PODMIOT (OSOBA PRAWNA, OSOBA FIZYCZNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ) ŚWIADCZĄCY OKREŚLONE USŁUGI (Z REGUŁY POŚREDNICTWA), DZIAŁAJĄCY NA CUDZY RACHUNEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BROKER to:

podmiot (osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) świadczący określone usługi (z reguły pośrednictwa), działający na cudzy rachunek (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BROKER

BROKER to:

pracownik giełdy (na 6 lit.)BROKER to:

pośrednik finansowy (na 6 lit.)BROKER to:

pośrednik, makler giełdowy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODMIOT (OSOBA PRAWNA, OSOBA FIZYCZNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ) ŚWIADCZĄCY OKREŚLONE USŁUGI (Z REGUŁY POŚREDNICTWA), DZIAŁAJĄCY NA CUDZY RACHUNEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.043

KOMPLEKS GLEBOWY, SKWARKI, EFEKT, CHRZEST, PUNKT ODNIESIENIA, SANDALIN, NIEWIERZĄCY, POKÓJ GOŚCINNY, CHEKKER, RÓŻANKA, ŁAŃCUCH, SPADKOBIERCA, SY, INTERPRETATOR, ROBOTY BUDOWLANE, POSTAĆ LITERACKA, GETRY, SCHAB, AZOTAN, EGZERCYCJA, ZACIERKA, ANOREKTYK, MILA NA GALON, TANGO, ELEMENT, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, KSYLOFAGIA, PINTA, EUCHARYSTIA, GALARETA, ARSENAŁ, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, KOŁOWRÓT, STEROWANIE ADAPTACYJNE, RADIO, TONGA, KONTRAMARKA, PIĘTRO, WESTFALKA, FARMAKOKINETYKA, POLEWKA, DRĄG, KIELICH, HECARZ, KOBIETA SPOD LATARNI, KOREKTOR, BALKON, NIESAMOWITOŚĆ, KARA ŁĄCZNA, KRUCHAWECZKA, ZJAWISKO THOMSONA, ROZDWOJENIE JAŹNI, BAŃKA MYDLANA, PODODDZIAŁ, CZECZOTKA, CEZURA, HOMOSEKSUALIZM, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, KOMORA NABOJOWA, ZABYTEK RUCHOMY, SKAŁA MAGMOWA, DYSKALKULIA, ŁUPEK DACHOWY, PANIĄTKO, ARGUMENT, BEK, OPIEKUN, POPRAWA, MARATON, CWANIAK, METAL NIEŻELAZNY, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, PLAGIAT, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, ANOMALIA TERMICZNA, OSKARŻYCIEL, SUROWIEC ENERGETYCZNY, DROGI RODNE, WĘZEŁ, NALEWAK, GROSZ, PĘK, WIĄZADŁO, KALIGRAF, TAKSON, DECYGRAM, ZWINNOŚĆ, ANTROPOLOGIA, PUNKT DYMIENIA, GEKONEK, MÓL BOROWICZAK, DZIELNICA VIII DĘBNIKI, KROPKA, WYTWÓR, MATUZALEM, STATEK, ATAMAN NAKAŹNY, ROZGAŁĘZIACZ, JEDNOOSOBOWOŚĆ, SZTYCH, CIĄGI, SATELITA, SER, POŁOŻENIE, PALNIK, POZWANY, HIERARCHIA, WYMIAROWOŚĆ, KLAPAK, RATOWNIK GÓRNICZY, TYPOLOGIZACJA, FEERIA, MLEKO W PROSZKU, GRECKOŚĆ, ŁOWCA , ZAMKNIĘCIE CELNE, KANCELARYZM, KUMKWAT, TEMBR, KRÓLEWNA, HOST, IMPLANT ŚLIMAKOWY, SZEKEL, STECZKA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, KAJUTA, SZUFLA, CIELESNOŚĆ, RURKA INTUBACYJNA, STACJA TELEWIZYJNA, SECESJONISTA, KUGLARZ, EKSABAJT, CZARNA MAGIA, BYK, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, BARWA, FARAD, NAGANIACZ, AMERYKAŃSKOŚĆ, WZGARDZICIEL, MATERIAŁ, INTENSJA, TESSERA, MENTOR, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, SIEROTA ZUPEŁNA, LOKACJA ATELIEROWA, KORMA, TŁO, ŁAWRA, ŚWIĘTOKRADZTWO, PAS, ĆWICZENIE, GENIUSZ, PIEGUS, BROKATELA, PRELUDIUM, POLSKOŚĆ, DZIECINKA, SZCZEP, NIT, SCHIZOTYPOWE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, JEDNOPŁAT, CZTERNASTY, BASEN PORTOWY, DRUGI PLAN, INFORMACJA, OBJEŻDŻACZ, SŁUP, ŁOPATA, KOLEKTOR, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, SĄD SZCZEGÓŁOWY, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, SZLACHAR, DUPLEKS, PIEC, WIZA, DESPOTA, KUDŁACZ, PODATEK TONAŻOWY, OBOWIĄZEK SZKOLNY, PAROBEK, BARONIĄTKO, SPRAWNOŚĆ, SZACHULEC, HADIS, TONACJA, NEUROPRZEKAŹNIK, LODOWIEC GRUZOWY, MINERAŁ ZABARWIONY, DANINA, SKAJLAJT, PINCETA, PRAWO WEWNĘTRZNE, WĘDKARZ, IKEBANA, TRANSFER BUDŻETOWY, CHRYJA, CZOŁÓWKA, EREKCJA, PROPAGANDA, SUBSTANCJA OBCA, KASTRAT, KASA, KUMA, ZBIORKOM, IKRA, NIEZDARA, IGLICA, KUREK, BELA, HEGEMON, NIEPOSPOLITOŚĆ, MĄDRA GŁOWA, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, FORLANA, SYFON, SEGMENT RUCHOWY, LIMETA, AEDICULA, DZIEŁO ŻYCIA, WIZJONER, SUBSTYTUCJA, PAPRYKARZ, LANE KLUSKI, KYNOTERAPIA, WIDMO RENTGENOWSKIE, LOTERIA PROMOCYJNA, SNIFFER, USZKO, SMREKUN, PLECIONKA, DZIAŁKA ROBOCZA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, DARŃ, SĄD WOJSKOWY, DARMOZJAD, SKŁADKA, KWINTAL, BLISKIE SPOTKANIE, OLIWKOWATE, FASETA, KISZKA PODGARDLANA, URCEUS, SIEDEMDZIESIĄTKA, ZSZYWARKA, MARGINALNOŚĆ, KRZEWICIEL, OGRÓDEK, POJEMNOŚĆ ELEKTRYCZNA, EINSTEIN, KOMENDA, SMUŻ, KARAT, HEGEMON, BAGNIK ZDROJOWY, POTENCJAŁ ZETA, RADCA, ZBIT, CIĄGUTEK, DOPŁATA EKSPORTOWA, PRZEDJĄDRZE, LABOLATORIUM, ODŁAMKOWY, GRA, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, KAPISZON, OBRONICIEL, OBRAZEK, REFERENCJA, WIROSZYBOWIEC, AUTOSTOPOWICZ, PAKLAK, HERB, MISZCZU, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, KARTUSZ, KABLOBETON, ALTERNATYWA, GLORIETA, DYREKCJA, WYŁADOWANIE KORONOWE, FESTON, EGRETA, RESPONDENTKA, ŁOWCA GŁÓW, OBSZAR WODNY, ROWER POZIOMY, JEDNOSTKA ENERGII, WĄTROBIANKA, DELEGAT, ANYŻEK, METODA KASOWA, TRZYKROTNOŚĆ, KRYMINALISTYKA, LUNETA, ?RUCHANKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.043 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODMIOT (OSOBA PRAWNA, OSOBA FIZYCZNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ) ŚWIADCZĄCY OKREŚLONE USŁUGI (Z REGUŁY POŚREDNICTWA), DZIAŁAJĄCY NA CUDZY RACHUNEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODMIOT (OSOBA PRAWNA, OSOBA FIZYCZNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ) ŚWIADCZĄCY OKREŚLONE USŁUGI (Z REGUŁY POŚREDNICTWA), DZIAŁAJĄCY NA CUDZY RACHUNEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BROKER podmiot (osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) świadczący określone usługi (z reguły pośrednictwa), działający na cudzy rachunek (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BROKER
podmiot (osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) świadczący określone usługi (z reguły pośrednictwa), działający na cudzy rachunek (na 6 lit.).

Oprócz PODMIOT (OSOBA PRAWNA, OSOBA FIZYCZNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ) ŚWIADCZĄCY OKREŚLONE USŁUGI (Z REGUŁY POŚREDNICTWA), DZIAŁAJĄCY NA CUDZY RACHUNEK sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - PODMIOT (OSOBA PRAWNA, OSOBA FIZYCZNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ) ŚWIADCZĄCY OKREŚLONE USŁUGI (Z REGUŁY POŚREDNICTWA), DZIAŁAJĄCY NA CUDZY RACHUNEK. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x