Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: LŚNIĄCA TAFLA, GŁADKA POWIERZCHNIA, KTÓRA DOBRZE ODBIJA ŚWIATŁO (ZWYKLE: MIENI SIĘ)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LUSTRO to:

lśniąca tafla, gładka powierzchnia, która dobrze odbija światło (zwykle: mieni się) (na 6 lit.)ZWIERCIADŁO to:

lśniąca tafla, gładka powierzchnia, która dobrze odbija światło (zwykle: mieni się) (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LUSTRO

LUSTRO to:

najprostszy rodzaj zwierciadła, przedmiot do przeglądania się; najczęściej tafla szkła pokryta z jednej strony warstwą metalu, najczęściej płaska (ponieważ taka nie deformuje rysów twarzy i sylwetki) (na 6 lit.)LUSTRO to:

lśniąca tafla, gładka powierzchnia, która dobrze odbija światło (zwykle: mieni się) (na 6 lit.)LUSTRO to:

w terminologii myśliwskiej: jasna plama na zadzie zwierząt płowych (na 6 lit.)LUSTRO to:

łow. kontrastowa grupa piór na ptasim skrzydle (na 6 lit.)LUSTRO to:

plama u nasady skrzydeł głuszca i cietrzewia oraz na lotkach niektórych gatunków dzikich kaczek (na 6 lit.)LUSTRO to:

tafla szkła pokrytego warstwą srebra lub aluminium mająca właściwość odbijania znajdujących się przed nią przedmiotów - zwierciadło (na 6 lit.)LUSTRO to:

biała plama na zadzie jeleni w gwarze łowieckiej (na 6 lit.)LUSTRO to:

biała plama na zadzie jeleni w gwarze łowieckiej (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LŚNIĄCA TAFLA, GŁADKA POWIERZCHNIA, KTÓRA DOBRZE ODBIJA ŚWIATŁO (ZWYKLE: MIENI SIĘ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.891

PUSZYSTOŚĆ, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, WALKA, EKSKREMENTY, FIRMA WYDMUSZKA, GŁOWA RODZINY, KORONA, MAKAKOKSZTAŁTNE, FINEZYJNOŚĆ, KOSMOFIZYKA, BRAT, PARTIA ROSYJSKA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, ZAMYKANIE USZU, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, NAPINACZ, ANOMALIA MAGNETYCZNA, JELITO CZCZE, TEORIA HOMOTOPII, PERKOZ BIAŁOCZUBY, ATRAKCJA, MAPNIK CAGLE'A, JEDNOSTRONNOŚĆ, ZOONOZA, BEAR, ZMIERZCH CYWILNY, STARNBERG, CHŁOPIEC, RUCHLIWOŚĆ, OSZCZĘDNIŚ, ZAĆMIENIE, BIEGACZ, PANORAMA, SZPULKA, EKSHIBICJONISTKA, SZARPANKA, SMARKULA, BIBLIOTEKA, ICHNOLOGIA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, POLE, WYZIEW, STEREOTYPIA RUCHOWA, SUMA ZEROWA, BUTA, PŁACZKA, ZDJĘCIE STYKOWE, DYKTATOR, WYŁAM, RUSZT, ŻYCIODAWCA, PISMO DEMOTYCZNE, KOLCZATKA, KONTRMANIFESTACJA, SZARSZA, KASA, PANICZ, WRITER, DEKLINACJA NIJAKA, DZIDA, FRYKCJA, MAKUTRA, TYNIEC, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, CZUWANIE, IMPRESYJNOŚĆ, PRZEBARWIENIE, METODA TERMICZNA, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, DIECEZJA, NAWALANKA, SZARLATAN, PUDŁO REZONANSOWE, KUPLER, FOTOGRAFISTA, EKSTERNISTA, LEKARZ DOMOWY, SEKWOJA OLBRZYMIA, CZAS MIEJSCOWY, CYKL MIESIĘCZNY, OŚWIETLENIE, SUKIENNIK, TELEKS, SŁAWIANIN, NIEWYPŁACALNOŚĆ, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, IRRADIACJA, ŚLEDZICIEL, OKRES LITERACKI, KENIJSKI, BADYL, OSZCZĘDNOŚĆ, KRAJ, POTWARZ, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, BYLICA POSPOLITA, GLARUS, WIDZOWNIA, CZARNY SZLAK, HUTNICTWO, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, EWANGELIZATORKA, KIJEK, WYSPA, MOMENT, DZIEDZIC, AUTOSTOPOWICZ, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, JĘZYKI TURAŃSKIE, TEMPERATURA ZAPŁONU, KUPA, CANZONETTA, TOŃ, CANCA, INSTALACJA, MARABUT, DEPRECJACJA, GETRY, ZASADA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, PIERIEDWIŻNIK, NIEZGRABIASZ, SUPERNOWA TYPU IC, AMFIPRION, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, KNAJPA, KATEGORYCZNOŚĆ, OBLEGAJĄCY, AFRYKANISTYKA, ŻWACZ, BEZCZELNIK, HUBA, LIGAWA, PERYPATETYK, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, PRZYROST, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, TABLICA, KOCIAK, BECZKA, UKŁAD ADAPTACYJNY, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, GEODEZJA WYŻSZA, WCINKA, TKANINA UBRANIOWA, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, STACJA TRANSFORMATOROWA, CHOROBA LEVA, CZOŁO FALI, KLUCZ, ŻYCZLIWY, PODRÓŻNA, WODOCIĄGOWNIA, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, CHOROBA CAROLEGO, PRZYGODA, BEŁT, LIŚCIONOGI, PRINT, GLONY, OCHRONA UZDROWISKOWA, MIECZ DWURĘCZNY, TRANSFORMACJA FALKOWA, MASYW GÓRSKI, TERAPIA ZAJĘCIOWA, CHOROBA ZAKAŹNA, KONFERENCJA, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, KRĘG SZCZYTOWY, SZERMIERZ, SADYSTYCZNOŚĆ, WIDOWISKO, CELTYJKA, DŻOLER, CZEPLIWOŚĆ, MAJOWY PRACOWNIK, JEŻYNA, PŁASKONOS, BLOK STARTOWY, NAŚLADOWCZOŚĆ, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, INTERFEJS, KPINA, ATTACHAT, NIZIOŁEK, GARNITUR, STRAJK GŁODOWY, KOŁKOWNICA, RDZEŃ, REWIZJONIZM, ALDROWANDA, HYDROMETRIA, MYRMEKOLOGIA, STACJA ZBORNA, SPĘKANIE, HOTELING, GRONKOWIEC, PARANOJA, SYGNATARIUSZ, PANDA, DEFERENT, NERKA RUCHOMA, MATERIALNIA, LINA RATUNKOWA, SZYNION, MIGLANC, OBŻARTUCH, KOSZYK, NEOTENIA, OTWARTOŚĆ, KOŁO, BRĄZOWNIK, OBIEKT MOSTOWY, CIĘGI, OKRUCH, LIMONKA KAFFIR, HERETYCZKA, RÓJKA, FILOLOGIA POLSKA, KUBEK, SPOIWO MALARSKIE, SAMOGRAJ, JĘZYK, FANATYCZKA, AUDYTOR, ERGOTERAPIA, MIKROWENTYLACJA, SOPLICA MOCNA, ALKALOID, KROMKA, FORTE, MSZAKI, GENETYKA POPULACYJNA, WŁÓCZYKIJ, ADAT, JĘZYK ELFÓW, CIEPŁA WDOWA, CHOINÓWKA, OWIJARKA, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, BOROWINA, REFORMATOR, WIELKOŚĆ, NIEUDOLNOŚĆ, WSPÓŁKRÓL, KAMICA MOCZOWA, ILUWIUM, POSTĘPOWANIE, SUKA, GRA POJEDYNCZA, ZANIK MIĘŚNI, MONOFAGI, MICHAŁEK, TEORIA GIER, CZŁOWIEK ŚNIEGU, SILNIK INDUKCYJNY, KANTONIERA, PROMOTOR, ASTROGRAFIA, IMPROWIZATOR, NUMER BURTOWY, KRĄGŁOŚĆ, NIEZGRABA, WYWROTNOŚĆ, PARASZA, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, ULEGŁOŚĆ, GARDEROBIANKA, AUDYTORIUM, RUMIEŃ NAGŁY, NAJDA, ZDRAJCZYNI, DOM AUKCYJNY, TOREBKA, CHASEREK, MORGAN, GITARA HAWAJSKA, DRUGA BRODA, OSTRA REAKCJA NA STRES, DYRYGENTURA, WYŚCIGI, GLIKOPROTEINA, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, PRZEDPOLE, POŚREDNIK, NAPIĘCIE KONTAKTOWE, MĘŻCZYZNA, ZNACZNIK, STRZAŁKA MAŁA, SAMOCHWALSTWO, GOSPODARKA TOWAROWA, SKRYBA, HURYTA, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, SWOJAK, RĘKAWEK, MALOWANIE, KLAMOT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.891 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: lśniąca tafla, gładka powierzchnia, która dobrze odbija światło (zwykle: mieni się), są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: LŚNIĄCA TAFLA, GŁADKA POWIERZCHNIA, KTÓRA DOBRZE ODBIJA ŚWIATŁO (ZWYKLE: MIENI SIĘ) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
lustro, lśniąca tafla, gładka powierzchnia, która dobrze odbija światło (zwykle: mieni się) (na 6 lit.)
zwierciadło, lśniąca tafla, gładka powierzchnia, która dobrze odbija światło (zwykle: mieni się) (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LUSTRO
lśniąca tafla, gładka powierzchnia, która dobrze odbija światło (zwykle: mieni się) (na 6 lit.).
ZWIERCIADŁO
lśniąca tafla, gładka powierzchnia, która dobrze odbija światło (zwykle: mieni się) (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x