NAZWA, KTÓRA MOŻE STAĆ W PODMIOCIE I ORZECZENIU ZDANIA O POSTACI „A JEST B” ORAZ W INTENCJI MÓWIĄCEGO ODNOSI SIĘ DOKŁADNIE DO JEDNEGO PRZEDMIOTU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DESKRYPCJA OKREŚLONA to:

nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAZWA, KTÓRA MOŻE STAĆ W PODMIOCIE I ORZECZENIU ZDANIA O POSTACI „A JEST B” ORAZ W INTENCJI MÓWIĄCEGO ODNOSI SIĘ DOKŁADNIE DO JEDNEGO PRZEDMIOTU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.146

PELYKOZAUR, UZBECKI, MRÓWKA PÓŁNOCNA, STACJA, SPŁYW, EKSPATRIANTKA, RADOSNOŚĆ, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, MSZAKI, NIEGOŚCINNOŚĆ, FESTON, OBRONA HOLENDERSKA, AFERA ROZPORKOWA, TELEWIZJA, DWUMECZ, OPÓR, ALAMOZAUR, EKSFOLIACJA, GMINA MIEJSKA, BAŻANT, ARIZONAZAUR, ZASIĘG, GĘŚ KRÓTKODZIOBA, WYNAGRODZENIE OSOBOWE, TROGLOFIL, PRAWO WYZNANIOWE, SAMURA, AMEBOCYT, KLEJONKA, REGRESJA LINIOWA, SZYLING, ZDRAJCZYNI, RYT, PIĘTNO, ZWARA, POSŁANNICA, PIT, OBSZAR WIEJSKI, SAMOLOT, METR SZEŚCIENNY, CYRKÓWKA, ARACHNOLOGIA, TROCINIARKOWATE, BLUES, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, SZLAUF, STEPNIARKA OCZKOWANA, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, AUŁ, MERSYTEMA, MATECZNIK, GERBIL MONGOLSKI, LIGA, WITEKS CZCZONY, ZAWÓD, GONIOMETRIA STATYCZNA, ROZCIEŃCZALNIK, JELEC, OFIAKOMORFY, PION, EKRAN, PULPETY, HUŚTAWKA, PETRYFIKACJA, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, FOSFATYDYLOCHOLINA, KULTURA MINOJSKA, GŁUPIĄTKO, GARBARSTWO, PRZEBRZYDŁOŚĆ, KRĄGŁOŚĆ, KETCHUP, PEPTON, BIBLIOPOLA, ESPERANTYDA, RAPIER, ELIMINACJA, KAPSUŁA POWROTNA, KAFLARZ, KSYLOGRAFIA, TOWARZYSZ BRONI, KLAWISZ FUNKCYJNY, WĘŻOWIDŁO, ELEKTROLOKACJA BIERNA, NAKARCZEK, EKSPRES, GĘSTOŚĆ, NIECKA ABLACYJNA, BOCIAN, ŚWINIAK, CEMENTOWE BUTY, POLE, EKONOMICZNOŚĆ, ANATOMIA, PRAWIDŁO, SADÓWKA, SEJMIK GENERALNY, KRZYWA ELIPTYCZNA, JEFFRIES, LETARG, RYSUNEK, MOIETA, LINEARNOŚĆ, NACISKANIE, TYRYSTOR, LUKIER, SOZOLOGIA, PALIWO CIEKŁE, BIZNESMEN, CYWILNOŚĆ, BAKTERIA ŚLUZOWA, CHOROBA KRÓLEWSKA, ZAUROPODOMORFY, NADAJNIK TELEWIZYJNY, TRANSPOZYCJA, TALERZ, JASKINIA LODOWA, DOMNIEMANIE, SZEŚĆDZIESIĄTKA, REEDUKATOR, MĘTNOOKI, PŁASK, KOLEŻANKA PO FACHU, GBUROWATOŚĆ, MŁODZIK, CAMEMBERT, LUDOWA REPUBLIKA KAMPUCZY, SŁOIK, NAPINACZ, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, EFEKT LOTOSU, MAKIJAŻYSTA, ARKADA, CEWA, ALTOCUMULUS, KWASOWOŚĆ, ZBLIŻENIE, AUTSAJDER, ARMIA, MIĘTA KĘDZIERZAWA, SĄŻNISTOŚĆ, NAPŁYW, KAPRYŚNIK, SPÓŁKA JEDNOOSOBOWA, TAG, ZUPKA CHIŃSKA, WOLNA KONKURENCJA, KOŚCISTOŚĆ, UDAJPUR, DARNIÓWKA POSPOLITA, ATOMISTYKA, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, BAZA, LICZBA RZECZYWISTA, BIEL, BOMBA ATOMOWA, WICEMISTRZ, MAKABRYCZNOŚĆ, KLASTER DYSKOWY, PODRÓŻ, FRA, LOGOGRAF, NIELUDZKOŚĆ, CIELĘCINKA, PRZEZORNOŚĆ, KREATYZM, DROGA KRAJOWA, ORIJA, STAN ŚREDNI, SIATKÓWKA, MOPEK, BAGPIPE, WIECHEĆ, MIĘSOPUST, PŁASTUGA, NEWTON, TYRAŃSTWO, DŻINN, WITAMINA P, REGENERACJA, NAZWA OBOCZNA, ROKOWANIA ZBIOROWE, ŻÓŁTNIK, FENYLOBUTAZON, FRANCA, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, KWOTA, MROK, GEOMETRYCZNOŚĆ, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, DRZEWO KOSMICZNE, ORBITA, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, BOK, DZIEŁO SZTUKI, CHEMIA ANALITYCZNA, PRZYBUDÓWKA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, PAWILON, WĘŻÓWKA, PRZYBYSZ, ŚMIECH, AGRAFA, TORPEDA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, STRATEGICZNOŚĆ, BOROWY, TORBIEL BĄBLOWCOWA, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, JODEŁKA, TAMILSKI, PLANTACJA NASIENNA, BYLICA POLNA, CZARNA WDOWA, JEDZENIE, PĘCINA, TROPIK, PRZEKOPNICA WIOSENNA, DOSTĘP, KIT, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, DEIZM, JEŻATKA AFRYKAŃSKA, WARSTWA ABLACYJNA, ANION HYDROKSYLOWY, NABOJKA, EMAKI, SZARPANINA, ZAWIŁOŚĆ, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, OSTROSŁUP FOREMNY, PASIAK, WĄTEK, BLOK, BACH, IZOLACJA, DOBA, KRONIKARKA, PODGARDLE, TURBINA WIATROWA, NABÓJ BOJOWY, OBJAWIENIE, OPRAWCA, DZIEWCZĘCOŚĆ, PROTOTYPOWOŚĆ, KARLIK ŚREDNI, BENZYNA CIĘŻKA, POŁUDNIK STRUVEGO, WSIOK, KOKIETKA, WYKROCHMALENIE SIĘ, FISZA, GADACZ, INFLACJA PŁACOWA, PRZECIWCIAŁO ANTYKARDIOLIPINOWE, FILOZOFIA PRAWA, CYWIL, TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY, CYSTOSTOMIA, FIRMAMENT, OLEJÓWKA, ADIANTUM WŁAŚCIWE, SPISYWACZ, LATINO, NAZWA ZWYCZAJOWA, TEOLOGIA SPEKULATYWNA, KULUARY, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, MECHANIZM KRZYWKOWY, SZYSZAK HUSARSKI, ŁOTEWSKOŚĆ, WSZOŁY, SUPERSAMOCHÓD, BRZEŻANIN, POLITYKA SPÓJNOŚCI, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, UKROP, DEMONOLOGIA, CHRAPY, SYGMATYZM, MITSUKURINA, KUCHENKA, OBSZAR CELNY, WKŁAD GRUNTOWY, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, SZCZYT SZCZYTÓW, EKRAN, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, OLEJ Z OLIWEK, VIBRATO, PRZYLEPA, TRENT, BIAŁORUSKI, WADLIWOŚĆ, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, WYDATKI INWESTYCYJNE, ?ZROBIENIE NA ODPIERDOL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.146 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAZWA, KTÓRA MOŻE STAĆ W PODMIOCIE I ORZECZENIU ZDANIA O POSTACI „A JEST B” ORAZ W INTENCJI MÓWIĄCEGO ODNOSI SIĘ DOKŁADNIE DO JEDNEGO PRZEDMIOTU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAZWA, KTÓRA MOŻE STAĆ W PODMIOCIE I ORZECZENIU ZDANIA O POSTACI „A JEST B” ORAZ W INTENCJI MÓWIĄCEGO ODNOSI SIĘ DOKŁADNIE DO JEDNEGO PRZEDMIOTU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DESKRYPCJA OKREŚLONA nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DESKRYPCJA OKREŚLONA
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) (na 19 lit.).

Oprócz NAZWA, KTÓRA MOŻE STAĆ W PODMIOCIE I ORZECZENIU ZDANIA O POSTACI „A JEST B” ORAZ W INTENCJI MÓWIĄCEGO ODNOSI SIĘ DOKŁADNIE DO JEDNEGO PRZEDMIOTU) sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - NAZWA, KTÓRA MOŻE STAĆ W PODMIOCIE I ORZECZENIU ZDANIA O POSTACI „A JEST B” ORAZ W INTENCJI MÓWIĄCEGO ODNOSI SIĘ DOKŁADNIE DO JEDNEGO PRZEDMIOTU). Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast