BUDOWLA OBRONNA, STANOWIĄCA ELEMENT STAROŻYTNEGO I ŚREDNIOWIECZNEGO MURU OBRONNEGO W POSTACI WYSUNIĘCIA JEGO FRAGMENTU PRZED LICO I WZNIESIENIA PONAD JEGO POZIOM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BASZTA to:

budowla obronna, stanowiąca element starożytnego i średniowiecznego muru obronnego w postaci wysunięcia jego fragmentu przed lico i wzniesienia ponad jego poziom (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BASZTA

BASZTA to:

rodzaj skalicy, wypreparowana z podłoża skała, zrośnięta z nim podstawą i czasami jednym bokiem (na 6 lit.)BASZTA to:

element fortecy (na 6 lit.)BASZTA to:

dawna wieża warowna (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUDOWLA OBRONNA, STANOWIĄCA ELEMENT STAROŻYTNEGO I ŚREDNIOWIECZNEGO MURU OBRONNEGO W POSTACI WYSUNIĘCIA JEGO FRAGMENTU PRZED LICO I WZNIESIENIA PONAD JEGO POZIOM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.730

SILNIK WIATROWY, KANAŁ WENTYLACYJNY, FIZJOGNOMIKA, WEDUTA, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, CHLOROHEKSYDYNA, CEWKA NERWOWA, CZEŚNIKOSTWO, WIERSZ LEONIŃSKI, PANORAMA, KICZUA, ODPOWEDŹ IMPULSOWA, BIOGEN, BRACHET, SKRZYDLIK PAPROCIOWATY, MANDALA, ŚLUB CYWILNY, BADANIA SYSTEMOWE, ROSA, NATURA, KILSON, IMITACJA, ACETYLENEK MIEDZI, DOMINANTA STYLISTYCZNA, SUCHY DOK, FILAKTERIA, KONSOLA, KONTROSKARŻENIE, WELON, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, BERKELEY, MUR OPOROWY, HUMANIORA, ODBŁYŚNIK, FASETA, NOWINKARSTWO, AURA WITALNA, FRYGIJCZYCY, ASZ, GŁOWNIA, PIĘTKA, INTERESOWNOŚĆ, BĘBEN, PŁASZCZ KĄPIELOWY, PLUDRY, PRZYCISK, LOFIX, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, PARAFIA, LICO, OSTRA REAKCJA NA STRES, WSTAWKA, BEZPIECZNIK NASTAWNY, PODGŁÓWEK, STRADIVARIUS, PLUDRY, MIÓD KAPANIEC, DZIEDZICTWO KULTUROWE, ŁONO, BIEGUSY, ŚWIĘTOJANKA, TEK, CHLAPNIĘCIE JĘZYKIEM, ROTUNDA, MIECHOWITA, GRA WSTĘPNA, HIPERTROFIA, FUNKCJA GREENA, KOLANO HAMBURSKIE, ANTYKATOLICYZM, NAPRĘŻACZ, CISTECEFAL, KOŁO STEROWE, MLECZ, KONWERSJA, STOPIEŃ, URANIDOWATE, BUFOR, MODRZACZEK SINY, KORNWALIJSKI, OSTATKI, PŁASZKA, NULLIPARA, ZASŁONA, ORLI NOS, SYLABA, CHRYSTOLOGIA, SAMOCHÓD GAŚNICZY, RESPIRATOR, PŁYTKA, THAULOW, WKŁAD, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, JEDNOŚLAD, PULSARY, DOŚWITEK, HYDROFOBIA, KOKCYDIOZA, MILIGRAM, OMYŁKA PISARSKA, BASZTA, OPODATKOWANIE, DYWDYK, DRABINKA PRZECIWPOŻAROWA, POPRZEDNICZKA, KARTUSZ HERBOWY, KAPISZON, OPANCERZENIE, WNIEBOWZIĘTA, AMORFIK, SKAŁA ILASTA, PROUST, KOŁOWY, WSUWKA, POPRZECZKA, NACZÓŁEK, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, OKULARY SŁONECZNE, ZERO, JELITO PROSTE, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, TRZPIEŃ, BLIZNA, DZIEWIĄTA, STOŻEK DEPRESYJNY, PODWIECZÓR, PION, ZAKWAS, OŚCIEŃ, SUWNICA BRAMOWA, DWUDZIESTA TRZECIA, SZTORM, MACARONI WESTERN, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, EKAPIERWIASTEK, GRZYBNIA, BINDRA, ABSOLUCJA, KOZIOŁ, ESTRADOWIEC, PODATNOŚĆ TRANSPORTOWA, DZWONEK RĘCZNY, KRZYWKA, ZADYCHRA PÓŁNOCNA, NAWIEWNIK, KOT DOMOWY, PAJĘCZAKI, NIEDOMÓWIENIE, LEJ DEPRESYJNY, SZCZEKUSZKA MALUTKA, MUSZLOWCE, KOLENDRA, STOŁP, NASADA, STRATEGIA, JĘZYK, LAWENDA, PREKLUZJA, WĘDZIDŁO, ODGAŁĘZIACZ, PŁAT, ZŁĄCZKA, UMBRA, RÓW, PARÓWKA, NARZĄD SZCZĄTKOWY, MURŁATA, PAŁĄK, MIECHERA, SUPERVISOR, LEK PRZECIWCUKRZYCOWY, ZŁODZIEJKA, PODCIĘCIE, JAPONKA, ABERRACJA, DIMETRODON, TAKT, PISMO HIERATYCZNE, ZALEWKA, HIEROGLIFY, BAZYLIKA WIĘKSZA, SZKOŁA PODSTAWOWA, TELAMON, PASTA CURRY, RAD, GIMNAZJUM, OPANCERZONY POJAZD BOJOWY, BALON, LATARNIA UMARŁYCH, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, PROTEZA WOKALICZNA, BARBAKAN, BARBAKAN, LEGENDA HERBOWA, PODKÓWECZKA, USYTUOWANIE, MANES, LARGO, MECHANIKA FALOWA, TRYLIT, KASETON, DYSTORSJA, GODŁO MAPY, AKT, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, WIERZYTELNOŚĆ PIENIĘŻNA, MASKA, HETMAN NAKAŹNY, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, BŁYSZCZ, LATARNIA MORSKA, OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ, FIGURA, KULT SOLARNY, ELASTIK, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, GRYF, ELEMENT, ŻÓŁW CĘTKOWANY, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, MIARA, STOLIK, BELKA, HELWETA, TEBEK, PODGRUPA, TELEFOTOGRAFIA, STAŁA KOSMOLOGICZNA, JEDWABNIK, DIALEKTYZM, SALAFIZM, BON OŚWIATOWY, RAMIĘ, OBRONA, GLINA, ZAPORA, SŁUP ENERGETYCZNY, DROBNICA, ADAMITA, BIUROKRACJA, WKŁAD GRUNTOWY, ACHIROPITA, PÓŁPIĘTRO, MOSHING, ROBERTIA, SKŁADNIK, RACHUNEK SUMIENIA, TELEGRAFIA KOPIOWA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, STAN DEWELOPERSKI, SĄD PODKOMORSKI, DROGA WOJEWÓDZKA, MASZYNKA, DZIESIĘCINA, TERCJA, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, CZOP, JAZ, SZCZĘKA, PO, NAUPLIUS, POZIOM MORZA, FACJATA, SYGNATURA, TAMA, KOŚCIÓŁ, PERFORACJA, KLINKIER CEMENTOWY, KOSTKA BRUKOWA, KAPPA, MOST, MOROWE POWIETRZE, KAPITAŁ POCZĄTKOWY, PRZEDŁUŻACZ, KONFESJA, PLANETKA, BEZPŁUCNIKOWATE, PODATEK, RYGIEL, OBSADKA, BASTYDA, NAWIAS SYNTAKTYCZNY, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, DWUDZIESTOPAROLATKA, TŁOCZYSKO, WIESZAK, KOREKTOR, KRAJANKA, CZASOWNIK FRAZOWY, CZYTANKA, SYRENA, WYSKLEPEK, SYNTEZA MOWY, AGENT, NAZWISKO ZNACZĄCE, AGOGIKA, ?GRA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.730 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUDOWLA OBRONNA, STANOWIĄCA ELEMENT STAROŻYTNEGO I ŚREDNIOWIECZNEGO MURU OBRONNEGO W POSTACI WYSUNIĘCIA JEGO FRAGMENTU PRZED LICO I WZNIESIENIA PONAD JEGO POZIOM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUDOWLA OBRONNA, STANOWIĄCA ELEMENT STAROŻYTNEGO I ŚREDNIOWIECZNEGO MURU OBRONNEGO W POSTACI WYSUNIĘCIA JEGO FRAGMENTU PRZED LICO I WZNIESIENIA PONAD JEGO POZIOM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BASZTA budowla obronna, stanowiąca element starożytnego i średniowiecznego muru obronnego w postaci wysunięcia jego fragmentu przed lico i wzniesienia ponad jego poziom (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BASZTA
budowla obronna, stanowiąca element starożytnego i średniowiecznego muru obronnego w postaci wysunięcia jego fragmentu przed lico i wzniesienia ponad jego poziom (na 6 lit.).

Oprócz BUDOWLA OBRONNA, STANOWIĄCA ELEMENT STAROŻYTNEGO I ŚREDNIOWIECZNEGO MURU OBRONNEGO W POSTACI WYSUNIĘCIA JEGO FRAGMENTU PRZED LICO I WZNIESIENIA PONAD JEGO POZIOM sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - BUDOWLA OBRONNA, STANOWIĄCA ELEMENT STAROŻYTNEGO I ŚREDNIOWIECZNEGO MURU OBRONNEGO W POSTACI WYSUNIĘCIA JEGO FRAGMENTU PRZED LICO I WZNIESIENIA PONAD JEGO POZIOM. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x