BETONICA - TAKSON ROŚLIN NALEŻĄCYCH DO RODZINY JASNOTOWATYCH WYRÓŻNIANY W RANDZE RODZAJU LUB PODRODZAJU W OBRĘBIE RODZAJU CZYŚCIEC (STACHYS); OBEJMUJE 10-15 GATUNKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W EUROPIE, ZACHODNIEJ I ŚRODKOWEJ AZJI ORAZ W PÓŁNOCNEJ AFRYCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BUKWICA to:

Betonica - takson roślin należących do rodziny jasnotowatych wyróżniany w randze rodzaju lub podrodzaju w obrębie rodzaju czyściec (Stachys); obejmuje 10-15 gatunków występujących w Europie, zachodniej i środkowej Azji oraz w północnej Afryce (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BETONICA - TAKSON ROŚLIN NALEŻĄCYCH DO RODZINY JASNOTOWATYCH WYRÓŻNIANY W RANDZE RODZAJU LUB PODRODZAJU W OBRĘBIE RODZAJU CZYŚCIEC (STACHYS); OBEJMUJE 10-15 GATUNKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W EUROPIE, ZACHODNIEJ I ŚRODKOWEJ AZJI ORAZ W PÓŁNOCNEJ AFRYCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.472

ZORZA, METAL, MEDYCYNA LOTNICZA, MAKAK ARUNACHALSKI, KRYSZTAŁ, METODA ELIMINACJI GAUSSA, KONIUNKCJA, PUNKT SPUSTOWY, NIEUŻYTECZNOŚĆ, JONKERIA, RUGI, PAROWNICA, GOOLE, RZECZNIK PATENTOWY, SOŚNICA, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, BYSTRZYK Z LORETO, CEDRÓWKA, WIKŁACZ, ANFELTKA ZŁOŻONA, BINDA, PRZYWODZICIEL WIELKI, PLAN ZDJĘCIOWY, MIEDZIK OBRZEŻONY, OSTROWIANKA, MIODÓWKA CZARNIAWA, NOSTRYFIKACJA, MONITOR, FORMA MODULARNA, GESNER, KSIĘGA WÓJTOWSKA, AGAMA ŻAGLOWA, FIGA, MAJERANEK, PICUŚ, BOCZNIK, POKREWIEŃSTWO, BYLICA DWULETNIA, GAZELA THOMSONA, SPÓJNIK WYNIKOWY, PRZEWŁOKA, GENDER, GROTESKA, ARYBALLOS, GNIAZDÓWKA, OSIOŁ, LAWSONIA, GRUSZA SYRYJSKA, OLŚNIAK, ALGAZEL, KANSAS, FILM WOJENNY, JAZ, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, ROBOTY PUBLICZNE, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, KALIMBA, SARNA, TORFOWIEC OBŁY, DELFINEK MALAWI, PEREŁKA, ZNAK LEGITYMACYJNY, PETREL NOWOZELANDZKI, OKAPI, EWOKACJA, ZIELENIEC, GRAPEFRUIT, UBEZPIECZONY, SZPALTA, SITNIK, KLIMAKS, PIĘCIORNIK ZŁOTY, ŻÓŁW NOWOGWINEJSKI, KREOL, CHÓRZYSTKA OZDOBNA, BIATLON, TRASZKA KROKODYLOWA, GOBITYTAN, WSCHÓD, CEBULICA ŁĄKOWA, PRĄTNIK ALPEJSKI, WĄWOZOWNIK, PAPUGI AFRYKAŃSKIE, PIĘTKA, RUMPEL, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, MINOGOWATE, BYSTRZYK CZERWONY, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, OWRZODZENIE, KRUCHTA, MATOŁEK, SZROTÓWEK KASZTANOWCOWIACZEK, KUPA, SIERRA LEONE, KOCZKODAN ASKANIUS, KAMERTON DMUCHANY, OLEJNIK GWINEJSKI, STOKŁOSA DRŻĄCZKOWATA, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, GISBORNE, DZWONECZNIK BULLEYA, BOCZNOTRZONOWIEC, WCHŁANIANIE ZWROTNE, KRZYŻAK MOSTOWY, ŚWISTUN, ROGATNIK DIABOLICZNY, SOKÓŁ LEŚNY, LESZCZYK, KAMUFLAŻ, KRAŚNIK, PRZEMYT PLECAKOWY, WIADRO, DZIEWKA, KOMORA MINOWA, PRESTOZUCH, TRZMIEL PASKOWANY, BAJADERKA, UŻYTEK LEŚNY, MLECZARKA, MASKOWIK CZARNOGARDŁY, TANIEC WSPÓŁCZESNY, ANDANTINO, PRAWORZĄDNOŚĆ, RZEMLIK, MIODACZEK BIAŁOBRZUCHY, SMOCZA KREW, ROSZPUNKA ZĄBKOWANA, WYSTĘPOWANIE, TARCZOŁUSK MOCNY, NIEWRAŻLIWOŚĆ, ŚWIEŻAK, GETRY, MARKIZA, PENTAPTYK, CYKADA WIELOLETNIA, MOCARSTWO, JEDWAB, STOŻAR, ŻÓŁW CZERWONOUCHY, CHŁODNIK, GEREZA CZARNA, WGŁĘBKA WĄSKOPŁATKOWA, FASOLA ZŁOTA, SŁUŻBA, LISTEWKOWIEC SIEDZĄCY, SALADA, ROZŁUPEK, POLIGAMICZNOŚĆ, IGŁAWA CHILIJSKA, TURZYCA ŚCIŚNIONA, ŻABA KRZYŻOWA, DIALOGIZM, BOŻA KRÓWKA, RÓJKA, KAMIONKA, FORT, DWUDZIESTY CZWARTY, NAWAŁNIK GALAPAGOSKI, MEWA CZARNOGŁOWA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, DYSPEPSJA, PARCIE KORZENIOWE, CZUM, RUDI, PUZANEK WIELKOOKI, IRYGATOR, RYFT, ŚWIERK KANADYJSKI, WYCIERACZKA, ABSTRAKCJA LIRYCZNA, RURA OGNIOWA, PORT KOSMICZNY, POSKRZYPKA, ZAKONNICZKA, WINIAN, GRYLAŻ, KOLEŃ WIELKOOKI, KUNINGAMIA, BŁONA ŁĄCZNOTKANKOWA, KLINKIER, ŻYWOTNIKOWIEC JAPOŃSKI, HUNIA, WSZARZ, DAWIDIA, OSTRĘŻYNA, RAMIENICA WIELOKOLCZASTA, STATUS MATERIALNY, STOKŁOSA MIESZAŃCOWA, SĘDZIA, POPRĘG, URLOP DZIEKAŃSKI, ŁBISKO, OBRONA, POROBNICA WŁOCHATKA, KUDU MAŁE, ARMENIA, GAZ, PASKUDA, KISMET, KILKAKROTNOŚĆ, DZIERZBIK ZIELONY, GŁUCHY TELEFON, WIECHLINA SUDECKA, ŚWIERK SERBSKI, TAPIR MALAJSKI, OPASTUN, DRAPACZ, SIEROTA SPOŁECZNA, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, NIEZDARSTWO, PACIORNICE, ŚWIATŁO, WIWERA MALAJSKA, SZAKAL, SZURPEK BEZZĘBNY, BILBIL ŻÓŁTAWY, PRZYJACIEL RODZINY, ZNACZEK, BYDLĘCA GĘBA, SZOP, TEORIA RACJONALNYCH OCZEKIWAŃ, DRABKA, REPUTACJA, MĄKA, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, PLOTER TNĄCY, INTERPRETATOR, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, KLAPOK, PROCH BEZDYMNY, MIKSER, KRZYWOSZCZEĆ SCHIMPERA, SKARYFIKATOR, KARLIK, SKUPINA, EWA, KAJMAN KARŁOWATY, TORFOWIEC GIRGENSOHNA, IMPERIUM BRYTYJSKIE, GIGANT, TĘTNICA TWARZOWA, BAUHIN, MAŁPA WĄSKONOSA, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, K.K, SAGGATY, JAPOK, KALCEOLARIA, ŻARŁACZ BŁĘKITNY, WOJOWNIK RDZAWOSZYI, BYSTRZYK BARWNY, ODSYP, TYNIEC, DESMANY, WIATKA, GARNITUR, FORMANT, STOŻEK DZIOBOWY, PYŁKOJAD RUDOGARDŁY, ZWOJEK, ZŁOTOLOTEK, TERCJA, PIERÓG, MRUKOWATE, WANGA MASKOWA, RÓŻNOZĄB SMUKŁY, DROGA ZBIORCZA, FALC, KRZESŁO INKWIZYTORSKIE, KORMORAN KERGUELEŃSKI, SŁUŻBA DYŻURNA, PRZYLŻEŃCE, SPIRYTUS, TURZYCA OEDERA, HALOGENOALKAN, SELVAS, JĘZYK ETIOSEMICKI, LEPIĘŻNIK WYŁYSIAŁY, SYLWETA, SZLARA, SKRAJNIK DZIOBOWY, EGZEMPLARZ OBOWIĄZKOWY, NAJA, OGRANICZENIE WIEKOWE, ZEFIR, ŁOSIE ROGI, KOBIERNIK ARNOLDA, ASCEZA, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, BOCZEŃ, ŚWIAT, UKOŚNIKOWATE, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, POZIOM, KOMA, RASOWOŚĆ, NÓŻ, ?DELFIN DŁUGONOSY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.472 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BETONICA - TAKSON ROŚLIN NALEŻĄCYCH DO RODZINY JASNOTOWATYCH WYRÓŻNIANY W RANDZE RODZAJU LUB PODRODZAJU W OBRĘBIE RODZAJU CZYŚCIEC (STACHYS); OBEJMUJE 10-15 GATUNKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W EUROPIE, ZACHODNIEJ I ŚRODKOWEJ AZJI ORAZ W PÓŁNOCNEJ AFRYCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BETONICA - TAKSON ROŚLIN NALEŻĄCYCH DO RODZINY JASNOTOWATYCH WYRÓŻNIANY W RANDZE RODZAJU LUB PODRODZAJU W OBRĘBIE RODZAJU CZYŚCIEC (STACHYS); OBEJMUJE 10-15 GATUNKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W EUROPIE, ZACHODNIEJ I ŚRODKOWEJ AZJI ORAZ W PÓŁNOCNEJ AFRYCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BUKWICA Betonica - takson roślin należących do rodziny jasnotowatych wyróżniany w randze rodzaju lub podrodzaju w obrębie rodzaju czyściec (Stachys); obejmuje 10-15 gatunków występujących w Europie, zachodniej i środkowej Azji oraz w północnej Afryce (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BUKWICA
Betonica - takson roślin należących do rodziny jasnotowatych wyróżniany w randze rodzaju lub podrodzaju w obrębie rodzaju czyściec (Stachys); obejmuje 10-15 gatunków występujących w Europie, zachodniej i środkowej Azji oraz w północnej Afryce (na 7 lit.).

Oprócz BETONICA - TAKSON ROŚLIN NALEŻĄCYCH DO RODZINY JASNOTOWATYCH WYRÓŻNIANY W RANDZE RODZAJU LUB PODRODZAJU W OBRĘBIE RODZAJU CZYŚCIEC (STACHYS); OBEJMUJE 10-15 GATUNKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W EUROPIE, ZACHODNIEJ I ŚRODKOWEJ AZJI ORAZ W PÓŁNOCNEJ AFRYCE sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - BETONICA - TAKSON ROŚLIN NALEŻĄCYCH DO RODZINY JASNOTOWATYCH WYRÓŻNIANY W RANDZE RODZAJU LUB PODRODZAJU W OBRĘBIE RODZAJU CZYŚCIEC (STACHYS); OBEJMUJE 10-15 GATUNKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W EUROPIE, ZACHODNIEJ I ŚRODKOWEJ AZJI ORAZ W PÓŁNOCNEJ AFRYCE. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

x