WYRAZ SYNSEMANTYCZNY BĄDŹ MORFEM, KTÓRY W POZYCJI PO RZECZOWNIKU LUB PRZYCZEPIONY DO RZECZOWNIKA RZĄDZI JEGO PRZYPADKIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POIMEK to:

wyraz synsemantyczny bądź morfem, który w pozycji po rzeczowniku lub przyczepiony do rzeczownika rządzi jego przypadkiem (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POIMEK

POIMEK to:

klasa synsemantycznych wyrazów bądź morfemów rządzących przypadkiem poprzedzającego je rzeczownika (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYRAZ SYNSEMANTYCZNY BĄDŹ MORFEM, KTÓRY W POZYCJI PO RZECZOWNIKU LUB PRZYCZEPIONY DO RZECZOWNIKA RZĄDZI JEGO PRZYPADKIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.024

BUKWICA, WYSTAWCA, LIQUID, PIĘCIORNIK NISKI, ŁUK, DIWA, ANTYUTOPIA, ZAKRĘTKA, WYZNAWCA, KAPTUR, NIECZUCIE, MARSKOŚĆ, NASKÓREK, BANDAŻ, ANNA, ŁAJDACKOŚĆ, GAL, PODŁUŻNIK, RODZIC CHRZESTNY, FATALIZM, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, LOGOGRAM, WISKOZA, PROSTOŚĆ, PODATNOŚĆ, PRZECIWIEŃSTWO, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, GEOLOKALIZACJA, KUCZBAJA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, PSYCHODELICZNOŚĆ, POR, ANTYHITLEROWIEC, GENIUSZ TWORZYCIELSKI, WAGA, FACSIMILE, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, JAN, OBUSTRONNOŚĆ, WIELKORZĄDCA KRAKOWSKI, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, LISTA, KĄTNIK DOMOWY WIĘKSZY, PREZBITER, UDAR MÓZGOWY, TRANSFORMATORNIA, KREWETKA WIŚLANA, WAGA, AKTOR, PODŁOGA, KAZBA, MIODOJAD ŻÓŁTOPLAMY, KORONA, KOZIA NÓŻKA, FIRMA-WYDMUSZKA, ANONEK, WIGONIA, KOMBINEZONIK, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, KASETOFON, TARANOWANIE, PILOKARPUS, NAROŻNIK, GAZOLINA, SĄD JEDNOSTKOWY, TROMPA, RETENCJA, KONCERN, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, SUROWOŚĆ, POJEDYNEK, HOTELING, LODOWIEC HIMALAJSKI, POSTRZYŻONY, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, ZNAK ZAPYTANIA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, OPIS, FIGA, RETARDACJA, OBÓZ, WYCHODŹSTWO, UMOWA CYWILNOPRAWNA, FAZA, BEZWYZNANIOWIEC, STRACCIATELLA, SARAFAN, AGENCJA RATINGOWA, USTAWKA, MNICH, SYFEK, WALEC, STEP, FONDUE SEROWE, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, WYPEŁNIENIE, ZAŚPIEW, DEZETKA, FILM 3D, PHISHING, LAMINAT, PRZEWRÓT, TRANSPORTÓWKA, BOMBARDA, TREPY, WKLĘSEK, ZBIORNIK RETENCYJNY, GLORIETA, KOSMONAUTA, WŁÓKIENKO, PAPROTNICA GÓRSKA, KROPKA, KAWA ZBOŻOWA, WŻER, MIKSTURA, REGION WĘZŁOWY, STRES, MANEŻ, INTENSJA, ZGORZELINA, SAKPALTO, MIODOŻER ZIELONY, SKARYFIKACJA, GODŁO MAPY, REWERS, KROSNO, BETON ŻUŻLOWY, KANONIERKA, KAFTAN, SKAŁA OSADOWA, LAMPA METALOHALOGENKOWA, KANAŁ LATERALNY, FALOWNIK NAPIĘCIA, PROFIL KAUZALNY, KONFISKATA, SZKOŁA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, PSEUDOLAGOZUCH, PROTEZA, BAK, WYKUSZ, SYLWETA, ENANCJOMER, ŻNIWIARKA, MŁOT SPALINOWY, JEŻOZWIERZ INDYJSKI, DZIENNIK, ORNAMENT, TRAŁ, TATRA, BEZWŁAD, TEMPERATURA ZAPŁONU, SOLIPSYZM, POLIAMID, STOPER, NADAJNIK ISKROWY, DZIUPLAK, SMOCZA KREW, WYPIS, ZEFIR, PRZYROSTEK, WYPRAWA, GŁÓWNY REGULATOR TYLNY, SENSYBILIZATOR, STOPIEŃ NAUKOWY, MALTA, CHLEBODAWCA, OŚWIETLACZ, MASKA, PŁACHTA, SMOLUCH, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, SIEĆ, EKSHIBICJONISTA, KREDYT STUDENCKI, EMPORA, KERATOPLASTYKA, RELING, SUFIKS, WIATRAKOWIEC, BYDLĘ, PATYCZAK, RUCH, KREWETKA ATLANTYCKA, LITERATKA, DRAPER, DŁOŃ, ODŁAMKOWY, LEPTOPLEURON, SPŁUKIWACZ, MECHOWCOWE, OWAD, STRZEMIĘ, ORŁORYB, PRZYLEPNOŚĆ, KLAPA, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, SZACHRAJ, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, KANONIK, SKRÓT SYLABOWY, ABLACJA, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, KUMKWAT, OLGA, MIGDAŁ, MODRZEW EUROPEJSKI, LOKACJA, WIERZYCIEL SOLIDARNY, KRAMARZ, CZIP, WACŁAW, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, BOCZNIK, KASETKA, KLAMERKA, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, KRATOWNICA, CENZUS MAJĄTKOWY, MARATON, SZORSTKOŚĆ, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, BAWEŁNA, ZAPAŁECZKA, ABORDAŻ, MŁYNOWY, REDA, HUMANIORA, RAKIETA, SYRENI ŚPIEW, SIŁA AERODYNAMICZNA, CHOINKA, ZMIANA CHOROBOWA, KRAN, LINIA, ZMORA, PRZEDZIAŁ CZASOWY, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, ODRĘBNOŚĆ, FAKSYMILE, WIDZENIE BARWNE, NIECKA BASENOWA, RODZICIELSKOŚĆ, PARATHA, FUJARKA, TROPIK, MOSTEK, NOTARIUSZ, STRYJO, AZT, AŻUR, PRZEPRÓCH, CHORĄŻY, WYGASZACZ, ENIGMATYCZNOŚĆ, INOKULACJA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, OGÓR, ZWIJARKA, FUNDUSZ PŁAC, TAJNE KOMPLETY, PODZBIÓR, MODRZEW, KARTKA, ROŻEK, STRAWIŃSKI, OWOC, KŁĘBCZAK, BEZAN, PÓŁRUCH, UKŁAD INERCJALNY, PEWNOŚĆ, LICHWIARSTWO, CZTERNASTY, BOMBA, WIRTUOZERIA, INSTALACJA, NAWA GŁÓWNA, SFIGMOMANOMETR, WSPÓŁWĘDROWIEC, ADAPTER, TRYSKAWKA, AEDICULA, KONKURENT, ANALOG, RZEKA ROZTOKOWA, DUPOLIZ, PAROWIEC, KONTUR MELODYCZNY, WOLUMEN OBROTÓW, GLOSA, CIĘŻKI SEN, KITA, PLEWA, KRYSTALOMANCJA, ZERÓWKA, PŁYN INFUZYJNY, RAPT, ?NACHALNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.024 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYRAZ SYNSEMANTYCZNY BĄDŹ MORFEM, KTÓRY W POZYCJI PO RZECZOWNIKU LUB PRZYCZEPIONY DO RZECZOWNIKA RZĄDZI JEGO PRZYPADKIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYRAZ SYNSEMANTYCZNY BĄDŹ MORFEM, KTÓRY W POZYCJI PO RZECZOWNIKU LUB PRZYCZEPIONY DO RZECZOWNIKA RZĄDZI JEGO PRZYPADKIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POIMEK wyraz synsemantyczny bądź morfem, który w pozycji po rzeczowniku lub przyczepiony do rzeczownika rządzi jego przypadkiem (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POIMEK
wyraz synsemantyczny bądź morfem, który w pozycji po rzeczowniku lub przyczepiony do rzeczownika rządzi jego przypadkiem (na 6 lit.).

Oprócz WYRAZ SYNSEMANTYCZNY BĄDŹ MORFEM, KTÓRY W POZYCJI PO RZECZOWNIKU LUB PRZYCZEPIONY DO RZECZOWNIKA RZĄDZI JEGO PRZYPADKIEM sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - WYRAZ SYNSEMANTYCZNY BĄDŹ MORFEM, KTÓRY W POZYCJI PO RZECZOWNIKU LUB PRZYCZEPIONY DO RZECZOWNIKA RZĄDZI JEGO PRZYPADKIEM. Dodaj komentarz

7+6 =

Poleć nas znajomym:

x