OBRAZ LUB RELIEF SKOMPONOWANY W KSZTAŁCIE KOŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UNIZM to:

obraz lub relief skomponowany w kształcie koła (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBRAZ LUB RELIEF SKOMPONOWANY W KSZTAŁCIE KOŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.920

WYSZYWANKA, KOP, GODZINA PRAWDY, OBUSTRONNOŚĆ, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, KOŁOWANIE, INFORMATYK, LEJ, BLOCZEK, CUDOTWÓR, PLUDRY, TRAMONTANA, CUKRZYCA, ODPUST, AWIZO, PLUTON, POKRYWA, GORSET ORTOPEDYCZNY, GUMBAD, FAŁDA, KONSOLA, EGZEKUTYWA, KARRUKA, KOMODOR, JAZ, WACŁAW, FORMA PROSTOKĄTNA, CZAS PRZYSZŁY, KAWALERIA, TRANSURANOWIEC, DYFERENCJA, GRA WYŚCIGOWA, BURDA, RASOWOŚĆ, ŚCIEŻKA, MUZA, PRZEWRÓT, ADAPTACYJNOŚĆ, ATAK RAKIETOWY, AGENDA, ROMANS, GOBELIN, SZCZI, SPUSZCZENIE, WSPÓŁPRACOWNIK, STOŻEK PRZYBYSZOWY, BAŻANT, TOM-TOM, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, ROBUSTA, SZKODNIK, GNIAZDO, GEODETA, MANDAT, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, NERW, ŁUPACZKA, WÓR, ODPRZĘG, AKCEPTOR, JUMPSALING, OBWÓD REZONANSOWY, CZEK PODRÓŻNICZY, LEADER, PREZENTER, JAZDA, KWASZONKA, WILCZE STADO, KESON, KATZENJAMMER, PERCEPAN, SPRYCHA, PANDAN, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, STILON, INSIMBI, BEKON, KONTUAR, LEPTOCYT, POLICJA, ŚREDNICA, KONTYNGENT, MAŁPA, KRATER, CHAŁTURA, JARZĘBINA, DACH ŁAMANY, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, POPRAWNOŚĆ, ZAPŁOTKI, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, NARYS FORTYFIKACYJNY, ŁUPEK PARAFINOWY, KLEJNOT HERBOWY, ŚCISŁOŚĆ, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, MUFA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, SAMOURZECZYWISTNIENIE, BELUARDA, NIEŚMIAŁOŚĆ, DZIERŻAWCA, LUK ŁADUNKOWY, INDEKS, KULCZYBA WRONIE OKO, DUPEK ŻOŁĘDNY, TARPAN, OBRÓBKA, KOŁEK, DROGA WOJEWÓDZKA, SKYFOS, AWIATORY, DOMINANTA, CZÓŁENKO, MASKULINIZM, KLASTER DYSKOWY, ASYSTA, TLENEK, PIEROGI, PTASIE MLECZKO, ZNAJOMY, SIŁA AERODYNAMICZNA, ZŁOCISZ, PORNOGRAFIA, BANDOLIER, TRYPTYK, OKRUTNOŚĆ, WRZÓD TRAWIENNY, LINIA, KIA, PATROLOWIEC, ŚCIEKI KOMUNALNE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, MATOWOŚĆ, BOREWICZE, PRZEGUBOWIEC, ANIOŁEK CHARLIEGO, WYCHODŹSTWO, OBIEKT, KLINKIER, PROCES BIOLOGICZNY, REAKCJA PODSTAWIANIA, LEBERWURST, TARTINKA, TUBULOPATIA, BAŁKAŃSKOŚĆ, CZERPAK, PROSTOPADŁA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, ODMIERZANIE, ANTENA MIKROPASKOWA, ZEFIR, LAMPA PUNKTOWA, POGODNOŚĆ, KLINKIER, KAMICA, TELESKOP, BAZA, BĄK, ZOONOZA, SILOS ZBOŻOWY, ZABIEG, LANDO, WIECZNE PIÓRO, ELIZJA, WRZECIONO, SINICE, ZDANIE, BENEDYKCJA, OSIE, ABERRACJA, DWUNASTOKROTNOŚĆ, KATAKUMBY, BAZYLIKA WIĘKSZA, STÓJKA, FARMERKI, RUBEL, SZALKA PETRIEGO, MIMEOGRAF, WRZUTA, DEGRADACJA, PÓŁKREW, PODSTRYSZE, REWERSAŁ, GLORIA, TYMPANON, MEDALION, KRÓTKOSZ SZORSTKI, ŁAKNIENIE SPACZONE, FORLANA, SAKSAUŁ, GWAREK, WIKARY, TAŁKA, PATYCZAK, ŚREDNICA KĄTOWA, NAWIETRZNIK, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, WARUNEK LOKALOWY, LEJNOŚĆ, PIGUŁKA, GOŁĄBEK, MŁOTECZEK, MACHANIE RĘKĄ, STATEK POWIETRZNY, POSUW, NIERÓWNOŚĆ, DZIANINA, KREM, EPIDEMIOLOG, KAZAMATA, ŁUK OBNIŻONY, KARBROMAL, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, SKOPEK, SILNIK NAPĘDOWY, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, KAFEL, ZBAWICIELKA, GRANAT, OSTEOTOMIA, ZBOCZENIEC, BATERIA, DILER, PŁAWINA, METODA DELFICKA, KOMA, NIEPOSPOLITOŚĆ, DYPTYCH, OKRĄGŁOŚĆ, PRYMITYW, PERYKARP, ŁASKAWCA, OCULUS, PRESTIŻ, KAPUSTA KWASZONA, GALON, DYPTYCH, CYLINDER, OBSERWATORKA, SUWNICA BRAMOWA, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, WAPIEŃ MUSZLOWY, SYGNAŁ CIĄGŁY, DENDRYT, NIALA, ŁUG, LABIRYNT, DOPPELGANGER, WYCINEK, PROPAROKSYTON, MAKART, CZART, SŁUGA BOŻA, LIST PASTERSKI, BALECIK, KOMPOZYCJA, KOZAK, POMYLENIEC, TREPY, MIRAŻ, RAUT, JĘZYK LODOWCOWY, PORCELANA STOŁOWA, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, WODNIAK, BASKINKA, TRĄBITA, AEDICULA, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, OFICER FLAGOWY, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, REFORMATOR, TRÓJKĄT, ZWORKA, ŹRÓDŁO POLA, DŁUGODZIÓB, GRZECH POWSZEDNI, TRÓJKĄT, ZNAK MUZYCZNY, ZNAK NAWIGACYJNY, NAGŁOŚNIENIE, BAGNO, HASŁO, HOMOSEKSUALIZM, POCHODNIK, BASEN, PAPROTNIK, CERKIEW, RAMA, WJAZD, KALETKA, PASOŻYT, NIEWYPARZONY PYSK, SERPENTYNA, KLISZKA, KAWALKADA, ?PAROKSYTON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.920 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBRAZ LUB RELIEF SKOMPONOWANY W KSZTAŁCIE KOŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBRAZ LUB RELIEF SKOMPONOWANY W KSZTAŁCIE KOŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UNIZM obraz lub relief skomponowany w kształcie koła (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UNIZM
obraz lub relief skomponowany w kształcie koła (na 5 lit.).

Oprócz OBRAZ LUB RELIEF SKOMPONOWANY W KSZTAŁCIE KOŁA sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - OBRAZ LUB RELIEF SKOMPONOWANY W KSZTAŁCIE KOŁA. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

x