CZĘŚĆ PODNIEBIENIA, KTÓRA TWORZY SKLEPIENIE JAMY USTNEJ WŁAŚCIWEJ, ZNAJDUJE SIĘ W JEJ CZĘŚCI PRZEDNIEJ, ZAWIERA ZRĄB KOSTNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODNIEBIENIE TWARDE to:

część podniebienia, która tworzy sklepienie jamy ustnej właściwej, znajduje się w jej części przedniej, zawiera zrąb kostny (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ PODNIEBIENIA, KTÓRA TWORZY SKLEPIENIE JAMY USTNEJ WŁAŚCIWEJ, ZNAJDUJE SIĘ W JEJ CZĘŚCI PRZEDNIEJ, ZAWIERA ZRĄB KOSTNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.572

BUDOWLA CENTRALNA, OPONA, STAROŻYTNOŚĆ, REF, KUŚNIERCZYK, ALTERNARIOZA, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, PEJZANKA, KOTWA, MUCHA, PIES OGRODNIKA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, NAKARCZNIK, CENA WYWOŁAWCZA, JAPOŃSKI, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, PCHLI TARG, TŁO, TELEKS, STRATEG, RENTGENOLOGIA, DELFIN, PRALKA, KAWAŁ, ZNAMIĘ, HEBRA, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, EKSFOLIACJA, ZAKŁADNIK, TEREN ZIELONY, ZAPRZĘG, NIEUŻYTECZNOŚĆ, OBUSTRONNOŚĆ, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PRZESTWORZE, KAZNODZIEJA, PRZECHOWALNICTWO, KUNDMAN, SZKUTNIK, WIAROŁOMSTWO, CZŁON, DWUWIERSZ, WSPÓŁBRZMIENIE, ATONALNOŚĆ, CHIRURGIA URAZOWA, BARCIAK, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, JAPOK, ŻAGIEW, AGREGAT EKONOMICZNY, DRZEWIAK JEDNOBARWNY, SYSTEM KRAKOWSKI, BATYPELAGIAL, TWIERDZENIE PETTISA, SZALEŃSTWO, WALABIA PARRY’EGO, STWIERDZENIE, KANION PODMORSKI, OPALENIZNA, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, OTOK, GALICYJSKI, MAREMMANO, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, KOLOKWINTA, ANTYLOPA DERBIEGO, BRUDNIAK, POROŚLE, KOMBAJN ŚCIANOWY, OBIBOK, CHOPIN, NAPRĘŻACZ, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, JANUSZ, NOWA, STOCZNIA, CZASOPISMO TEMATYCZNE, IMPERIUM KHMERSKIE, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, ISKIERNIK OCHRONNY, CZŁAPAK, KONSTANTAN, MIKROGRAFIA, SZCZEP, NARCIARSTWO NORWESKIE, STYL WILHELMIŃSKI, OFIAKOMORFY, ROZBRATEL, DUŃSKI, ROZPRUWACZ, ORZESZNICA, PRACOWNIK LEŚNY, FUZJA POZIOMA, MIASTO OGRÓD, STREFA KONWEKTYWNA, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, KONIECZNOŚĆ, INDYWIDUALNOŚĆ, TERAPIA SYSTEMOWA, PRZYCISK DZWONKA, VOLKSDEUTSCH, KORPUS, DOSTOJNIK, PORÓD LOTOSOWY, KOLOKACJA, MISIO, OBIECANKI CACANKI, ZESTAWIENIE, RZEKOTKA, GIMBOPATRIOTA, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, TRASZKA SARDYŃSKA, BRZUSZEK, MLECZAN ETAKRYDYNY, PODŚCIELISKO, SUWNICA, DOMEK, HIPERFOKALNA, PODKŁAD KOLEJOWY, GIEŁDA SAMOCHODOWA, REPRYZA, JĘZYK PENDŻABSKI, BŁONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA, ZMAGANIA, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, NIMFAJON, MIKROMACIERZ DNA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, ANALITYCZKA, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, PŁASZCZYZNA S, GOŚĆ, HETEROMORFIZM, SPENCERA, WIĄZADŁO, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, PROSZEK, TARCIE, CNOTLIWA ZUZANNA, BŁONA ODWRACALNA, ZAKŁADKA, TOR WODNY, AKCENCIK, WAPIEŃ MUSZLOWY, AZYL, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, WIERTŁO CYLINDRYCZNE, STYCZNOŚĆ, FESTON, FAZA KSIĘŻYCA, MOTYL, FLOREY, FUNKCJA BORELOWSKA, CENTRALA, SUCHORYT, KANAPA, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, WYKŁADZINA, BEZWZGLĘDNOŚĆ, RYNEK HURTOWY, PUSTY DŹWIĘK, WYJADACZ, FONDUE CZEKOLADOWE, KRAKELURA, KOŁO, SEPARACJONIZM, DŻUNGLA, ATALIA, BABA-CHŁOP, KAWKA, TEORIA GEOCENTRYCZNA, BOKS, AGONIA, SOCZEWKA, MERYTORYKA, LUFA, WĘZEŁ, KIEROWNIK LITERACKI, KONTROLING, LAKONIZM, PATOLOG SĄDOWY, WYSTĘPOWANIE, TŁUSZCZYK, WIKTYMOLOGIA, MASŁO, STOŻEK GLACIFLUWIALNY, PAARL, MRUKOKSZTAŁTNE, DEMON, OKSZA, PROSTYTUTKA, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, BŁONICA SKÓRY, WYRĘBA, SZATA TYPOGRAFICZNA, SNUTKA GOLIŃSKA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, PRZYTOMNOŚĆ, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, LAUR, CONCERTO GROSSO, GNIAZDO NASIENNE, WYKŁADZINA, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, LABORANT, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, PALEOZOOLOGIA, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, TURANOWIE, MIAZMATY, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, ZBIÓRKA, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, NEANDERTAL, ZAPŁON ISKROWY, NIEODPARTOŚĆ, MAGNES, BEZGRANICZE, MODEL, OGRANICZENIE, TARCZA, OŁÓW, SEPTYMOLA, ELITARYSTA, PANECZEK, ZAWRÓT, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, WOJOWNICZOŚĆ, STOP ŁOŻYSKOWY, TASZCZYN PSZCZELI, GORZELNICTWO, PILON, HEPTAPTYK, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, MUNSZTUK, EKSPERTKA, MAGISTRALA, KUCHNIA, STULENIE USZU, FRAMUGA, UCZESTNIK, ZMYWACZ, ZARAŻONA, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, KOGUT GALIJSKI, DROŻDŻOWNIA, SĄD OSTATECZNY, FILECIK, TIERIESZKOWA, ŁABĘDZIA SZYJA, TRZON, DYFERENCJACJA, PATRON, RYBA WYMARŁA, DŻINGEL, KURECZKA, KREWETKA BAŁTYCKA, ALLEGRETTO, CYKL KONIUNKTURALNY, SZKARŁUPIEŃ, KURZAJKA, PORZĄDEK DORYCKI, ŻUŻLOBETON, WCINKA, KONWENCJONALIZM, ŁAŃCUCH, AUGUSTYNIZM, SKLEPIENIE TRÓJDZIELNE, ŁAPA, SAMOA, AMNIOCENTEZA, CHOROBA DARLINGA, ULOTNOŚĆ, LISTOPAD '89, IRRADIACJA, POLITYK, ZABAWOWICZ, MECH IRLANDZKI, PILOT DOŚWIADCZALNY, BŁYSKOTKA, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, REGIONALISTA, ARKUSZ DRUKU, MAKIJAŻYSTA, PODKASZARKA, BARWA DŹWIĘKU, DERELIKCJA, MŁODZIEŻOWIEC, USKOK, PEDOSFERA, WSPÓŁWŁADCA, ZAKŁAD HANDICAP, TŁUMACZKA, SESJA, ZDZIADZIENIE, WYDAWNICTWO SERYJNE, ?PANDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.572 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ PODNIEBIENIA, KTÓRA TWORZY SKLEPIENIE JAMY USTNEJ WŁAŚCIWEJ, ZNAJDUJE SIĘ W JEJ CZĘŚCI PRZEDNIEJ, ZAWIERA ZRĄB KOSTNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ PODNIEBIENIA, KTÓRA TWORZY SKLEPIENIE JAMY USTNEJ WŁAŚCIWEJ, ZNAJDUJE SIĘ W JEJ CZĘŚCI PRZEDNIEJ, ZAWIERA ZRĄB KOSTNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODNIEBIENIE TWARDE część podniebienia, która tworzy sklepienie jamy ustnej właściwej, znajduje się w jej części przedniej, zawiera zrąb kostny (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODNIEBIENIE TWARDE
część podniebienia, która tworzy sklepienie jamy ustnej właściwej, znajduje się w jej części przedniej, zawiera zrąb kostny (na 18 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ PODNIEBIENIA, KTÓRA TWORZY SKLEPIENIE JAMY USTNEJ WŁAŚCIWEJ, ZNAJDUJE SIĘ W JEJ CZĘŚCI PRZEDNIEJ, ZAWIERA ZRĄB KOSTNY sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - CZĘŚĆ PODNIEBIENIA, KTÓRA TWORZY SKLEPIENIE JAMY USTNEJ WŁAŚCIWEJ, ZNAJDUJE SIĘ W JEJ CZĘŚCI PRZEDNIEJ, ZAWIERA ZRĄB KOSTNY. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x