PRĘDKOŚĆ POCZĄTKOWA, JAKĄ TRZEBA NADAĆ DOWOLNEMU CIAŁU, BY, DZIĘKI ENERGII KINETYCZNEJ, POKONAŁO ONO GRAWITACJĘ WYBRANEGO CIAŁA NIEBIESKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRĘDKOŚĆ KOSMICZNA to:

prędkość początkowa, jaką trzeba nadać dowolnemu ciału, by, dzięki energii kinetycznej, pokonało ono grawitację wybranego ciała niebieskiego (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRĘDKOŚĆ POCZĄTKOWA, JAKĄ TRZEBA NADAĆ DOWOLNEMU CIAŁU, BY, DZIĘKI ENERGII KINETYCZNEJ, POKONAŁO ONO GRAWITACJĘ WYBRANEGO CIAŁA NIEBIESKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.685

PRZEKĄTNA, PIEKŁO, KOMUNIKACYJNOŚĆ, PIĘĆDZIESIĄTKA, MIĘSIEŃ RZĘSKOWY, GRUBOŚĆ, NOGA, KRÓLEWICZĄTKO, SZCZECIOSZCZĘKIE, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, WEGA, SOLARIUM, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, SPOWALNIACZ, PALUSZEK, WYDRZYK, ŁUSKA, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, WIDEOROZMOWA, KANGNAZAUR, ZACHŁYST, PUŁAP DYNAMICZNY, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, WYSOKOŚCIOMIERZ, KOMPRESJA IMPULSÓW, ROKPOL, KORZONEK, WĄS CZUCIOWY, PRZESTRZEŃ LINIOWA, REFLEKS, PARA, EMISJA WTÓRNA, GŁADZIZNA, KAJDANY SKEFFINGTONA, SKRZYPŁOCZE, ZAĆMA POCZĄTKOWA, KUPER, NACIĄG, METAL, CEWNIK, INSTAGRAMERKA, RUCH PRZYŚPIESZONY, PAMIĘĆ BUFOROWA, FIX, ZASOBY, APOGEUM, AMORFIZM, ATMOSFERA, ENERGIA ŚWIETLNA, STREFA ZGNIOTU, MYMURAPELTA, RANA WYLOTOWA, WŁOS CZUCIOWY, SŁONOROŚL, ZASADA MACHA, RZUT, SYLWETA, REGUŁA ALLENA, OFIARODAWCZYNI, ŻEL, SPRAWDZIAN, NADWYŻKA KONSUMENTA, TEMPERATURA KELVINA, PUNKT ROSY, PAWPAWZAUR, DRYBLING, BD, ENERGIA GEOTERMALNA, OSKÓREK, KOŁOWRÓT, WARTKOŚĆ, CIOS, LEISZMANIOZA TRZEWNA, HRABINA, ANATOMIA, PIÓRO, LUSTERKO, ŚWIĄD PŁYWAKÓW, OSTROGONY, ŚWIAT, WEGA, WIROSZYBOWIEC, MAYER, FLUIDYZACJA, PŁASZCZKOKSZTAŁTNE, MIKROPACHYCEFALOZAUR, ŁEBEK, TYLOCEFAL, STAN PODGORĄCZKOWY, ELEKTROINSTALACJA, NABIEGUNNIK, PLANCK, REGENERACJA, MISIO, ENERGETYKA WODNA, WCIĄGACZ, ENERGETYKA ODNAWIALNA, STOPKA, TEZA, MŁOT, KARTKA, HACZYK, KUPEREK, BARYCENTRUM, ZŁÓG WAPNIOWY, KSIĄŻĄTKO, SZEROKOŚĆ EKLIPTYCZNA, RELIKWIA, CENA, STRONNOŚĆ, PRZECIWSTAWIENIE, PRZECZULICA, JĘZYK, DEZODORANT, BOMBA, GENERATOR, ANGORKA, GRUPA GALOIS, DEKLINACJA, STORMBERGIA, HANSUEZJA, PROTEZA, WIROPŁAT, NALOT DYWANOWY, MOC CIEPLNA, JASNOŚĆ, KOKON, BŁĘKIT, PRZEDSZKOLE, PŁEĆ, MIECZ, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, SKWAPLIWOŚĆ, DRENAŻ, ALETOPELTA, SIŁOWNIA, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, BLIŹNIĘTA ZROŚNIĘTE, ROZMAMŁANIE, NIEDOJDA, MOC ELEKTRYCZNA, SZYJA, MASA BEZWŁADNA, SIAD TURECKI, MAKIAWELISTA, SYNSEPAL, FIZYKA WIELKICH ENERGII, CUDOWNY OWOC, DUPECZKA, PRYSZNIC, EMISJA, ASYSTA GRAWITACYJNA, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, KROCZE, HRABIA, ESKIMOSEK, KALORIA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, ZAKRZTUSZENIE, CNOTLIWOŚĆ, BISSEKTIPELTA, PRZEWROTKA, KRĄGLIK, PRZEKOPNICA WIOSENNA, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, OBRAZ, JEŹDZIEC APOKALIPSY, FILM 3D, OGNIWO SŁONECZNE, TEKSASET, ANTROPOLOGIZM, ERATOSTENES, MIŚ, PERYGEUM, ZABURZENIE BARWNIKOWE SKÓRY, ŻUBR NIZINNY, ANTYFERROMAGNETYZM, ŁADOWARKA, WARP, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, ŻYŁA GŁÓWNA GÓRNA, UKŁAD ODNIESIENIA, DŻUL, HISTOLOGIA, ORTEZA, WIEWIÓRKA LATAJĄCA, JURYSDYKCJA FAKULTATYWNA, ATLASKOPKOZAUR, ATLAZAUR, WIBRACJA, GARSTKA, ATOMISTA, WĄŻ, KWANTAZAUR, WUEF, MIMEZJA, TŁOK SILNIKA, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, OPÓR, DEPILATOR, PRZEWODZIK, PRĘDKOŚĆ WZGLĘDNA, STRUNOWCE, MASA SPOCZYNKOWA, SKOLEKS, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, DAWCA ORGANÓW, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, APARAT KIPPA, KRYL ANTARKTYCZNY, ZASIĄG, PŁEĆ, ZAKŁADKA, PODCIŚNIENIE, KOTWICZNIKOWCE, PERYGEUM, CHIRURGIA ESTETYCZNA, ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA, APOSELENIUM, THOMSON, KRÓLEWICZĄTKO, PERYSELENIUM, POŚRÓDKI, CHWOST, WIECZOREK POETYCKI, LUZYTANOZAUR, PRODUKCJA PIERWOTNA, MÓŻDŻEK, ZAUROPLIT, KLĘK PROSTY, INDYWIDUALNOŚĆ, PRĘDKOŚĆ KĄTOWA, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, MOMENT PĘDU, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, BEARS, ODDYCHANIE, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, SKLEROMETR, LIKORIN, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, PRZEWRÓT, SAFANDUŁA, PEBA, KRATER, KLISZA, KLUCZ, TEMPERATURA BARWOWA, PISZCZAŁKA WARGOWA, PRZEDPIERSIE, DYFUZOR, CYJAN, ZIARNIAK, PAS RADIACYJNY, PARÓWKA, DIAPSYDY, TROP, ANATOMIA, GLOBUS, PRZYŚPIESZENIE, WĘZEŁ, JĄDRO, BEZINWAZYJNOŚĆ, NIEGRZECZNOŚĆ, DONATELLO, TORFOWISKO WISZĄCE, RANA, FIGURKA, GENERACJA ROZPROSZONA, ENDOSKOPIA, OPERACJA PLASTYCZNA, ZŁO KONIECZNE, TERMOMODERNIZACJA, PRZEPROST, METAMER, TRĄBKA POCZTOWA, BIEG, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, TALENKAUEN, MASZYNA INFORMACYJNA, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, OŁÓW, KOLEKTOR SŁONECZNY, TYŁ, NONAJRON, CWIKIER, LAKONIZM, KOSMOS, STAŁA HUBBLE'A, OSPA WIETRZNA, METODA TERMICZNA, GRZECZNOŚĆ, KAMELEON, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, KALEJDOSKOP, ASAM, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, SKRYTOSKRZELNE, ?ZAĆMA PRZEJRZAŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.685 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRĘDKOŚĆ POCZĄTKOWA, JAKĄ TRZEBA NADAĆ DOWOLNEMU CIAŁU, BY, DZIĘKI ENERGII KINETYCZNEJ, POKONAŁO ONO GRAWITACJĘ WYBRANEGO CIAŁA NIEBIESKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRĘDKOŚĆ POCZĄTKOWA, JAKĄ TRZEBA NADAĆ DOWOLNEMU CIAŁU, BY, DZIĘKI ENERGII KINETYCZNEJ, POKONAŁO ONO GRAWITACJĘ WYBRANEGO CIAŁA NIEBIESKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRĘDKOŚĆ KOSMICZNA prędkość początkowa, jaką trzeba nadać dowolnemu ciału, by, dzięki energii kinetycznej, pokonało ono grawitację wybranego ciała niebieskiego (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRĘDKOŚĆ KOSMICZNA
prędkość początkowa, jaką trzeba nadać dowolnemu ciału, by, dzięki energii kinetycznej, pokonało ono grawitację wybranego ciała niebieskiego (na 17 lit.).

Oprócz PRĘDKOŚĆ POCZĄTKOWA, JAKĄ TRZEBA NADAĆ DOWOLNEMU CIAŁU, BY, DZIĘKI ENERGII KINETYCZNEJ, POKONAŁO ONO GRAWITACJĘ WYBRANEGO CIAŁA NIEBIESKIEGO sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - PRĘDKOŚĆ POCZĄTKOWA, JAKĄ TRZEBA NADAĆ DOWOLNEMU CIAŁU, BY, DZIĘKI ENERGII KINETYCZNEJ, POKONAŁO ONO GRAWITACJĘ WYBRANEGO CIAŁA NIEBIESKIEGO. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x