ZWARTA OKRYWA M.IN. ŁĄK I PASTWISK, SKŁADAJĄCA SIĘ GŁÓWNIE Z TRAWY I ROŚLIN MOTYLKOWATYCH LUB TEŻ Z SAMEJ TRAWY I TWORZĄCA TRAWNIK; POPRZEZ GĘSTY SYSTEM KORZENI ROŚLIN SILNIE WIĄŻE SIĘ Z WIERZCHNIĄ WARSTWĄ GLEBY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DARŃ to:

zwarta okrywa m.in. łąk i pastwisk, składająca się głównie z trawy i roślin motylkowatych lub też z samej trawy i tworząca trawnik; poprzez gęsty system korzeni roślin silnie wiąże się z wierzchnią warstwą gleby (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DARŃ

DARŃ to:

zwarta okrywa roślinna łąk i pastwisk (na 4 lit.)DARŃ to:

zwarta, trawiasta okrywa łąk (na 4 lit.)DARŃ to:

ziemia z trawą (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWARTA OKRYWA M.IN. ŁĄK I PASTWISK, SKŁADAJĄCA SIĘ GŁÓWNIE Z TRAWY I ROŚLIN MOTYLKOWATYCH LUB TEŻ Z SAMEJ TRAWY I TWORZĄCA TRAWNIK; POPRZEZ GĘSTY SYSTEM KORZENI ROŚLIN SILNIE WIĄŻE SIĘ Z WIERZCHNIĄ WARSTWĄ GLEBY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.819

KONIK POLNY, NIEŻYWOŚĆ, NIENOWOCZESNOŚĆ, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, SKRA, MESJANIZM, SMÓŁKA, PASEK, DERBY, PRZEŁYKANIE, DUPLIKA, BANAN, REMIZA, ARTYKUŁ, SCHIZOTYMIA, LOCJA, DZIEWIARKA, PLUTON, KRATOWNICA, KLINIEC, STEROWANIE ODPORNE, PŁOMIENIE, DOMINIUM, PAMIĘĆ, SZTUKA KRETEŃSKA, MIĘSOŻERNOŚĆ, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, BUSINESSMAN, HAFCIARSTWO, SZAMANKO, ALLOMETRIA, TOLERASTA, EDYKUŁA, WARTOŚĆ DODANA, WIGONIA, RYBAŁT, REDUKTOR, DEKLARACJA, ELKI, DROMOS, DZIADZIENIE, FORMA, PANTOGRAF, MŁYNEK, EROZJA GENETYCZNA, KASATA, PANOCZEK, RUMIAN RUSKI, AFRYKATA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, MARKIZETA, MOTYW, SMUTY, BAKŁAŻAN, KRATA KSIĘCIA WALII, STARY BYK, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, KULA, TRUKCZASZY, RELACYJNOŚĆ, DZIRYT, ODPŁYW, ODPÓR, KOSZ, NOSTRZYK, ANGIELKI, LENEK STOZIARN, FIZYKA TEORETYCZNA, TUBA, BIEGUN MAGNETYCZNY, BLOKADA, PRZEKŁADACZ, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, TITR, MERSYTEMA, KLASA, KOMIN WULKANICZNY, PŁOZA, DMUCHAWA, ETYKIETA, MITSUKURINA, METALURGIA PROSZKÓW, KAJMAKAM, ODWARSTWIENIE, HOTELING, TREN, MECENAS, KONIEC, KASA, SUPERNOWA TYPU II, NULLIPARA, RELIGIA, MAORI, PLANTAGENECI, KASZALOT, PRZYWÓZ, TERAPIA SZOKOWA, ADIANTUM KLINOWATE, MAANAM, ANTONI, BLOK, KAMIONKA, ZMORA, RÓŻOWIEC BIAŁY, META, PIEC GRZEWCZY, MAKROPOLECENIE, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, POSZKODOWANY, ELEKTROIZOLACJA, KŁOBUK, TARCZA, PSALM ALFABETYCZNY, BŁONA PŁYWNA, DERESZOWATY, PIĘTA ACHILLESA, WYBUCHOWOŚĆ, KARDIOCHIRURGIA, KOMPILACJA, JUKKA, KONWENT, TRANCE, KUBEK, WIBRACJA LABILNA, GROTESKA, CEDR, DENTYNA, CYBERNETYZACJA, ODPŁATA, WSZECHSIŁA, KRWAWNIK, POTOK, IMMUNOLOGIA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, ZASADA D'ALEMBERTA, AKCENT, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, GROTESKA, RYNEK, BECZKA, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, SKOWYT, OCZKO, GEOFIT CEBULOWY, ZDANIE, UCHWYT, TRAWY, NEOTENIA, ALIENACJA, ADAPTACJA SPOŁECZNA, HRABIA, MOGISYGMATYZM, JĘZYK OBCY, BOSS, KANIBALIZACJA, GEOGRAFIA ROŚLIN, SIŁA, ABSYDA, NORMA REAKCJI GENOTYPU, GARNITUR, ISKRA, DERYWACJA ALTERNACYJNA, KUC KASPIJSKI, FILC, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, KONSONANS, GENERACJA, OPAD, WARIATKA, WĘZEŁ, ŁUK, BÓB, MOSTEK, LÓD LODOWCOWY, POTRZASK, TINA, USKOK, MAŁYSZOMANIA, TANTALIT, MORWA, TENIS ZIEMNY, KONTROLER, WŚCIK DUPY, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, WYBREDNIŚ, ORGANIZATOR JĄDERKA, IMPREGNATOR, WĘGLOWODAN, IMIĘ, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, ORDYNUS, ZŁOŻE OKRUCHOWE, ARESZT, POCIĄG DROGOWY, FARMERKI, SPIKER, KULTURA STARTEROWA, WIERCENIE, WIĄZADŁO, FERMENTOR, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, POGODNOŚĆ, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, EDYKUŁA, ROMANISTYKA, WANIENKA, PERSYFLAŻ, MŁAK, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, LEGOWISKO, ŻACHWY, SELER WODNY, PRZYCHÓWEK, REGENERACJA, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, MŁOTKOWY, SZMAT, BIAŁA KSIĘGA, KONURBACJA, SZEŚCIOBÓJ, POLE MAGNETYCZNE, PUSTA STRUNA, KWICZOŁ, SNIFFER, BĄK, TRESER, ŁADOWARKA, EMPORA, PORTUGALSKI, FRAGMENTACJA PLECHY, FIZYKA MATEMATYCZNA, MIKROWENTYLACJA, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, HYGROPSAMMON, SZÓSTKA, LIST PRZEWODNI, SALA, BABRAŁA, GIMNASTYKA MÓZGU, SEKTOR PUBLICZNY, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, AZOTOBAKTER, LOBELIA, ZŁOTOWŁOSA, LOGIKA KONSTRUKTYWNA, STAN ŚREDNI, CZYNNIK NIECENOWY, MIRAŻ, KROATYSTYKA, POTĘPICIEL, ŻEL, ZALESZCZOTEK, OPRAWKA, SOSNA BŁOTNA, DZIANET, BEFKA, POCIĄG POSPIESZNY, KOPACZKA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, KRÓTKODYSTANSOWIEC, SYMPATYKOMIMETYK, PINGWIN BIAŁOOKI, DROGA, MADA, KORNET, MISKA KLOZETOWA, WARKOCZ, PIGWA POSPOLITA, PŁYWAK, LABORKA, TRĘDOWNIK, TABORYTA, ANKIETA PERSONALNA, LUSTRO, TAWROSZ, TRAGICZNOŚĆ, BIOKOMPONENT, SAGAN, MARUDA, DESTRUKCYJNOŚĆ, GAWĘDA SZLACHECKA, FEJHOA, CZARNY PIOTRUŚ, DRESIARZ, KOMPRADOR, NALEŹLINA POSPOLITA, KONSOLA, HULK, NIESZLACHECTWO, FORMACJA DYSKURSYWNA, SARDANA, KORONA, TANK, NEGATYWA, LAWENDA, URLOP WYCHOWAWCZY, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, LWIA CZĘŚĆ, ?CUDA NA KIJU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.819 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWARTA OKRYWA M.IN. ŁĄK I PASTWISK, SKŁADAJĄCA SIĘ GŁÓWNIE Z TRAWY I ROŚLIN MOTYLKOWATYCH LUB TEŻ Z SAMEJ TRAWY I TWORZĄCA TRAWNIK; POPRZEZ GĘSTY SYSTEM KORZENI ROŚLIN SILNIE WIĄŻE SIĘ Z WIERZCHNIĄ WARSTWĄ GLEBY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWARTA OKRYWA M.IN. ŁĄK I PASTWISK, SKŁADAJĄCA SIĘ GŁÓWNIE Z TRAWY I ROŚLIN MOTYLKOWATYCH LUB TEŻ Z SAMEJ TRAWY I TWORZĄCA TRAWNIK; POPRZEZ GĘSTY SYSTEM KORZENI ROŚLIN SILNIE WIĄŻE SIĘ Z WIERZCHNIĄ WARSTWĄ GLEBY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DARŃ zwarta okrywa m.in. łąk i pastwisk, składająca się głównie z trawy i roślin motylkowatych lub też z samej trawy i tworząca trawnik; poprzez gęsty system korzeni roślin silnie wiąże się z wierzchnią warstwą gleby (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DARŃ
zwarta okrywa m.in. łąk i pastwisk, składająca się głównie z trawy i roślin motylkowatych lub też z samej trawy i tworząca trawnik; poprzez gęsty system korzeni roślin silnie wiąże się z wierzchnią warstwą gleby (na 4 lit.).

Oprócz ZWARTA OKRYWA M.IN. ŁĄK I PASTWISK, SKŁADAJĄCA SIĘ GŁÓWNIE Z TRAWY I ROŚLIN MOTYLKOWATYCH LUB TEŻ Z SAMEJ TRAWY I TWORZĄCA TRAWNIK; POPRZEZ GĘSTY SYSTEM KORZENI ROŚLIN SILNIE WIĄŻE SIĘ Z WIERZCHNIĄ WARSTWĄ GLEBY sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - ZWARTA OKRYWA M.IN. ŁĄK I PASTWISK, SKŁADAJĄCA SIĘ GŁÓWNIE Z TRAWY I ROŚLIN MOTYLKOWATYCH LUB TEŻ Z SAMEJ TRAWY I TWORZĄCA TRAWNIK; POPRZEZ GĘSTY SYSTEM KORZENI ROŚLIN SILNIE WIĄŻE SIĘ Z WIERZCHNIĄ WARSTWĄ GLEBY. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x