, PRINCESSA, DYMKA, RATOWNICTWO GÓRNICZE, DOWÓD POŚREDNI, GRANICA FUNKCJI, PŁOMYCZEK, BABCIA CIOTECZNA, PATRON, GRZYWA FALI, BIOGEOGRAFIA, UGRUPOWANIE, JAKUBKA, TOPIELICA, GEN PLEJOTROPOWY, MISIOLUB, TRAWERS, TOFFI, ŁACINNIK, ŻEBRO, ORBITA PARKINGOWA, ZOOFAG, WĘGIEL KENELSKI, ANTYMILITARYSTA, MRUKOWATE, KREM, RUCH, SOKI, ŁBISKO, INŻYNIERIA MECHANICZNA, MAGELANKA SIWOGŁOWA, ASTRONOMIA POZYCYJNA, ANTYFONA, SZLACHCIURA, ESTER, AWANS, BIOKOMPONENT, PAREMIOGRAFIA, PĘDNIK OKRĘTOWY, FANON, GRZYWNA, WYSPA KUCHENNA, DZIEGCIARZ, WZGLĄD, PODKŁADKA, BIEG PŁASKI, KABESTAN, KRÓLIK FLORYDZKI, WINOGRODNIK, KOLEJKA GÓRSKA, APOLOGETA, ŁATA, OKTET, ARANŻACJA, CLERK, SYLWETA, SIŁA SPOKOJU, CEROFERARIUSZ, ALKOWA, ARTEFAKT, LASTRYKO, SUSEŁ DŁUGOOGONIASTY, BASEN ARTEZYJSKI, DREWNO KĘDZIERZAWE, WITRYNA, WSPÓŁWŁADCA, CZERWONKA, WIESZAK, JEZIORO WYTOPISKOWE, PRZECHYŁKA, TYRAŃSTWO, DELFIN NADOBNY, STACJA, CHOPIN, KĄPIEL SŁONECZNA, ŚMIGŁOŚĆ, BUT, KOLORYSTA, TANTALIT, BOGRACZ, STÓŁ GIMNASTYCZNY, PORZĄDEK DORYCKI, OKRĘT PODWODNY PRZENOSZĄCY POCISKI BALISTYCZNE, SKLEP, ISKIERNIK, SIEKIERA, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, BARCZATKOWATE, MECHANIKA PŁYNÓW, BEZPIECZNE ZAPASY, PELAGRA, SZLAMIEC, EKSTERN, ZNIECZULENIE, KAMELEON, POSTING, PRZERWANIE CIĄŻY, PRINCESKA, KWASZONKA, BOSSA NOVA, LIST KREDYTOWY, TRANZYSTOR POLOWY, PASSE-PARTOUT, OPONY MÓZGOWE, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, DRUON, POLAK, TYP, CUKIER WANILIOWY, FLUID, CIAŁKO MRÓWCZE, KILOMETRAŻ, TEATR EPICKI, MOSTEK, WAMPIR, SZYFON, KARCZOWISKO, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, OSIOŁ, KUBEK, BRUSTASZA, CIEŃ, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, DOM MODY, ŻELE, WELON, DEZAKTYWACJA, WĘZEŁ KRZYŻOWY, BODOR, MASA, EGZORCYZM, MAH JONG, ŚRÓDBŁONEK, REDUKTOR, PUSTA STRUNA, BIOFLAWONOID, UMOWA O PRACĘ, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, ŚLAD TOROWY, RYCERZ-ROZBÓJNIK, ULTRAMARYNA, EKSKLUZYWIZM, PŁYWANIE, ANIMACJA, LEJEK, CIĘGNO KOTWICZNE, TŁUMACZ, SEJSMOAKUSTYKA, PAPROĆ WODNA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, GEODEZJA WYŻSZA, ROŚLINA NACZYNIOWA, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, CIOS PONIŻEJ PASA, ZDRADA, CHOROBA POPROMIENNA, POWOŹNIK, JAMRAJ, AKTUALIZOWANIE SIĘ, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, SARDELOWATE, MARAZM, PARCIAKI, CZYSZCZALNIA, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, LEFLUNOMID, DEKORTYKACJA, OŻYNA, MEDYCYNA RATUNKOWA, ROŻEN, PRZYLĄDEK, ASIEJEW, OPŁATA STOSUNKOWA, OPÓR, PIKIETA, ZROSŁOGŁOWE, LYCRA, WŚCIEK DUPY, ZNAMIĘHALO, PARAMAGNETYK, PIĘKNOŚĆ, BRZOSKWINIA, MARKIZA, BACHMAT, POŁYKACZ, KRYZYS FINANSOWY, BAWOLE OKO, CHWYTNICA CZERWONOOKA, OLEFINA, FLETY, WIEDZA O KULTURZE, CYKL PERYGLACJALNY, MAORI, SOCJOBIOLOG, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, MIKSER, ŚMIGACZ, BANKSTER, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, AKCJA, KASZKIET, ZWYCZAJOWOŚĆ, ?PIASEK ZWAŁOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.168 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WODY OTWARTE OCEANÓW, MÓRZ I WIELKICH JEZIOR ODDZIELONE OD BRZEGÓW STREFAMI LITORALU I SUBLITORALU; OBEJMUJE NAŚWIETLONĄ WARSTWĘ WODY DO 200 M OD POWIERZCHNI (EPIPELAGIAL) ORAZ CORAZ GŁĘBSZE WARSTWY: MEZOPELAGIAL, BATYPELAGIAL I ABISAL (ABISOPELAGIAL), PONIŻEJ STREFY ABISALNEJ ZNAJDUJE SIĘ STREFA DENNA (BENTAL) LUB GŁĘBIA ROWÓW OCEANICZNYCH (HADAL - PONIŻEJ 6000 M P.P.M.) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WODY OTWARTE OCEANÓW, MÓRZ I WIELKICH JEZIOR ODDZIELONE OD BRZEGÓW STREFAMI LITORALU I SUBLITORALU; OBEJMUJE NAŚWIETLONĄ WARSTWĘ WODY DO 200 M OD POWIERZCHNI (EPIPELAGIAL) ORAZ CORAZ GŁĘBSZE WARSTWY: MEZOPELAGIAL, BATYPELAGIAL I ABISAL (ABISOPELAGIAL), PONIŻEJ STREFY ABISALNEJ ZNAJDUJE SIĘ STREFA DENNA (BENTAL) LUB GŁĘBIA ROWÓW OCEANICZNYCH (HADAL - PONIŻEJ 6000 M P.P.M.)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PELAGIAL wody otwarte oceanów, mórz i wielkich jezior oddzielone od brzegów strefami litoralu i sublitoralu; obejmuje naświetloną warstwę wody do 200 m od powierzchni (epipelagial) oraz coraz głębsze warstwy: mezopelagial, batypelagial i abisal (abisopelagial), poniżej strefy abisalnej znajduje się strefa denna (bental) lub głębia rowów oceanicznych (hadal - poniżej 6000 m p.p.m.) (na 8 lit.)
TOŃ WODNA wody otwarte oceanów, mórz i wielkich jezior oddzielone od brzegów strefami litoralu i sublitoralu; obejmuje naświetloną warstwę wody do 200 m od powierzchni (epipelagial) oraz coraz głębsze warstwy: mezopelagial, batypelagial i abisal (abisopelagial), poniżej strefy abisalnej znajduje się strefa denna (bental) lub głębia rowów oceanicznych (hadal - poniżej 6000 m p.p.m.) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PELAGIAL
wody otwarte oceanów, mórz i wielkich jezior oddzielone od brzegów strefami litoralu i sublitoralu; obejmuje naświetloną warstwę wody do 200 m od powierzchni (epipelagial) oraz coraz głębsze warstwy: mezopelagial, batypelagial i abisal (abisopelagial), poniżej strefy abisalnej znajduje się strefa denna (bental) lub głębia rowów oceanicznych (hadal - poniżej 6000 m p.p.m.) (na 8 lit.).
TOŃ WODNA
wody otwarte oceanów, mórz i wielkich jezior oddzielone od brzegów strefami litoralu i sublitoralu; obejmuje naświetloną warstwę wody do 200 m od powierzchni (epipelagial) oraz coraz głębsze warstwy: mezopelagial, batypelagial i abisal (abisopelagial), poniżej strefy abisalnej znajduje się strefa denna (bental) lub głębia rowów oceanicznych (hadal - poniżej 6000 m p.p.m.) (na 8 lit.).

Oprócz WODY OTWARTE OCEANÓW, MÓRZ I WIELKICH JEZIOR ODDZIELONE OD BRZEGÓW STREFAMI LITORALU I SUBLITORALU; OBEJMUJE NAŚWIETLONĄ WARSTWĘ WODY DO 200 M OD POWIERZCHNI (EPIPELAGIAL) ORAZ CORAZ GŁĘBSZE WARSTWY: MEZOPELAGIAL, BATYPELAGIAL I ABISAL (ABISOPELAGIAL), PONIŻEJ STREFY ABISALNEJ ZNAJDUJE SIĘ STREFA DENNA (BENTAL) LUB GŁĘBIA ROWÓW OCEANICZNYCH (HADAL - PONIŻEJ 6000 M P.P.M.) sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - WODY OTWARTE OCEANÓW, MÓRZ I WIELKICH JEZIOR ODDZIELONE OD BRZEGÓW STREFAMI LITORALU I SUBLITORALU; OBEJMUJE NAŚWIETLONĄ WARSTWĘ WODY DO 200 M OD POWIERZCHNI (EPIPELAGIAL) ORAZ CORAZ GŁĘBSZE WARSTWY: MEZOPELAGIAL, BATYPELAGIAL I ABISAL (ABISOPELAGIAL), PONIŻEJ STREFY ABISALNEJ ZNAJDUJE SIĘ STREFA DENNA (BENTAL) LUB GŁĘBIA ROWÓW OCEANICZNYCH (HADAL - PONIŻEJ 6000 M P.P.M.). Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x