RODZAJ KARY, WYNIKAJĄCY Z KODEKSU KAR GŁÓWNYCH I POPRAWCZYCH, OBOWIĄZUJĄCEGO W KRÓLESTWIE POLSKIM, OBEJMUJĄCY POZBAWIENIE WSZELKICH PRAW POŁĄCZONYCH Z KARĄ ŚMIERCI LUB ZESŁANIEM NA CIĘŻKIE ROBOTY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARA GŁÓWNA to:

rodzaj kary, wynikający z Kodeksu Kar Głównych i Poprawczych, obowiązującego w Królestwie Polskim, obejmujący pozbawienie wszelkich praw połączonych z karą śmierci lub zesłaniem na ciężkie roboty (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KARA GŁÓWNA

KARA GŁÓWNA to:

kara śmierci; kara polegająca na pozbawieniu życia sprawcy przestępstwa (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ KARY, WYNIKAJĄCY Z KODEKSU KAR GŁÓWNYCH I POPRAWCZYCH, OBOWIĄZUJĄCEGO W KRÓLESTWIE POLSKIM, OBEJMUJĄCY POZBAWIENIE WSZELKICH PRAW POŁĄCZONYCH Z KARĄ ŚMIERCI LUB ZESŁANIEM NA CIĘŻKIE ROBOTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.659

PODSKOK, PALUCH KOŚLAWY, WCZASY POD GRUSZĄ, OSZLOCH, PEPIK, GWASZ, MIKROBIOTA, DOK, POWÓZ, ŁUPACZKA, RAZSOLNIK, ŻORŻETA, TĘPAK, HEKSACHLOROFEN, HYBRYDA, CROONER, DZIEWIĘTNASTKA, PARAGRAF, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, HARCERKA, METALOPROTEINA, SZCZECINIAK, ZABURZENIE UROJENIOWE, WAFEL, CZAS URZĘDOWY, KONTENER, PRZEWÓD WYDOBYWCZY, CZĄSTKA DZIWNA, OFICER, NIEUŻYTECZNOŚĆ, SZPALTA, OKULARY SŁONECZNE, AKROPOL, STROP KLEINA, NAJDA, FINISZ, GADOPTAK, LEGALIZACJA PONOWNA, KANONIK, SYMPTOMAT, JUMPSALING, POŁYSK, KOMBATANT, POLIMORFIZM, KOZAK, AGREST CHIŃSKI, REPRESJA, LEBERKA, ŚMIERĆ CYWILNA, SINOWENATOR, WERSET, POLSKI-SLOWNIK.PL, ROZPADLINA, USTAWODAWSTWO, JĘZYKI LAPOŃSKIE, PION ŻYROSKOPOWY, ŁAMANY DACH POLSKI, ŻYŁKA, PRZYKURCZ, PLUSKWICA, ROPUCHY NOSATE, KATZENJAMMER, ANTRYKOT, IKEBANA, ELKI, PROSAK, ARCHOZAURY, DIADEMODON, MISZCZU, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, TRYBUNAŁ, MIESZEK, CIĘGNO, KŁUSAK FRANCUSKI, SOPEL, KINGORIA, KATANA, ŚMIGACZ, GOŚĆ, FRATER, DZIEWIĄTKA, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, BENGALSKI OGIEŃ, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, WARUNEK LOKALOWY, UKRAIŃSKI, DETAL ARCHITEKTONICZNY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, CZTERDZIESTKA, WYPOWIEDZENIE, MAHOŃ, KALANETYKA, ARCHEOLOGIA, MUZYKA CERKIEWNA, SZAGRYN, CHOROBA WRZODOWA, PIERSIÓWKA, ŚLIZG, HURTNICA, WIDZOWNIA, PIK, SKRZYNKA, TENIS STOŁOWY, PRZECZULICA SKÓRNA, ECHOLOKACJA, ASCEZA, IRANIZACJA, KOMPOTIERA, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, SOS SOJOWY, UDRĘKA, RAJZBRET, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, WAGA, MALATURA, WIATROWNICA, ŚLUBOJAWKA, OPOŃCZYK, DESKA ŚNIEŻNA, POLEWACZKA, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, PRZEPRÓCHA, GRUSZECZKA, PARASOLNIK, NOTA PROTESTACYJNA, KARTUSZ, ZAMEK, KAPITAŁOWOŚĆ, LAS, BAZYLIKA KATEDRALNA, BARWICZKA, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, AMBONA, DYPTYK, SWORZEŃ, JACHT ŻAGLOWY, ZAŚPIEW, PRZEMYT PLECAKOWY, MOZART, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, COŚ, WAGONIK, DWUDZIESTY DRUGI, CIAŁO STAŁE, KSIĘŻULKO, PTERODAKTYL, PARTYCYPACJA, ZIEMIA ODNIESIENIA, SZYCH, TECHNOKRATA, INTERCEPCJA, BAGNIAK ZDROJOWY, BEFSZTYK, ŚREDNIA WINSOROWSKA, ELISMA, STANOWISKO, SMOK, TERCET, ILUZJA PIENIĄDZA, ARON, ZASADA, OKRĘŻNOŚĆ, PODATEK CEDULARNY, CHAMEDAFNE, METAFRAZA, UWAGA, OBRONA, KOLENDRA, ARTYKUŁ, INTERPRETACJA, AKADEMIA, TRASZKA GÓRSKA, PYZA, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, NAPIĘCIE DOTYKOWE, FAB LAB, CYKL, GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA, BARWA, BELWEDER, STROICZKOWE, DZIEWIĄTKA, JARZĘBIAK, CZAS PÓŁTRWANIA, PRAWO KARNE, ODWAR, ARCHIWIZACJA, PRAWO AUTORSKIE, SKUTEK PRAWNY, EKSPANDER, SPRZĘCIOR, JAŁOWIEC, CUDOTWÓR, ROSZCZENIE ZWROTNE, TEST, BODZIEC, PAŁKA WYSMUKŁA, AGROGAZ, PSIANKA, BELWEDER, GORCZYCZNIK, MIKSOZAUR, OPADY, SEKWOJA, JĘCZMIEŃ, KWATERA GŁÓWNA, SPORRAN, KLUCZ, KAWALERIA POWIETRZNA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, AGREGAT, PARA UPORZĄDKOWANA, PYCHOTKA, SZUMOWINA, BUREK, SAM, WACŁAW, PŁASKOSZ, KÓŁKO GRANIASTE, WRĄB, PRAWO CURIE-WEISSA, MIELIZNA, SZPIEGÓWKA, PROGRAM, ŁUPEK SAPROPELOWY, NACZYNIE OZDOBNE, OKO, HEBRA, REPETYTYWNOŚĆ, KACZKA DZIENNIKARSKA, GUFFA, PISZCZAŁKI, TRÓJKĄT, RUBLÓWKA, WAPORYZACJA, ZIMNY PRYSZNIC, AUTOBUS CZŁONOWY, BALAST, NOŚNOŚĆ, BETA, TAROT, KARA, DŁAWIK, MOSTEK, RZEMIOSŁO, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, SET, ATTYKA, PAKA, KERSTSTOL, PIEROGI, SUMATOR, LAMPA KWARCOWA, MANGOSTAN, HARMONIJKA, KONWERGENCJA, POR, KORD, GORGONA, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, WSPÓŁŻYCIE, WIELOKROTNOŚĆ, CEWKA PUPINA, REGLAN, KAULIKARPIA, ŚMIERDZIUCH, KONTRASYGNATURA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, CUCHA, RYGIEL, TUNEL, PLECIONKA, ULOT, JUDASZOWE SREBRNIKI, SPRYCIARKA, UDAWACZKA, BRONCHOFIBEROSKOP, SZARADA, HOMOGENAT, TŁUK PIĘŚCIOWY, LAWABO, SZCZENIACZEK, ŁĄCZNOŚĆ, KUR, TREND ROZWOJOWY, ANNIWERSARZ, BRAZYLIANY, NARCIARSTWO DOWOLNE, ANTYKONCEPCJA, WĄŻ, PASTERSTWO, KINETOPLASTYDY, LEPIĘŻNIK, EKLEKTYCZNOŚĆ, PANDANOWIEC, MASZT, BORÓWKA, WIRUS ŻÓŁTEJ FEBRY, ?MUFKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.659 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ KARY, WYNIKAJĄCY Z KODEKSU KAR GŁÓWNYCH I POPRAWCZYCH, OBOWIĄZUJĄCEGO W KRÓLESTWIE POLSKIM, OBEJMUJĄCY POZBAWIENIE WSZELKICH PRAW POŁĄCZONYCH Z KARĄ ŚMIERCI LUB ZESŁANIEM NA CIĘŻKIE ROBOTY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ KARY, WYNIKAJĄCY Z KODEKSU KAR GŁÓWNYCH I POPRAWCZYCH, OBOWIĄZUJĄCEGO W KRÓLESTWIE POLSKIM, OBEJMUJĄCY POZBAWIENIE WSZELKICH PRAW POŁĄCZONYCH Z KARĄ ŚMIERCI LUB ZESŁANIEM NA CIĘŻKIE ROBOTY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARA GŁÓWNA rodzaj kary, wynikający z Kodeksu Kar Głównych i Poprawczych, obowiązującego w Królestwie Polskim, obejmujący pozbawienie wszelkich praw połączonych z karą śmierci lub zesłaniem na ciężkie roboty (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARA GŁÓWNA
rodzaj kary, wynikający z Kodeksu Kar Głównych i Poprawczych, obowiązującego w Królestwie Polskim, obejmujący pozbawienie wszelkich praw połączonych z karą śmierci lub zesłaniem na ciężkie roboty (na 10 lit.).

Oprócz RODZAJ KARY, WYNIKAJĄCY Z KODEKSU KAR GŁÓWNYCH I POPRAWCZYCH, OBOWIĄZUJĄCEGO W KRÓLESTWIE POLSKIM, OBEJMUJĄCY POZBAWIENIE WSZELKICH PRAW POŁĄCZONYCH Z KARĄ ŚMIERCI LUB ZESŁANIEM NA CIĘŻKIE ROBOTY sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - RODZAJ KARY, WYNIKAJĄCY Z KODEKSU KAR GŁÓWNYCH I POPRAWCZYCH, OBOWIĄZUJĄCEGO W KRÓLESTWIE POLSKIM, OBEJMUJĄCY POZBAWIENIE WSZELKICH PRAW POŁĄCZONYCH Z KARĄ ŚMIERCI LUB ZESŁANIEM NA CIĘŻKIE ROBOTY. Dodaj komentarz

2+9 =

Poleć nas znajomym:

x