AKT WOLI CIAŁA KOLEGIALNEGO (ORGANU PAŃSTWOWEGO, SAMORZĄDOWEGO, ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ LUB POLITYCZNEJ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UCHWAŁA to:

akt woli ciała kolegialnego (organu państwowego, samorządowego, organizacji społecznej lub politycznej) (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AKT WOLI CIAŁA KOLEGIALNEGO (ORGANU PAŃSTWOWEGO, SAMORZĄDOWEGO, ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ LUB POLITYCZNEJ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.321

STAN NADZWYCZAJNY, ANIMACJA KOMPUTEROWA, KRYSZTAŁ, PROJEKT TECHNICZNY, ULOT, KABINA, GRANAT, KARCZOWISKO, GNOMON, PAKA, BALUT, CHLEB, POJAZD ZAPRZĘGOWY, KELOWEJ, TURBINA GAZOWA, BRUNATNE KOSZULE, PROLETARIUSZKA, ZAD, DOPŁATA EKSPORTOWA, PODATEK DOCHODOWY, KNEBEL, ŻEL, KEYBOARD, UZDATNIACZ, URAN, PŁASZCZKOKSZTAŁTNE, DUMA, LOT, BASEN PORTOWY, PRZEDJĄDRZE, KOMISARZ WOJSKOWY, NIEŻYWOŚĆ, KAWALKADA, GRA W BUTELKĘ, POGODNOŚĆ, POPRAWA, PŁYTA PILŚNIOWA, BANDAMKA, PŁYTA KORKOWA, NACZYNIAK GRONIASTY, WIATR, KUKIEŁKA LESSOWA, ANATOM, PIANKA, PIĘTNASTKA, ŚRODKOWOŚĆ, PRZETWÓRCZOŚĆ, TAGUAN, WĘGAREK, CZAS FABULARNY, OKAP, KLAPECZKA, PŁYTA KONTYNENTALNA, TARCZA, KORONA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, KURTYNA, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, JABŁKO, POSTAĆ, OŚCIEŻE, SZYDLARZ, PRZYSTAŃ MORSKA, KARP PO KRÓLEWSKU, WALENCJA, PŁYTA STOLARSKA, BERNARD, KOREAŃSKI, WIZJONER, PELA, CHEMOATRAKTANT, POJAZD SZYNOWY, PLANETA, ORLICZKOWATE, PASER, GEN SPRZĘŻONY, ETERYCZNOŚĆ, PŁYTA DETONACYJNA, MGŁA, PRZEMYT, MUTACJA, ABSYDA, SZCZOTECZKA, PRZEKŁADNIA BOCZNA, WRZECIONO, PŁYN INFUZYJNY, KRZEŚLISKO, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, SĘDZIA, ZAPITA, KARAWANA, TYGIEL, SPUSZCZANIE, NASKÓREK, CYNGLE, KAULIKARPIA, STREFA HEMIPELAGICZNA, ADAPTER, SOLANKA, SUTANELA, TRÓJKĄT, SKARGA, WIZA POBYTOWA, BARKAS, ZATOR, MECENASOSTWO, CYTOKININA, PIERSIÓWKA, GLACE, ZNAK MUZYCZNY, ŹRÓDŁO POLA, MILANEZ, M, ZARYS, KIJ, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, KUŁAK, KOLORY NARODOWE, HEGEMON, RENOMA, PŁYWAK, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, ŁYCHA, TASIEMIEC, AGLOMERACJA, SIARKA POPIOŁOWA, ROPNIAK, ABOLICJA, ZATOR PŁUCNY, ZABIEG LECZNICZY, SPRAWNOŚĆ, INTELEKTUALIZM, SERBSKOŚĆ, ZAWRÓT GŁOWY, DESEREK, SCHEDA, PĘCHERZ, FILIGRAN, MAJORAT, IZOMER, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, RZECZOWNIK POSPOLITY, SYSTEMIK, ANAGLIF, CIĄŻA, WIWAT, PRECESJA, DZIEŁO OTWARTE, SENSYBILIZATOR, PALETA, DRABIK DRZEWKOWATY, ŁOPATACZ, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, WÓZEK, KASZYCA, STANOWISKO, PERYGEUM, POWINOWACTWO, KOŚCIEC, WYPĘDZENIE, KROPKA, OPERATOR BITOWY, STAN WOLNY, REKOGNICJA, KONTYNGENT, STREPTOKOK, PANTOFELNIK, KAFETERIA, PANIKA BANKOWA, ARAMEIZM, BONANZA, KOD DWÓJKOWY, HRABINA, MOTYLEK, STATUS SPOŁECZNY, OGNISKO, KOMBATANT, DOLARÓWKA, ODCZYNNIK, TERMINATOR, ELEKTROWÓZ, GWARA, STACJA TELEWIZYJNA, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, INTUICYJNOŚĆ, KOBIECISKO, MODYFIKACJA, DZIECINA, MÓŻDŻEK, BOMBA WODOROWA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, PLAFON, BALDACHIM, POMOST, DRAMATOPISARSTWO, SONIFIKACJA, TERMINAL, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, TONACJA, PRZYWÓZ, SYGNAŁ, PRZĘSŁO, KORYFEUSZ, ANTYCYPACJA, SPIRYT, KLESZCZE, ĆWICZENIE, RYNEK, PRAWO WEWNĘTRZNE, PLOMBA, SOSNA GÓRSKA, PRAWO CURIE-WEISSA, ZASADA REAFERENCJI, BELWEDER, MELIORACJA WODNA, MEANDER, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, KRÓL ZWIERZĄT, KOŚCIÓŁ FARNY, TEŚCIK, HURMA, WIDŁAK, MŁAK, KATEDRA, SALAMI, POLITYKA PRYWATYZACYJNA, KOŁPAK, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, PŁYTKA, SPAMIK, ŁAŃCUCH, TARCIE, SERW, ZLEW, TARCZA, ŁABUŃ DŁUGONOGI, OCHRONNIK, MANTELLOWATE, STOŻEK NAPŁYWOWY, ISKRA ELEKTRYCZNA, BROŃ, DOWÓD ONTOLOGICZNY, LINIA KOLEJOWA, PODATEK, WYGIBAS, KACAPSKI, GRUSZKA, OPIS, ABLUCJA, CZŁOWIEK INTERESU, STOŻEK DZIOBOWY, SYMETRIA, STRUNOWCE, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, PAZUR, TENOR, BRZYDAL, TABU MILCZENIA, WIDZOWNIA, KOMBINEZON, BASEN, SUPERKOMBINACJA, BAJADERA, MOMENT, BŁYSK, KASZA GRYCZANA, PHISHING, ROTARIANIN, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, FLIGELADIUTANT, TWARZOWIEC, WYDATKI, KOMUNIA, PAPIEROCH, BLIŹNIĘTA ZROŚNIĘTE, SERM, PASSA, SZKLANY SUFIT, ROZBRATEL, KRUCHE CIASTO, ZENDRA, UWE, SAFARI, WANIENECZKA, PAPUGA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, DUPLIKACJA, WODNIAK, MARATON, ZYSK, LEGALIZACJA PONOWNA, KOLEKTOR, MOIETA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, REA, PRZEWROTKA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, RACJA, ?IGLASTE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.321 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AKT WOLI CIAŁA KOLEGIALNEGO (ORGANU PAŃSTWOWEGO, SAMORZĄDOWEGO, ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ LUB POLITYCZNEJ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AKT WOLI CIAŁA KOLEGIALNEGO (ORGANU PAŃSTWOWEGO, SAMORZĄDOWEGO, ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ LUB POLITYCZNEJ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UCHWAŁA akt woli ciała kolegialnego (organu państwowego, samorządowego, organizacji społecznej lub politycznej) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UCHWAŁA
akt woli ciała kolegialnego (organu państwowego, samorządowego, organizacji społecznej lub politycznej) (na 7 lit.).

Oprócz AKT WOLI CIAŁA KOLEGIALNEGO (ORGANU PAŃSTWOWEGO, SAMORZĄDOWEGO, ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ LUB POLITYCZNEJ) sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - AKT WOLI CIAŁA KOLEGIALNEGO (ORGANU PAŃSTWOWEGO, SAMORZĄDOWEGO, ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ LUB POLITYCZNEJ). Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x