Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PRZEJĘCIE MAJĄTKU, URZĘDÓW LUB INNYCH SFER ŻYCIA PUBLICZNEGO OD WŁADZY LUB KONTROLI KOŚCIELNEJ NA RZECZ WŁADZ ŚWIECKICH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KASATA to:

przejęcie majątku, urzędów lub innych sfer życia publicznego od władzy lub kontroli kościelnej na rzecz władz świeckich (na 6 lit.)SEKULARYZACJA to:

przejęcie majątku, urzędów lub innych sfer życia publicznego od władzy lub kontroli kościelnej na rzecz władz świeckich (na 13 lit.)ZEŚWIECCZENIE to:

przejęcie majątku, urzędów lub innych sfer życia publicznego od władzy lub kontroli kościelnej na rzecz władz świeckich (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEJĘCIE MAJĄTKU, URZĘDÓW LUB INNYCH SFER ŻYCIA PUBLICZNEGO OD WŁADZY LUB KONTROLI KOŚCIELNEJ NA RZECZ WŁADZ ŚWIECKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.372

SZCZYTNICA, CZAPKA TEKTONICZNA, ROZPUSZCZALNIK, PISMO HEBRAJSKIE, STATYKA, DZIEWICTWO, GUMA, ZEKS, ZAWISAK, MANKIETY, BYT, KIEROWNICTWO, GRA KOMPUTEROWA, KOMORNIK, OCZERNICIEL, INTERES, TARAN, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, CZWORONÓG, BASEN, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, RUG, FIŻON, IMMUNOCHEMIA, KAMIEŃ NERKOWY, KOMENTARZYK, SŁODKA BUŁKA, PARKAN, KAMARYLA, SAMOTNA MATKA, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, SURMA, METALICZNOŚĆ, BEZŻENNOŚĆ, INWENTARYZACJA, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, KAPRALSTWO, FUCHA, MIŚ KOALA, OBIEKTYWIZM, SEGMENT, PAŃSKOŚĆ, FACH, LOKACJA ATELIEROWA, MONITOR, PLAKAT, SYSTEM SYMBOLICZNY, UCHWAŁA, PLEBISCYT TERYTORIALNY, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, PRZYLĄDEK, POKRZYWDZONY, NAUKA MEDYCZNA, SILNIK SPALINOWY, MÓŻDŻEK, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, SZEŚĆSETKA, ORDONANS, UPOLITYCZNIENIE, UPRAWNIENIE WŁADCZE, AKREDYTYWA, MEGATSUNAMI, SUBWOOFER AKTYWNY, KNOT, REWITALIZACJA, PRASA, ELEKTROCHIRURGIA, RÓW, BAMBUS, GIEZŁO, DYKTATURA PROLETARIATU, POPRZEDNICZKA, PSYCHODELICZNOŚĆ, PSZCZOŁA MACEDOŃSKA, LEMURKOWATE, KASZTEL, CZARNA MAGIA, MASYW GÓRSKI, PANEKLA, CZĄBER, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, ROZGAŁĘŹNIK, KARMEL, ZANOKCICOWATE, DYWIZJON RAKIETOWY, TRANSFUZJA KRWI, ZGRZEBŁO, TRASZKA PIRENEJSKA, DRUK, NUMER BURTOWY, RESPIRATOR, PENTAPTYK, DILER, DEFLEKTOR, PRZYPAŁ, ROKOWANIA ZBIOROWE, RELISH, MATECZNIK, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, EDYCJA, POSTĘPEK, ZEBROID, POR, CECHA, ŚLEPA PRÓBA, HLAK, NAGOLENNIK, NEUROTRANSMITER, PIES DO TOWARZYSTWA, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, CENZUS MAJĄTKOWY, STREFA NADGRANICZNA, WRAŻLIWOŚĆ, KAJMAK, DOSTAWCA, POLIKRYSZTAŁ, KSYLOFON, LARGHETTO, AUSZPIK, TACZKA, KRET, IRLANDZKOŚĆ, POTRÓJNOŚĆ, BALSAM, ABSOLUTYSTYCZNOŚĆ, NOTACJA, SEKCJA RYTMICZNA, PELAGIAL, PRĄTNIKOWCOWE, BATON, MODUŁ SERWISOWY, PRÓBKA, IKONA, MEDIALNOŚĆ, ŻÓŁW SŁONIOWY, KRAJALNICA, RZĄDY POŚREDNIE, KRYKIET, WYZWANIE, ECCHI, PÓŁRUCH, SZTYFT, PRZENOSICIEL, KŁOBUK, KSENOFIL, DRĄGAL, BAJER, MOMENT TEORETYCZNY, MUR, OGÓREK, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, WYBRANKA, EKSPONENT, GÓRSKI, PIASTA, AKCENCIK, PRACA DOMOWA, SPECJAŁ, MODRASZKOWATE, ŚWIEŻAK, RADZIECKOŚĆ, MUSZLOWCE, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, BARSZCZ, OFICJALNOŚĆ, INTERKALACJA, REGENERATOR, EMANACJA, DEKLARACJA, SPARRINGPARTNER, WJAZD, OBSESJA, WÓZEK, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, MALARSTWO IKONOWE, KOMISUROTOMIA, TYP DZIKI, CZARNY, CZAPRAK, WIERNOŚĆ, OCEMBROWANIE, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, PSIANKA, PODMIOT LOGICZNY, OLIWA Z OLIWEK, PIRAT, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, DUCH, JEDWAB, PROTOHISTORIA, BOGACTWO, KAKAO, PRZEPITA, KONTROLOWANY, MROZIWO, MATURA, DRZEWOŁAZOWATE, MEZOTERAPIA, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, GLIF, KRUCHTA, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, ADIAFORA, KRÓL ZWIERZĄT, MAJÓWKA, EGRETA, ZIEMIA, ZASADA PODCZEPIENIA, NAWA GŁÓWNA, LODOWNIA, AKOMODACJA, SZYNOBUS, OSKÓREK, PLAZMA, GILOTYNA, KOLOKWIUM, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, SŁOBODA, SUPERWIZJA, TŁUMACZKA, PIONEK, NAKŁAD INWESTYCYJNY, ORZESZEK PINIOWY, WILCZA PASZCZA, TEOGONIA, PARYTET, ANTENA KIERUNKOWA, DECEPCJA, STRAŻ GMINNA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, AUTORADIOGRAFIA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, WIERTNICA, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, SZKLIWO CERAMICZNE, TAPER, INDUKTOR, LOGOFET, OLEJARSTWO, ROLA, UMOWA BARTEROWA, KULEBIAK, PREFIKS, DEZAKTYWACJA, CERKIEW, WOLNA KONKURENCJA, MISIEK, KAPITANA, MINA MORSKA, SZACHT, OBELGA, SZKODNIK, UKŁAD ELEKTRONICZNY, PINGWIN ANTARKTYCZNY, ŻYCZLIWY, SAKWA, PIEGUS, KOPULACJA, EUTEKTYKA, MULE PO BELGIJSKU, KURS, KORUPCJA, KRAKOWIAK, JĘZYK LODOWCOWY, PLAMISTOŚĆ, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, METODA ODCHYLEŃ, OGLĘDNOŚĆ, KOCIOŁ FLUIDALNY, RÓŻANKA, BEŁT, SZPILECZKA, LEGENDA, EKSPRESJA GENU, ŚMIERDZIEL, KOPALINA SKALNA, CHOCHELKA, KUMKWAT, FORMALIZACJA RACHUNKU ZDAŃ, PUKNIĘCIE, KOŁYSANIE, SER PARMEŃSKI, ZAKWAS, STREFA, ANATOMIA, BĘBEN, WYWROTKA, KREWETKA ELEGANCKA, SUPERNOWA TYPU IC, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, NADZÓR JUDYKACYJNY, BRAND, CZEREŚNIA, FIGURACJA MELODYCZNA, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, DUCHOWY OJCIEC, ŚCIEŻKA, BRAK, GŁOWOCISOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.372 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: przejęcie majątku, urzędów lub innych sfer życia publicznego od władzy lub kontroli kościelnej na rzecz władz świeckich, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZEJĘCIE MAJĄTKU, URZĘDÓW LUB INNYCH SFER ŻYCIA PUBLICZNEGO OD WŁADZY LUB KONTROLI KOŚCIELNEJ NA RZECZ WŁADZ ŚWIECKICH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kasata, przejęcie majątku, urzędów lub innych sfer życia publicznego od władzy lub kontroli kościelnej na rzecz władz świeckich (na 6 lit.)
sekularyzacja, przejęcie majątku, urzędów lub innych sfer życia publicznego od władzy lub kontroli kościelnej na rzecz władz świeckich (na 13 lit.)
zeświecczenie, przejęcie majątku, urzędów lub innych sfer życia publicznego od władzy lub kontroli kościelnej na rzecz władz świeckich (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KASATA
przejęcie majątku, urzędów lub innych sfer życia publicznego od władzy lub kontroli kościelnej na rzecz władz świeckich (na 6 lit.).
SEKULARYZACJA
przejęcie majątku, urzędów lub innych sfer życia publicznego od władzy lub kontroli kościelnej na rzecz władz świeckich (na 13 lit.).
ZEŚWIECCZENIE
przejęcie majątku, urzędów lub innych sfer życia publicznego od władzy lub kontroli kościelnej na rzecz władz świeckich (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x