SPADANIE ROZPROSZONEJ MATERII OTACZAJĄCEJ GWIAZDĘ LUB PLANETĘ NA JEJ POWIERZCHNIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKRECJA to:

spadanie rozproszonej materii otaczającej gwiazdę lub planetę na jej powierzchnię (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AKRECJA

AKRECJA to:

rozrost tkanek (na 7 lit.)AKRECJA to:

przyrost obszaru państwa spowodowany działaniem siły Coriolisa; pojęcie prawnicze (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPADANIE ROZPROSZONEJ MATERII OTACZAJĄCEJ GWIAZDĘ LUB PLANETĘ NA JEJ POWIERZCHNIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.127

INDEKS RZECZOWY, PRZEŁOM, FELER, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, CHOCHOŁEK, LISTA STARTOWA, OŁATKA, CZAS ZIMOWY, ORZECHÓWKA, KOLEJKA GÓRSKA, AKCJA, KOCIE OKO, DEGENERACJA, DYSPENSER, GŁĘBSZY, NAUKA SPOŁECZNA, AKROBACJA, POLISYNDETON, BONET, SIODZI, CARAT, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, DŁAWIK, JADZICA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, ŚWIATŁO ZIELONE, OMDLAŁOŚĆ, KOLORYSTYKA, ASYSTA GRAWITACYJNA, PRZEŚWIETLENIE, OPUCHLIZNA, TANIEC, RACHUNEK CAŁKOWY, SIECZKA, JAZDA, GIRLANDA, TYTUŁ PRASOWY, DWUDZIESTY, POETA LAUREATUS, PRONACJA, ZARZUT, ARCHIWOLTA, WOLUMEN OBROTU, BUCHTA, LIBELLA, KONFISKACJA, STYMULATOR, OKŁAD, SATYRA, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, ALKOWA, ŻYŁA ODŁOKCIOWA, NIGER, ROZPUSZCZALNIK, KARA GŁÓWNA, PLUDRY, CZECZOTKA, NOGA, DZIEŁO ROGOWE, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, GLORIA, APRETURA, KSIĄŻKA ADRESOWA, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, TERMIN PREKLUZYJNY, GOTOWALNIA, NASIONNICE, SALA, PŁYWAK, MANTYLA, IGOR, KLASZTOR, KOKTAJL MOŁOTOWA, MORWA, SKRZYNIA, ŚWIĘTO, CEROFERARIUSZ, AKACJA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, SZKARADA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, GOOGLE, ANTYPATRIOTYZM, RAJD GWIAŹDZISTY, AKCEPTOR, SYSTEMATYKA, KOPUŁA LODOWA, PARADOKS, WYDAWNICTWO ZWARTE, KULTURA MATERIALNA, MASZKARON, PALCÓWKA, CIAŁKO SZKLISTE, FUNKCJA, PROCES GEOLOGICZNY, SKIP, PUBLIKA, PUNKT WĘZŁOWY, PORADLNE, IKONA, PAJAC, DACH POGRĄŻONY, WARSTWA ABLACYJNA, SATELITA, ANTOLOGIA, CHŁODNIK, PIWONIA, WĄSONÓG, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, FRAKCJONISTA, SZMAT, KRAJ, RUG, BĘBEN, ZAWODOWIEC, KACZKA, UCZESTNIK, NIECKA ARTEZYJSKA, SOPRANISTA, MODUŁ SERWISOWY, KARZEŁ, RANGA, PIĘCIOKROTNOŚĆ, MIARA, RYNNA, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, PŁUCZKA, OGNIWO, CERATA, WCIOS, POBRATYMSTWO, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, HALOGENEK ALKILOWY, STANDARD EMISYJNY, NAGŁOŚNIENIE, KREWNY, PLEBS, ZAKON MNISZY, SZUBIENICA, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, DŻAGA, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, ROLADA, PODGRUPA, STRZAŁA, HALMA, PRE-PAID, UDAR MÓZGOWY, ORBITAL, KONCENTRACJA, SZTYFT, SERENADA, MELUZYNA, DYFERENCJA, ZNAK, KORDONEK, WANIENKA, MADONNA, GRYS, CZARNA KARTKA, NÓŻKA, WKLĘSEK, PIÓRKO, PLANISTYKA, JEDNOSTKA ALOKACJI, KREOL, GUMA, HERB, MOŁOTOW, FENIG, PODOKARP, INTONACJA, DEPTAK, WYZWOLICIEL, KREPON, MASZYNA ELEKTRYCZNA, RYTUAŁ, POŁYKACZ, ALEC, GARBNIK, BLUES, DWUKĄT SFERYCZNY, SER, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, WAKUOLA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, ROZGAŁĘŹNIK, UKŁAD NIEINERCJALNY, HIPOTERMIA, MALIMO, NAPĘD HYDRAULICZNY, POMNIK, DEKANTER, KARIN, PLAGA, DEZERCJA, UKŁAD WIELOKROTNY, ROZJAZD, MAJORAT, TRYSEKCJA, DOKUMENT, RUCH PRZYSPIESZONY, NAKŁO, DAWKA, EDAM, GAD, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, BLOK ENERGETYCZNY, KANTOR, BAGGALA, FRAMUGA, CZYTNIK, LATARNIA, KRUCHE CIASTO, ARAK, MIESZANIEC, PAWIMENT, BYK, WILCZE STADO, UDŹWIG, PRZYTULIA, WIKING, GASTROFAZA, PRZEPIS, PAPIER FOTOGRAFICZNY, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, BRODAWKA STÓP, OBOWIĄZEK SZKOLNY, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, FALKON, BAGAZJA, BUDOWA, KOSMYK, USTRÓJ, MŁOTOWNIA, SZUM, CIOS, DZIADEK DO ORZECHÓW, PEDOFILIA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, TAMBURMAJOR, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, WELON, SPORT MOTOROWY, KAMELIA, WIATR KATABATYCZNY, IMPAST, PEPICZKA, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, WSPÓŁUCZENNICA, SKATING, PRZĘSŁO, PONOR, IZOMER, CZERNINA, EMBLEMAT, DZIEGCIARZ, CHŁOPOWINA, WYPALANKA, MSZA, SZKANDELA, KONSOLA, GAŁĘZATKA, CYGANECZKA, PAKIET POMOCOWY, DEKONTAMINACJA, KUM, WÓZEK, WRĘBNIK, HANDEL ZAGRANICZNY, ŚWINIARKA, INTERNAT, DZIEWCZYNA, PANI, ŁUSKA, KLASER, TECZKA, ZAKUTA PAŁA, PRZECIWNIK, WZNIOS KAPILARNY, KOREKTOR, KLINKIER, BORZEŚLAD ZWISŁY, DERYWACJA ALTERNACYJNA, CHIŃSKI, KLER, METRYKA, AMUR, KULFONIK, WŁÓCZYKIJ, PROWENIENCJA, PAWANA, OLAF, DOROBEK, KONFEDERACJA, ?INSTALACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.127 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPADANIE ROZPROSZONEJ MATERII OTACZAJĄCEJ GWIAZDĘ LUB PLANETĘ NA JEJ POWIERZCHNIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPADANIE ROZPROSZONEJ MATERII OTACZAJĄCEJ GWIAZDĘ LUB PLANETĘ NA JEJ POWIERZCHNIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKRECJA spadanie rozproszonej materii otaczającej gwiazdę lub planetę na jej powierzchnię (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKRECJA
spadanie rozproszonej materii otaczającej gwiazdę lub planetę na jej powierzchnię (na 7 lit.).

Oprócz SPADANIE ROZPROSZONEJ MATERII OTACZAJĄCEJ GWIAZDĘ LUB PLANETĘ NA JEJ POWIERZCHNIĘ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - SPADANIE ROZPROSZONEJ MATERII OTACZAJĄCEJ GWIAZDĘ LUB PLANETĘ NA JEJ POWIERZCHNIĘ. Dodaj komentarz

3+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast