PODMIOT (OSOBA PRAWNA, OSOBA FIZYCZNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ) ŚWIADCZĄCY OKREŚLONE USŁUGI (Z REGUŁY POŚREDNICTWA), DZIAŁAJĄCY NA CUDZY RACHUNEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BROKER to:

podmiot (osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) świadczący określone usługi (z reguły pośrednictwa), działający na cudzy rachunek (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BROKER

BROKER to:

pracownik giełdy (na 6 lit.)BROKER to:

pośrednik finansowy (na 6 lit.)BROKER to:

pośrednik, makler giełdowy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODMIOT (OSOBA PRAWNA, OSOBA FIZYCZNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ) ŚWIADCZĄCY OKREŚLONE USŁUGI (Z REGUŁY POŚREDNICTWA), DZIAŁAJĄCY NA CUDZY RACHUNEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.043

OGLĄDACZ, FAZA, GRYMAŚNIK, ODCISK PALCA, PLEUSTOFIT, KINOMAN, PŁACA, OPONA PNEUMATYCZNA, METR SZEŚCIENNY, SZCZĘKOWIEC, INSTRUMENT MECHANICZNY, TEST PASKOWY, KAMIONKA, AGAT MSZYSTY, WIZYTOWNIK, WYSTĘPOWANIE, ATRYBUCJA, SPRZĄCZKA, PIERÓG, BUTERSZNIT, ASESOR, WADA WZROKU, BABULINKA, KALORIA, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, FRYGORIA, SIŁA, WITAMINA, ZWORKA, MA, PALEC, KIJEK, WYRÓB MEDYCZNY, ASPIRANT, KTOŚ, NARTA WODNA, NIEŚWIADOMOŚĆ, JAN, BALERON, KIKS, SAMOWOLA, WYCIĄG, BAJT, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, SANDWICZ, ŁAGIEW, PRACE, KONTRABANDA, IRRADIACJA, ETYKIETA, SCHAB, SALWA BURTOWA, POLIANDRIA, KOMISANT, GODZINA PRAWDY, PIONIER, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, SOBÓR, PROTETYKA, GŁUPTAK, SEŁEDEC, NIALA, PRZĘDZIWO, PODPIS CYFROWY, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, OGRODNIK, KUGLARZ, KOMBINEZON, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ZAJĄCZEK, EUROWALUTA, BIURO KONSTRUKCYJNE, RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH, IZBA, AMBASADOR, SZNUR, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, WYRĘBA, ANIOŁ, BATERIA, KASZA JĘCZMIENNA, POCISK ARTYLERYJSKI, SZEŚĆDZIESIĄTKA, PRODUKT, KREMÓWKA, MOSKALIK, KABEL, ZABORCA, PANCERKA, SAMPEL, RETENCJA, ROSZCZENIE ZWROTNE, IZBA, DZIAŁ PERSONALNY, STEP, DENAT , AFISZOWANIE SIĘ, AŻUR, KRWIODAWSTWO, INWESTYCJA PORTFELOWA, WŁÓKNO, TRZYDZIESTY PIERWSZY, NIEWOLNIK, SZARLOTKA, RÓŻA SKALNA, NOMOS, KSYLOFON, FAKIR, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, KANTON, KOŁO ŁOWIECKIE, SZKOPEK, WYBIJACZ, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, CZARNA DZIURA, BRZĘKACZ, BICIE CZOŁEM, MILIAMPER, TRIDUUM, POCZEKALNIA, PROTEKCJONIZM, JABŁOŃ KWIECISTA, STĄGIEWKA, ALBAŃSKOŚĆ, STRAŻNIK, SIEDLISKO, RESKRYPT, OZDOBNIK, KAFTAN, APLIKACJA, OPERACJA LOGICZNA, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, TEATROMAN, SERDAR, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, KIERAT, KABINA, MILA KWADRATOWA, DŻINS, RETORYK, RANA, SMUŻKA, SKŁADNIK ODŻYWCZY, CIASTKO, FARMAKOTERAPIA, CZASZA, GAJ, WĘGLÓWKA, ELEKTRYCZNY MOMENT DIPOLOWY, WIECZÓR POETYCKI, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, POWŁOKA, POŁĄCZENIE, FAŁDA, SIARKA POPIOŁOWA, RAJZBRET, DOROBKOWICZ, CHODZĄCY KOŚCIOTRUP, ODEZWA, OBLĘŻENIEC, LAMPA, KWATERKA, DANA, SCHABOWY, ZATOKA, AZOLLA PAPROTKOWA, OKUCIE, ULOT, PLAKIETA, SYSTEM SYMBOLICZNY, GMINA KATASTRALNA, PÓŁGOLF, TRASZKA GÓRSKA, CZYNNOŚĆ POZORNA, SEKUNDA, NARTA, KORONA, OBRÓT SPECJALNY, APOLOGETA, EDYKUŁ, TEKS, ZNAJDEK, MENTOR, WIDMO RENTGENOWSKIE, POLONISTYKA, KĄT PROSTY, MIMOZA, PRZYGOTOWANIE, KULT, FUNKCJONALNY ANALFABETA, WROCŁAWSKOŚĆ, KOŁECZEK, ŁAZIK, PRAWDA, TARTINKA, TRĄBKA SYGNAŁOWA, RZEMIEŚLNIK, PSYCHOLOGIA, PRZEGLĄDACZ, OLIWA Z OLIWEK, AZOTAN, PODSADNIK KULISTY, PAKIET, SKŁAD KONSYGNACYJNY, NIEOSTROŚĆ, TRASA, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, ADWOKAT DIABŁA, STATUS SPOŁECZNY, ZARYS, ODRĘTWIENIE, MIZOPEDIA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, ENTOMOFAUNA, KISZONKA, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, LAMINAT, KULOMB, SPÓŁKA HOLDINGOWA, KLERK, RYFT, PISARZ, PROCES ODWRACALNY, ŚLIWKA, KLASTER, CYKL ZEGAROWY, RELIKT, FOKA, RYGIEL, POWŁOKA, DEMONSTRACJA, ALIANT ZACHODNI, UMARŁY, HUNTER, OBRONA, ANSAMBL, POMNICZEK, KLUCZ, ROŚLINA ZARODNIKOWA, LUK ŁADUNKOWY, BATERIA, OKOP, NATĘŻENIE POLA ELEKTRYCZNEGO, BILBORD, ANAMORFOZA, ROK ŚWIETLNY, REDAKTOR TECHNICZNY, KANONICZKI, BEKHEND, PROJEKCYJNOŚĆ, ŁATA, MAGIERA, LAWABO, INHALACJA, ZMOTORYZOWANY, NAJEŹDŹCA, PEGMATYT, ROŚLINA OKOPOWA, JEZIORO PROGLACJALNE, NOTARIAT, LATOROŚL, KONCHYLIOLOGIA, MILIAGRAM, SAŁATA LOLLO, FARAD, EUTEKTOID, PODATEK KOŚCIELNY, KABRIOLECIK, ECU, OSTOJA, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, KOMÓRECZKA, OSTRZE TRZONECZKOWATE, LAMBREKIN, ELEWATOR ZBOŻOWY, BLASTOGENEZA, SZCZOTKA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, RYGIEL, PB, REŻYM, TĘSKNOTA, DWUDZIESTY TRZECI, SPACJA, EFEKT BOGACTWA, KONDYCJONALIZM, PATENT, SKRYTKA DEPOZYTOWA, WARZYWNIK, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, ROZGAŁĘŹNIK, MARŻA HANDLOWA, RYNEK, POGOŃ ZA RENTĄ, SZMAT, ?REGRES.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.043 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODMIOT (OSOBA PRAWNA, OSOBA FIZYCZNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ) ŚWIADCZĄCY OKREŚLONE USŁUGI (Z REGUŁY POŚREDNICTWA), DZIAŁAJĄCY NA CUDZY RACHUNEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODMIOT (OSOBA PRAWNA, OSOBA FIZYCZNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ) ŚWIADCZĄCY OKREŚLONE USŁUGI (Z REGUŁY POŚREDNICTWA), DZIAŁAJĄCY NA CUDZY RACHUNEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BROKER podmiot (osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) świadczący określone usługi (z reguły pośrednictwa), działający na cudzy rachunek (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BROKER
podmiot (osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) świadczący określone usługi (z reguły pośrednictwa), działający na cudzy rachunek (na 6 lit.).

Oprócz PODMIOT (OSOBA PRAWNA, OSOBA FIZYCZNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ) ŚWIADCZĄCY OKREŚLONE USŁUGI (Z REGUŁY POŚREDNICTWA), DZIAŁAJĄCY NA CUDZY RACHUNEK sprawdź również:

żona króla ,
człowiek, który kogoś lub coś wychwala ,
Triops granarius - gatunek skorupiaka z rzędu przekopnic ,
pamięci - przy amnezji ,
kabaret jak socjeta ,
jedna z ras konia domowego; pokrewniona z rasą karabairską, od której się wywodzi, zaznacza się również silny wpływ rasy arabskiej ,
dziedziczona autosomalnie recesywnie choroba metaboliczna związana z zaburzeniem metabolizmu aminokwasów ,
przedstawiciel zielenic o spornej pozycji systematycznej; według różnych ujęć systematycznych należy do rodzaju Pleurococcus, Protococcus lub Desmococcus ,
północnoameryk. pluskwiak, pasożyt wszystkich stadiów rozwojowych stonki ziemniaczanej ,
niedobór tlenu we krwi w stosunku do zapotrzebowania ,
Diobelonella palustris - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
zjawisko fizyczne polegające na wahaniu w czasie wielkości fizycznych ,
skłonność do introspekcji, refleksyjność, dostęp do wrażeń nacechowanych subiektywizmem ,
znak, za pomocą którego można zapisać cechę dźwięku lub układu dźwiękowego ,
w fizyce: hipotetyczna cząstka elementarna; superpartner bozonu W ,
obwódka czapki oficera ,
Pterodroma cahow - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
proces wyboru kandydatów do pracy albo szkoły, według określonego wzorca ,
potrawa kuchni tunezyjskiej, trójkątny pieróg z nadzieniem z warzyw, jajka i baraniny lub tuńczyka ,
Alstroemeria aurea - gatunek roślin z rodziny krasnolicowatych ,
większa ofiara ku czci jakiegokolwiek boga (pierwotnie była to ofiara ze stu wołów składana Zeusowi) ,
odmiana powieści, w której przedstawione są prawdziwe postaci, a niekiedy również i prawdziwe wydarzenia, ale pod zmienionymi, fałszywymi nazwami ,
radiolarie, Radiolaria - gromada promienionóżek obejmująca kilka tysięcy gatunków żyjących wyłącznie w planktonie mórz o pełnym zasoleniu ,
piękny karosz ,
drużyna lub zawodnik przewidziany jako zwycięzca ,
stan zmniejszenia liczby limfocytów we krwi obwodowej poniżej 1000/µl ,
kobieta, która gdzieś skądś przybywa; kobieta, która nie jest stąd ,
kosmopolityczny ptak, głównie owadożerny, często pasożyt lęgowy; w Polsce 127 gatunków ,
sakrament eucharystii ,
drobny ptak z rodziny o wielobarwnym upierzeniu; zadrzewienia Indii, Indonezji

Komentarze - PODMIOT (OSOBA PRAWNA, OSOBA FIZYCZNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ) ŚWIADCZĄCY OKREŚLONE USŁUGI (Z REGUŁY POŚREDNICTWA), DZIAŁAJĄCY NA CUDZY RACHUNEK. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast