POTRĄCENIE PRZEZ BANK PROCENTU OD WEKSLA LUB INNEGO PAPIERU WARTOŚCIOWEGO W WYPADKU ODKUPIENIA GO PRZED TERMINEM PŁATNOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYSKONTO to:

potrącenie przez bank procentu od weksla lub innego papieru wartościowego w wypadku odkupienia go przed terminem płatności (na 8 lit.)ESKONTO to:

potrącenie przez bank procentu od weksla lub innego papieru wartościowego w wypadku odkupienia go przed terminem płatności (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POTRĄCENIE PRZEZ BANK PROCENTU OD WEKSLA LUB INNEGO PAPIERU WARTOŚCIOWEGO W WYPADKU ODKUPIENIA GO PRZED TERMINEM PŁATNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.164

WNĘTER, NAZWA ZWYCZAJOWA, SAKLA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, BASZŁYK, WŁODARZ, TUKA, PARKIET, WIERTŁO STOMATOLOGICZNE, BULLA, ŁAŃCUCH, SZLACHCIURA, WINA NIEUMYŚLNA, PORT, MYSZ, ŁUK, WIKKA, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, BEZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE, MIKANIT, GŁUPEK, WIĄZANIE POTRÓJNE, CHOROBA VELPEAUA, NIERÓB, TERMOS, YORKSHIRE PUDDING, KONTAKT, KIŚĆ, SZASZŁYKARNIA, PAŃSZCZYZNA, DRELICH, MINERAŁ, AMERYKAŃSKOŚĆ, TEMAT, PLUJKA, TYSIĄCKROTNOŚĆ, RAKIETKA, PRAWO CURIE-WEISSA, LUFKA, MELDUNEK, REMIKS, CZAPKA SPORTOWA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, KRATA DYSTRYBUTYWNA, ZJAWISKO SEEBECKA, RÓWNIK, LICENCJA OTWARTA, KARTEZJANIZM, PART, KAZALNICA, PASTORAŁKA, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, LAGUNA, UTRILLO, MASA SPOCZYNKOWA, JĘZYK LONGOBARDZKI, KASTYLIJSKI, BALECIK, BAWOLE OKO, AVENSIS, BOBOWATE WŁAŚCIWE, WINO, HERBATA BIAŁA, KINO DROGI, HURMA, ELUWIUM, HALFA, UMOCNIENIE, SMOCZEK, CHEMIZACJA ROLNICTWA, STYLISTKA, ORŁORYB, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, STOSUNEK, PUSZYSTOŚĆ, JAN, OSET KĘDZIERZAWY, ORGAN, RAK, RUMUŃSKOŚĆ, SIAD, WYPALANKA, SPŁAWIK, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, CENTRUM, KĄT GODZINNY, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, SURFER, LARWA, WIELORAK, PARA, STOPIEŃ, ŁUK MADZIARSKI, KOSZULKA, POSŁANIEC, ANTRYKOT, PRZEWOŹNIK, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, FIGURA, INTROSPEKCJONIZM, SELSKIN, JASTRZĘBIE OKO, FASOLA, KOŃCÓWKA, POETYKA, ŻAGIEW, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, POTÓWKA, MADZIARSKI, CERTYFIKAT INWESTYCYJNY, MAGNES, IMINA, EKOLOGISTYKA, WERANDA, LIBELA, SZCZELINA LODOWCOWA, WYDRA, LASKOWANIE, KŁOBUK, KWESTA, PRZYRZĄD, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, KROPIELNICA, TONAŻ, GZYMS, KIEROWCA, KASETON, DIWA, GARNITUR, PUNKT OKOSTNOWY, GŁUCHY TELEFON, NIEWZAJEMNOŚĆ, POPRZEDNICZKA, AKRECJA, SUW, PRZEPRÓCHA, TRIO, SZEŚĆDZIESIĄTKA, PALETA, RACHUNEK BIEŻĄCY, OPAD, HALBA, ANTYKADENCJA, ACETYLENEK MIEDZI, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, KRYZYS KATATYMICZNY, DOMINACJA PEŁNA, WĘDRÓWKA, GEOFIT KORZENIOWY, GREK, WELWET, NIEPOSPOLITOŚĆ, CHEDDAR, GLIPTYKA, BURKA, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, RÓŻNOWICIOWCE, OKO, REZERWA, ARCHOZAUR, TRZĘSIDŁA, FUNKCJA GREENA, INDOS, BYDLAK, PALIA, PÓŁKA SKALNA, PREDYSPOZYCJA, NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE, SZCZYPIOREK, CHOWDER, KOLEKTA, LESZCZYNA, AGRAFA, NASZELNIK, KOVACIĆ, ZAPORA WODNA, SEPARACJA, KUPLET, KATAPULTA, KOŃ APPALOOSA, GAMBIT, PRZEPUKLINA PĘPKOWA, BIEGUN NIEBIESKI, PASTERZ, APERCEPCJA, FOKA, AKCJA, PRĘT, MORDERCA, SAMOOKALECZENIE, WYBLINKA, WARTOŚĆ NOMINALNA, STRAŻ, ZOOEKDYSON, ZWIĄZEK REWIZYJNY, SKOPEK, SZCZEPONOGI, WOKALIZA, IMMUNITET KONSULARNY, JĘZYK BEMBA, TRÓJSTRONNOŚĆ, DZIEŁO OTWARTE, PRZYSTAŃ MORSKA, NAZGULE, WIRUSY DSDNA-RT, GAŁKA, KOTWICA KINESTETYCZNA, KONFEDERACJA, KRUCHAWECZKA, SKUMBRIA, NOWELIZACJA, PRZETRAWIANIE, CHRANCUSKI, PSYCHOTERAPIA GESTALT, PERŁOWIEC, WOLE, KARMEL, PAN STOP, KĘPA, ŁOŻNIK, BALUT, PASAŻ, SPALINY, ANALIZA CZYNNIKOWA, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, OPUCHLIZNA, RATING, KOSZ, STAŁOŚĆ, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, PRZEWRÓT, DOVE, RAKSOLOTY, HETEROTROFIA, HANGAR, KLUCZ, APORT, INDUKTYWNOŚĆ, CHIMICHANGA, ZŁOTKO, PROGRAM WYBORCZY, SIODEŁKOWCE, HEROSTRATYZM, GĘŚ, KANOPA, OBIEG, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, SATYRA, GARNITUR, WĄTPLIWOŚĆ, WYPŁYW, LICZBA BRINELLA, MODERNA, ANTYFUTBOL, ALGEBRA LINIOWA, POSIADŁOŚĆ, ŻEL, FORSOWANIE, JUFER, MALARSTWO TABLICOWE, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, ROBOCIK, KARIOLKA, WPŁYW, WDZIĘK, WOAL, MEANDER, SPOIWO BUDOWLANE, SZACHY, PODZIAŁ, SKUP, ŻÓŁTY GUZEK, GRÓD, FASCYNATOR, ŚMIGŁOŚĆ, ZAŚCIANEK, FRAZEOLOGIZM, STRZELECTWO SPORTOWE, PERŁA, DEINSTALACJA, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, PRZEDWIECZNOŚĆ, DELEGACYJKA, SYR, MAGIERA, UNIA, ROZRZUTNIK, KLON, RZĄD, KAJDANY SKEFFINGTONA, FABIA, CZARNA KARTKA, BLUZA, DZIAŁ, GAZY, COCKNEY, WIRUS POLIO, ?NATURALNY SATELITA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.164 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POTRĄCENIE PRZEZ BANK PROCENTU OD WEKSLA LUB INNEGO PAPIERU WARTOŚCIOWEGO W WYPADKU ODKUPIENIA GO PRZED TERMINEM PŁATNOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: POTRĄCENIE PRZEZ BANK PROCENTU OD WEKSLA LUB INNEGO PAPIERU WARTOŚCIOWEGO W WYPADKU ODKUPIENIA GO PRZED TERMINEM PŁATNOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYSKONTO potrącenie przez bank procentu od weksla lub innego papieru wartościowego w wypadku odkupienia go przed terminem płatności (na 8 lit.)
ESKONTO potrącenie przez bank procentu od weksla lub innego papieru wartościowego w wypadku odkupienia go przed terminem płatności (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYSKONTO
potrącenie przez bank procentu od weksla lub innego papieru wartościowego w wypadku odkupienia go przed terminem płatności (na 8 lit.).
ESKONTO
potrącenie przez bank procentu od weksla lub innego papieru wartościowego w wypadku odkupienia go przed terminem płatności (na 7 lit.).

Oprócz POTRĄCENIE PRZEZ BANK PROCENTU OD WEKSLA LUB INNEGO PAPIERU WARTOŚCIOWEGO W WYPADKU ODKUPIENIA GO PRZED TERMINEM PŁATNOŚCI sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - POTRĄCENIE PRZEZ BANK PROCENTU OD WEKSLA LUB INNEGO PAPIERU WARTOŚCIOWEGO W WYPADKU ODKUPIENIA GO PRZED TERMINEM PŁATNOŚCI. Dodaj komentarz

3+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast