Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OBSZAR, TEREN, FRAGMENT POWIERZCHNI PRZEZNACZONY NA COŚ LUB POKRYTY CZYMŚ, WYDZIELONY NA PODSTAWIE JAKIEGOŚ FAKTU, KTÓRY WŁAŚNIE TAM ZAISTNIAŁ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POLE to:

obszar, teren, fragment powierzchni przeznaczony na coś lub pokryty czymś, wydzielony na podstawie jakiegoś faktu, który właśnie tam zaistniał (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POLE

POLE to:

obszar ziemi przeznaczony pod uprawę, ziemia uprawna (na 4 lit.)POLE to:

powierzchnia danej figury geometrycznej (na 4 lit.)POLE to:

część boiska, wyznaczone liniami obszary gry (na 4 lit.)POLE to:

wyodrębniony graficznie obszar, powierzchnia czegoś lub jej część wyodrębniona konturami, barwą itp (na 4 lit.)POLE to:

zbiorowisko komórek nerwowych leżących w układzie nerwowym ośrodkowym blisko siebie i sprawujących jednakową czynność (na 4 lit.)POLE to:

zasięg czegoś, fizyczny zakres np. oddziaływania; pojęcie używane w fizyce i matematyce dla nazwania przestrzennego rozkładu pewnej wielkości (na 4 lit.)POLE to:

możliwość, sposobność jakiegoś działania (na 4 lit.)POLE to:

dziedzina, zakres czyichś zainteresowań (na 4 lit.)POLE to:

w informatyce: pojedyncza zmienna, stanowiąca fragment struktury, unii, klasy, obiektu lub rekordu tabeli bazodanowej, związany jest z nią pewien typ (na 4 lit.)POLE to:

w Małoposce: niezadaszony obszar na zawnątrz budynku, świeże powietrze, otwarta przestrzeń (na 4 lit.)POLE to:

wycinek struktury społecznej, wyodrębniany dla badań i obserwacji socjologicznych (na 4 lit.)POLE to:

w informatyce: cecha, która opisuje statyczny aspekt obiektu; znaczenie może być tożsame z polem-12, jeśli nastąpi odpowiednie rzutowanie/mapowanie (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBSZAR, TEREN, FRAGMENT POWIERZCHNI PRZEZNACZONY NA COŚ LUB POKRYTY CZYMŚ, WYDZIELONY NA PODSTAWIE JAKIEGOŚ FAKTU, KTÓRY WŁAŚNIE TAM ZAISTNIAŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.618

SZPATUŁKA, PIROGRAFIA, GÓWNIANOŚĆ, KAMPYLOGNATOID, STAROWINA, ALTERNATA, KOSMONAUTA, WYRĘBA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, DRUGI PLAN, ŚWIETLISTOŚĆ, PASKUDA, MIĘSIARZ, AUDIOBUS, CZASOWNIK SEMELFAKTYWNY, GRÓB, WARSTWA ABLACYJNA, KOMUNIKATOR, KOGA, ŚLĄSKI, JEDYNE, OSPAŁOŚĆ, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, ŚMIERDZIEL, RYKSZA, STOWARZYSZENIE, ZIEMIA, OBŁĘD, ŚRUBSZTAK, LORNETA, ARMSTRONG, KWATERA OKIENNA, OZNAKA, PRAELEMENT, INIEKCJA STRUMIENIOWA, BEZGŁOWOŚĆ, EKSPERT, ZIARNIAK, WYRAZ WOLNY, SERENADA, AVIZO, SAMOGRAJ, ZNAK NAWIGACYJNY, KOŚĆ, CZESUNCZA, OLIWA Z OLIWEK, SMOŁOWIEC, NASADA, VIRGA, PORĘBA, ANTENA SATELITARNA, KOMORA WULKANICZNA, STROIK, WOREK, ODNALAZCA, KĄT PEŁNY, SREBRZENIE, JEDNOLITOŚĆ, BAZYLIKA WIĘKSZA, GÓRY PIERŚCIENIOWE, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, OWAD WODNY, PRYMAT, EMAKIMONO, PODKŁADKA, BRAMA TRIUMFALNA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, ROŚLINA KOPALNA, JĘZYKI SEMITO-CHAMICKIE, GOLARZ, NOWONABYWCA, MUSZTARDA SAREPSKA, ROZBRATEL, TEST KOMPLEMENTACJI, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, BANK CENTRALNY, NIEWYRAŹNOŚĆ, LAPICIDA, ANKIETA PERSONALNA, DEFILADA, POCISK NIEPENETRUJĄCY, ROZSTRZYGALNOŚĆ, SEKRECJA, NIEGUSTOWNOŚĆ, CIEŃ, ŚLEPA AMUNICJA, ALIENACJA, BEZPIECZNE ZAPASY, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, BURGER, POWIĄZANIE, MECHANIZM ODPALAJĄCY, APROKSYMATYW DENOTACYJNY, JESION, KREWNY, BRONA, PRZYSTRÓJ, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, FERMATA, PŁUG DWUSKIBOWY, ELIKSIR ŻYCIA, DWUBARWNOŚĆ, ŻUŻLOBETON, MONOPARTYJNOŚĆ, NIESPEŁNIALNOŚĆ, KOMÓRECZKA, GROCH CUKROWY, NIEDOPUSZCZENIE, POSŁUCH, HRABSTWO, SZKLANKA, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, PENSJA, SZMATKA, POMYSŁOWOŚĆ, TERCJA, ZNAK TOWAROWY, PRZEDSZKOLE, WIAROŁOMSTWO, WAGONIK, KONCHYLIOLOGIA, RUCH PRZYSPIESZONY, WYCIERACZKA, LIQUID, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, PAMIĘĆ, AUTOSKLEP, CZARKA, POWOLNOŚĆ, EROTOMAN GAWĘDZIARZ, JAPONKA, SIŁA NOŚNA, STUKNIĘCIE, MRÓWKA, KONWENT, ESKORTA, GAROWY, OKO OPATRZNOŚCI, PÓŁGOLF, SKUPISKO, TRESA, OSPAŁOŚĆ, AKSJOMAT CIĄGŁOŚCI, PALUSZEK, STYLISTA, UMIEJSCOWIENIE, RELIKT, WRAPS, RAMOTA, ZAKRĘT CZOŁOWY, GOUDA, PAPIER DRUKOWY, DOWCIPNIŚ, CIEMNA KARTA, NIEPOKOJENIE SIĘ, RAMKA, OBUSTRONNOŚĆ, TYRANIA, LEGOWISKO, GRABEN, ZAWÓR, CZAPA, KREOL, PILOT, WINA NIEUMYŚLNA, KUCIE, AUTOCHTONICZNOŚĆ, LAUFER CZARNOPOLOWY, SZPETOTA, GOŚĆ, OSTRY STRZAŁ, SPRZECZNOŚĆ, CZAS PRZESZŁY, MANIAK, PRZYCHÓWEK, EPILITON, KONWIKT, APOKATASTAZA, FUNDA, SAFJAN, FAZOWOŚĆ, SZPIC, PIANISTYKA, SKRZYPŁOCZE, BENEFICJENT, SYFEK, WYBREDNIŚ, WISZOR, SKLEP, ŁAŃCUCH, KSYLOFON, KARABINEK PNEUMATYCZNY, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, OŚWIETLENIOWIEC, ESZEWERIA, TRUNKOWY, KSIĘŻULO, INSTYTUCJA PROCESOWA, PIĘTRO, DOLMAN, ŁACINNICZKA, PRZYSTAŃ, STOPIEŃ, FEIJOADA, BALDACHIM, ŁAPACZ, ŚREDNIOROLNY, NIENAGANNOŚĆ, KOMBATANCKOŚĆ, SNIFTER, CEREMONIA ZAPACHOWA, FAZA, SPRAWA, HORRENDUM, DREN, KLUZA, STYMULACJA ODWIERTU, LIST ZASTAWNY, NIEUWAŻNOŚĆ, ZWIERZYNIEC, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, AUTOMOBILKLUB, CYSTERNA, WYRÓB MEDYCZNY, GWINT, ARABIKA, STATEK KORSARSKI, SUBSKRYBENT, CHORĄŻY, WSKRZESICIEL, DOBRO, KLAPA, NACHALNOŚĆ, ERPEG, ROM, NIEOBYCZAJNOŚĆ, DYSKOGRAFIA, NEANDERTALCZYK, CZÓŁNO, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, NAWIERZCHNIA, TĘSKNOTA, WONNOŚĆ, PIERWSZY OFICER, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, WARIATKA, KOPULACJA, WŁAŚCICIEL ZIEMSKI, PARALELIZM, ZATOR, TECHNOKRATA, PICUŚ, DRAMAT GANGSTERSKI, FLOTA, WYŁAWIACZ, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, OSTOJA, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, ARGUMENT, STOPIEŃ NAUKOWY, ELEKTROLUMINESCENCJA, MASKA, POZYCJA RYGLOWA, CHWYTNIK, PRZEKAZ, DETEKTYW, GWAŁTOWNOŚĆ, KAMYCZEK USZNY, PATENT, ŚPIWÓR MUMIA, PIESZCZOSZEK, PRZĘSŁO, RAJSKI PTAK, ROZPACZNIK, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, HEGEMON, PROSTOSKRZYDŁE, WICIOWCE, BOKÓWKA, PLEŚNIAWKA, GŁADŹ, DYSZKANCIK, FARMERKI, SZAGRYN, BAK, DOM, JABŁKO, RANNY, MORA, OC, KLAUZULA, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, JASTRYCH, PORT, NIEZAUWAŻENIE, ROZMIAR, KAPLERZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.618 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: obszar, teren, fragment powierzchni przeznaczony na coś lub pokryty czymś, wydzielony na podstawie jakiegoś faktu, który właśnie tam zaistniał, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBSZAR, TEREN, FRAGMENT POWIERZCHNI PRZEZNACZONY NA COŚ LUB POKRYTY CZYMŚ, WYDZIELONY NA PODSTAWIE JAKIEGOŚ FAKTU, KTÓRY WŁAŚNIE TAM ZAISTNIAŁ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
pole, obszar, teren, fragment powierzchni przeznaczony na coś lub pokryty czymś, wydzielony na podstawie jakiegoś faktu, który właśnie tam zaistniał (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POLE
obszar, teren, fragment powierzchni przeznaczony na coś lub pokryty czymś, wydzielony na podstawie jakiegoś faktu, który właśnie tam zaistniał (na 4 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x