PLASTYCZNY MATERIAŁ WYBUCHOWY; KRUSZĄCY MATERIAŁ WYBUCHOWY O PLASTYCZNEJ KONSYSTENCJI, DZIĘKI KTÓREJ MOŻE BYĆ FORMOWANY W ŁADUNKI O DOWOLNYM KSZTAŁCIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLASTIK to:

plastyczny materiał wybuchowy; kruszący materiał wybuchowy o plastycznej konsystencji, dzięki której może być formowany w ładunki o dowolnym kształcie (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PLASTIK

PLASTIK to:

potoczna nazwa tworzywa sztucznego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PLASTYCZNY MATERIAŁ WYBUCHOWY; KRUSZĄCY MATERIAŁ WYBUCHOWY O PLASTYCZNEJ KONSYSTENCJI, DZIĘKI KTÓREJ MOŻE BYĆ FORMOWANY W ŁADUNKI O DOWOLNYM KSZTAŁCIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.648

BRYNDZA, NAUSZNIK, SPODEK, PARTER, SKALA KELVINA, TARAS WIDOKOWY, GAŚNICA HALONOWA, WULKAN EKSPLOZYWNY, MISIAK, IRONIA ROMANTYCZNA, BRAHE, KARABIN PLAZMOWY, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, ANTENA RAMOWA, PAŹ, ZBIOREK, HIPERGOL, SPÓŁKA POWIĄZANA, KORA, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, DEKLINACJA MIESZANA, CUKRZYCA BRĄZOWA, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, OBRĄCZKA, NOWINKARSTWO, KAPLICA, BAR, PODEJRZANA, KONSERWATORNIA, HEKSOGEN, ADVOCATUS DIABOLI, KIESZEŃ PATOLOGICZNA, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, SAMOGŁOSKA PRZEDNIA, BRODACZ MONACHIJSKI, EDYCJA, NON-IRON, KOKARDKA, TAPIR GÓRSKI, WITALIZM, TARGI, SZPACHLA, HEMOCHROMATOZA WRODZONA, EWANGELIA, REMISIK, CIOTCZYSKO, ZMIERZCH CYWILNY, PACYFIKAŁ, SPÓŁGŁOSKA DŹWIĘCZNA, KOMAT, NOŚNIA, PSZCZOŁA SKALISTA, ZGRZEBŁO, CICHODAJKA, SAJETA, BAJKA, ŚCIEG GAŁĄZKOWY, LORDOSTWO, PIERWSZA KOMUNIA, MUNSZTUK, PRZEDSZKOLE, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, SPÓŁGŁOSKA PÓŁOTWARTA, LITRÓWKA, STWARDNIENIE ROZSIANE, LAMPA DÖBEREINERA, KĘDZIERZAWKA, GWIAZDA, FRAZA CZASOWNIKOWA, KOMISJA, TYTOŃ, NADSCENIE, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, AMPUŁA, RZEKOTKA KRZYŻOWA, OPONA BEZDĘTKOWA, GROMADA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, SPIRALA, STOPIEŃ CELSJUSZA, AMALAKA, OLDENBURG, JAZDA, POWIEŚĆ Z KLUCZEM, MIŚ, PUSTAK, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, CENA MINIMALNA, ANALITYKA BIZNESOWA, AZT, ZASTAW REJESTROWY, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, WYCISKANIE, JABŁKO KRÓLEWSKIE, NASKALNIK, GRZECH, BOASZKOWATE, TERMODYNAMIKA STATYSTYCZNA, TAPIR WEŁNISTY, POKAZ, KAWA ZBOŻOWA, SZPONA, CHOROBA OGUCHIEGO, HAFT GAŁĄZKOWY, WYCZARTEROWANIE, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, TUNEL, RZEŹBA GLACJALNA, WAHACZ, DRABINKA LINOWA, GWIAZDA BETLEJEMSKA, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, WULKAN BŁOTNY, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, KYNOTERAPIA, BLEŻNIA, WODA POZAKLASOWA, PATROLOWIEC, LAKIER, SCUTUM, KONKURENCJA, MACIERZ RZECZYWISTA, KALATOS, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, SZKARADA, CHOROBA PSYCHOSOMATYCZNA, TAMARYND, DEIKSA, YORKSHIRE PUDDING, DWA OGNIE, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, STOPA LĄDOLODU, SZACHY SZYBKIE, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, LIŚCIAK, BOMBA EKOLOGICZNA, LUSTERKO, STYCZNA, KOŁECZEK, SERCÓWKA, PRINCESSA, REWOLWING, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, BROŃ DRZEWCOWA, LINIA KREDYTOWA, FUNKCJA OGRANICZONA, AMEBA, KLINIKA ODWYKOWA, TAMTAM, KWARCÓWKA, WYŻYNKA, LAMPA BENZYNOWA, STRUKTURA MACIERZOWA, DOM KATECHETYCZNY, KOPARKA POPRZECZNA, MONOCUKIER, CHAMEFIT, BABIA DUPA, BOMBER, SAMOAKTUALIZACJA, PARZENICA, SZKOŁA PONADPODSTAWOWA, TERRINA, HYDROŻEL, MOTOR, KOŁO, ORDYNACJA WIĘKSZOŚCIOWA, POMOC SPOŁECZNA, CAKE-WALK, LAMPKA MAŚLANA, CHOROBA PFEIFERA-CHRISTIANA-WEBERA, PALIWO JĄDROWE, FIRMA, HORMON STEROIDOWY, APARAT STEREOSKOPOWY, NÓW, ALPAKA, ŁUK TRIUMFALNY, CIERNIOGŁOWY, FASKA, GUMA BALONOWA, PSZCZOŁA HIMALAJSKA, REKULTYWACJA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, SZARPANKA, SZYSZKOJAGODA, TOLERASTIA, PĘTLA, ŚWIAT DYSKU, PENDENTYW, KARAFKA, BAJECZKA, TAŚMA MAGNETYCZNA, MŁOT, REFLEKTOR NEUTRONÓW, SYMULACJONIZM, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, WŚCIK DUPY, TRIAL ROWEROWY, KARD, STÓŁ, MIKROSOCZEWKA, KONFIRMACJA, KURZA PAMIĘĆ, USIŁOWANIE, EKOLOGIA MOLEKULARNA, FREMENI, ALIGATOROWATE, BRAMA TRIUMFALNA, NOWIK, HALLOWEEN, LEJEK, MASZYNA TŁOKOWA, BŁONICA GARDŁA, GOŁOGŁOWY, GALISYJSKI, KALORMEN, INTERMEZZO, GWAJAK, RAMKA ODCZYTU, WYBIJAK, TYCZKA, FALAKA, DONARYT, KUBIZM ORFICZNY, METANIT, GWIAZDA, LAMPA SODOWA, KULA, TRZY KARTY, STREFA PRZYGRANICZNA, PRZESTRZEŃ ZUPEŁNA, TWORZYWO SZTUCZNE, CIASTO, KONKURS, BEZUCZUCIOWOŚĆ, STORCZYKARNIA, TENIS STOŁOWY, ŚMIESZKA, MACIERZ RZADKA, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, CYTOMEGALIA, PAMPA, DIABEŁ, JUDAIZM, KRĘG POŁOWICZY, ANODA, KLASA ŚREDNIA, FILAR, KARUZEL, ŻUBR NIZINNY, MAŁPY CZŁEKOKSZTAŁTNE, MATERIA, KARBIDKA, WCINKA, FORMA PRENEKSOWA, PYŁ WULKANICZNY, WEKIERA, GEOIDA, SERŻA, BATERIA AAA, ROGALIK, ASFALTOGUMA, SOMA, SRAKA, PIRYDOKSAL, DRZEWCÓWKA, ROZMÓWNICA, IZBA DEPUTOWANYCH, BOMBA WULKANICZNA, RĘCZNIK PLAŻOWY, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, PŁASZKA, BAWÓŁ MINDORSKI, NIMFAJON, PODUSZKOWIEC, OSAD FLUWIOGLACJALNY, ABSURD NAZWOWY, BINGO PIENIĘŻNE, SILNIK INDUKCYJNY, PIRUETKA, WAPIENNIK, HALOFIT, ŻYŁKA, BIODYNAMIKA, BEZAN MASZT, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, ŚLIZG, POWIEŚĆ GOTYCKA, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, GRAAL, STIUK, EKSPANSYWNOŚĆ, SALA CHORYCH, KEFIR, ?PADACZKA AUDIOGENNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.648 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PLASTYCZNY MATERIAŁ WYBUCHOWY; KRUSZĄCY MATERIAŁ WYBUCHOWY O PLASTYCZNEJ KONSYSTENCJI, DZIĘKI KTÓREJ MOŻE BYĆ FORMOWANY W ŁADUNKI O DOWOLNYM KSZTAŁCIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PLASTYCZNY MATERIAŁ WYBUCHOWY; KRUSZĄCY MATERIAŁ WYBUCHOWY O PLASTYCZNEJ KONSYSTENCJI, DZIĘKI KTÓREJ MOŻE BYĆ FORMOWANY W ŁADUNKI O DOWOLNYM KSZTAŁCIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLASTIK plastyczny materiał wybuchowy; kruszący materiał wybuchowy o plastycznej konsystencji, dzięki której może być formowany w ładunki o dowolnym kształcie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLASTIK
plastyczny materiał wybuchowy; kruszący materiał wybuchowy o plastycznej konsystencji, dzięki której może być formowany w ładunki o dowolnym kształcie (na 7 lit.).

Oprócz PLASTYCZNY MATERIAŁ WYBUCHOWY; KRUSZĄCY MATERIAŁ WYBUCHOWY O PLASTYCZNEJ KONSYSTENCJI, DZIĘKI KTÓREJ MOŻE BYĆ FORMOWANY W ŁADUNKI O DOWOLNYM KSZTAŁCIE sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - PLASTYCZNY MATERIAŁ WYBUCHOWY; KRUSZĄCY MATERIAŁ WYBUCHOWY O PLASTYCZNEJ KONSYSTENCJI, DZIĘKI KTÓREJ MOŻE BYĆ FORMOWANY W ŁADUNKI O DOWOLNYM KSZTAŁCIE. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x