WSPARCIE FINANSOWE LUB POZAFINANSOWE DLA OSOBY BĄDŹ ORGANIZACJI, MAJĄCE ZA ZADANIE REALIZACJĘ OKREŚLONEGO CELU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRANT to:

wsparcie finansowe lub pozafinansowe dla osoby bądź organizacji, mające za zadanie realizację określonego celu (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRANT

GRANT to:

tytułowy bohater trylogii J. Vernea (na 5 lit.)GRANT to:

kapitan w tytule powieści Vernea (na 5 lit.)GRANT to:

Hugh, popularny aktor (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WSPARCIE FINANSOWE LUB POZAFINANSOWE DLA OSOBY BĄDŹ ORGANIZACJI, MAJĄCE ZA ZADANIE REALIZACJĘ OKREŚLONEGO CELU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.030

ODPOWIEDZIALNY, WAHADŁO FOULCAUTA, DYSTRYKT, MITOLOGIZM, KWAS LINOLENOWY, MOIETA, WYBRANKA, LEGACJA, TONALNOŚĆ, SZPILKA, ZERNIKE, CZABAN, ZŁOTA KLATKA, ŻÓŁTY ALARM, ELASTYCZNOŚĆ PODAŻY, CHRZEST, NAKŁO, SUPERNOWA, POMNIK, ANGIELCZYK, EMALIA, SMREK, RZEKA ROZTOKOWA, PYRKONOWIEC, PRZEDZIAŁ CZASOWY, PARSZYWOŚĆ, SERPENTYNA, SMAROWNICA, BOGUŚ, PAŹDZIERZ, KUFF, KOLOR, WRONIE OKO, PARTYCYPACJA, FARMAZONIA, MAKIMONO, KORPUS, FRAZA, GEEK, LICZBA FERMATA, ROZZIEW, KAPAR, DYREKTOR KREATYWNY, OBLIG, KLEJNOT HERBOWY, DOBRO PRYWATNE, SEGMENTACJA, HALE, CZYNNIK NORMUJĄCY, ŁADUNEK BOJOWY, KOZŁOWANIE, CZARKA, MIŁOŚĆ, WYRAŻENIE, KASZUBSKOŚĆ, NAZWA PATRONIMICZNA, LEŻA, AMERYKANKA, KIJEK, FREON, DWÓJKA, DEFILADA, TRAGEDIA, ZŁOTA PŁYTA, KARP PO KRÓLEWSKU, SER PODPUSZCZKOWY, STAROWINA, ARSENAŁ, PRZĘDZIWO, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, WOLA BOŻA, EMPORA, SIÓDMY, OPIEKUN, STAW, MIKOLOGIA, CEWKA, DOROBEK, MONARCHIA ELEKCYJNA, NADAWCA, KLASTER, SALAMI, POLITYCZNY, POJAZD ZABYTKOWY, LEKCJA, TEREN ZAKRYTY, KRYSZTAŁ, TALERZ, PANICZĄTKO, JATA, KRATER, OTĘPIAŁOŚĆ, AKT PŁCIOWY, KANOPA, OTĘPIENIE, KOŁO HISTORII, DRWINA, KONFERENCJA PRASOWA, TWORZYWO SZTUCZNE, NOODLE, ANGORA, OBŁOK SREBRZYSTY, CEDZIDŁO, ŁAŃCUSZEK, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, NIBYPESTKOWIEC, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, BIBLIA, GOUDA, FILM SCIENCE-FICTION, DIAGNOSTYKA, SOŚNICOWATE, BRAMSEL, PAS CNOTY, ADRES FIZYCZNY, POWSTANIEC ŚLĄSKI, NIM, KATAPULTA, OSTRA REAKCJA NA STRES, OŚCIEŻE, ZARZĄD, ROZCIEŃCZALNIK, SZCZURAS, NERW, KOSZT BEZPOŚREDNI, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, OKULIZACJA, WIELKOŚĆ, SMOK, IMPAKTOWOŚĆ, MÓR, DOZA, DIADEM, WYPAŁ, LUSTRO TEKTONICZNE, PORTIERNIA, OBMOWA, BANDYCTWO, CIĄGACZ, CHARAKTER PISMA, MUSZTARDA SAREPSKA, ODWACH, BUT, BADANIE, IMPLIKACJA LOGICZNA, LICHWIARSTWO, ALPAKA, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, CZOŁO, POMYLENIEC, ZAIMEK, BARBARYZM, TOCZENIE, BRĄZOWNIK, BROŃ MIOTAJĄCA, MIEJSCE ŚWIĘTE, PRZEJRZYSTKA, PALACZ, ODRĘBNOŚĆ, PAPILOT, FIGURA, ANIA, MUŁ, POSTERUNEK, DRABINA, WYNIKANIE LOGICZNE, PRZEBÓJ, ŻÓŁTOZIEM, KURATOR, WIRTUOZOSTWO, FREGATA ŻAGLOWA, WIATRÓWKA, NIESZPUŁKA, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, HISZPAŃSKOŚĆ, KSIĘGA PARAFIALNA, TAMPON, KSIĄŻKA ADRESOWA, SKALISKO, COMBER, KASZYCA, WIERCENIE, MASKOTKA, STATEK POWIETRZNY, GENDER, TKAŃCOWATE, KOPALINA STAŁA, WYPAŁ, BORDER, ZBIORNIK, MOBING, CHWYT, GRECKI, BARSZCZ, AGLOMERACJA, NAUKA ŚCISŁA, SKRÓT, KREM, OTRUCIE, KONTO DEPOZYTOWE, ARMARIA, TRIANGULACJA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, AGONISTA, MEDYCYNA SPORTOWA, ROŚLINA PASTEWNA, MATKA ZASTĘPCZA, TEATRZYK CIENI, HOSTIA, BARIERA, GABINET, MANIFEST, CZERWONOSKÓRY, WSPARCIE, STADION, HEBRA, SOLITER, FALA, IMPOTENCJA, OBCIĄŻENIE, DOBRO FINALNE, DENDRODOA, BIAŁORUSKI, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH, STĄGIEWKA, KREDYT INWESTYCYJNY, MIZOLOGIA, RENTA INWALIDZKA, SER ŻÓŁTY, HANDEL NARĘCZNY, PANTOFELNIK, CYFOMANDRA, TRZMIEL, HERETYK, ISLANDZKOŚĆ, PORWAK LODOWCOWY, DYWESTYCJA, ZATOKA, NIESPAW, NIERÓB, ZAKOP, TYTOŃ, WIGOŃ, SZCZOTKA, KOMPLEKS ŻYTNI, WJELA, KIEŁBACHA, KATATONIA, ANGIELSKI, ZNACZENIE, STAROŚCIŃSKI, EFEKCIARSTWO, OPERACJA, KOZAK, SUBLIMATOR, HALOGENOALKAN, TEATR, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, MILANEZ, SEPARACJA, AMERYKAŃSKOŚĆ, TUŃCZYK, ZNAK NAWIGACYJNY, SER, MEDALION, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, LEWIN, AWARIA, NORKI, KOŻUSZYSKO, BOCZEK, KATAPULTA, LEKCJA, INSTRUMENT, OBLIGACJA ZAMIENNA, AFRYKANIZACJA, ADHEZJA, CZEREMCHA, KALINA, PACHOŁ, PODOBIZNA, OWSIANKA, INTERMEZZO, WIDMO ATOMOWE, KARKAS, CHÓR, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, LODOWICA, HYDROFIT, WŁOSKI, ROZPRAWA DOKTORSKA, HARMONIA, IMPLANT ŚLIMAKOWY, LIST POLECONY, SZKATUŁA, MENTALNOŚĆ, SOŁTYSOSTWO, GRADUAŁ, ?KOLANO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.030 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WSPARCIE FINANSOWE LUB POZAFINANSOWE DLA OSOBY BĄDŹ ORGANIZACJI, MAJĄCE ZA ZADANIE REALIZACJĘ OKREŚLONEGO CELU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WSPARCIE FINANSOWE LUB POZAFINANSOWE DLA OSOBY BĄDŹ ORGANIZACJI, MAJĄCE ZA ZADANIE REALIZACJĘ OKREŚLONEGO CELU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRANT wsparcie finansowe lub pozafinansowe dla osoby bądź organizacji, mające za zadanie realizację określonego celu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRANT
wsparcie finansowe lub pozafinansowe dla osoby bądź organizacji, mające za zadanie realizację określonego celu (na 5 lit.).

Oprócz WSPARCIE FINANSOWE LUB POZAFINANSOWE DLA OSOBY BĄDŹ ORGANIZACJI, MAJĄCE ZA ZADANIE REALIZACJĘ OKREŚLONEGO CELU sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - WSPARCIE FINANSOWE LUB POZAFINANSOWE DLA OSOBY BĄDŹ ORGANIZACJI, MAJĄCE ZA ZADANIE REALIZACJĘ OKREŚLONEGO CELU. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x