KRÓTKI TEKST INFORMACYJNY, ZAMIESZCZANY ZAZWYCZAJ W PRASIE CODZIENNEJ LUB NA PORTALU INTERNETOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NOTKA to:

krótki tekst informacyjny, zamieszczany zazwyczaj w prasie codziennej lub na portalu internetowym (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NOTKA

NOTKA to:

krótki dopisek, zazwyczaj wyjaśniający tekst lub jego fragment, dodawany przez autora, tłumacza lub redaktora (na 5 lit.)NOTKA to:

krótka informacja redakcyjna dodana po tekście (na 5 lit.)NOTKA to:

prasowa wzmianka (na 5 lit.)NOTKA to:

krótka informacja prasowa (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRÓTKI TEKST INFORMACYJNY, ZAMIESZCZANY ZAZWYCZAJ W PRASIE CODZIENNEJ LUB NA PORTALU INTERNETOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.968

WYTWÓR, KONKURENCJA, HOLK, WYBRYK NATURY, DZIESIĄTY, ORTALION, ROZPRUWACZ, POTENCJAŁ, OBWÓD REZONANSOWY, MISO, FILTR POWIETRZA, DETENCJA, WAFEL, FANTOM, UGRUPOWANIE, WSPÓŁWŁADCA, PROCES FIZYCZNY, CHEKKER, WYRAZY, JAGLANKA, OKRES PÓŁTRWANIA, MOKIET, KURACJA UDERZENIOWA, AGENDA, WĄTEK, PLURALIZM, HANGAR, MONITOR, SFIGMOMANOMETR, POŁYSK, SINFONIA, DOBA, KORPORACJA, ŚLĄSKOŚĆ, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, ABLACJA, IMPLEMENTACJA, KAPUŚCIANA GŁOWA, PRÓBA JĄDROWA, GRANATNIK, TYLOZOID, TRANSKRYPCJA, SULFON, ŻACHWY, NABÓJ ĆWICZEBNY, KINO DOMOWE, KONFEDERACJA, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, POTÓWKA, ODGAŁĘZIACZ, RÓŻOWA LANDRYNKA, PIERÓG, KASZTELAN, BARETKA, OŚLE UCHO, SERENADA, ALLEGROWICZKA, NIEEFEKTYWNOŚĆ, WYMIAR, JASTRYCH, KAPAR, PUDER, KROKIET, TITR, BARONIĄTKO, SZMATA, CIAŁKO, NOTKA, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, PRAWO CURIE-WEISSA, AKROBACJA, ALKOHOL ROLNICZY, WODA, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, ZASIŁEK OKRESOWY, RODZAJ, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, NAMORDNIK, WŁÓKNO SZTUCZNE, TEOGONIA, KĄPIEL, GRETING, PIERWIOSNEK, STACJA TELEWIZYJNA, WANIENKA, KLOSZ, GRANGARDA, ARMIA, IDEAŁ PIERWSZY, POŻYTEK, OBLIGACJA ZAMIENNA, SPUSZCZANIE, POZIOM, IZOLATORIUM, GŁADŹ, FANPEJDŻ, PIEPRZYK, DZIRYT, SETKA, ELIZJA, ZAKŁAD WZAJEMNY, WSPARCIE FINANSOWE, LATOPIS, ATUT, RELACJA DWUCZŁONOWA, KONEW, KINETOPLASTYDY, DOWÓD, PUDŁO, PIANKA, DOWCIPNIŚ, DRAMATURGIA, ŚRUBSZTAK, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, SKARPETKA, CZARNY PUNKT, STRZECHWOWCE, ŻYDOSTWO, EDAM, RICHELIEU, GŁOWNIA, TURBULENCJA, PREZENTER, ANGARIA, KIERAT, LIBELLA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, FOTOTROPIZM DODATNI, WSZYSTKOŻERCA, NOS, WYŁAPYWACZ, CHŁOPOWINA, SIŁA NOŚNA, BITA ŚMIETANA, REGENT, OPERACJA, STAW, ŁAWA KOMINIARSKA, SELSKIN, ÓSEMKA, ŚLEPA AMUNICJA, ZASILANIE SIECIOWE, ŚCIANKA, PODYPLOMÓWKA, WINIETA, GOTOWALNIA, SUBLIMATOR, WYJAZD, KOMORA, PRZEMOC, MCHY LIŚCIASTE, POCHODNIK, EFEKT, GIROSKOP, TRAWERS, ARKABALISTA, KOSZÓWKI, CIĄG, GERONTOKRACJA, OPINIA, NAWIS, KRATOWNICA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, KOŁO SEGNERA, UNCJA, SKRZYPOWE, FAJECZKA, TERMINAL PASAŻERSKI, AZALIA, PRZEPADEK, OSTROWIANKA, RYT, DRZEWO IGLASTE, CEMBROWANIE, OPARZENIE, NERCZYŁUSK, SZKAPLERZ, BRZEMIĘ, ALBULOWATE, EKSPANDER, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, KOŁEK, AKRONIM, ROZSZCZEP, NIECHLUBNOŚĆ, KARAWANA, BERLACZ, SIEDEMNASTY, BURZA PIASKOWA, KLASA, CZERWONE ŚWIATŁO, KORSARZ, BARWY, BIEGUN, KRÓLEWICZĄTKO, MATERIAŁ BUDOWLANY, RYKSZA, NACZYNIE OZDOBNE, DZIAŁ WODNY, PŁATECZEK, RERECORDING, ŻEGLUGA, LIEBERMANN, DAMAST SKUWANY, NIEOSTROŚĆ, POMPA WYPOROWA, ALMANACH, CZOŁOWNICA, SZURPEK, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, GŁÓWKA ARTYKUŁU, METYLOTROFIA, ZBIORKOM, SMOLT, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, PARAFRAZA, HAJDUK, LINIA PRZEMIANY, SNIFFER, HAMULEC, KORPUS, CZŁON KONSTYTUTYWNY, KRWAWNIK, WIERCIPIĘTKA, PODKAST, TRÓJKA, STEK, IKEBANA, ROWER, UŻYTEK LEŚNY, AMULET, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, USZKO, ŚCIĘCIE, PRZERWANIE CIĄŻY, CLERK, UPRZĄŻ, SĄD SZCZEGÓŁOWY, MINIATURKA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, MANIPULATOR KULKOWY, ACHTERPIK, PEPIK, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, GWAREK, GRÓDŹ, NIGER, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, ZRAZ, BOKS GARAŻOWY, GORSET, TAKSON MONOFILETYCZNY, OUTSIDER, PRZEKLEŃSTWO, MANELE, KOŁEK, ESTER, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, GRENADYNA, ULOT, GAJA, TERCET, PROTEZA, KICAJ, RYBA UKWIAŁOWA, SKANDYNAWSKOŚĆ, DEMENTI, KARA, WINO, SIEĆ NEURONOWA, SARONG, PRZECHÓW, HEJNAŁ, KĘPA, LUWERS, KONKURENCJA, ŁOŻE, SZUM, MAŁA OJCZYZNA, ULTRAMARYNA, KRÓTKI WZROK, MOTORÓWKA, TUŁÓW, MELUZYNA, POWTÓRZENIE, FENIG, WYCINEK, POPRZEDNIK, ANEGDOTA, TRANSPORTÓWKA, DROBIAZG, PRZEPOJKA, INTRUZJA, ZGRED, DŁUGI WEEKEND, EKSTRUZJA, PANIER, ZRĘBICA, ?SPIEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.968 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRÓTKI TEKST INFORMACYJNY, ZAMIESZCZANY ZAZWYCZAJ W PRASIE CODZIENNEJ LUB NA PORTALU INTERNETOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KRÓTKI TEKST INFORMACYJNY, ZAMIESZCZANY ZAZWYCZAJ W PRASIE CODZIENNEJ LUB NA PORTALU INTERNETOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NOTKA krótki tekst informacyjny, zamieszczany zazwyczaj w prasie codziennej lub na portalu internetowym (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NOTKA
krótki tekst informacyjny, zamieszczany zazwyczaj w prasie codziennej lub na portalu internetowym (na 5 lit.).

Oprócz KRÓTKI TEKST INFORMACYJNY, ZAMIESZCZANY ZAZWYCZAJ W PRASIE CODZIENNEJ LUB NA PORTALU INTERNETOWYM sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - KRÓTKI TEKST INFORMACYJNY, ZAMIESZCZANY ZAZWYCZAJ W PRASIE CODZIENNEJ LUB NA PORTALU INTERNETOWYM. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast