Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: MAŁA DZIURA; WYTWÓR LUDZKI LUB ZJAWISKO NATURALNE, W ŚRODKU KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ PRZESTRZEŃ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIURKA to:

mała dziura; wytwór ludzki lub zjawisko naturalne, w środku których znajduje się przestrzeń (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁA DZIURA; WYTWÓR LUDZKI LUB ZJAWISKO NATURALNE, W ŚRODKU KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ PRZESTRZEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.915

NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, CHOROBA TANGIERSKA, DOLNOPŁAT, OKRES AMAZOŃSKI, WIZJA LOKALNA, PRĘGA, KONGLOMERACJA, LINOWIEC, KORNIK, ROZROST, POSIADACZ ZALEŻNY, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, TRASA WYLOTOWA, SYGNAŁ CIĄGŁY, USTNIK, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, JAZ RUCHOMY, BRZYDACTWO, DARŃ, CIELENIE, TEORIA ESTYMACJI, POWIASTKA FILOZOFICZNA, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, PROMIEŃ, USŁUGODAWCA, PACIORKOWIEC, ZNAK INTERPUNKCYJNY, MONOFAGI, ELITARNOŚĆ, AKLIMATYZACJA, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, CHASEREK, BIOMETEOROLOGIA, KWAS TŁUSZCZOWY, POMOC STYPENDIALNA, CHONDRYT, CZERPAK, FAZA, NATRYSK, KLASTER, BOLSZEWICY, WISIOREK, WYBREDNIŚ, PARAWANING, SAKWA, SŁONICA, SWORZEŃ, LIRA KORBOWA, OPONA, ELEKTROWNIA CIEPLNA, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, KOMPLEKS ARENOWY, BIEGUN, MELODIA, ZBIOROWISKO, FIRMAMENT, BETON, KLAUZURA, SAPONINA, POZŁOTKO, KLUCZ, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, BEARS, AKTYWNOŚĆ, AGRAFA, RYNEK WSCHODZĄCY, ODTWARZANIE, POŁUDNIK STRUVEGO, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, JELITO CZCZE, SKÓRZAK, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, DRESZCZ, KOLIMATOR, BORSUK, TRÓJNÓG, ZAPLECZE SANITARNE, WRAK, TRANSFER BUDŻETOWY, POEMAT HEROIKOMICZNY, DIAMAGNETYZM, KUNDMAN, KRYSTALIZACJA, BAGPIPE, AMPUŁKA, KSIĘSTWO, BOLA, PUNKT SPUSTOWY, TERMOS, RENESANSOWOŚĆ, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, GORĄCZKA REUMATYCZNA, WIZJA, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, JĘZYK, GENTIL, ŁBISKO, PAPILOT, AUTOKEMPING, DIZAJN, UROCZYSKO, ZENDRA, KARŁOWATY OPOS GÓRSKI, NEKROFAG, OBYWATELKA, ŻYTO, SZLAK METABOLICZNY, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, SKUPYWACZ, CHUSTA, TOCZKOWCE, AUTOBUS CZŁONOWY, DRABINKA, MILLET, WĄTEK, PŁATKI ŚNIADANIOWE, KOMISJA REWIZYJNA, RELACYJNOŚĆ, PRZEWOŹNIK, CIĄGI, POLIGYNANDRIA, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, KRYSZTAŁEK, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ODPŁYW, HANDLARKA, JEDWAB OCTANOWY, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, KLESZCZE MIĘKKIE, DEKIELEK, TEREN, POKŁAD STATKU, SZOTRING, WYKŁADOWCA, POMOCNIK, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, TEST PŁATKOWY, PRZEWROTKA, SZALKA, PROTEGOWANY, GONIEC CZARNOPOLOWY, EGOCENTRYCZNOŚĆ, CIARKI, PYTANIE SIĘ, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, NEKTARYNKA MAŁA, JĘZYK MANSYJSKI, ROZBRATEL, PLUTON, APRIORYZM, FALA WODNA, BIOGERONTOLOGIA, KONTROLING, DNA, RADCA, DEDUPLIKACJA, LEGOWISKO, PROGRAM, ARTEFAKT, KWIAT LOTOSU, BASEN, DIABELSKOŚĆ, PIDŻIN, ZAIMEK, STACJA NASŁUCHOWA, DŁUGOSZPAR, KLASA, OCZKO POLODOWCOWE, TROLLING, ROGÓŻKA, ROŚLINA DWUPIENNA, MOCZ, CECHA DYSTYNKTYWNA, CALYPSO, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, PREORIENTACJA, DIPLOPIA, SSAK OWADOŻERNY, FILOLOGIA POLSKA, ALKA, TRĄBKA, LEWORĘKI, KOSS, PRZEWŁOKA, WŁÓKNO SZTUCZNE, CYTOWALNOŚĆ, ADEPTKA, STRUMIEŃ, EKRAN, KOMPLEKS PSZENNY, PODWOZIE, AKTYWNOŚĆ, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, TYP, PÓŁPROFIL, SONAR, FALKONKA, ŚMIEĆ, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, PODAŻ NIEELASTYCZNA, POUSSIN, PŁYWAK, PŁASZCZ DOLNY, KRYNOLINA, WETERYNARKA, ORDYNUS, NACZYNIAK GRONIASTY, SOLITERKA, ETNOLINGWISTYKA, TYCZKARZ, PODATEK EKOLOGICZNY, PLASTYKA, SYSTEM KONSORCYJNY, WAPNIARKA, FTYZJATRA, KLASA, STRZELNICA, ANTONOMAZJA, POWSTANIE LISTOPADOWE, KOCZOWNIK, KOLEGA, PROROK, DIALIZOTERAPIA, PORTE-PAROLE, PULWERYZATOR, NIECZUŁOŚĆ, STARTER, KOLOR OCHRONNY, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, RODODENDRON, MŁAKA, IDIOGRAFIZM, TAPETA, GRZYB PIASKOWY, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, NAPÓJ, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, KULFONIK, SUWNICA, CZAPKA SPORTOWA, LUGIER, OPAD, KAPITAŁ LUDZKI, LĘK, STOCZNIA ZŁOMOWA, MONK, PLANETKA, DEISTA, CZUBEK, SCENARIUSZ, ODMIANKA, HELIOFIZYKA, REPOWNIA, FRAGMENTARYZACJA, WĄSONÓG, SPŁUKIWACZ, PAPU, TRÓJKĄT EULEROWSKI, POSEŁ DIETETYCZNY, WARTOŚĆ OPAŁOWA, BARBARZYŃSKOŚĆ, ŚCIANA, SAMOZATRATA, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, WARTOŚCIOWOŚĆ, DYL, HARUSPIK, AEROLIT, DZIAŁ WÓD, OBŁOK SREBRZYSTY, PŁYTKA NAZĘBNA, MASER, WIGILIA, ESPERANTYSTA, KOLOKWIUM, KUCHNIA, BABIE LATO, USKOK, KOHORTA, MNICH, PORFIRYNA, LINIE OCEANICZNE, KOMPETYCJA, SKONIA, IGLICA, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, BAGNIAK ZDROJOWY, SZTUKA KINETYCZNA, WODA, SIODZI, KOTLINA, GŁÓD, RZECZOWNIK, DOWÓD WPROST, POJAZD SZYNOWY, RAMFORYNCHUSY, PROMIENNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.915 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: mała dziura; wytwór ludzki lub zjawisko naturalne, w środku których znajduje się przestrzeń, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁA DZIURA; WYTWÓR LUDZKI LUB ZJAWISKO NATURALNE, W ŚRODKU KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ PRZESTRZEŃ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
dziurka, mała dziura; wytwór ludzki lub zjawisko naturalne, w środku których znajduje się przestrzeń (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIURKA
mała dziura; wytwór ludzki lub zjawisko naturalne, w środku których znajduje się przestrzeń (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x