RODZAJ CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ TYPOWEJ DLA WYŻÓW BARYCZNYCH; WIROWY UKŁAD WIATRÓW W OBRĘBIE WYŻU (PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ PO LINIACH SPIRALNYCH OD ŚRODKA NA ZEWNĄTRZ), NA PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ KIERUNEK ZGODNY Z KIERUNKIEM RUCHU WKAZÓWEK ZEGARA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTYCYKLON to:

rodzaj cyrkulacji atmosferycznej typowej dla wyżów barycznych; wirowy układ wiatrów w obrębie wyżu (przemieszczają się po liniach spiralnych od środka na zewnątrz), na półkuli północnej kierunek zgodny z kierunkiem ruchu wkazówek zegara (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ TYPOWEJ DLA WYŻÓW BARYCZNYCH; WIROWY UKŁAD WIATRÓW W OBRĘBIE WYŻU (PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ PO LINIACH SPIRALNYCH OD ŚRODKA NA ZEWNĄTRZ), NA PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ KIERUNEK ZGODNY Z KIERUNKIEM RUCHU WKAZÓWEK ZEGARA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.215

METAMORFIZACJA, PAWIAN, ESPERANTYSTA, SAŁATA, KAKADU WYSPOWA, WARZYWNIAK, AGRAFA, SKAUTING, POJAZD KOSMICZNY, DŁAWIGAD, ŁUSKA, PSYCHIATRIA, FOKSTROT, MOŚCIK, STRATUS, STĄGIEW, PAW, FAETON, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, NIEUKONTENTOWANIE, GIZARMA, ATOL, POIDEŁKO, GAZ ZIEMNY, GOTYK BRABANCKI, KAPITALISTA, RZEP, ŚLUZAK, KULIK BRĄZOWOGRZBIETY, ODPŁYW, NUMER, USTERKOWOŚĆ, ŁUK BRZUSZNY, SAMOREALIZACJA, AKCELERATOR KOŁOWY, DOBB, RUSKI, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, CYKL EKONOMICZNY, ZGŁOSKOWIEC, BEZWZGLĘDNOŚĆ, ŻAL, ZIARNO, NEBIWOLOL, PROFESOR, DROGI MOCZOWE, KAZUAR WSPANIAŁY, OLEJ SOJOWY, RAK, GÓRA, JAWNOGRZESZNIK, ODWROTNY AGONISTA, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, PUCHAREK, MAJÓWKA, PAWIE OKO, SZÓSTKA, ORGANIZM MODELOWY, OBUSIECZNOŚĆ, WRZĘCHY, ENERGIA, ORYNNOWANIE, POKRZYWA, NENCKI, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, BENTO, NEFROLEPIS WYSOKI, SMUKLIK, POLĘDWICA SOPOCKA, PRAWA POKREWNE, POŻAR, OFICYNA WYDAWNICZA, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, KRASNOLICA, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, HARAS, HYDROFIL, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, KUMOSZKA, APARAT DALMIERZOWY, CELNOŚĆ, ŻAKO MNIEJSZA, STRÓJ, AEROFINISZER, CHA-CHA, SZCZENIARA, MUSZKATELA MIEDZIANA, SOPLENIEC, REWOLWING, PORA ROKU, FALA DŹWIĘKOWA, KLINOLIST, NAROST, NAOS, FEUDUM, GIGAWAT, KARTACZ, NEFROLEPIS SERCOLISTNY, CHÓR, ALBULOKSZTAŁTNE, PODKATEGORIA, BETON ŻUŻLOWY, KASKADYZACJA, TRZY KARTY, UBRANIÓWKA, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, ŻAGIEL, ZAPUSTY, WZDĘTKA, RZUT PROSTOKĄTNY, JEZIORO LODOWCOWE, KORPUS, LETARG, HANDLARZ, KORPUS NAWOWY, FAŁ, ZAKRES ZNACZENIOWY, INTEGRALNOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, MODA, RACHUNEK WEKTOROWY, PIŻMAK, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, BERLINKA, GRZBIETORODOWATE, SHITSTORM, BELOTKA, JĘZYK ALBAŃSKI, LOGIZACJA, FIZYKA, PIEC INDUKCYJNY, BOGRACZ, GIPS SZPACHLOWY, STROLLER, BRYKA, FUNDUSZ PŁAC, SZUM, SWEET, PŁEĆ, FLUID, BUJANIE, WSKAŹNIK UBÓSTWA, PODUSZKA BALANSOWA, ŁAGODNOŚĆ, UDERZENIE, CYTADELA, WIELOCUKIER, BATUTA, WITALIZM, MODEL AMERYKAŃSKI, SKÓRZAK, REPETYCYJNOŚĆ, SIAOZAUR, CHOROBA WODUNKOWA, RZEPY, WATA CELULOZOWA, ARBALET, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, APORT, HARLEKIN, KOLORYT, SALEP, ORSZTYN, MALOWANIE, PARAGENEZA, ARGENTYNA, KEKSÓWKA, ĆAKRA, ŚREDNIA KWADRATOWA, TAJGA, CYNGIEL, NOGA, SZATA TYPOGRAFICZNA, GÓRALEK STEPOWY, KUBRYK, BRACHYLOFOZAUR, MOTYW, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, EWANIELIA, SĘP ARABSKI, PAŁASZ, DRAMAT WOJENNY, FORMALISTA, EUROWALUTA, KONFRONTACJA, DZIENNIK, LOKUM, SIKWIAKI, KUSICIEL, CONCEPT ART, PODWÓJNY TROCHEJ, FRUCZAK BUJANKOWIEC, WYGA, KOMPLEKS PSZENNY, OGOŃCZOWATE, RAFIA, AFERA ROZPORKOWA, PEPERONI, GAR, PŁETWA, OSTRONOS WORKOWATY, SKIBOB, LINDBLAD, TEATR MUZYCZNY, MARZANNA, REKLAMIARZ, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, MŁYN ZBOŻOWY, NADPOBUDLIWOŚĆ RUCHOWA, FILAMENT, BALANS, IGLICA, SYRENA OKRĘTOWA, KRAMNICA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, WĘDKA, FICROJA, KRWAWNIK POSPOLITY, ODPŁYW, SZWARCCHARAKTER, LĄDZIEŃ, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, OŚCIEŻNICA, PRZYGOTOWALNIA, IMPAS, LEWO, KOŁPACZEK, GRAF PLANARNY, GRUPA ABELOWA WOLNA, GLORIA, STATYSTYKA OPISOWA, PREPARATYKA, ZARANIE, HAKONOS, FALA AKUSTYCZNA, OGRANICZENIE, WANILIA, UKŁAD PIRAMIDOWY, BERGAMOTA, HOL MIĘKKI, PANAMERYKANIZM, RAMKA ODCZYTU, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, MUTUŁY, ELITARNOŚĆ, PTASZYNIEC, ZATRWIAN, MUSICAL, PERSJARNIA, WIEK DOJRZAŁY, TEMPO, PULPIT, DIPLOTOMODON, DOROŻKARSTWO, KASTRAT, LAMERSTWO, GONDWANA, DIATERMIA, ŚPIĄCZKA, KRĘGOWIEC, KAZAMATA, NIEZBĘDNOŚĆ, BOKÓWKA, BETON TROCINOWY, DZIAŁKA, MAKATKA, BABA JAGA, PAROKSYZM, PETRYFIKACJA, SZPITAL ZAKAŹNY, SZCZAW, PANOWANIE, BARCZATKA GŁOGÓWKA, AMFIUMA DWUPALCZASTA, BROŃ SAMOCZYNNO-SAMOPOWTARZALNA, KOSMATKA SUDECKA, SHUTE, JAKOŚĆ ŻYCIA, ERA MEZOZOICZNA, ANIMATOR, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, KLERYK, COCKNEY, CZYSZCZALNIA, RABV, PODSKOK, AMBYSTOMA, DZIEDZICTWO KULTUROWE, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, DEZERTERKA, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, MEGARON, CHALDEJSKI, NIEKROPIEŃ, KONFESJA, CIEŚŃ NADGARSTKA, NOWINKARSTWO, FRANCISZKANIZM, ?STARY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.215 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ TYPOWEJ DLA WYŻÓW BARYCZNYCH; WIROWY UKŁAD WIATRÓW W OBRĘBIE WYŻU (PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ PO LINIACH SPIRALNYCH OD ŚRODKA NA ZEWNĄTRZ), NA PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ KIERUNEK ZGODNY Z KIERUNKIEM RUCHU WKAZÓWEK ZEGARA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ TYPOWEJ DLA WYŻÓW BARYCZNYCH; WIROWY UKŁAD WIATRÓW W OBRĘBIE WYŻU (PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ PO LINIACH SPIRALNYCH OD ŚRODKA NA ZEWNĄTRZ), NA PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ KIERUNEK ZGODNY Z KIERUNKIEM RUCHU WKAZÓWEK ZEGARA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTYCYKLON rodzaj cyrkulacji atmosferycznej typowej dla wyżów barycznych; wirowy układ wiatrów w obrębie wyżu (przemieszczają się po liniach spiralnych od środka na zewnątrz), na półkuli północnej kierunek zgodny z kierunkiem ruchu wkazówek zegara (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTYCYKLON
rodzaj cyrkulacji atmosferycznej typowej dla wyżów barycznych; wirowy układ wiatrów w obrębie wyżu (przemieszczają się po liniach spiralnych od środka na zewnątrz), na półkuli północnej kierunek zgodny z kierunkiem ruchu wkazówek zegara (na 10 lit.).

Oprócz RODZAJ CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ TYPOWEJ DLA WYŻÓW BARYCZNYCH; WIROWY UKŁAD WIATRÓW W OBRĘBIE WYŻU (PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ PO LINIACH SPIRALNYCH OD ŚRODKA NA ZEWNĄTRZ), NA PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ KIERUNEK ZGODNY Z KIERUNKIEM RUCHU WKAZÓWEK ZEGARA sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - RODZAJ CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ TYPOWEJ DLA WYŻÓW BARYCZNYCH; WIROWY UKŁAD WIATRÓW W OBRĘBIE WYŻU (PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ PO LINIACH SPIRALNYCH OD ŚRODKA NA ZEWNĄTRZ), NA PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ KIERUNEK ZGODNY Z KIERUNKIEM RUCHU WKAZÓWEK ZEGARA. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x