KATEGORIA GRAMATYCZNA, PRZEZ KTÓRĄ ODMIENIAJĄ SIĘ RZECZOWNIKI, PRZYMIOTNIKI, LICZEBNIKI, ZAIMKI, IMIESŁOWY, A NIEKIEDY TEŻ CZASOWNIKI, BĘDĄCA ODZWIERCIEDLENIEM ICH RÓŻNORODNYCH FUNKCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZYPADEK to:

kategoria gramatyczna, przez którą odmieniają się rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki, zaimki, imiesłowy, a niekiedy też czasowniki, będąca odzwierciedleniem ich różnorodnych funkcji (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZYPADEK

PRZYPADEK to:

jednostkowy przykład postaci danej choroby (na 9 lit.)PRZYPADEK to:

niespodziewane zdarzenie, którego nie dało się przewidzieć (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KATEGORIA GRAMATYCZNA, PRZEZ KTÓRĄ ODMIENIAJĄ SIĘ RZECZOWNIKI, PRZYMIOTNIKI, LICZEBNIKI, ZAIMKI, IMIESŁOWY, A NIEKIEDY TEŻ CZASOWNIKI, BĘDĄCA ODZWIERCIEDLENIEM ICH RÓŻNORODNYCH FUNKCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.336

JAJKO, TELEGRAF CHAPPE'A, WIETNICA, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, MANDRYL, ŚPIEW, JATKA, BAZYLIANIE, EUTEKTYK, KOŁATANINA, OSPAŁOŚĆ, WITRYNA, PALEC ŚRODKOWY, FILOLOGIA GERMAŃSKA, MUTACJA NONSENSOWNA, MORSZCZYNA, RZEŹNICZKA, CHMURA KONWEKCYJNA, RUMIAN RZYMSKI, CIAŁO NIEBIESKIE, ZAPRZĘG, UBRANIÓWKA, EGZOTYK, RESET, TRYB, PRINT, OMLET NORWESKI, FILOZOF, DEOKSYNUKLEOTYD, FALABELLA, OŻWIOWATE, KARTA KREDYTOWA, KREDYT PAŃSTWOWY, ARYTMETYKA MODULARNA, KONSERWA, RYMARSTWO, OBEDIENCJA, STRONNOŚĆ, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, NACZYNIA POŁĄCZONE, KROTNOŚĆ, FITOSTEROL, REASORTACJA GENOWA, CHAŁAT, WIOSKA, DAR, SUBSTANCJA OBCA, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, GEOPATIA, KUKŁA, WYWIAD SKARBOWY, ZWIĄZEK REWIZYJNY, PRACE KONSERWACYJNE, ABERRACJA, ZLECENIE PŁATNICZE, KURATORKA, OSJAN, ELIZJA, MONITOR, ŁUSZCZAK, DOCZESNA, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, ANKSJOGENIK, IZOTROPIA, SHOUNENAI, LEMNISKATA BERNOULLIEGO, MIESZALNIK, WAGON DOCZEPNY, LUFKA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, EKSPULSJA, BŁĄD MATERIALNY, TRISKWELIŃSKI, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, SESJA, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, IMPOTENCJA, ANARCHIZM, GATUNEK POGRANICZNY, CANON, NOTOWANIE CIĄGŁE, WARIACJA, JĘZYK, CLERK, EKSFOLIACJA, PŁYN, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, AMFIPRION, POTWÓR, LOGIKA KIERUNKOWA, METATEKST, TRANSPORT AKTYWNY, REGION, FTYZJATRIA, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, ARMEKT, TURANIEC, KSIĘGA LITURGICZNA, GRANICA, SIEROTA, CEDET, TOPIALNIA, WYSIĘK, IZOMER GEOMETRYCZNY, SERBO-CHORWACKI, PEREŁKA, LINOWIEC, FLAMENCO, PŁUCZKA, ANKIETOWANY, META, APORT, WĘDKA, GALWANOSTEGIA, DYFUZOR, GULASZ, KLEKOT, PROCES POZNAWCZY, WIERZCHOŁEK, TURANISTA, PROZIAK, ALGEBRA UNIWERSALNA, ZATAR, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, WYWROTNOŚĆ, DROGA PUBLICZNA, STÓŁ GIMNASTYCZNY, OBCIĄŻENIE, GIZARMA, BUFONADA, SKAŁA MACIERZYSTA, SYSTEMATYKA, ACENA NOWOZELANDZKA, SPŁATA, ZACHÓD, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, STAW SKOKOWY, FROTKA, KYNOLOG, KRĘG SZCZYTOWY, RUTYNA, ETOLA, POLECANKA, DIAKON, PIĘTA, WYCZUCIE, DOJŚCIE, KALENDARZ ŻYDOWSKI, KOD DWÓJKOWY, RZĘSISTKOWICA BYDŁA, KREDYT HANDLOWY, DYSKALKULIA LEKSYKALNA, ATRAZYNA, CZARNY MAKAK CZUBATY, ASYMILOWANIE SIĘ, TUNEL, ANKIETOWANA, SONAR, MUSICAL, IGŁAWA, NIEZNAJOMY, MER, GNIAZDO SIEROCE, SERENADA, UKRAIŃSKI, DACH NAMIOTOWY, FUNDA, NAOS, PLATFUS, OBJAW BRUDZIŃSKIEGO, SZEW, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, DZIEWIĄTKA, OGNIWO NALEWNE, CYWIL, ARGO, RASZKA, ABSORPCJA, PANTOMIMA, KAUCZUKOWIEC, DNI, KOSA KUŚNIERSKA, ARAUKARIA WYNIOSŁA, SZPIEG GOSPODARCZY, SPLENDID ISOLATION, DZBANECZEK, ROK GWIAZDOWY, TWIST, BRZYDACTWO, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, CUKIER LODOWATY, BRIT POP, LĘK, FARMAKODYNAMIKA, NACECHOWANIE, POSTĘPAK, CIEMNA ENERGIA, MARGA, HARD CORE, KULANKA, ZWIĄZEK CHELATOWY, AKROPOL, ORLICZKA, DOMINIKANKI, KRENELAŻ, OBŁÓG, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, RYZYKO NIEWYGASŁE, SYMARA, CZOŁO LODOWCA, WÓŁ, HAPEK, POCHODNA, ALGEBRA, KONDYCJONALIZM, ŚWIATOWOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, POŁOŻNICTWO, TOWAROZNAWSTWO, LINIE OCEANICZNE, NEGOCJACJE AKCESYJNE, REN, ZJAWISKO SEEBECKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, CIUPAGA, LUGIER, POROZUMIENIE PŁACOWE, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, FAKT, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, EPISTOLOGRAFIA, MOLESTACJA, OBSZAR TRANZYTOWY, LIST INTENCYJNY, PRACOWNIA, DEKALKOMANIA, BODARZ, AKERMAN, JAZDA, ZATRZYMANIE SIĘ, UNIŻENIE SIĘ, PĄCZEK, SAMOZATRACENIE, PROSPEKT ORGANOWY, POŁUDNIK NIEBIESKI, ANION HYDROKSYLOWY, FALA HARMONICZNA, ZRAZ, POKÓJ NAUCZYCIELSKI, GŁODÓWKA, ARDEN, VALLA, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, LINIA PODSTAWOWA, CINEREA, RYWALIZACYJNOŚĆ, WIKIPEDYSTKA, LUGER, CZOŁG ROZPOZNAWCZY, JEDNOPARTYJNOŚĆ, GWIAZDA, CELEBRACJA, MUZA, TYNTA, KARACENA, ORKIESTRA SYMFONICZNA, SPEŁNIENIE, ZARZUCAJKA, LEGWAN GŁUCHY, WYPADEK, BADACZ POLARNY, OBSERWACJA, STANDING FINANSOWY, EKSTREMIZM PRAWICOWY, TRANSGRESJA LODOWCA, SOPRAN KOLORATUROWY, KOBIETA SPOD LATARNI, WICIOKRZEW, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, LAFIRYNDA, LEISZMANIOZA SKÓRNO-ŚLUZÓWKOWA, MASKULINIZM, IMIENINY, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, FALA DŹWIĘKOWA, AKCJA ZAŁOŻYCIELSKA, WSPÓŁCZYNNIK, PĘCHERZYCA, PASKUDZTWO, POPĘDLIWOŚĆ, SEZONOWIEC, ROŚLINA SPOŻYWCZA, LUJ, PÓŁOKRĄG, JURYSLINGWISTYKA, UCHWYT, BLANKI, WIETRZENIE INSOLACYJNE, ?TASIEMIEC UZBROJONY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.336 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KATEGORIA GRAMATYCZNA, PRZEZ KTÓRĄ ODMIENIAJĄ SIĘ RZECZOWNIKI, PRZYMIOTNIKI, LICZEBNIKI, ZAIMKI, IMIESŁOWY, A NIEKIEDY TEŻ CZASOWNIKI, BĘDĄCA ODZWIERCIEDLENIEM ICH RÓŻNORODNYCH FUNKCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KATEGORIA GRAMATYCZNA, PRZEZ KTÓRĄ ODMIENIAJĄ SIĘ RZECZOWNIKI, PRZYMIOTNIKI, LICZEBNIKI, ZAIMKI, IMIESŁOWY, A NIEKIEDY TEŻ CZASOWNIKI, BĘDĄCA ODZWIERCIEDLENIEM ICH RÓŻNORODNYCH FUNKCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZYPADEK kategoria gramatyczna, przez którą odmieniają się rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki, zaimki, imiesłowy, a niekiedy też czasowniki, będąca odzwierciedleniem ich różnorodnych funkcji (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZYPADEK
kategoria gramatyczna, przez którą odmieniają się rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki, zaimki, imiesłowy, a niekiedy też czasowniki, będąca odzwierciedleniem ich różnorodnych funkcji (na 9 lit.).

Oprócz KATEGORIA GRAMATYCZNA, PRZEZ KTÓRĄ ODMIENIAJĄ SIĘ RZECZOWNIKI, PRZYMIOTNIKI, LICZEBNIKI, ZAIMKI, IMIESŁOWY, A NIEKIEDY TEŻ CZASOWNIKI, BĘDĄCA ODZWIERCIEDLENIEM ICH RÓŻNORODNYCH FUNKCJI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - KATEGORIA GRAMATYCZNA, PRZEZ KTÓRĄ ODMIENIAJĄ SIĘ RZECZOWNIKI, PRZYMIOTNIKI, LICZEBNIKI, ZAIMKI, IMIESŁOWY, A NIEKIEDY TEŻ CZASOWNIKI, BĘDĄCA ODZWIERCIEDLENIEM ICH RÓŻNORODNYCH FUNKCJI. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x