OKREŚLONY OBSZAR TERYTORIALNY NA POWIERZCHNI ZIEMI SEPARUJĄCY OD SIEBIE Z PEWNYCH POWODÓW LUB W PEWNYCH CELACH SĄSIADUJĄCE TERENY, CZĘSTO PAŃSTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STREFA BUFOROWA to:

określony obszar terytorialny na powierzchni Ziemi separujący od siebie z pewnych powodów lub w pewnych celach sąsiadujące tereny, często państwa (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKREŚLONY OBSZAR TERYTORIALNY NA POWIERZCHNI ZIEMI SEPARUJĄCY OD SIEBIE Z PEWNYCH POWODÓW LUB W PEWNYCH CELACH SĄSIADUJĄCE TERENY, CZĘSTO PAŃSTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.542

MOTOR, BOSS, LAMPKA MAŚLANA, KOCIOŁ, MATERIALIZM DIALEKTYCZNY, BELWEDER, TONAŻ, WOREK, FILOLOGIA ORIENTALNA, NAMASZCZENIE CHORYCH, MAZEROWANIE, OŚLA GŁOWA, ETERY, WAPORYZACJA, LAVABO, AGENCJA RATINGOWA, KREWETKA ATLANTYCKA, MASZYNKA, KARA ŁĄCZNA, OSTROKRZEW, MINIATURA FORTEPIANOWA, SŁABIZNA, EKSPOZYCJA, STOŻEK, WYMIANA KULTURALNA, PSIANKA, OCZAROWIEC, WRZUTA, NOWA KLASYCZNA, ATRYBUCJA STABILNA, PIĘDŹ, ZNAMIĘ, WAKUOLA, EMILY, ZWÓD, KOMUNIKATOR, HIPODROM, AUTODESTRUKCJA, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, REKOGNICJA, CIEK, ULGA REMONTOWA, BACKGROUND, BUFFETING, PACHCIARZ, ZANIECZYSZCZENIE, JAZDA, NAWIETRZAK, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, HIPERDŹWIĘK, PUNKT KARNY, ADOPCJA, KWASICA, WIDLICZKA, SKOPEK, ZADANIE, DĘTKA, EKSKAWATOR, SURFER, GEN SPRZĘŻONY, BABOCHŁOP, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, JEZIORO WYTOPISKOWE, KOMÓRKA, MODRZACZEK SINY, PLECIONKA, LETARG, SIOSTRZYCZKA, OSOBNIK, KACZAN, PODGÓRZE, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, CUG, OSOWIAŁOŚĆ, KONDYCJA FINANSOWA, STARTER, KRUŻA, TRAP, MISTERIUM, DIABEŁ, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, STOMIA, ZRAZOWA, NOGA, MARONOWIE, SKŁADNIK ODŻYWCZY, IMPULS, CZÓŁNO, DYMISJA, KURAK, PRÓBA, PUBLIKA, SWETER, DYSPOZYTURA, CHMURA WARSTWOWO-PIERZASTA, KADŁUB, GENIUSZEK, BOMBER, PÓŁSIOSTRA, ALMARIA, PRACE KONSERWACYJNE, WIKING, GŁOWACZ, WOLNY ZAWÓD, SER, NAGANNOŚĆ, NIEWIERNOŚĆ, TUBA, HUZAR ZWYKŁY, HAMBURGER, DRAPERIA NACIEKOWA, NAGIEL, PASTERZ, DRZEWCE, CYRK, PRZYSTAŃ MORSKA, PYLICA ALUMINIOWA, JEDWAB NATURALNY, DŻIHAD, SIÓDEMKA, GARNITUR, KAPITAŁOWOŚĆ, ZATARCIE, DYWIDENDA OBLIGATORYJNA, HALO, DOKTOREK, KOPROWINA, ROŚLINA DWUPIENNA, SPUSZCZANIE, ŻABA DARWINA, INWIGILACJA, DOJŚCIE, KAIN, POLE, NAPÓJ, METALOPROTEINA, MONODIA, MOLEKUŁA, DYSZKANCIK, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, SONORYSTYKA, GALARETA, JURYSDYKCJA FAKULTATYWNA, ORZECHÓWKA, PYTANIE RETORYCZNE, MANTY, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, GRUSZKA, MEMORIAŁ, KOLEJ LINOWA, STOCZNIA, KOLIMATOR, OSPAŁOŚĆ, KINO DROGI, KATAPULTA, TYTUŁ ZAWODOWY, TAMAULIPAS, MANDARYŃSKI, PRZEPADEK, PUZZLE, BEZCIELESNOŚĆ, LOBOTOMIA, GORCZYCZNIK, CYGAN, BŁONKA, STAL, POTKNIĘCIE, WŁADZUCHNA, LADA, KARL, BANNER, REEDUKACJA, GÓRALSKI, BALSAM, ANOMALIA UHLA, GŁUPSTWO, APRETUROWANIE, GAŁKA, MEMBRANOFON, ODTWÓRSTWO, MASZKARA, WIEŚ PLACOWA, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, DOBÓR GENETYCZNY, TERCET, AGLOMERACJA, LINIA ABSORPCYJNA, AKSAMIT, MISIO, KRZYŻAK ROGATY, PAŃSZCZYZNA, NEGACJONISTA, NEKROPOLA, PRZEDZIAŁ, NORIKER, RANWERSY, BAŃKA, KAPTUR, BEZDUSZNOŚĆ, MĘTY SPOŁECZNE, ZAWRÓT, JARZMO MOSTOWE, FORMA, OSIŁEK, BITUMIZACJA, CYKL METONA, SIŁA, TYRAŃSTWO, WSTĘPNICA, ZAPLECZE SANITARNE, KOK, RAJDER, NIEPARZYSTOKOPYTNE, TRANSLATOR, KURZA STOPKA, TRANZYT, FOTEL KLUBOWY, WYMIANA, ARABESKA, SZYJA, ZGORZELINA, ŻYRAFA ROTHSCHILDA, MONIZM, PODSKOK, GRA W BUTELKĘ, OSIEMNASTKA, PTASZNIK RÓŻOWY, ROZBIEŻNOŚĆ, DZIEŁO ROGOWE, SYSTEM SYMBOLICZNY, BEDŁKA, DRAMAT HISTORYCZNY, NOGA, PATRONAT, POMYŁKA FREUDOWSKA, KEYBORD, GŁOWA, WYCHODNIA, ZGĘSTEK, KORMORAN BIAŁORZYTNY, ZAMEK, CZARNA KSIĘGA, GASTROMANCJA, SZKARADA, WULGARYZM, SKRZYPY, KREOLKA, ADWEKCJA, WYPALANKA, PILNICZEK, KRYZA, WARTOŚĆ NOMINALNA, OŚCIEŻE, WIRYDARZ, PODSTAWA, ŁUPEK ILASTY, PŁOW, ŚCIERKA, SALCESON, PRZECZYSTOŚĆ, RURA OGNIOWA, DZWONNICA, CIAŁO SZTYWNE, DEPORTOWANY, PIĘCIOKROTNOŚĆ, EPOKA LITERACKA, WŁOCHACZ, BABINIEC, INFORMACJA GENETYCZNA, NAWÓZ SZTUCZNY, KOLEGA, AMFITEATR, STOŻAR, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, SOCJOLOGIA HISTORYCZNA, DZ, STARA GWARDIA, DYSOCJANT, SALSA, ANTABA, PALPACJA, TRZĘŚLIKOWCE, TOR, TARANTELA, CIASNOŚĆ, OSTRZAŁ, PODSADNIK KULISTY, ŻURAWIK, BARANEK, DOBROSĄSIEDZTWO, MAGNETOSFERA ZIEMSKA, ZNAJDEK, KRYZA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, TRYNIDAD, CYGANKA, TAŚMOWY, FALANGA, ?CHLAJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.542 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKREŚLONY OBSZAR TERYTORIALNY NA POWIERZCHNI ZIEMI SEPARUJĄCY OD SIEBIE Z PEWNYCH POWODÓW LUB W PEWNYCH CELACH SĄSIADUJĄCE TERENY, CZĘSTO PAŃSTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKREŚLONY OBSZAR TERYTORIALNY NA POWIERZCHNI ZIEMI SEPARUJĄCY OD SIEBIE Z PEWNYCH POWODÓW LUB W PEWNYCH CELACH SĄSIADUJĄCE TERENY, CZĘSTO PAŃSTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STREFA BUFOROWA określony obszar terytorialny na powierzchni Ziemi separujący od siebie z pewnych powodów lub w pewnych celach sąsiadujące tereny, często państwa (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STREFA BUFOROWA
określony obszar terytorialny na powierzchni Ziemi separujący od siebie z pewnych powodów lub w pewnych celach sąsiadujące tereny, często państwa (na 14 lit.).

Oprócz OKREŚLONY OBSZAR TERYTORIALNY NA POWIERZCHNI ZIEMI SEPARUJĄCY OD SIEBIE Z PEWNYCH POWODÓW LUB W PEWNYCH CELACH SĄSIADUJĄCE TERENY, CZĘSTO PAŃSTWA sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - OKREŚLONY OBSZAR TERYTORIALNY NA POWIERZCHNI ZIEMI SEPARUJĄCY OD SIEBIE Z PEWNYCH POWODÓW LUB W PEWNYCH CELACH SĄSIADUJĄCE TERENY, CZĘSTO PAŃSTWA. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast