NIEWIELKI OBSZAR PAMIĘCI KOMPUTERA, W KTÓRYM DANE PRZECHOWYWANE SĄ PRZEZ KRÓTKI CZAS, WYKORZYSTYWANY, GDY JAKIEŚ URZĄDZENIE KOMPUTERA NIE JEST W STANIE PRZYJĄĆ CAŁEJ PULI DANYCH KIEROWANYCH DO NIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BUFOR to:

niewielki obszar pamięci komputera, w którym dane przechowywane są przez krótki czas, wykorzystywany, gdy jakieś urządzenie komputera nie jest w stanie przyjąć całej puli danych kierowanych do niego (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BUFOR

BUFOR to:

element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany (na 5 lit.)BUFOR to:

roztwór buforowy (na 5 lit.)BUFOR to:

coś, co trzeba zostawić na później, w razie potrzeby (na 5 lit.)BUFOR to:

produkt złej jakości (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEWIELKI OBSZAR PAMIĘCI KOMPUTERA, W KTÓRYM DANE PRZECHOWYWANE SĄ PRZEZ KRÓTKI CZAS, WYKORZYSTYWANY, GDY JAKIEŚ URZĄDZENIE KOMPUTERA NIE JEST W STANIE PRZYJĄĆ CAŁEJ PULI DANYCH KIEROWANYCH DO NIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.056

ŻŁÓB POLODOWCOWY, POMPA TŁOKOWA, FILTR ANTYSPAMOWY, TURBINA GAZOWA, RYNEK PRODUCENTA, ZOONOZA, POKŁAD ŁODZIOWY, LÓD, REWIZJA NADZWYCZAJNA, ANTYSZTUKA, NOWICJUSZKA, KOŃ GORĄCOKRWISTY, SPRZĘT MECHANICZNY, ALTERNARIOZA, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, CYKL WEGETACYJNY, PIEPRZ BIAŁY, ANALIZATOR, ILUZORYCZNOŚĆ, ROZTWÓR HIPERTONICZNY, WZGÓRZE, RUMUN, INDIAŃSKI, KONSTRUKTYWNOŚĆ, STYLOWOŚĆ, STATEK GŁĘBINOWY, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, MARIO BROS, DYSFAGIA, WIBROBETON, OGNISKO, KANAŁ ENERGETYCZNY, KOPACZ, BIAŁOZĄBKA DWUBARWICA, FORMA PRZESTRZENNA, SYMPATYCZNOŚĆ, PLUS UJEMNY, MACZUGA, SUSZARNIA TUNELOWA, PIÓRO, SIŁA SPOKOJU, LITERATURA WAGONOWA, SIATKA, ZAPYCHACZ, WOJWODINA, STOŻEK DEPRESYJNY, SROKOSZ, CHOROBA EKBOMA, MIGAWKA, BUFOR, GODŁO PROMOCYJNE, CYSTOSTOMIA, LOGARYTM NATURALNY, KUM, NORBERTANIA, WIEŻA, GUMA ARABSKA, SZEREG HARMONICZNY, SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE, ALGEBRA ALTERNATYWNA, MONARCHIA ELEKCYJNA, ODDZIAŁYWANIE ELEKTROSŁABE, DAR POMORZA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, GRUPA ETYLOWA, KONWIKCJA, SIŁA WYŻSZA, WYCIERACZKA, MAŁY PODATNIK, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, OBSZAR WIEJSKI, DZIURA, KAUCJA GWARANCYJNA, NEFROSTOMIA, BREST, MARA, OKRĘŻNOŚĆ, KRĄŻEK PRZESUWNY, HAMULEC CIĘGNOWY, DRUT, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, PŁYTA DETONACYJNA, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, PŁETWOJASZCZURY, BLOK, TAKTYCZNOŚĆ, POSTRACH, FENIRAMINA, ŁAPACZ, WIGURA, MIARECZKOWANIE KONDUKTOMETRYCZNE, OUTSIDER, BIAŁA NIEDZIELA, DELTA, TEATR MUZYCZNY, KARLIK KUHLA, MAŁODUSZNOŚĆ, CASTING, ROZBRATEL, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, BAŁKAŃSKOŚĆ, KURDYJSKI, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, IMPUTOWANIE, CHROPOWATOŚĆ, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, SOLAMNIA, ODRA, ŻYWE SREBRO, ZGODNOŚĆ, JODŁA SYBERYJSKA, UBYTEK, KONCERT, WALEC HIPERBOLICZNY, OBJAŚNIENIE, MEANDER, NIEDOWIARSTWO, CERKIEW ŁEMKOWSKA, MIASTOWOŚĆ, KOŃ DOMOWY, MURZYN, KONDENSACJA HYDROLITYCZNA, STAN SUROWY, ZAKŁAD KARNY, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, KOREKTA WŁASNA, MAŁOWODZIE, UKŁAD KRWIONOŚNY, GĘŚL, BORSUK, PADÓŁ, PIES PRZECIWPANCERNY, KLĄTWA, MOMENT, NADWYŻKA KONSUMENTA, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, WAGA, ŚWIT, MĘDRZEC, STRONA, BARWICA DREWNA, MIODOJAD, NEK, FARMAKOEKONOMIKA, WZORNIK, FUNKCJA ADDYTYWNA, TAJEMNICA STATYSTYCZNA, ADA, DOKŁADNOŚĆ, RZEŹ, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, DOM AKADEMICKI, NIESPEŁNIALNOŚĆ, MURMAŃSK, ODDYCHANIE, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, SŁUP, OSCHŁOŚĆ, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, WYRÓB, MONOGENEZA, ZEGAR MOLEKULARNY, BURZA PIASKOWA, BYLICA CYTWAROWA, FUTBOL AMERYKAŃSKI, ZOOLOGIK, POMPADOUR, TARPAN, MYŚLENIE MAGICZNE, KOWALENCYJNOŚĆ, BAJCA, FILOLOGIA, SAD, TAUTOLOGIA, ZAPISYWACZ, PIEC WANNOWY, KOMÓRKA SELENOWA, STAN WOJENNY, RAFINER, POSTLUDIUM, PASIAK, CZASZA LODOWA, MANIPULATOR KULKOWY, WYMIENIACZ, STRZEMIĘ, NIEAKTYWNOŚĆ, ŻELAZIAN POTASU, PLEŚNIAWKA, DOŻYWOCIE, OKRES WEGETACYJNY, WSTRZYMANIE, HULAJDUSZA, TRANSAKCJA SPOT, PRZEZROCZYSTOŚĆ, CYGAŃSKIE DZIECKO, KAJMAK, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, PUSTY DŹWIĘK, JĄDRO, TUNBERGIA MYSORSKA, OBCHÓD, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, TAHITI, POSTĘP GEOMETRYCZNY, GADATLIWOŚĆ, CHRUPKOŚĆ, PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY, NEUTRALNOŚĆ, FELICIA, POŁOŻENIE, SIOGUN, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, PŁYTA PILŚNIOWA, SZYPUŁKA, MODULARNOŚĆ, TAMILSKI, HALOGENEK ALKILOWY, STYLISTA, TELEMARK, TRYB WSADOWY, GŁOWNIA KUKURYDZY, PEPLOS, POLARYZATOR, KANIUK SUNDAJSKI, ODCINEK, BOGATY, RELING, KLON, WIZA, WRAK, TAŚMA PRODUKCYJNA, PEŁNIA, SUPERNOWA TYPU IB, SILNIK OBCOWZBUDNY, OWEROL, HETEROATOM, WINDAWA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, UJMA, EINSTEIN, AKTYWNOŚĆ, ANALFABETKA, ZIMOWISKO, AUTOKRATYCZNOŚĆ, KNAJPA, OBIEKT LINIOWY, MOZA, BASTION, GOTÓWKOMAT, RDZEŃ, PŁASKOSZ, SUBSKRYPCJA, SILMARIL, PLANIMETRIA, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, REGENERACJA, JASNOŚĆ, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, DWUPŁCIOWOŚĆ, WIDOKI, OPERA, NIECIERPLIWOŚĆ, ORGAN PROMULGACYJNY, WNIEBOWSTĄPIENIE, WYPADEK PRZY PRACY, TABLOID, CZAS PLANCKA, FIGURA MYŚLI, BAKTERIE METANOGENNE, TRYBUT, BURDON, SZKIC, BADANIE PODMIOTOWE, AJDUKIEWICZ, LUKRECJA, BEZBOLESNOŚĆ, PUNKT KARNY, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, BUG, OSŁONOWOŚĆ, WYRAFINOWANOŚĆ, MECHANIKA STATYSTYCZNA, PANIKA BANKOWA, ENERGIA DYSOCJACJI, SUBSYSTENCJA, WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY, TUZ, KAPANINA, TELETURNIEJ, VOTUM SEPARATUM, PROMIEŃ, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, KOPROSTANOL, ZESPÓŁ POREWASKULARYZACYJNY, PRZEPUKLINA RICHTERA, PENDŻABSKI, ŁOKIEĆ TENISISTY, SZABAS, ?ZBIÓR PUSTY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.056 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEWIELKI OBSZAR PAMIĘCI KOMPUTERA, W KTÓRYM DANE PRZECHOWYWANE SĄ PRZEZ KRÓTKI CZAS, WYKORZYSTYWANY, GDY JAKIEŚ URZĄDZENIE KOMPUTERA NIE JEST W STANIE PRZYJĄĆ CAŁEJ PULI DANYCH KIEROWANYCH DO NIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEWIELKI OBSZAR PAMIĘCI KOMPUTERA, W KTÓRYM DANE PRZECHOWYWANE SĄ PRZEZ KRÓTKI CZAS, WYKORZYSTYWANY, GDY JAKIEŚ URZĄDZENIE KOMPUTERA NIE JEST W STANIE PRZYJĄĆ CAŁEJ PULI DANYCH KIEROWANYCH DO NIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BUFOR niewielki obszar pamięci komputera, w którym dane przechowywane są przez krótki czas, wykorzystywany, gdy jakieś urządzenie komputera nie jest w stanie przyjąć całej puli danych kierowanych do niego (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BUFOR
niewielki obszar pamięci komputera, w którym dane przechowywane są przez krótki czas, wykorzystywany, gdy jakieś urządzenie komputera nie jest w stanie przyjąć całej puli danych kierowanych do niego (na 5 lit.).

Oprócz NIEWIELKI OBSZAR PAMIĘCI KOMPUTERA, W KTÓRYM DANE PRZECHOWYWANE SĄ PRZEZ KRÓTKI CZAS, WYKORZYSTYWANY, GDY JAKIEŚ URZĄDZENIE KOMPUTERA NIE JEST W STANIE PRZYJĄĆ CAŁEJ PULI DANYCH KIEROWANYCH DO NIEGO sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - NIEWIELKI OBSZAR PAMIĘCI KOMPUTERA, W KTÓRYM DANE PRZECHOWYWANE SĄ PRZEZ KRÓTKI CZAS, WYKORZYSTYWANY, GDY JAKIEŚ URZĄDZENIE KOMPUTERA NIE JEST W STANIE PRZYJĄĆ CAŁEJ PULI DANYCH KIEROWANYCH DO NIEGO. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast