ZASADNICZA ILOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO POCHŁONIĘTEGO PRZEZ ORGANIZMY ŻYWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DAWKA PROMIENIOWANIA to:

zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZASADNICZA ILOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO POCHŁONIĘTEGO PRZEZ ORGANIZMY ŻYWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.102

EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, INTERPRETATOR, RDZEŃ, PRODUKCJA WTÓRNA, ORKIJSKI, POJAZD SZYNOWY, SERYCYNA, PAENULA, CESJA NALEŻNOŚCI, KLUCZ, ŁÓDŹ POLICYJNA, HAPTOBENTOS, PROPOLIS, ARESZT, KĄT PEŁNY, ZAMROŻONE ZOO, CAP, NIKOLAIZM, MOST EINSTEINA-ROSENA, OPERACJA, PROFESJA, DOBRA FINALNE, PUNKT KARNY, FAWORYT, TENIS, CHOROBA VELPEAUA, PRZEBIEG, SZYBKOZŁĄCZE, PUSTELNIA, INA, GORS, POCHODNA, PRZESZYCIE, MECZ DERBOWY, REGUŁA SARRUSA, PASTWA, SENIORAT, NAZGUL, SZWABSKI, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, ALFONS, DŻYGITÓWKA, SAFIZM, MISTRZYNI, MAEWESTKA, GEOMETRIA EUKLIDESOWA, BRETOŃSKI, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, MINISTERSTWO, BADANIE, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, SPLUWACZKA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, BLASTOMYKOZA POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKA, LUTEFISK, ESCUDO ANGOLSKIE, JEZUITA, NADŚWIADOMOŚĆ, OUDRY, WODNICA, CEZAR, POLITYKA SOCJALNA, SZALANDA, STRONA, ŚCIEŻKA HAMILTONA, DROGA KONIECZNA, PRZESTRZEŃ ADRESOWA, SYNANTROPIZM, KOKLUSZ, POŁABSZCZYZNA, PANASONIC, RÓŻNOWICIOWCE, ALT, JĘZYK NESYCKI, MIKOZA, ŚLUZ SZYJKOWY, DERELIKCJA, PION, KOREAŃSKI, ŁACHA, MONITORING, RZEZ, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, BODOR, FIKCJA LITERACKA, RACJONALNA IGNORANCJA, IRREDENTA, POSTRACH, ZABORY, SZUWAR KŁOCIOWY, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, BOSY ANTEK, EGZEMPLARYZM, KALORMEN, ETYMOLOGIA LUDOWA, KASTYLIJSKI, FIZYKA STATYSTYCZNA, ŁUK MADZIARSKI, SURFING, PARA, MIASTO STAROŻYTNE, NAKO, OBOWIĄZEK PUBLICZNY, LITOMANCJA, EMITOFAGIA, CZUWANIE MODLITEWNE, PRZEJEŻDŻAJĄCY, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, PODZIELNOŚĆ, GENDER, PENSUM DYDAKTYCZNE, SYTUACJA DECYZYJNA, SZEPT, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, NER, STAŁA KOSMOLOGICZNA, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, UGÓR, SEJSMOGRAM, ZABÓR, PODWÓJNA ARTYKULACJA, TEST ŁOSIA, WIELKA WOJNA KOZACKA, MLECZAN, CHWOŚCIK BURAKA, HISZPANKA, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, REKRYSTALIZACJA, LANCET, INFLACJA KOSZTOWA, SKLEPIENIE KRZYŻOWO-ŻEBROWE, PSZCZOŁA INDYJSKA, WNIEBOWZIĘCIE, APOLLIŃSKOŚĆ, PISUAR, REMUDA, SUSZARKA, AKT WYKONAWCZY, CZARCIE KOŁO, PARTYCYPACJA PUBLICZNA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ, POKŁAD GŁÓWNY, MŁYNEK, SZCZELINA LODOWCOWA, OPRZĘD, OLEJ SOJOWY, OBWÓJ, DELEGACJA, DOBRO KONSUMPCYJNE, JAJKO, CHAŁAT, APERTYZACJA, DOZA, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, WYPŁUCZYSKO, SZAFA GRAJĄCA, ZIEMIOMORZE, MAKROPOLECENIE, MENONITYZM, WNĘKA, SZYDEŁKO, KISZKA, STYGON, ŚWIADCZENIE URLOPOWE, ŁUK NADOCZODOŁOWY, TOMIZM, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, PROCH, NIEKOMPETENTNOŚĆ, ZDANIE WZGLĘDNE, CHRZEŚCIJAŃSTWO WSCHODNIE, CHOROBA D'ACOSTY, SPIKER, ANDROGYNIZM, DZIEWIĘCIU, IKRZYSKO, DETEKTOR AKTYWACYJNY, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, JONOFOR, USTERZENIE RUDLICKIEGO, ŚLUB KONKORDATOWY, HUMBER, PRASADAM, WOJSKO, CHOROBA ZAKAŹNA, SYMULTANKA, PONCHO, SOLARIUM, ŻYWE SREBERKO, ATTACHAT, GRZAŁKA, POSTĘPEK, BARWA DRUGORZĘDOWA, GORĄCZKA MALTAŃSKA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, DUR POWROTNY, MOZART, STRADIVARIUS, ECCHI, MATERIAŁ SKALNY, ALGORYTM EUKLIDESA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, KOSMOLOT, SANIE, AUTSAJDER, TRACZ DŁUGODZIOBY, EKAGLIN, UDZIAŁ, BOŻODAJNIA, INTERWENCJA POSELSKA, AFERA KOPERKOWA, KAZARKA CZUBATA, MNOŻNIK, OBRAZ POZORNY, GONADOTROPINA, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, MIKOTOKSYNA, WYKRYWACZ MIN, OBOWIĄZEK WIZOWY, PINGLE, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, HETEROSPORIA, WSTĘGA MÖBIUSA, ASTATYZM, SOCZEWKA SCHODKOWA, INDUKTYWNOŚĆ, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, METALMANIA, ANALIZA CZYNNIKOWA, POŻYCZKA, PEDOGONEZA, JĘZYK FARERSKI, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, BOGATE MEDIA, ŚWIĘTA KROWA, GRYPA AZJATYCKA, POSTSCRIPT, CIŚNIENIE PETROSTATYCZNE, TORFOWISKO WISZĄCE, RAKIJA, PÓŁNOCNOLAPOŃSKI, WIRUS KRWOTOCZNEJ CHOROBY ZWIERZYNY PŁOWEJ, PUPIL, PARZYSTOŚĆ, OSOBOGODZINA, ZAMIEĆ, RYZYKO INWESTYCYJNE, KARDIOIDA, CYSTOSTOMIA, KABAŁA, KOD OGRANICZONY, SKŁAD AWIZOWANY, OLEJÓWKA, SINGEL, KAMIEŃ FILOZOFICZNY, KONSULTACJA SPOŁECZNA, KOLEGIUM KONSULTORÓW, SYMULACJONIZM, ŚWIERK CZERWONY, GREJ, ODWZOROWANIE LINIOWE, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, WIROZA, AZYMUT ASTRONOMICZNY, TEKA, KOKCYDIOZA, KURS SZTYWNY, IRRADIACJA, DALMATYKA, KATEGORIA SPOŁECZNA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, ANTYBIOZA, VALAR, KOŁPAK, SYRENA, KOŁO WERTYKALNE, SYGNAŁ, ROŚLINA SPOŻYWCZA, PIGMENT, RETORYCZNOŚĆ, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, DOLNONIEMIECKI, POLITYKA KURSOWA, KRUCJATA, ROŚLINY OSIOWE, KROKODYLE, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, POWRÓZEK NASIENNY, TEMPERA, ORMIAŃSKI, ZATOROWOŚĆ, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, DOKSOLOGIA, ROK ZWROTNIKOWY, JĘZYK KOREAŃSKI, KULOODPORNOŚĆ, BRYTYJSKI, INWERT, PRZEJRZYSTKA, ?HADŻAR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.102 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZASADNICZA ILOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO POCHŁONIĘTEGO PRZEZ ORGANIZMY ŻYWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZASADNICZA ILOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO POCHŁONIĘTEGO PRZEZ ORGANIZMY ŻYWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DAWKA PROMIENIOWANIA zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DAWKA PROMIENIOWANIA
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe (na 19 lit.).

Oprócz ZASADNICZA ILOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO POCHŁONIĘTEGO PRZEZ ORGANIZMY ŻYWE sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - ZASADNICZA ILOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO POCHŁONIĘTEGO PRZEZ ORGANIZMY ŻYWE. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

x