POŚREDNIK, OSOBA LUB FIRMA, KTÓRA POŚREDNICZY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FAKTOR to:

pośrednik, osoba lub firma, która pośredniczy w transakcjach handlowych (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FAKTOR

FAKTOR to:

określenie siły składnika ochronnego w kosmetykach z filtrem, np. przeciwsłonecznym (na 6 lit.)FAKTOR to:

warunek mający na coś wpływ, czynnik, współczynnik, parametr (na 6 lit.)FAKTOR to:

podmiot działający (czyniący) za pośrednika (na 6 lit.)FAKTOR to:

podmiot działający (czyniący) za pośrednika; zazwyczaj instytucje bankowe lub wyspecjalizowane spółki faktoringowe (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POŚREDNIK, OSOBA LUB FIRMA, KTÓRA POŚREDNICZY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.636

PĘDNIK OKRĘTOWY, BLICHARZ, PROSTOSKRZYDŁE, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, SPECJAŁ, MOCZYGĘBA, BOJEROWIEC, EGZONUKLEAZA, GRUPA ELIMINACYJNA, WOLANT, EGZORCYZM, SFIGMOMANOMETR, KWASKOWATOŚĆ, ORZECHÓWKA, STUDIUM, STARA WIARA, NAJEMCA, DZIKA LOKATORKA, WYJĄTEK, KLEJÓWKA, PIDŻIN, UŻYTEK ZIELONY, DRĄG, ŻAREŁKO, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, OSPAŁOŚĆ, OGONEK, EKLER, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, RZECZOWNIK POSPOLITY, POKRYWA, BONET, KREOLKA, WĘZEŁ, BOGUMIŁ, HUBA ŻÓŁTA, HISZPAŃSKIE BUTY, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, DIABLOTKA, MOSHING, AGAMA PERSKA, MARTWA FALA, BIEDA, POPLECZNICTWO, ORZECZENIE, SYPIALKA, PAREMIOGRAF, JEZIORO ZAPADLISKOWE, WYRÓB MEDYCZNY, SIEDZIBA, CYSTERNA, PLANISTYKA, FLASZKA, PRAKTYKANT, RABAT, HEROD-BABA, JUBILER, TRANSPORTEREK, FISZA, SEK, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, BUSINESS, BYCZEK, PRZEDZIAŁ, TUNIKA, PODLIZUCH, MYJKA, PROMIENNOŚĆ, REZULTAT, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, ZALEWA, BURDON, ALEC, OŁTARZYK, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, KOREKTOR, ORGANIZM, WIESZAK, WYCIERACZKA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, KAPITUŁA, RÓW, KWADRAT, ROZSZCZEP WARGI, OBRAZ, GRUPA ARYLOWA, ZNAJOMY, ARANŻACJA, SIŁA, SMARKULA, POLE ELEKTRYCZNE, KURCZAK TIKKA MASALA, DOJARKA, CLERK, KARTAN, OCULUS, WARTOŚĆ, WYBRYK NATURY, ZŁOTODESZCZ, GŁUPKOWATOŚĆ, TOPENANTA, FIGURA GEOMETRYCZNA, SYSTEM, GARNEK, KOMÓRKA ZWOJOWA, CZOŁÓWKA, ANGARIA, BARWNIK, TINGEL-TANGEL, ANILANA, PROSTOPADŁA, ZAWRÓT, OCZKO, TYKA, OCIOS, DMUCHAWKA, AFISZ, SUBDOMENA, ANEMOSTAT, PRODUCENTKA, MORENA BOCZNA, SYNONIMICZNOŚĆ, BACHUS, RZEZALNIA, APOLIŃSKOŚĆ, OTWÓR STRZAŁOWY, RUG, UŻYTEK, WYRÓB TYTONIOWY, LEJTNANT, AKROBATYKA SPORTOWA, ŁOŻYSKO, KAPITAŁOWOŚĆ, ŻAL, HIDŻAB, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, PRZEWAGA, POR, TWARDZIEL, OCZAROWIEC, NARTA, FINAŁ, KONWERTER, PÓŁDZIECKO, UKŁAD PLANETARNY, OBWIĄZKA, AKT, FORUM, DOSTAWA, STRONA INTERNETOWA, ANGIOPLASTYKA, BEŁT, AGREGACJA, INDEKS, EDWARD, WPADKA, SZCZOTECZKA, ESKORTOWIEC, DRŻĄCZKA, CHOROBA UHLA, ŻAGIEW, MIASTO, SULFOTLENEK, KORD, POKRYCIE, OSTATNI SAKRAMENT, BREZYLKA, KWASZONKA, WENTYL, CHOROBA CHARCOTA, HISZPAN, UDRĘCZENIE, WYMIANA, PROWINCJA, DZIEWCZYNA, FLUORESCENCJA, CZERWONY, SMOLUCH, SUBSTANCJA DODATKOWA, MUSZKA, DŻIHAD, FARBKA, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, WŁÓKNO SZTUCZNE, MEMBRANA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, MOST POWIETRZNY, PODKOWA, BABINIEC, ŻUPA, DŻEM, WIZA POBYTOWA, PRZEPIS KOŃCOWY, HEROS, ROŚLINA AKWARIOWA, TRANSPARENTNOŚĆ, KRATKA, RUCH PRZYŚPIESZONY, NIESTOSOWNOŚĆ, MATURKA, KACZUGA INDYJSKA, GAZ, BULLTERIER, SZARADZISTA, DRYBLAS, ŁUNA, KACZKA, KOMISJA REWIZYJNA, LEADER, STOPA ZWROTU, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, KOPULACJA, POMURNIK, KRZEWICIEL, PIKSEL, RELIKT, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, MASAJKA, FIBRYL, SZATRA, KLAMRA, SZCZENIAK, RAKIETA, KOMISJONER, NIEMOŻNOŚĆ, INDUKTOR, PENITENT, PŁOW, MARA, OBRĘCZ, KOLONADA, PARCH, WAĆPANNA, BROKAT, FAWOREK, NIERUCHOMOŚĆ, PRZYWÓZKA, RÓW PRZECIWPANCERNY, PRYMITYWIZM, UNIA REALNA, FALA, MURARKA RUDA, ATEISTA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, KOCIAK, LINIA LOTNICZA, TRANSPORTÓWKA, FRAZA NOMINALNA, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, BACIK, MIKROOTOCZENIE, STRACCIATELLA, DRUK ROZSTRZELONY, KOASEKURACJA, KLEJ, LICHWIARSTWO, KRACH, ANEKSJA, INDYK, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, INTERNOWANY, SKŁADAK, NEOPOGAŃSTWO, KARZEŁEK, SYMBOLICZNOŚĆ, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, SKRAJNOŚĆ, FURGON, CZARNY KOŃ, PASSACAGLIA, OPOZYCJA FONOLOGICZNA, NIEZDARA, CENZURA, PORÓD RODZINNY, GLOSA, TEST CIS-TRANS, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, MONETA BULIONOWA, ŚLEDŹ, RAKIETA, AUREOLA, OBSADA, OBRÓBKA, TUBOWY, MERZYK GROBLOWY, FOLIA, KATODA ŻARZONA, BLASZKA, PIANO, WYROŚL, INWESTYCJA, NIETZSCHEANISTA, CZWORONÓG, SPOT, PIRAT, BARAN, DYSKRETKA, SIECZKA, ?KOLOR OCHRONNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.636 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POŚREDNIK, OSOBA LUB FIRMA, KTÓRA POŚREDNICZY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POŚREDNIK, OSOBA LUB FIRMA, KTÓRA POŚREDNICZY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FAKTOR pośrednik, osoba lub firma, która pośredniczy w transakcjach handlowych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FAKTOR
pośrednik, osoba lub firma, która pośredniczy w transakcjach handlowych (na 6 lit.).

Oprócz POŚREDNIK, OSOBA LUB FIRMA, KTÓRA POŚREDNICZY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - POŚREDNIK, OSOBA LUB FIRMA, KTÓRA POŚREDNICZY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x