STREFA GLOBALNYCH INTENSYWNYCH DEFORMACJI TEKTONICZNYCH, OGRANICZONYCH KRAWĘDZIAMI SUBDUKCJI PŁYT LITOSFERY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MEGASZEW LITOSFERY to:

strefa globalnych intensywnych deformacji tektonicznych, ograniczonych krawędziami subdukcji płyt litosfery (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STREFA GLOBALNYCH INTENSYWNYCH DEFORMACJI TEKTONICZNYCH, OGRANICZONYCH KRAWĘDZIAMI SUBDUKCJI PŁYT LITOSFERY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 188

OROGENEZA ALPEJSKA, STREFA WOLNOCŁOWA, STREFA BATIALNA, ARYSTON, WEŁNA MINERALNA, STREFA KLIMATYCZNA, PIĘTRO, GRAF TRANSPONOWANY, FRONT STACJONARNY, BATIAL, STREFA NIEBEZPIECZNA, SKORUPA ZIEMSKA, CZEREP RUBASZNY, EKOSFERA, ODSTĘP, TOŃ WODNA, FRONT, KREACJA PIENIĄDZA, GRAMOWID, RUCH IZOSTATYCZNY, SUFFOLK, ABISAL, STROIK PODWÓJNY, STREFA CISZY, BLOK, ŁUSKA, OBŁÓG, STREFA, DISCO, PARKIET, PROFUNDAL, FRONT METEOROLOGICZNY, STREFA POŻAROWA, SURÓWKA, BREKCJA TEKTONICZNA, SZTUCZNY LÓD, LUSTRO TEKTONICZNE, STREFA BUFOROWA, WYGŁAD TEKTONICZNY, STREFA PRZYGRANICZNA, STREFA RELAKSACYJNA, BAŻYNA, JEZIORO RYFTOWE, KIRASJER, TAPINOCEFAL, PŁYTA LITOSFERYCZNA, FRONT ATMOSFERYCZNY, STREFA HEMIPELAGICZNA, ELASTOMER, ŁUK WYSP, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, ŁUPEK DACHOWY, WIDEOMAN, GRAMOFON CYFROWY, ŁUK WYSPOWY, SZELF, STREFA KRAWĘDZIOWA, BASEN NAFTOWY, STROP KLEINA, SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA, STREFA NUMERACYJNA, KRENAL, STREFA, STREFA NERYTYCZNA, ABERRACJA, SZAFA GRAJĄCA, OKNO TEKTONICZNE, FISZBINOWCE, TRANSLACJA, RUCHY GÓROTWÓRCZE, KOMÓRKA, BIAŁA STREFA, LINEACJA, NOWORUSKI, LODOWIEC GRUZOWY, CZYNELE, PELAGIAL, STREFA PODKOSZOWA, BIOSFERA, SZEW TEKTONICZNY, STREFA LITORALNA, STREFA PERYGLACJALNA, EPEJROFOREZA, STREFA ZGNIOTU, STREFA PRZYBRZEŻNA, SFERA BIOTYCZNA, JEZIORO TEKTONICZNE, FISZBINOWIEC, STREFA BENIOFFA, KATNIK, WIDEOMANIAK, ADAPTER, CZERWONA STREFA, STREFA EKONOMICZNA, ZBROJA PŁYTKOWA, ODTWARZACZ KOMPAKTOWY, ABISAL, WARSTWA EUFOTYCZNA, KRA LITOSFERYCZNA, WĘZEŁ POTRÓJNY, LITORAL, PŁYTA TEKTONICZNA, STREFA NUMERYCZNA, MASTYKS ASFALTOWY, PRYZMA AKRECYJNA, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, LITORAL, PIANINO, DZIUBAK, KURTYNA ZERO, METALOFON, SKŁADANKA, GIRLANDY WYSP, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, HIPOTEZA EKSPANDUJĄCEJ ZIEMI, WARSTWA PERYDOTYTOWA, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, MEGASZEW LITOSFERY, KWADRATELA, HADAL, BATIAL, OFIAKOMORFY, PERYGLACJAŁ, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, SUBLITORAL, LINIA DEMARKACYJNA, FONOTEKA, STREFA KONWEKTYWNA, KOPUŁA PANCERNA, STREFA EURO, GEODEZJA SATELITARNA, PIÓROPUSZ GORĄCA, MYLONITYZACJA, PORWAK TEKTONICZNY, KABATC, SZARA STREFA, DEPTAK, STRUMIEŃ LODOWY, KAMIEŃ LITOGRAFICZNY, STREFA PŁYWÓW, GRAF, ALKOHOL ROLNICZY, STREFA UNIKANIA, PŁYTA OCEANICZNA, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, ZONA, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, ZONA, GÓRY ZAŁOMOWE, PROMENADA, DRESIARZ, SZELF, STREFA HEADA, KRA LITOSFERY, LABIRYNT, MEZOSFERA, STREFA ODRUCHOWA, STREFA, PARAFIAŃSTWO, DRUZGOT TEKTONICZNY, TEKTONIKA PŁYT, BENTAL, PRZEKRÓJ GEOLOGICZNY, SUCHY TYNK, BRĄZ, TEKTONIKA SOLNA, STREFA TROFOLITYCZNA, ROZKRÓJ, STREFA PODMIEJSKA, GRANICA BANACHA, ŚLEPUCHOWATE, KAUCZUKOWIEC, PŁYTA LITOSFERY, JEZIORO TEKTONICZNO-POLODOWCOWE, GORĄCZKA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, SIMA, WEŁNA KAMIENNA, KAULERPA, SKŁON KONTYNENTALNY, SIAL, STREFA NADGRANICZNA, CLELANDINA, DROGA TWARDA, STREFA RYFTU, RERECORDING, STREFA CZASOWA, ?PLAMA GORĄCA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STREFA GLOBALNYCH INTENSYWNYCH DEFORMACJI TEKTONICZNYCH, OGRANICZONYCH KRAWĘDZIAMI SUBDUKCJI PŁYT LITOSFERY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STREFA GLOBALNYCH INTENSYWNYCH DEFORMACJI TEKTONICZNYCH, OGRANICZONYCH KRAWĘDZIAMI SUBDUKCJI PŁYT LITOSFERY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MEGASZEW LITOSFERY strefa globalnych intensywnych deformacji tektonicznych, ograniczonych krawędziami subdukcji płyt litosfery (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MEGASZEW LITOSFERY
strefa globalnych intensywnych deformacji tektonicznych, ograniczonych krawędziami subdukcji płyt litosfery (na 17 lit.).

Oprócz STREFA GLOBALNYCH INTENSYWNYCH DEFORMACJI TEKTONICZNYCH, OGRANICZONYCH KRAWĘDZIAMI SUBDUKCJI PŁYT LITOSFERY sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - STREFA GLOBALNYCH INTENSYWNYCH DEFORMACJI TEKTONICZNYCH, OGRANICZONYCH KRAWĘDZIAMI SUBDUKCJI PŁYT LITOSFERY. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x