POLIMER OTRZYMYWANY PRZEZ POLIMERYZACJĘ FLUOROALKENU LUB JEGO KOPOLIMERYZACJĘ Z INNYM FLUOROALKENAM LUB INNYM MONOMEREM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POLIMER FLUOROWY to:

polimer otrzymywany przez polimeryzację fluoroalkenu lub jego kopolimeryzację z innym fluoroalkenam lub innym monomerem (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POLIMER OTRZYMYWANY PRZEZ POLIMERYZACJĘ FLUOROALKENU LUB JEGO KOPOLIMERYZACJĘ Z INNYM FLUOROALKENAM LUB INNYM MONOMEREM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.454

MASZYNA ELEKTRYCZNA, SUBRETKA, UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE, MOTYLEK, ORLICZKOWATE, AUT BRAMKOWY, ŚWIECZKA, PŁYWACZ, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, SKAŁA OSADOWA, CHLAJNA, SKORPION CESARSKI, LATRY, PREKONIZACJA, NUGAT, PREPROCESOR, CIS, INTERIOR, ZASUWA, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, AMIDEK, CIAPKAPUSTA, WZÓR CHEMICZNY, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, ROZKRUSZ, ANGLIC, TETRAMER, DOMINIUM, LIDO, DOROBKOWICZ, UCHWAŁA, TUSZ, RZECZ WNIESIONA, KRA LODOWCOWA, NIEGOTOWOŚĆ, TYK, CHAŁTURA, AGENT, PALIWO KOPALNE, KAKEMONO, PRZEZIERNOŚĆ, SERBSKOŚĆ, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, TABLICA STEROWNICZA, HEIDEGGER, AGONISTA, BIFORIUM, MODERNA, BARYCENTRUM, ZMĘCZENIE INDUSTRIALNE, WOTUM, ZGĘSTEK, DUKLA, STRUKTURA FUNKCJONALNA, GIPSATURA, SYBERYJSKI, MANIFEST, TYFUS OSUTKOWY, GIGANT, PSYCHODELICZNOŚĆ, REKOGNICJA, CZAKROTERAPIA, AKRONIM, LOJALISTA, JĘZYK JAPOŃSKI, ANTENA YAGI-UDA, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, PROTEKCJONIZM, OLIWA, WŁÓCZYKIJ, SZTUKA PASYJNA, DEFLEKTOR, ŚLIWA, AGENT, SIŁA NOŚNA, POLEWA, ANALIZA SYSTEMOWA, MUSZTARDA SAREPSKA, TERPEN, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, SEZONOWIEC, KOMISJA MAJĄTKOWA, APARTAMENT, KRUŻ, OSPAŁOŚĆ, STATYKA, KOŻUCH, ALIENACJA RODZICIELSKA, ALERT, MINIATURA, MOŻLIWOŚĆ, MUZYKA ELEKTRONICZNA, ŚWIERGOT, EMBARGO, MARIO, OBYWATEL, ŁAJKA, TURANIZM, HAPTOBENTOS, INKRETYNA, HYDRAZYD, TARCIE, KWESTA, ANIMACJA, ANASTYLOZA, HUBA, REMONT KAPITALNY, LITERA, PEŁNOŚĆ, REAKCJA SPRAWCZA, ALF, ZAWŁOKI, PANKREATYNA, NEON, KORYTKO, CHRUST, ŚMIETANKA, MAJĄTEK, BESZAMEL, ANTRYKOT, AC, ZWIERCIADŁO, HERNYSTIR, RYNEK PIERWOTNY, ODSYŁACZ, ZŁOTOKAP, ADORACJA, TICO, PIEROŻEK, INA, EWOLUCJONIZM, BARWNIK, KESON, SZUMOWINA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, OPTYKA KWANTOWA, FLINTPAS, TYGRYSIE OKO, FASCIOLOPSIOZA, SZEŚĆSETKA, NIEWYPARZONA GĘBA, MODULACJA FAZY, BLUES, PIGWA, ŚLEPA AMUNICJA, TON HARMONICZNY, KOLORY PAŃSTWOWE, MARGARYNA, DOBA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, OBRÓŻKA, AKCENT, ENAMINA, NAKŁAD, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, GIMBOPATRIOTA, AALEN, SERCÓWKA, ŻYŁA, IBERYSTYKA, BALSA, KOLUMBARIUM, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, OKOCENIE SIĘ, PARÓWKA, AMARANTOWOŚĆ, TRAWERS, PASKUDA, CHARAKTERYSTYKA, POMYLENIEC, WIKARIUSZ KAPITULNY, MACA, KOŁNIERZ, FACIO, NACZYNIE OZDOBNE, RELEWANCJA, FILTR, IMPOTENCJA, ERGOMETR, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, KIPA, LAPAROSKOPIA, ZAINTERESOWANIE, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, LIPODYSTROFIA, OFICJALNOŚĆ, HELIKAZA, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, DIAKONAT, TONAŻ, LIST POETYCKI, CHABANINA, SEKWANA, MEANDER, KOLORY NARODOWE, PLATFORMÓWKA, PRZEWÓD RATUNKOWY, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, KREDYT KONSORCJALNY, RANITYDYNA, TENDENCJA, KROPLÓWKA, STRYJOSTWO, ALTOSTRATUS, BENEFICJUM, STACJA KLIENCKA, PODŁOGA, SKÓRNIK, CIEMNY PRZEPŁYW, PRZEDNÓWEK, ANIMIZM, PROPAROKSYTON, KIJEK, ŁONO, DEKLARACJA, LITWAK, LUNONAUTA, ZOONOZA, SAMOLOT MYŚLIWSKI, SEGMENTACJA, GRACILIZUCH, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, POLITYKA DYSKONTOWA, KROWIANKA, METEOR, PRZYRODNI BRAT, CHARYZMA, KLAPKA, SPÓŁKA-CÓRKA, PIEC, PODKŁAD GEODEZYJNY, DRĘTWA, TRZYMAK, MAKI ZŁOCISTY, APRETURA, INTERNACJONAŁ, REKLAMANT, KASZKIET, AKADEMIA, KOSMATOŚĆ, WALENCJA, BUG, HIPOSTAZA, GRYPA AZJATYCKA, PRZEWROTKA, SIŁA DOŚRODKOWA, ROZŁOGI, GARNITUR, LUBASZKA, PIES PRZECIWPANCERNY, PROMIENIOWANIE, ODPRAWA, SPLOT, KULTYWAR, ORGANDYNA, PODOBÓZ, ROK SŁONECZNY, MALATURA, OSTRZE TRZONECZKOWATE, CASSOLA, LIST MOTYWACYJNY, PODATEK BEZPOŚREDNI, KALINA, DOLNOPŁAT, SPECJAŁ, JĘZYK QUENEJSKI, MAMAŁYGA, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, UKŁAD OPTYCZNY, NUMER, CIEPŁE LODY, AEROZOL SIARCZANOWY, MASKULINIZM, TAPETA, PAPROTNICA GÓRSKA, ARABESKA, INDULGENCJA, KEM, REGUŁA ALLENA, PADŹ, MOLEKUŁA, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, KONTUR MELODYCZNY, OWCA ŻELAŹNIEŃSKA, PRAWO MOJŻESZOWE, NOZDRZAKI, OFERTA WARIANTOWA, KRÓL ZWIERZĄT, IMITATOR, NIZIOŁEK, KOŃ TORYJSKI, ŁADUNEK, ZAKUTA PAŁA, PIONEK, ZBOCZENICA, FLAK, GATUNEK MIESZANY, IRANISTAN, COCKNEY, ?KOZŁEK LEKARSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.454 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POLIMER OTRZYMYWANY PRZEZ POLIMERYZACJĘ FLUOROALKENU LUB JEGO KOPOLIMERYZACJĘ Z INNYM FLUOROALKENAM LUB INNYM MONOMEREM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POLIMER OTRZYMYWANY PRZEZ POLIMERYZACJĘ FLUOROALKENU LUB JEGO KOPOLIMERYZACJĘ Z INNYM FLUOROALKENAM LUB INNYM MONOMEREM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POLIMER FLUOROWY polimer otrzymywany przez polimeryzację fluoroalkenu lub jego kopolimeryzację z innym fluoroalkenam lub innym monomerem (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POLIMER FLUOROWY
polimer otrzymywany przez polimeryzację fluoroalkenu lub jego kopolimeryzację z innym fluoroalkenam lub innym monomerem (na 15 lit.).

Oprócz POLIMER OTRZYMYWANY PRZEZ POLIMERYZACJĘ FLUOROALKENU LUB JEGO KOPOLIMERYZACJĘ Z INNYM FLUOROALKENAM LUB INNYM MONOMEREM sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - POLIMER OTRZYMYWANY PRZEZ POLIMERYZACJĘ FLUOROALKENU LUB JEGO KOPOLIMERYZACJĘ Z INNYM FLUOROALKENAM LUB INNYM MONOMEREM. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x