CECHA FIGURY LUB CZĘŚCI CIAŁA: PEŁNOŚĆ, WIĘKSZA ILOŚĆ TKANKI TŁUSZCZOWEJ, NIŻ UZNAJE SIĘ ZA PRZECIĘTNĄ, ZAOKRĄGLONY KSZTAŁT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKRĄGŁOŚĆ to:

cecha figury lub części ciała: pełność, większa ilość tkanki tłuszczowej, niż uznaje się za przeciętną, zaokrąglony kształt (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OKRĄGŁOŚĆ

OKRĄGŁOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest okrągłe, kuliste (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA FIGURY LUB CZĘŚCI CIAŁA: PEŁNOŚĆ, WIĘKSZA ILOŚĆ TKANKI TŁUSZCZOWEJ, NIŻ UZNAJE SIĘ ZA PRZECIĘTNĄ, ZAOKRĄGLONY KSZTAŁT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.301

UDRĘKA, WSPOMINKI, CECHOWNIA, FUTERAŁ, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, ŻURAW, ZASOBY KOPALIN, TWIST, GEODEZJA GÓRNICZA, KULT, PAPROĆ, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, TRAGIZM, PODWODA, MÜSLI, WĄŻ, KALCEOLARIA, ZEGAR MOLEKULARNY, ZAKON MNISI, ALKOHOL POLIHYDROKSYLOWY, KOŁACZYK, OKLAHOMA, ANTYPERSPIRANT, LEGHORN, NIEZDOLNOŚĆ, WELIN, PRAWO MATERIALNE, MIJANKA, KORONKA BRABANCKA, TYMIANEK, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, KOLCZAKOWATE, IMIENNICTWO, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, FUNDUSZ PODSTAWOWY, PONCZÓWKA, GRAMOWID, PĘDNIK STRUMIENIOWY, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, KONSONANS, MAILOWANIE, SKŁADNIK ODŻYWCZY, KRUSZYNA, INTELEKTUALISTA, KOBIAŁKA, PROLIFERACJA, WOŁEK, SEKS ANALNY, PAŁĄK, DOMINO, ZABURZENIE UROJENIOWE, SZTUKA, FRUSTRACJA, JĘZYK, KROWIEŃCZAK, NALEŻNOŚĆ KRÓTKOTERMINOWA, DIASTOLE, NEGATYWIZM, POŁYSK, BIAŁA KRWINKA, PROFESOR ZWYCZAJNY, DŁAWIEC, SEMINARIUM, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, REDAKTOR NACZELNA, PÓŁPUSTYNIA, RUDA PABIANICKA, INDOS, ROK, LOSOWANIE PROSTE, MIZOPEDIA, EKSPLOATACJA, MISIEK, WILK, AKTYWNOŚĆ, EKSKLUZYWIZM, PIERŚCIEŃ, OSCYLACJA, NIEDOROZWÓJ, NATŁOK, MAKAKOKSZTAŁTNE, LIS POSPOLITY, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, WYLINKA, ELOPSOPODOBNE, ORGANDYNA, RAKVERE, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, TAJEMNICZOŚĆ, GROMBELARD, SZARA MYSZKA, FILIŻANKA, JĘZYK STAROEGIPSKI, KIESZEŃ, BALANTIDIOZA, SYGNAŁ, HEKTAR PRZELICZENIOWY, MODELARSTWO LOTNICZE, DWUDZIESTOPAROLATKA, MODERUNEK, PŁOMYCZEK, SUBSKRYBENT, KARETKA REANIMACYJNA, MARCHWIAK, WYSADEK, KONTROLER, PIĘTKA, SKÓRNICTWO, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, CIARKI, SINICA, KOCIE OKO, MIEJSCE, ARENA, BOMBERKA, SIATKA, LICZBA NIEWYMIERNA, ELASTYCZNOŚĆ, KUCHENKA, ROZETKA, CZEPLIWOŚĆ, TUŁA, AKREDYTACJA, CUDZOŻYWNOŚĆ, EKSPERTKA, LOKACJA ATELIEROWA, POKARM, AWANS, MECHANIKA KONSTRUKCJI, CURRY, BARKAS, KLASYFIKACJA ABC, LIEBERMANN, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, POWTARZALNOŚĆ, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, NONET, CZUB, KORZENIONÓŻKA, ŁUPEK MUSKOWITOWY, FAZA, PERLICZKA, LAWA PODUSZKOWA, BIAŁY MARSZ, OSPALSTWO, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, POLIETER, CHOROBA WERLHOFA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, PINGWIN PRZYLĄDKOWY, PŁASKONOS, FIFKA, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, HALBA, ANTROPOLOG KULTURY, HALE, KONTUAR, JAŁTA, HETEROTROFIA, ADIANTUM WŁAŚCIWE, WZORZEC, STYLISTYKA, ROMANISTA, SKAŁA, AŁUN, SSAK MORSKI, CHÓR, UCHAL, OLEJEK ETERYCZNY, PRZESTWORZE, WŚCIEKLICE, BRYŁOWATOŚĆ, NASIĘŹRZAŁ, SZCZOTKA, KROPIELNICA, ASTRALNOŚĆ, WYKONANIE, ORLĘ, PROTOHISTORIA, SARKOFAG, SESJA, CECHA PODZIELNOŚCI, MADAME, MISA, DYSKALKULIA GRAFICZNA, LONKOZAUR, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, NAUKI POLITYCZNE, SZAŁAS, DYSZKANCIK, POLEWKA, DOPING, KINOMAN, BARKAN, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, APLET, SZTYCHARSTWO, ŁAGODNOŚĆ, OKRUSZEK, DYMKA, AMBYSTOMA PLAMISTA, TARGANIEC, RYNEK, OBSŁUGA, DINUKLEOTYD, KRUPCZATKA, PION, BEZWSTYD, TANK, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, ZWIJARKA, OBSCENICZNOŚĆ, BENEFICJENT, SZALKA PETRIEGO, EFEKTYWNOŚĆ, SPÓŁKA HOLDINGOWA, ZAŻALENIE, BECZKA Z PROCHEM, RAMIENICA OMSZONA, ANORAK, BAZYLIKA WIĘKSZA, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, CHRYSTOLOGIA, PLUDRY, RYSUNEK, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, PACHOLĘ, ŚWIATEŁKO W TUNELU, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, KOLCOROŚL, WESOŁOŚĆ, UROCZYSKO, KUJON, SPRAWNOŚĆ, DZIAD, GEOFIT RYZOMOWY, DEFENSYWNOŚĆ, MEDYCYNA REGENERACYJNA, ZIARNKO, AMFITEATR, CHŁODZENIE ABLACYJNE, BACYTRACYNA, NAJEM, WIĘZIENIE, NAHUATL, LUDOBÓJSTWO, WAPNO, HERBATA, LENIN, CHOROBA BUSCHKEGO, ANALOGIA, DUALIS, KATEGORIA LEKKOCIĘŻKA, ŹRÓDŁO RADIOWE, KULUARY, OBJAW ZASŁONOWY, FORMAT, KUC KASPIJSKI, PORCELANA STOŁOWA, DRAMAT MODERNISTYCZNY, ASTRONOMETRIA, WELWET, MALUCH, PRZÓD, SZPILECZKA, KOLOR OCHRONNY, KURZAJKA, SKAŁA GŁĘBINOWA, KOD GENETYCZNY, HUBA SIARKOWA, KRYSTALIZACJA, NASUWKA, TRAŁ, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, KAPLERZ, CUKIER, RAKSOLOTY, KRAINA, BEZSENS, WESTERN, FANDANGO, PRYZMA AKRECYJNA, LARYNGOLOGIA, SEPARACJONIZM, SKRZYNIA BIEGÓW, AMBYSTOMY, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, MAŁPI GAJ, SPEAKER, RETRAKCJA, CEREBROZYD, STACJA, PIESZCZOCH, KATOLIK, TYFTYK, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, BRAND, ?WĘZEŁ RYBACKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.301 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA FIGURY LUB CZĘŚCI CIAŁA: PEŁNOŚĆ, WIĘKSZA ILOŚĆ TKANKI TŁUSZCZOWEJ, NIŻ UZNAJE SIĘ ZA PRZECIĘTNĄ, ZAOKRĄGLONY KSZTAŁT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA FIGURY LUB CZĘŚCI CIAŁA: PEŁNOŚĆ, WIĘKSZA ILOŚĆ TKANKI TŁUSZCZOWEJ, NIŻ UZNAJE SIĘ ZA PRZECIĘTNĄ, ZAOKRĄGLONY KSZTAŁT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKRĄGŁOŚĆ cecha figury lub części ciała: pełność, większa ilość tkanki tłuszczowej, niż uznaje się za przeciętną, zaokrąglony kształt (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKRĄGŁOŚĆ
cecha figury lub części ciała: pełność, większa ilość tkanki tłuszczowej, niż uznaje się za przeciętną, zaokrąglony kształt (na 9 lit.).

Oprócz CECHA FIGURY LUB CZĘŚCI CIAŁA: PEŁNOŚĆ, WIĘKSZA ILOŚĆ TKANKI TŁUSZCZOWEJ, NIŻ UZNAJE SIĘ ZA PRZECIĘTNĄ, ZAOKRĄGLONY KSZTAŁT sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - CECHA FIGURY LUB CZĘŚCI CIAŁA: PEŁNOŚĆ, WIĘKSZA ILOŚĆ TKANKI TŁUSZCZOWEJ, NIŻ UZNAJE SIĘ ZA PRZECIĘTNĄ, ZAOKRĄGLONY KSZTAŁT. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast