OBSZAR, TEREN, FRAGMENT POWIERZCHNI PRZEZNACZONY NA COŚ LUB POKRYTY CZYMŚ, WYDZIELONY NA PODSTAWIE JAKIEGOŚ FAKTU, KTÓRY WŁAŚNIE TAM ZAISTNIAŁ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POLE to:

obszar, teren, fragment powierzchni przeznaczony na coś lub pokryty czymś, wydzielony na podstawie jakiegoś faktu, który właśnie tam zaistniał (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POLE

POLE to:

obszar ziemi przeznaczony pod uprawę, ziemia uprawna (na 4 lit.)POLE to:

powierzchnia danej figury geometrycznej (na 4 lit.)POLE to:

część boiska, wyznaczone liniami obszary gry (na 4 lit.)POLE to:

wyodrębniony graficznie obszar, powierzchnia czegoś lub jej część wyodrębniona konturami, barwą itp (na 4 lit.)POLE to:

zbiorowisko komórek nerwowych leżących w układzie nerwowym ośrodkowym blisko siebie i sprawujących jednakową czynność (na 4 lit.)POLE to:

zasięg czegoś, fizyczny zakres np. oddziaływania; pojęcie używane w fizyce i matematyce dla nazwania przestrzennego rozkładu pewnej wielkości (na 4 lit.)POLE to:

możliwość, sposobność jakiegoś działania (na 4 lit.)POLE to:

dziedzina, zakres czyichś zainteresowań (na 4 lit.)POLE to:

w informatyce: pojedyncza zmienna, stanowiąca fragment struktury, unii, klasy, obiektu lub rekordu tabeli bazodanowej, związany jest z nią pewien typ (na 4 lit.)POLE to:

w Małoposce: niezadaszony obszar na zawnątrz budynku, świeże powietrze, otwarta przestrzeń (na 4 lit.)POLE to:

wycinek struktury społecznej, wyodrębniany dla badań i obserwacji socjologicznych (na 4 lit.)POLE to:

w informatyce: cecha, która opisuje statyczny aspekt obiektu; znaczenie może być tożsame z polem-12, jeśli nastąpi odpowiednie rzutowanie/mapowanie (na 4 lit.)POLE to:

uprawne (na 4 lit.)POLE to:

zimą pokryte oziminą (na 4 lit.)POLE to:

grunt do zaorania (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBSZAR, TEREN, FRAGMENT POWIERZCHNI PRZEZNACZONY NA COŚ LUB POKRYTY CZYMŚ, WYDZIELONY NA PODSTAWIE JAKIEGOŚ FAKTU, KTÓRY WŁAŚNIE TAM ZAISTNIAŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.345

UŻYŁKOWANIE, PRZEWODNICZĄCY, SIEĆ, ŚWIĘTOKRADZTWO, PATAREN, BŁONA ZEWNĘTRZNA, WALKA, MIESIĘCZNICA, KAPŁAN, MAJĄTEK, STOŻEK DEPRESYJNY, PREZBITER, DEWELOPER, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, BORIS, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, PIRACTWO, MNISZEK, MAŁODUSZNOŚĆ, PŁOMYCZEK, DUSZA, PUSZKA, ROZUMOWANIE DEDUKCYJNE, REFEKTARZ, STARA GWARDIA, GÓRA, WINA NIEUMYŚLNA, KUM, WRAPS, JĘZYK, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, TOPIKALIZACJA, FUNKCJA, ADAPTOR, PACJENT URAZOWY, NIĆ, SER ŻÓŁTY, KASZUBSKI, KURCZAK TIKKA MASALA, JĘCZMIEŃ OZIMY, SZALBIERZ, PINCETA, TAFELKA, GRADUAŁ, PRODUCENT, VIP, GRZYB PASOŻYTNICZY, ŻOŁĄDEK POD GARDŁEM, LANE CIASTO, STYMULATOR, WAGA, BRAT, RETROGRESJA, POLIFONIA, PĘCHERZYCA, POZYTYWIZM, POWAŻNY WIEK, ZAKWATEROWANIE, PREPAID, SZMATKA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, AMUR, ŻAGIEW, CZASOWNIK WIELOKROTNY, EMIGRACJA, WYNAJMUJĄCY, ELASTOMER, PLATER, PRZYŚPIESZENIE, BALON, RACA, METODA, DEKALKOMANIA, ROZSTRZYGNIĘCIE, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, NALEŚNIK, BUDYŃ, CIĘŻAREK, ROMADUR, KOŃ CUGOWY, SZCZYT, DYSHARMONIA, PIES PASTERSKI, CZUBEK, SCENARIUSZ, SKRZYDŁOWIEC, WIRUS, NOGA, CZWORAK, WDZIĘK, MLECZAN, MIODOJAD UBOGI, WEJŚCIE, NUMER TAKTYCZNY, WZÓR PRZEMYSŁOWY, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, CHLAJNA, KUWETA, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, ŚCIEMA, WAHADŁOWIEC, RUDI, KSYLOFAGIA, SROMOTA, CIĄGNIK BALASTOWY, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, DANINA, GRA NIESKOŃCZONA, KOMPUTER OSOBISTY, SUBSTANCJA EGZOGENNA, KAMERALNOŚĆ, KARA ŁĄCZNA, KOTLET POŻARSKI, BUFFETING, PILOT, GNOJOWNIK, COŚ MOCNIEJSZEGO, CZŁON POŚREDNI, MENISK, KURZA STOPKA, FRONTON, ZJAWISKO BARKHAUSENA, WISKOZA, JAKOŚĆ, OBSZAR, ANGLISTYKA, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, LINIA DEMARKACYJNA, ARABICA, LEN, WYKŁAD, E-LIQUID, TORPEDOWIEC, KOPUŁEK PROMIENISTY, OWALNICA, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, KAWAŁEK, TRYMER, NAKRĘTKA, IMPLIKANT PROSTY, ZNAK, DEPRESJA, KOMA, KALEKA UMYSŁOWY, JĘZYK MANX, MANTY, SKAŁA ILASTA, OKRZOSEK, PROCES TECHNOLOGICZNY, BRAMKOSTRZELNOŚĆ, PLIK DŹWIĘKOWY, BŁONA, KRAKWA, RZEMIOSŁO, PUSTAK, WIENIEC, OPIEKUN, PRZYJEZDNA, KRÓLOWA MATKA, OBŁĘK, HANTABA, ŚMIECIOWISKO, KWAS ŻOŁĄDKOWY, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, WNĘTROSTWO, PROGRAM, SZYNA, PLOTER SOLWENTOWY, OSŁONA, ESTER, DZIENNIK, CZARTER, SUWAK, STROPNICA, RAMA, PEIRESKIA, KAKAO, BANK, DWUDZIESTY SZÓSTY, BIAŁE PLAMY, AUTKO, MAJORAT, EKSPRES, ZADRAPNIĘCIE, MŁOT SPALINOWY, WYGŁOS ABSOLUTNY, TUZIEMIEC, SEGMENT SZYJNY, CHRONOMETR MORSKI, TRYL, TUBA, LATRY, HOKEJ, KOŚCIÓŁ UNICKI, POLE, GLORIETA, PORT, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, JARMULKA, POMYLENIEC, KOMISJA, MALTA, SZPONA, DRAPIEŻNIK, WYGASZACZ, CYNIA, LAMPA METALOHALOGENKOWA, ŚMIERDZIUCH, DEPILATOR, MACIERZYSTOŚĆ, KAKAO, SZPACHLARZ, BEGONIA, BINDA, KURDUPLOWATOŚĆ, UGÓR, PLANTACJA, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, ASYSTENCJA, NADBITKA, DUPECZKA, TERMA, KANAAN, ŚCIANA, ŻYŁA, AFERA, PANŚWINIZM, CZESALNIA, CIAŁO OBCE, ZANZA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, BAŃKA MYDLANA, LALKA, OSTRY STRZAŁ, OSTROŚĆ, STOŻEK PASOŻYTNICZY, ZIARNKO, WNIOSEK, WILCZUR, PARAFIANIN, MATERIAŁ, OBSERWATORKA, IRLANDZKOŚĆ, ZMARZLUCH, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, CIAŁKO ŻÓŁTE, SELEKCJONER, DECYMA, EWAKUACJA, PRZENIKLIWOŚĆ, KONSERWACJA, BASISTA, ŚWIADCZENIE, SMOLUCH, ZIEMIA, MOZARAB, AWERSJA DO RYZYKA, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, PREJUDYCJALNOŚĆ, OWOC RZEKOMY, PORCELANKA, WYKŁADOWCA, WERYSTA, ELENI, MNICH, FUNDUSZ PODSTAWOWY, ZAKOLE, URAZ PSYCHICZNY, OŚNIK, OBCOWANIE PŁCIOWE, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, DESKA KLOZETOWA, UŚMIECH LOSU, TARCZA, SPRAWICIELKA, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, BYCZEK, AUTOMAT, FAUL, TRANSMISJA, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, KURANT, MŁOT, STEROLOTKA, WYGŁAD TEKTONICZNY, DZIEŁO ROGOWE, GAŁGAN, ŁYKACZ, REZERWAT, ILLOKUCJA, GYROS, PIERÓG, KWINTET, SZESNASTY, GARLACZ, DOSTOJEŃSTWO, AMBASADOR, OBROŻA, PRZODOWNIK, ?HADIS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.345 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBSZAR, TEREN, FRAGMENT POWIERZCHNI PRZEZNACZONY NA COŚ LUB POKRYTY CZYMŚ, WYDZIELONY NA PODSTAWIE JAKIEGOŚ FAKTU, KTÓRY WŁAŚNIE TAM ZAISTNIAŁ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBSZAR, TEREN, FRAGMENT POWIERZCHNI PRZEZNACZONY NA COŚ LUB POKRYTY CZYMŚ, WYDZIELONY NA PODSTAWIE JAKIEGOŚ FAKTU, KTÓRY WŁAŚNIE TAM ZAISTNIAŁ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POLE obszar, teren, fragment powierzchni przeznaczony na coś lub pokryty czymś, wydzielony na podstawie jakiegoś faktu, który właśnie tam zaistniał (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POLE
obszar, teren, fragment powierzchni przeznaczony na coś lub pokryty czymś, wydzielony na podstawie jakiegoś faktu, który właśnie tam zaistniał (na 4 lit.).

Oprócz OBSZAR, TEREN, FRAGMENT POWIERZCHNI PRZEZNACZONY NA COŚ LUB POKRYTY CZYMŚ, WYDZIELONY NA PODSTAWIE JAKIEGOŚ FAKTU, KTÓRY WŁAŚNIE TAM ZAISTNIAŁ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - OBSZAR, TEREN, FRAGMENT POWIERZCHNI PRZEZNACZONY NA COŚ LUB POKRYTY CZYMŚ, WYDZIELONY NA PODSTAWIE JAKIEGOŚ FAKTU, KTÓRY WŁAŚNIE TAM ZAISTNIAŁ. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x