WSPARCIE FINANSOWE LUB POZAFINANSOWE DLA OSOBY BĄDŹ ORGANIZACJI, MAJĄCE ZA ZADANIE REALIZACJĘ OKREŚLONEGO CELU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRANT to:

wsparcie finansowe lub pozafinansowe dla osoby bądź organizacji, mające za zadanie realizację określonego celu (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRANT

GRANT to:

tytułowy bohater trylogii J. Vernea (na 5 lit.)GRANT to:

kapitan w tytule powieści Vernea (na 5 lit.)GRANT to:

Hugh, popularny aktor (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WSPARCIE FINANSOWE LUB POZAFINANSOWE DLA OSOBY BĄDŹ ORGANIZACJI, MAJĄCE ZA ZADANIE REALIZACJĘ OKREŚLONEGO CELU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.030

NAGIEL, KOLOKWIUM, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, PACHWINA, PŁAWIK, PANTOFELNIK, POLOWIEC, FEERIA, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, CZYNNIK WYTWÓRCZY, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, MARKIZA, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, TENREK, RELISH, KRAŃCOWOŚĆ, DRZEWOSTAN NASIENNY, PARSER, CZOŁO, TRATWA, CHOCHOŁEK, GORĄCA KREW, OSOBNIK, KARRUKA, WOZIDŁO, CZERNIDŁO, ODPRAWA POŚMIERTNA, OBROK, DOSTATEK, BENTO, KREM, ZAŁOM, MANIPULATOR KULKOWY, KSIĘŻULO, SOLNIK, POMIDOR, BOCIANIE GNIAZDO, BIDULA, REGUŁA ALLENA, PRZETWÓRCZOŚĆ, PŁAWKA, MŁOT, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, NEOPOGAŃSTWO, PŁUCZKA, RADIOODTWARZACZ, USZYSKO, PROSTYTUTKA, CZERNINA, OGNIWO SREBROWE, BLOKERS, OBSZAR, ZESTRÓJ INTONACYJNY, WODODZIAŁ, CHARAKTER, GNOZA, SONDA, SZWALNIA, WALKA, CIOTECZNY DZIADEK, KOREK, KONTRAST, TARANTELLA, CZĄSTKA DZIWNA, SUBSTANCJA MIESZKANIOWA, KUTIKULA, ZBIORNICZEK NASIENNY, NOŚNIK FUNKCJI, WEZWANIE, KANAŁ PRZERZUTOWY, KELOWEJ, WIOŚLARKI, OBSŁUGIWANIE, SZALKA, HEJT, KLONOWANIE, ÓSEMKA, RYBA ŁAWICOWA, PODMIOT LOGICZNY, BRACTWO CERKIEWNE, DRAMATURGIA, NOODLE, STOPKA, KLIPER, MISTRZ, PIELGRZYM, OBIEKT, DIAFANOSKOPIA, TRIO, JAŁOWIEC, OCZY, RYKSZA, SZKLARKA, JEZUITA, PIĘTRO, ZRAZÓWKA, UWAGA, TRANSPARENTNOŚĆ, OBWÓD WYBORCZY, PLECHA, IBERYSTYKA, KONWOLUCJA, KULTURA STARTEROWA, ŚMIECH, DOWÓD TOŻSAMOŚCI, ROBOTY DROGOWE, MANCA, BARSZCZ, DEGRESJA PODATKOWA, PRZYWILEJ LOKACYJNY, ELIKSIR ŻYCIA, WIDEODOMOFON, EKRAN, DZIAŁKA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, PILOT AUTOMATYCZNY, APOSTOŁ, CIĄGNIK, PRZĄDEK, BANDA, PRZEWRÓT, KWAS LINOLENOWY, KILOBAJT, TATAR, HIPOSTAZA, ZBLIŻENIE, PROCES DECYZYJNY, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, KREWNIAK, SKALA RANKINE'A, DRIAKIEW, HRABINI, TYP, LEK ANTYARYTMICZNY, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, PAŁKA, LEKTURA, SZATRA, JORDAN, ACHTERPIK, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, PUSZKA, LODOWICA, ODPADY STAŁE, KARBAMINIAN, OSPA, LEKTURA, DONŻUAŃSTWO, POWTÓRKA, PRZYKRYCIE, BŁONA PŁAWNA, WASZA WYSOKOŚĆ, FAWOREK, IGLICA, WDZIĘK, KULMINACJA, KRATER, MARKGRAF, LIST KAPERSKI, CMENTARZ, HIPERWENTYLACJA, KONCENTRAK, ZRAZIK, OPŁATA ADIACENCKA, CHARYZMA, DZIEWIĘTNASTKA, CHOROBA WENERYCZNA, REJKA, IZOMER, BARSZCZ, DUCHOWY PRZYWÓDCA, MIEJSCE ZEROWE, KRÓLOWA MATKA, DEBUGGER, SZCZI, DIABEŁEK, LEWOSKRZYDŁOWY, DERA, ŁYKACZ, UPIĘCIE, KAPSUŁA POWROTNA, GŁUPEK, DZIAŁANIE KORYGUJĄCE, KONDOMINIUM, KLUCZ, NAROŻNIK, KWATERA GŁÓWNA, SALA, EMISJA, SYKOFANT, KOŁO SEGNERA, SUBSYSTENCJA, PŁOTEK, WYMÓG, KASKADER, SPEKULACJA, INOKULACJA, KACZKA DZIENNIKARSKA, EPITET, NOTOWANIE, WOREK TRENINGOWY, KAPLICA LORETAŃSKA, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, DEZETA, ODSTAWKA, NAWILŻACZ, GRANICA, NARKOTYK, STRZELBA, POSTĘPOWANIE REGULACYJNE, ŚLEPA PRÓBA, BETEL, PODOBRAZIE, JAGODÓWKA, GALERIA BOJOWA, AMPLIFIKACJA, DIAKRYT, MIKROOTWÓR, CUKIER, POLE, ROSZCZENIE ZWROTNE, MUZA, CIŚNIENIE STATYCZNE, TRYBUNA, KLUCZ TELEGRAFICZNY, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, ESTRADOWOŚĆ, OSTATNIE POŻEGNANIE, PIONIER, ATTYKA, NIECZUŁOŚĆ, OSPA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, MORDOKLEJKA, UGRUPOWANIE, PIRANIOWATE, ANTEFIKS, DEPRESJA, GRAF SKIEROWANY, BŁĘKITNY OLBRZYM, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, BLOK ENERGETYCZNY, VADEMECUM, OSTROWIANKA, ULTRAFIOLET, PANTOFELNIK, PROSTOPADŁA, KOSMATOŚĆ, REJESTR, JEDNOPŁAT, KARTAN, ŚWIETLIK, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, ARABSZCZYZNA, PAS, ARTYKUŁ, TRANSLACJA, BIRET, MATRYLINEARNOŚĆ, TARCZA, ZAMEK, KOSZT ZAPEWNIENIA JAKOŚCI, BAR TLENOWY, ŚRODEK, PIKIETA, ŁAWKA, GRAFOSKOP, ADAPTACJA, MATURKA, SERIA, PAWĘŻ, WYPALANKA, GALICYJSKOŚĆ, WIEŻA SZYBOWA, TWARZOWIEC, MODERATOR, WIRUSY, TOM, PARA 0, TWARDZIAK, TRANZYT, RAFAŁ, EKSPANDOR, NIERUCHAWOŚĆ, PRZEDSZKOLE, GŁOWA, MAŁŻORACZEK, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, UTRILLO, MAGIEL, PRZEGRYZEK, SYN CHRZESTNY, KONIUNKCJA, RACHMISTRZ SPISOWY, ŚRODKOWOŚĆ, CHOCHOŁEK, TWIERDZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU LINIOWYM ZADANYM NA BAZIE, STAW, PURUSZA, ?KIERKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.030 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WSPARCIE FINANSOWE LUB POZAFINANSOWE DLA OSOBY BĄDŹ ORGANIZACJI, MAJĄCE ZA ZADANIE REALIZACJĘ OKREŚLONEGO CELU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WSPARCIE FINANSOWE LUB POZAFINANSOWE DLA OSOBY BĄDŹ ORGANIZACJI, MAJĄCE ZA ZADANIE REALIZACJĘ OKREŚLONEGO CELU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRANT wsparcie finansowe lub pozafinansowe dla osoby bądź organizacji, mające za zadanie realizację określonego celu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRANT
wsparcie finansowe lub pozafinansowe dla osoby bądź organizacji, mające za zadanie realizację określonego celu (na 5 lit.).

Oprócz WSPARCIE FINANSOWE LUB POZAFINANSOWE DLA OSOBY BĄDŹ ORGANIZACJI, MAJĄCE ZA ZADANIE REALIZACJĘ OKREŚLONEGO CELU sprawdź również:

rozpięte zwoje drutu kolczastego mające utrudnić prowadzenie natarcia ,
system poglądów ekonomicznych i oparty na jego zasadach typ polityki gospodarczej, których fundamentem jest całkowita neutralność państwa i innych organizacji gospodarczych i politycznych wobec przebiegu procesów gospodarczych ,
nowa myśl będąca efektem twórczego myślenia ,
sportowiec, zawodnik, który gra w piłkę wodną (waterpolo) ,
matematyk francuski (1730-1783); autor prac z algebry wyższej ,
czapka, która nie jest wyjściowa, kojarzy się z uprawianiem sportu lub służy do uprawiania sportu ,
Cannabis sativa subsp. indica - podgatunek konopi siewnych, dawniej wyodrębniany jako osobny gatunek ,
sedan marki Polonez ,
litowiec (Na) ,
zaburzenie funkcji śledziony ,
u zwierząt forma biernej obrony na atak lub zagrożenie atakiem powodująca całkowity bezruch atakowanego osobnika ,
popularny lek przeciwbólowy ,
żona hrabiego - mężczyzny, który posiada tytuł hrabiowski; wyraz może być niekiedy uznawany za gwarowy lub przestarzały ,
ogół małych form powierzchni Ziemi, np. żłobki krasowe, zmarszczki wiatrowe (ripplemarki), terasy bydlęce, doły po eksploatacji powierzchniowej i in ,
sekretny język krasnoludów w literackim legendarium, wykreowanym przez J. R. R. Tolkiena ,
melodia, do której tańczy się sarabandę ,
delfin skośnozęby, Lagenorhynchus obliquidens - gatunek walenia z rodziny delfinowatych; zamieszkuje umiarkowaną strefę północnej części Oceanu Spokojnego od Aleutów po Baja California i od Japonii po Wyspy Kurylskie ,
PILON ,
papieska klątwa ,
postawa wobec życia charakterystyczna dla bohaterów powieści Henriego Beyle'a, czyli Stendhala ,
zakład produkujący sieci rybackie ,
w cukiernictwie; zespół dyfuzorów i kaloryzatorów wraz z armaturą ,
podstawowa i największa jednostka taktyczna armii rzymskiej złożona przede wszystkim z ciężkozbrojnej piechoty ,
zdrobniale: piwo - wyjście na piwo do knajpy ze znajomymi ,
okrycie wierzchnie (płaszcz, krótsza kurtka) zrobione z futra zwierząt ,
Matteuccia struthiopteris - gatunek paproci z rodziny Onocleaceae; w Polsce przebiega północna granica zasięgu tego gatunku, występuje na pogórzu Karpat i Pienin, w Sudetach Zachodnich, Górach Świętokrzyskich i Bieszczadach, rozproszony na nizinach, można go spotkać m.in. w Puszczy Augustowskiej i Boreckiej, nad Nysą i Bobrem, w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, na Równinie Warmińskiej (w rezerwacie florystycznym Pióropusznikowy Jar) ,
kult fetyszów w wierzeniach pierwotnych ,
miasto we Francji nad kanałem Berry, ośrodek administracyjny departamentu Cher ,
jarzmo wahliwe łukowe stosowane w stawidłach tłoków silników parowych ,
urządzenie stanowiące połączenie iskrownika i prądnicy

Komentarze - WSPARCIE FINANSOWE LUB POZAFINANSOWE DLA OSOBY BĄDŹ ORGANIZACJI, MAJĄCE ZA ZADANIE REALIZACJĘ OKREŚLONEGO CELU. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast