OBRAZ W POSTACI ZWOJU, PRZEDSTAWIAJĄCY SCENY Z DZIEŁA LITERACKIEGO, UZUPEŁNIONE OPISAMI LUB FRAGMENTAMI TEKSTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EMAKI to:

obraz w postaci zwoju, przedstawiający sceny z dzieła literackiego, uzupełnione opisami lub fragmentami tekstu (na 5 lit.)EMAKIMONO to:

obraz w postaci zwoju, przedstawiający sceny z dzieła literackiego, uzupełnione opisami lub fragmentami tekstu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBRAZ W POSTACI ZWOJU, PRZEDSTAWIAJĄCY SCENY Z DZIEŁA LITERACKIEGO, UZUPEŁNIONE OPISAMI LUB FRAGMENTAMI TEKSTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.297

DZIABKA, WIELKI KSIĄŻĘ, STACJA, MUSICAL, RETUSZ, PAJAC, SMOCZEK, GŁOS, PULWERYZATOR, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, LICZMAN, CHEKKER, BATYSTAT, STOPA DOCHODU, SMAK, SIATKA, AWANSCENA, REKUPERATOR CIEPŁA, TEST PASKOWY, NUMER BURTOWY, KOLUMNA, BEZSZELESTNOŚĆ, LEJEK, SŁAWA, ANOMALIA TERMICZNA, AGAMA PERSKA, ŁĄCZNICA, WAMPIR, FĄFEL, NIEZAMOŻNOŚĆ, POSZKODOWANA, WIDMO SYGNAŁU, REGULACJA CEN, MELIORACJA WODNA, OPĘTANIE, CIĄGUTKA, ZIARENKO, MASCARPONE, ZROZUMIAŁOŚĆ, DYSPENSER, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, BIRET, SÓL, FLACHA, WYKROCZENIE SKARBOWE, WYRAZY, KOSZULKA, ZWAŁ, ZAPARCIE, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, LISTA STARTOWA, KRYNOLINA, NIEPOSPOLITOŚĆ, WYRĘBA, KASKADA, JACK, KLAPAK, DANE TELEADRESOWE, BARWY, WABIK, GERMANIZACJA, SAMOPOMOC, ŁAPANIE, SIEKANKA, GWIAZDA WIELOKROTNA, KLUCZ, BAGIENNIK OBŁY, FLAKI, ODPŁYW, TARCZA, SERBSKOŚĆ, JERZY, KOLANO, SPŁUKIWACZ, OŁTARZYK PRZENOŚNY, ABLACJA LODOWCOWA, KAWAŁ, GABINECIK, KRÓLIK FLORYDZKI, SYLWETKA, DŁUGODZIÓB, IMPRESJA, NIĆ, SOCZEWKA, LOGIKA ZDAŃ, ESZEWERIA, ŁUK, CEMBROWANIE, JĘZYK KAUKASKI, OSTANIEC DEFLACYJNY, FACET, MCHY LIŚCIASTE, KIESZONKA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, KWESTIA, KOLORYT, HAK, WCHŁANIANIE ZWROTNE, TUMULUS, IMPOTENCJA, BIOCHEMIA, RAJFURSTWO, GRA, ANKIETA PERSONALNA, ŹRÓDŁO TERMALNE, AKOMPANIAMENT, TRUD, PEGMATYT, ALFABET MORSE'A, SER, METALOFON, WŻER, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, CEZURA, SĄD KOLEŻEŃSKI, BEAN, IMPREZA TURYSTYCZNA, WĘŻÓWKA, MODEL, PAŹDZIERZ, ALLEGRO, MIKSER, ZIELONI, ROSA MIODOWA, POŚWIST, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, ŁĄCZYNA, OKRUTNOŚĆ, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, MĄKA, LOG, GŁOSICIEL, PODKOWA, DEGRADACJA, NIEBO, CHOROBA WENERYCZNA, FANTOM, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, POPRAWKA, PLASTYKA, ŁUPEK MARGLISTY, ZATOKI, REPRODUKCJA, OBUWIE, RÓW MELIORACYJNY, STRUP, NACISK, UNIWERSAŁ, PASCHA, TOWOT, WYCHÓD, OPAŁ, WRAK, DYLIŻANS, CZEBUREK, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, KOSZÓWKI, TRĄBKA, PERŁOWIEC, OPONA, WAFEL, PIKIETA, ARTEFAKT, DUPEK ŻOŁĘDNY, PROFESOR, BEZPIECZNE ZAPASY, JAJA, PIEŚŃ, ZNAK, SZUMOWINA, TRASA ŚREDNICOWA, WIĄZ, EMOTIKONA, MAY, DZWONNICA, AMBRAZURA, KLAUZULA GENERALNA, SER PODPUSZCZKOWY, PROSCENIUM, ETERIA, BEZPANCERZOWCE, ŁUPEK PARAFINOWY, BRZOZA CZARNA, METROPOLIZACJA, BELWEDER, PIANA, SŁUPICA, SZLAFROK, NAWIERZCHNIA, FILIGRAN, TŁUSZCZ, UCHWAŁA ABSOLUTORYJNA, ŁOŻE, BROKER UBEZPIECZENIOWY, ARAFATKA, PRZYSTAŃ, ROZMIAR, GOTOWIEC, OBRAZ STEREOSKOPOWY, HAMBURGER, KURANT, BEŁT, EUROPEJSKOŚĆ, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, CHARAKTERYSTYKA, LEWO, MONITORING, SIAD RÓWNOWAŻNY, PROSIAK, IRANIZACJA, SWÓJ, TOFFI, OMDLAŁOŚĆ, REGRES, ZAMEK, DYSKALKULIA, FAZA, POJAZD KONNY, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, SILNIK, PRZESTĘPNOŚĆ, PACJENCJA, FUTERAŁ, SZKLIWO, CHMURSKO, NIEMOŻNOŚĆ, SOK, TENIS ZIEMNY, ROŚLINA DWUPIENNA, HEREZJA PARAFRAZY, MUR, PŁOMYCZEK, WYSŁUGA LAT, KONCENTRACJA, LEJNOŚĆ, ZWIERZĘ KOPALNE, PRASA, POLER, CZOŁO, SZYB, SKUNKS, CAPINA, NIECHLUJ, CHOŁODEĆ, KUGLARZ, SZLACHAR, EMBLEMAT, PRYSZNIC, MROZIK, KOŃCÓWKA, GAZOLINA, ŚLEPA AMUNICJA, AMBRAZURA, PULARES, CHRUST, OSPAŁOŚĆ, POTENCJAŁ, SONAR, ZAKOPCENIE, KŁAK, WIĄZANIE, DANA, OFENSYWA, BÓB KOŃSKI, KOPALINA SKALNA, OLEJ, INTERPRETACJA, SZTUKA, TWÓR, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, ANDANTINO, PRZYRODNI BRAT, SAKSAUŁ, CZART, ŻABKI, PRZYPOŁUDNIK, KOSZTORYS INWESTORSKI, CERATA, ŁONO, KRAINA MITOLOGICZNA, SZCZOTKA, OKULAR, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, MATERAC, GARKUCHNIA, CEMENT, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, PARAFRAZA, PUNKT, KNOTNIK ZWISŁY, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, PUBLIKA, VIOLA BASTARDA, INERCYJNOŚĆ, REPRODUKCJA POLIGRAFICZNA, PLECHA, WINYLEUM, FERMENTOR, KOMUNIA, ?BIURO TECHNICZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.297 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBRAZ W POSTACI ZWOJU, PRZEDSTAWIAJĄCY SCENY Z DZIEŁA LITERACKIEGO, UZUPEŁNIONE OPISAMI LUB FRAGMENTAMI TEKSTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OBRAZ W POSTACI ZWOJU, PRZEDSTAWIAJĄCY SCENY Z DZIEŁA LITERACKIEGO, UZUPEŁNIONE OPISAMI LUB FRAGMENTAMI TEKSTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EMAKI obraz w postaci zwoju, przedstawiający sceny z dzieła literackiego, uzupełnione opisami lub fragmentami tekstu (na 5 lit.)
EMAKIMONO obraz w postaci zwoju, przedstawiający sceny z dzieła literackiego, uzupełnione opisami lub fragmentami tekstu (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EMAKI
obraz w postaci zwoju, przedstawiający sceny z dzieła literackiego, uzupełnione opisami lub fragmentami tekstu (na 5 lit.).
EMAKIMONO
obraz w postaci zwoju, przedstawiający sceny z dzieła literackiego, uzupełnione opisami lub fragmentami tekstu (na 9 lit.).

Oprócz OBRAZ W POSTACI ZWOJU, PRZEDSTAWIAJĄCY SCENY Z DZIEŁA LITERACKIEGO, UZUPEŁNIONE OPISAMI LUB FRAGMENTAMI TEKSTU sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - OBRAZ W POSTACI ZWOJU, PRZEDSTAWIAJĄCY SCENY Z DZIEŁA LITERACKIEGO, UZUPEŁNIONE OPISAMI LUB FRAGMENTAMI TEKSTU. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x