FORMA UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI, ZAGŁĘBIENIE TERENU W KSZTAŁCIE LEJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WERTEB to:

forma ukształtowania powierzchni, zagłębienie terenu w kształcie leja (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI, ZAGŁĘBIENIE TERENU W KSZTAŁCIE LEJA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.036

BARBARYZM, ŻORŻETA, IRYS, STOŻEK USYPISKOWY, PODCASTING, MAGNES, KRAJANKA, ELODEID, ZAMIEĆ, OKRES AMAZOŃSKI, CYKL REALIZACYJNY, JABŁCZAN, NUMERYCZNY MODEL TERENU, SIEĆ STAWNA, OBRĄCZKA, NARRACJA HISTORYCZNA, PAWĘŻ, ZARYSOWANIE, RDZEŃ WIERTNICZY, MIESZKANIE KOMUNALNE, ORBITA, GALAKTYKA, MILA KWADRATOWA, ZYDWESTKA, KORYTKÓWKA, NAROŚL, PLETYZMOGRAF, ZRĄB ZUPEŁNY, BUŁA, PRZEWÓD, PIERŚCIEŃ, DESZCZOCHRON, LIST, NERKA, ICHTIOSTEGA, PATRONAT, GRAF PLANARNY, GRUNT, ZNAK TOWAROWY, ŚLIMACZNICA, MŁYNEK MODLITEWNY, ASTRONOMIA, FRESCO, BARN, LEGENDA, DRAPAK, HOMEOPATIA, SIEWNIK RZUTOWY, OŚLIZŁOŚĆ, PĘCHERZ, WALEC, SZUMOWINA, WYRWA, CEDZAK, WIADRO, KRYSZTAŁ LODU, TRIANGEL, SKLEPIENIE KOLEBKOWE, PREZBITERIUM, KSZTAŁT, PŁASZCZKA, INWOLUCJA, AMALAKA, DUŻA LITERA, WIZJA LOKALNA, BRACTWO CERKIEWNE, FOSFORAN PIRYDOKSALU, ŻYŁA ODSTRZAŁKOWA, RYTON, MONARCHIA PARLAMENTARNA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, SAK, LEASING OPERACYJNY, SZPONA, ODWODNIENIE, BĘBEN, REKREACJA, SZEWRON, GUMBAD, FERMENTACJA MLECZANOWA, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, BLUES, TRIANGUŁ, BANAN, IGŁA MAGNETYCZNA, KRZYŻ, STOPIEŃ, MIEJSCE, YD2, FORMA PÓŁTORALINIOWA, PRZYLEPNOŚĆ, KROPKOWANIE, NIZINNOŚĆ, ZMARSZCZKA, ZANURZENIE, SIEROTA ZUPEŁNY, CENTURIA, DOŁEK ŚRODKOWY, WSTĘGA, PRZYCZYNA FORMALNA, SPÓŁKA CICHA, PODKÓWECZKA, ZMYWACZ, SILNIK KUBKOWY, POLERKA, UNIKAMERALIZM, WIZA WYJAZDOWA, PALMA, SŁUŻBA ZASADNICZA, WNĘKA, CZARA, SŁUP, STREFA POŻAROWA, KINDER NIESPODZIANKA, MIKROFON KARDIOIDALNY, PRELUDIUM, PASOŻYT, KURZAJKA, ALTIMETRIA SATELITARNA, HAMULEC TARCZOWY, FORMA MODULARNA, SZTYCH, FORMA, GRANULA, BEZCZASZKOWIEC, KIEŁ, POLEWA PUSTYNNA, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, IMPERATIWUS, RANA CIĘTA, LANCET, OSADA, ROZCIĘGNO DŁONIOWE, GATUNEK POGRANICZNY, PRZEKŁADANIEC, VIOLA DA GAMBA, WIERTŁO ŚRUBOWE, NIBYNÓŻKA, PILEUS, MÓRG, GAMMA, MULDA, CZARKA, ŚLEPY PUŁAP, ŻAGIELEK, CZAS, DNIÓWKA, TRÓJLIŚĆ, DWUIZBOWOŚĆ, KEM, DOLINA MARGINALNA, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, MOTYLEK, GAPA, KAJMANY, TEMPERATURA MROZU, USTERZENIE MOTYLKOWE, CHRZCIELNICA, PODATEK POGŁÓWNY, SĄCZEK, WARSTWA GRANICZNA, FALISTOŚĆ, STAW KULISTY WOLNY, ZDJĘCIA LOTNICZE, RURA, ROŻEK, ZADRAPNIĘCIE, BLU-RAY DISC, FORUM DYSKUSYJNE, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, MIOTEŁKA, CHANAT, KOŁBAŃ, OCHRONA GATUNKOWA, GNIAZDO, RYSIK, PODSEKTOR, WULKAN BŁOTNY, WILK Z POŁUDNIOWYCH GÓR SKALISTYCH, WIELOGAMIA, ABSOLUTYZM, WRZÓD TRAWIENNY, KATANGA, OBARZANEK, DRZEWCE, KIJ, NAZWA TOPOGRAFICZNA, PIEZOELEKTRYK, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, SUSZARNIA TUNELOWA, JEZIORO SUPRAGLACJALNE, SZNYCEL MINSTERSKI, ŚLIZGAWICA, MANKIET, PAGÓR MROZOWY, OBSZAR, FOREMKA, NAROŻNIK, ATMOSFERA, ŁAWKOWIEC, BLENDA, MCOT, ZGRUBIAŁOŚĆ, BOREWICZE, LIBRACJA, NOWIK, KATAPULTA, OLIGOPOL, UNIZM, SŁOJOWANIE, DEZAKTYWACJA, KREDYCIK, POŚLIZGI, GARNEK PODLODOWCOWY, CMENTARZ, WIESZAK, LECZNICTWO STACJONARNE, KOPIEC, PERŁA, KOZA DOMOWA, PAS, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, KAMUFLET, ALUDEL, ŻŁÓB, GAROSMANCJA, MONTAŻ, STAROHISZPAŃSKI, STOPIEŃ NAJWYŻSZY, SPÓŁKA HANDLOWA, OKO, LEASING FINANSOWY, TRANSGRESJA MORZA, PINAKOID, ŚRODKOWY PALEC, MENISK WYPUKŁY, KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA, MUSZELKA, PRZECINKOWIEC, JABŁKO KRÓLEWSKIE, KRYSZNAIZM, RZEKOTKA KRZYŻOWA, WAŁEK, WILLA, PACHWINA, ZARYSOWANIE, KLINIEC, KULTURA OBRAZKOWA, FORMA DWULINIOWA, STRONA, BOBEK, BONES, PENDENTYW, SZEKLA, PÓŁCIEŃ, RZEŹBA, PIANOPLASTIK, OCHRONA KONSERWATORSKA, CZAS GRAMATYCZNY, WSTĄŻKA, TARAS, KARO, ŁAN FLAMANDZKI, WAKAT, CHROMOSOM, MIKROFON LASEROWY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, PUNKT, ROZPRAWKA, STREFA BUFOROWA, MIECZ, IMPORT RÓWNOLEGŁY, CHIMEROKSZTAŁTNE, WOREK TRENINGOWY, RURA KUNDTA, WNĘKA, MACZUGA SKALNA, OKRĘŻNICA, KLIN, EMALIA, USKOK, WIĆ, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY, PANEWKA, STRONA, OTWÓR WIERTNICZY, STAROPOLSZCZYZNA, FORUM, LUNONAUTA, DIETA, GRZYB SKALNY, ZATARCIE, INTERCEPCJA, DODATEK AKTYWIZACYJNY, TORBIEL SKÓRZASTA, SZUM NADMIAROWY, NAWIGACJA SATELITARNA, MATERIAŁ MORENOWY, BECHTER MOSKIEWSKI, ?KARAFECZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.036 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI, ZAGŁĘBIENIE TERENU W KSZTAŁCIE LEJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FORMA UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI, ZAGŁĘBIENIE TERENU W KSZTAŁCIE LEJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WERTEB forma ukształtowania powierzchni, zagłębienie terenu w kształcie leja (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WERTEB
forma ukształtowania powierzchni, zagłębienie terenu w kształcie leja (na 6 lit.).

Oprócz FORMA UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI, ZAGŁĘBIENIE TERENU W KSZTAŁCIE LEJA sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - FORMA UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI, ZAGŁĘBIENIE TERENU W KSZTAŁCIE LEJA. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x