RODZAJ BICZA, STOSOWANEGO PRZEZ STAROŻYTNYCH RZYMIAN PODCZAS KARY CHŁOSTY - OPATRZONY RĘKOJEŚCIĄ (ZAZWYCZAJ DREWNIANĄ), SKŁADAŁ SIĘ Z TRZECH DOŚĆ DŁUGICH RZEMIENI, ZAKOŃCZONYCH METALOWYMI HACZYKAMI, KTÓRE PRZY KAŻDYM UDERZENIU WYRYWAŁY CZĄSTKI CIAŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FLAGRUM to:

rodzaj bicza, stosowanego przez starożytnych Rzymian podczas kary chłosty - opatrzony rękojeścią (zazwyczaj drewnianą), składał się z trzech dość długich rzemieni, zakończonych metalowymi haczykami, które przy każdym uderzeniu wyrywały cząstki ciała (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ BICZA, STOSOWANEGO PRZEZ STAROŻYTNYCH RZYMIAN PODCZAS KARY CHŁOSTY - OPATRZONY RĘKOJEŚCIĄ (ZAZWYCZAJ DREWNIANĄ), SKŁADAŁ SIĘ Z TRZECH DOŚĆ DŁUGICH RZEMIENI, ZAKOŃCZONYCH METALOWYMI HACZYKAMI, KTÓRE PRZY KAŻDYM UDERZENIU WYRYWAŁY CZĄSTKI CIAŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.207

SKLEP MONOPOLOWY, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, KOLIZJA, SSAKI, HIPSOMETRIA, COROCZNOŚĆ, JULA, KWIAT MOTYLKOWATY, ENERGETYKA JĄDROWA, LIST PRZEWOZOWY, FAWORYT, NEUTRALIZM, KLASER, KOMPUTEROWIEC, ARCHEOLOGIA PODWODNA, KRATKA VICHY, FLAŻOLET, ZDERZACZ, OLEJEK ETERYCZNY, TĘTNICA NERKOWA, GOLF, START, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, ELEKTROMEDYCYNA, SAMIEC, ARALAZHDARCHO, KOMIN, SZEPT, GAŁĘZATKA KULISTA, AMPLA, PRAWA RĘKA, LINIA, OWEROL, REGENERACJA, JENIEC, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, GRAAL, PAJĄK, OMOMIŁEK, OKREŚLENIE, GALEN, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, ZBIEŻNOŚĆ, RECESJA LODOWCA, FIZYKA PLAZMY, BEZSZPARKOWCE, NOSOROŻEC, ZĘBY NOWORODKOWE, SZAMPION, BANDOLET, TERMOLOKACJA, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, REDYKOŁKA, KAPITUŁA METROPOLITALNA, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, ZNACZNIK, ADDYCJA, UNIK, ARANŻACJA, DOMINACJA PEŁNA, CHŁODEK, BAJRONISTA, HIPOPOTAM, LISTOPAD '89, SEKWOJA OLBRZYMIA, GASKONADA, PRAWO HOOKE’A, MOBILIZACJA UCISKOWA, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, SZCZUDLARZ, PIEPRZ BIAŁY, BIAŁA DAMA, PRZELEW, WYRZEKANIE, METAMORFIZM WSTECZNY, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, TAGER, WYBORY, MLON, ROŻEK BASETOWY, GŁÓWKA ARTYKUŁU, GRZEBIEŃ, PLEŚNIAK, BIAŁACZKA KOTÓW, HOBBYSTA, PRAWO WAGNERA, KÓŁKORODEK, SARADELA, ASYSTENCJA, SSANIE, NOTKA, ZATRUCIE SIĘ, WZROST ZUBAŻAJĄCY, FASCIOLOPSIOZA, CARIOCA, GNIAZDO, PEWTER, GRUPA ALGEBRAICZNA, NASZYWANIE, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, GRENADIER PANCERNY, WIELKI WYBUCH, WIESZCZBIARNIA, ZŁOŻE GRUNTOWE, KNIAZIENIE, POCZUCIE WINY, BROŃ, PRZECIWSTOK, PASTA DO ZĘBÓW, LINORYT, PRZEKSZTAŁCENIE ANTYLINIOWE, BŁONA LOTNA, RZECZY OSTATNIE, RODZINA PEŁNA, DOLA, BAZA ORBITALNA, INSTRUMENT, DZBANECZEK, KRZYŻYK, KARNACJA, ŚLIMACZEK, SCHWANNOMA, SPORT ZIMOWY, ESTETYKA, DYSZA WYLOTOWA, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, KARMAN, ROZŁUPKA, POMROK, BRZYDAL, ANDREE, BARWY NARODOWE, CHAŁUPNIK, FAVELA, INŻYNIER DUSZY, BUDKA SUFLERA, KONSTYTUCJA, PŁYN SUROWICZY, JEMIOŁA, BOJKOWSZCZYZNA, KABAŁA, DELTA, PSZCZOŁA INDYJSKA, LITOSFERA OCEANICZNA, OJCZYZNA, PISCHINGER, LEZIWO, CHIRONOMIA, POTPOURRI, DRAKOPELTA, TONUS MIĘŚNIOWY, WIĘŹNIARKA, BETAKSOLOL, FENICKI, FILOLOGIA, WIELKOŚĆ, MANDAT IMPERATYWNY, DONŻON, GRABKI, KUKURYDZA, BIAŁOŚLIWIE, TRAJEKTORIA, GENERAŁ, KUREK, PIECZONA ALASKA, KOMORA DEKOMPRESYJNA, WAPIENNIK, CZESANKA, FIBROMIALGIA, KAPALIN, KWIATEK, PIÓROLOTEK, PARAPETÓWKA, PAKOWACZ, DROŻDŻE, FIŃSKI, GIPSORYT, KOŁACZ, CZARNY MAKAK CZUBATY, BIURO PARLAMENTARNE, BARBET, JĘCZMIEŃ OZIMY, KORA, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, ĆWIKŁA, RÓG, PUDŁO, KROMKA, STANZA, ŻAKINADA, SIEDZIBA, KULTURA TRZCINIECKA, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, GŁOWA, PĄK, PISMO OKÓLNE, MENISK, SZYKSYNGIA, INDYWIDUALIZM, PAJERO, ZYDWESTKA, CHOROBA BOSTOŃSKA, PÓŁHAK, MIKOLOGIA, OSTROKÓŁ, NIESPORCZAK, ANTENA ŚRUBOWA, OUTSIDER, KASJER, KOPALINA SKALNA, HISPANO, FRYGIJKA, PIJAWKA, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, CHRZEST, GONGORYSTA, PROSCIUTTO, INTONACJA, SIEĆ, KRYPTOWOLANS, JAPOŃSKI, DWUGŁOS, SZUFLA, COOL JAZZ, WYŻERACZ, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, OSTRUŻYNA, MUTUŁY, PIWO, JASKINIOWIEC, WYWIAD SKARBOWY, PELHAM, LOTNICTWO POKŁADOWE, BŁONA PŁYWNA, ZEGAR ATOMOWY, ATASZAT, ŚLEPY TOR, ARBALET, GRZBIET ŚRÓDOCEANICZNY, BŁONA MIĘŚNIOWA, CIECIORKA, STROLLER, PALEOPTERYKS, MAJĄTEK, NASIADÓWKA, WĘŻOWNIK, MIESZANKA, ZAWILEC, PRZEWÓD FAZOWY, ALTER EGO, SOLANKA, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, OBCIĄŻENIE STATYCZNE, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, SKALENOEDR, ALBAŃSKI, ODRĘTWIENIE, MOC WYTWÓRCZA, MLEKO W PROSZKU, RELIGIA, SILNIK, KOŁO MAŁE, WYCHOWANIE POZASZKOLNE, ALT, WSTYD, ZŁOŻENIE UKŁONU, GARNCZEK, PAŁĄK, STEROWIEC SZKIELETOWY, GNIAZDO SIEROCE, KORONKA KLOCKOWA, ZIZANIA, PULPET, ANILANA, ODMIERZACZ, KARTA, AGREGAT POMPOWY, LUSTRO TEKTONICZNE, TRÓJSKOK, ZŁAZ, MASZYNKA, STEROL ROŚLINNY, TUNEZYJSKI, MATERIAŁ MORENOWY, LIBRA, NADZORCA SĄDOWY, DWA OGNIE, ANTENA TUBOWA, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, NIEPYLAK, CHORAŁ LUTERAŃSKI, LALKA, WĘZEŁ, DJ, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, GLORIETKA, GRYMAŚNICA, POLIMODALNOŚĆ, OBEDIENCJA, ?BALANSJER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.207 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ BICZA, STOSOWANEGO PRZEZ STAROŻYTNYCH RZYMIAN PODCZAS KARY CHŁOSTY - OPATRZONY RĘKOJEŚCIĄ (ZAZWYCZAJ DREWNIANĄ), SKŁADAŁ SIĘ Z TRZECH DOŚĆ DŁUGICH RZEMIENI, ZAKOŃCZONYCH METALOWYMI HACZYKAMI, KTÓRE PRZY KAŻDYM UDERZENIU WYRYWAŁY CZĄSTKI CIAŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ BICZA, STOSOWANEGO PRZEZ STAROŻYTNYCH RZYMIAN PODCZAS KARY CHŁOSTY - OPATRZONY RĘKOJEŚCIĄ (ZAZWYCZAJ DREWNIANĄ), SKŁADAŁ SIĘ Z TRZECH DOŚĆ DŁUGICH RZEMIENI, ZAKOŃCZONYCH METALOWYMI HACZYKAMI, KTÓRE PRZY KAŻDYM UDERZENIU WYRYWAŁY CZĄSTKI CIAŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FLAGRUM rodzaj bicza, stosowanego przez starożytnych Rzymian podczas kary chłosty - opatrzony rękojeścią (zazwyczaj drewnianą), składał się z trzech dość długich rzemieni, zakończonych metalowymi haczykami, które przy każdym uderzeniu wyrywały cząstki ciała (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FLAGRUM
rodzaj bicza, stosowanego przez starożytnych Rzymian podczas kary chłosty - opatrzony rękojeścią (zazwyczaj drewnianą), składał się z trzech dość długich rzemieni, zakończonych metalowymi haczykami, które przy każdym uderzeniu wyrywały cząstki ciała (na 7 lit.).

Oprócz RODZAJ BICZA, STOSOWANEGO PRZEZ STAROŻYTNYCH RZYMIAN PODCZAS KARY CHŁOSTY - OPATRZONY RĘKOJEŚCIĄ (ZAZWYCZAJ DREWNIANĄ), SKŁADAŁ SIĘ Z TRZECH DOŚĆ DŁUGICH RZEMIENI, ZAKOŃCZONYCH METALOWYMI HACZYKAMI, KTÓRE PRZY KAŻDYM UDERZENIU WYRYWAŁY CZĄSTKI CIAŁA sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - RODZAJ BICZA, STOSOWANEGO PRZEZ STAROŻYTNYCH RZYMIAN PODCZAS KARY CHŁOSTY - OPATRZONY RĘKOJEŚCIĄ (ZAZWYCZAJ DREWNIANĄ), SKŁADAŁ SIĘ Z TRZECH DOŚĆ DŁUGICH RZEMIENI, ZAKOŃCZONYCH METALOWYMI HACZYKAMI, KTÓRE PRZY KAŻDYM UDERZENIU WYRYWAŁY CZĄSTKI CIAŁA. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x